Výsledky vyhľadávania

leštidlo

box angl. hovor.
pasta tal.
šuviks (prípravok na čistenie a leštenie topánok) nem. hovor. zastar.

krém

krém 1 (polotuhý prípravok (na pokožku, na topánky a pod.)) franc.
pasta (k. na topánky, leštidlo; prípravok na zuby) tal.
box angl. hovor.
šuviks (k. na topánky, leštidlo) nem. hovor. zastar.

predmet

predmet 1 (neživý hmotný jav, vec)
objekt lat.
reália lat.
depozit (hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p.) lat.
corpus delicti /korpus deliktí/ (usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom) lat. práv.
res nullius (vec bez vlastníka) lat. práv.
derelikt (opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole) lat. práv.
desideratum /-ziderá-/
deziderátum (žiadaná, želaná vec) lat.
exemplár (jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus) lat.
originál (pôvodná vec, prvé vyhotovenie) lat.
unikát lat. odb.
unikum (jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod.) lat. kniž.
multiplikát (jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod.) lat. odb.
duplikát (náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie) lat.
ekvivalent (vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou) lat.
analogón (obdobný, podobný p.) gréc. kniž.
solitér (vec vyskytujúca sa jednotlivo) franc. kniž.
exotikum (nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec) gréc.
kuriózum (neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. kniž.
rarita (neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat.
nóvum (nová vec, novinka) lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka (nový p., nová vec) ? subšt.
referent (p. označený menom, znakom) lat. log.
kolos (p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod) gréc.
falat (kus, veľký kus, kusisko) maď. nár. hovor.
bagateľ (bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena) tal.-franc. hovor.
šuviks (podradná, bezcenná, malicherná vec, nič) nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.
pakšamenta (plur. pakšaméty)
pakšametle (nepotrebná, zbytočná, bezcenná, zaťažujúca vec, príťaž) nem. hovor. expr.
krám (stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť, haraburda) nem. hovor. pejor.
perla (vzácna, vynikajúca vec) román. kniž. expr.
špás (vec, najmä drahá) nem. hovor. expr.
paseizmus (zastaraná vec, prežitok) franc. kniž.
idol gréc.-lat.
baal /bál/ (zbožňovaný, uctievaný, kultový p., modla) vl. m. pren.
fetiš (p. zbožňovaný al. uctievaný pre predpokladanú, zdanlivú zázračnú moc) port.-franc.
symbol (konkrétny p. slúžiaci ako znak pre niečo abstraktné) gréc.
totem (symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.
apotropajon (kultový p., prostriedok na odvrátenie zla magickou mocou) gréc.
gorgoneión (apotroparion s uťatou hlavou Medúzy) gréc.
palladium (posvätný p. chrániaci mesto al. krajinu, posvätná ochrana, záštita) gréc.-lat. kniž.
tabu (posvätný, nedotknuteľný, zakázaný p. vyhradený iba na náboženské účely) polynéz. náb.
figúrka (p. z dreva, kovu, plastu, hliny a pod., zobrazujúci postavu človeka, zvieraťa a pod.) lat.
wešebt (staroegypt. magická figúrka ukladaná do hrobu, z keramiky a pod.) egypt.
kokko (figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou) indián.
devocionálie (p. slúžiaci na povznesenie zbožnosti veriacich, napr. ruženec, krížik) lat. cirk. plur.
medaila tal.-franc.
metál (razený al. liaty kovový kruhový p. podobný minci používaný ako vyznamenanie al. pamiatka) franc. hovor. expr.
plaketa (medaila razená na jednej strane) franc. výtv.
repusoár (p. umiestnený na obraze v popredí na zlepšenie priestorového dojmu) franc. výtv.
bibelot (malý ozdobný bytový p., najmä zlatnícke dielo) franc.
nipa (drobný umelecký p.) franc. zastar.
japonéria (umelecký al. ozdobný p. jap. pôvodu) vl. m.
antikvita (starožitný p.,starožitnosť) lat. kniž.
štafeta (p. odovzdávaný pri pretekoch družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy) tal. šport.
cieľ (p., kt. sa má zasiahnuť) nem.
terč (p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový) román.-nem.
trap /trep/ (terč naplnený výbušninou, kt. vybuchne po jeho vyhodení zo zákopu a zasiahnutí najviac dvoma výstrelmi) angl. šport.
rekvizita (pomocný p. potrebný na činnosť v divadle, športe a pod.) lat.
artefakt (umelo vyrobený p., výrobok) lat. kniž. a odb.
eolit (kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj) gréc. archeol.
spatula (plochý kostený p. v tvare lyžice) gréc.-lat. archeol.
toreutika (p. vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod.) gréc.
exponát (p. vystavený v múzeu, na výstave a pod.) lat.
muzeálie (exponáty v múzeu; zastarané, prežité predmety) gréc.-lat. plur.
model (vec ako predloha pre výtv. spracovanie) tal.
forma (p., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar) lat.
kokila (liatinová al. oceľová forma na odlievanie oceliarskych odliatkov) franc. tech.
matrica (forma na tvárnenie materiálu, napr. lisovanie, odlievanie, al. rozmnožovanie materiálu a pod. s negatívnym tvarom výrobku) franc.-nem.
preparát (p. upravený, konzervovaný na vedecké účely, prírodnina, orgán a pod.) lat.
spodogram (preparát vzniknutý spálením pletív, tkanív) gréc. biol.
žetón (okrúhly p. používaný do hracích automatov, telefónov a pod.) franc.
lunula (p. mesiačikovitého, kosákovitého tvaru) lat. odb.

nič

nula lat.-tal. expr. pejor.
zero arab.-franc. zastar.
nihil lat.
šuviks (podradná, bezcenná, malicherná vec) nem. pren. hovor. zastar.
pendrek (úplne n., vôbec n.) nem. hrub.
nihil obstat (n. nebráni, neprekáža, súhlas s vydaním spisu) lat.
nihil novi sub sole /-ví só-/ (n. nového pod slnkom) lat.
ex nihilo nihil (z ničoho n. <i>nie je, nevznikne</i>) lat. kniž.
non plus ultra (niet n. nad to, n. lepšieho nad to) lat.
pro nihilo (pre n., pre n. za n.) lat. kniž.
mírnixdírnix (z ničoho n., zrazu; pre n., za n.) nem. slang.

prípravok

preparát (p. najmä liečivý) lat. odb.
liniment(um) (preparát na natieranie al. vtieranie do pokožky) lat. farm.
galenikum (preparát rastlinného al. živočíšneho pôvodu) vl. m. farm.
gargarizmus (preparát na dezinfekciu ústnej dutiny a hltana, vyplakovadlo) gréc. farm.
tabletka (preparát lisovaný najmä do plochého tvaru) franc.
pilulka (guľatá taletka) lat. farm.
pastilka (okrúhla tabletka) franc. farm.
oribleta (tabletka s liečivými účinkami pôsobiacimi v ústnej dutine) lat. farm.
lungueta (tvrdá tabletka, kt. sa necháva rozpúšťať pod jazykom) lat. farm.
supozitórium (p. prispôsobený na zavedenie do telovej dutiny, čapík) lat. farm.
nutriencium (výživný p. posilňujúci organizmus) lat. farm. lek.
eau de Cologne /ó d koloň/
kolínska (voňavka, kozmetický alkoholový prípravok) franc.
francovka (roztok z liehu a mentolu s osviežujúcim účinkom) nem.
balzam (liečivý upokojujúci kozmetický a lekársky p., najmä ako hojivá masť) lat.
krém (polotuhý kozmetický p. na pokožku; polotuhý p. na čistenie a leštenie, najmä topánok) franc.
pasta (polotuhý kozmetický p. na zuby; p. na topánky, leštidlo) tal.
želé (rôsolovitý kozmetický p.) franc.
styrax (balzam vznikajúci druhotne po poranení niektorých subtropických rastlín) gréc.
box angl. hovor.
šuviks (p. na topánky, leštidlo) nem. hovor. zastar.
šampón (jemný penivý p. na umývanie, najmä vlasov) ind.-angl.
kondicionér (kozmetický p. na oživenie a spružnenie vlasov) lat.
maska (kozmetický p. na výživu a regeneráciu vlasov) arab.-franc. porovnaj látka 1prostriedok 1