Výsledky vyhľadávania

reč

reč 4 (nespoľahlivá, nepodložená správa)
fáma (neoverená, skreslená, obyčajne nepravdivá správa, chýr, zvesť) lat. hovor.
balast (prázdne, neužitočné rečičky bez hlbšieho zmyslu) nem.
láry-fáry (planá r., taľafatky) tal.-nem. expr.
bla-bla (rečičky, táranie) nem. hovor.

haraburda

krám (nepotrebná bezcenná opotrebovaná stará vec, zbytočnosť) nem. hovor. pejor.
balast nem.
pakšamenta (plur. pakšaméty)
pakšametle (nepotrebná bezcenná zaťažujúca vec) nem. hovor. expr.

zbytočnosť

balast nem.
pakšametle (nepotrebná, zbytočná bezcenná zaťažujúca vec, príťaž) nem. hovor. expr.
krám (stará, opotrebovaná vec, haraburda) nem. hovor. pejor.

príťaž

balast nem.
pakšamenta (plur. pakšaméty)
pakšametle (nepotrebná bezcenná zaťažujúca vec) nem. hovor. expr.

náklad

náklad 1 (naložené veci)
fúra (n. na voze) nem.
kargo (prepravovaný tovar, najmä loďou) špan. obch.
balast (prídavný n., zaťaženie na zlepšenie ovládateľnosti dopr. prostriedku) nem.
rinfúza (n. tovaru vo voľne sypkom stave) tal. dopr. ekon.
transport (n. materiálu dopravovaný jednotne, najmä vlakom) lat.
bagáž (cestovná batožina) franc. zastar.

predmet

predmet 1 (neživý hmotný jav, vec)
objekt lat.
reália lat.
depozit (hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p.) lat.
corpus delicti /korpus deliktí/ (usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom) lat. práv.
res nullius (vec bez vlastníka) lat. práv.
derelikt (opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole) lat. práv.
desideratum /-ziderá-/
deziderátum (žiadaná, želaná vec) lat.
exemplár (jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus) lat.
originál (pôvodná vec, prvé vyhotovenie) lat.
unikát lat. odb.
unikum (jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod.) lat. kniž.
multiplikát (jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod.) lat. odb.
duplikát (náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie) lat.
ekvivalent (vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou) lat.
analogón (obdobný, podobný p.) gréc. kniž.
solitér (vec vyskytujúca sa jednotlivo) franc. kniž.
exotikum (nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec) gréc.
kuriózum (neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat. kniž.
rarita (neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť) lat.
nóvum (nová vec, novinka) lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka (nový p., nová vec) ? subšt.
referent (p. označený menom, znakom) lat. log.
kolos (p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod) gréc.
falat (kus, veľký kus, kusisko) maď. nár. hovor.
bagateľ (bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena) tal.-franc. hovor.
šuviks (podradná, bezcenná, malicherná vec, nič) nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.
pakšamenta (plur. pakšaméty)
pakšametle (nepotrebná, zbytočná, bezcenná, zaťažujúca vec, príťaž) nem. hovor. expr.
krám (stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť, haraburda) nem. hovor. pejor.
perla (vzácna, vynikajúca vec) román. kniž. expr.
špás (vec, najmä drahá) nem. hovor. expr.
paseizmus (zastaraná vec, prežitok) franc. kniž.
idol gréc.-lat.
baal /bál/ (zbožňovaný, uctievaný, kultový p., modla) vl. m. pren.
fetiš (p. zbožňovaný al. uctievaný pre predpokladanú, zdanlivú zázračnú moc) port.-franc.
symbol (konkrétny p. slúžiaci ako znak pre niečo abstraktné) gréc.
totem (symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.
apotropajon (kultový p., prostriedok na odvrátenie zla magickou mocou) gréc.
gorgoneión (apotroparion s uťatou hlavou Medúzy) gréc.
palladium (posvätný p. chrániaci mesto al. krajinu, posvätná ochrana, záštita) gréc.-lat. kniž.
tabu (posvätný, nedotknuteľný, zakázaný p. vyhradený iba na náboženské účely) polynéz. náb.
figúrka (p. z dreva, kovu, plastu, hliny a pod., zobrazujúci postavu človeka, zvieraťa a pod.) lat.
wešebt (staroegypt. magická figúrka ukladaná do hrobu, z keramiky a pod.) egypt.
kokko (figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou) indián.
devocionálie (p. slúžiaci na povznesenie zbožnosti veriacich, napr. ruženec, krížik) lat. cirk. plur.
medaila tal.-franc.
metál (razený al. liaty kovový kruhový p. podobný minci používaný ako vyznamenanie al. pamiatka) franc. hovor. expr.
plaketa (medaila razená na jednej strane) franc. výtv.
repusoár (p. umiestnený na obraze v popredí na zlepšenie priestorového dojmu) franc. výtv.
bibelot (malý ozdobný bytový p., najmä zlatnícke dielo) franc.
nipa (drobný umelecký p.) franc. zastar.
japonéria (umelecký al. ozdobný p. jap. pôvodu) vl. m.
antikvita (starožitný p.,starožitnosť) lat. kniž.
štafeta (p. odovzdávaný pri pretekoch družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy) tal. šport.
cieľ (p., kt. sa má zasiahnuť) nem.
terč (p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový) román.-nem.
trap /trep/ (terč naplnený výbušninou, kt. vybuchne po jeho vyhodení zo zákopu a zasiahnutí najviac dvoma výstrelmi) angl. šport.
rekvizita (pomocný p. potrebný na činnosť v divadle, športe a pod.) lat.
artefakt (umelo vyrobený p., výrobok) lat. kniž. a odb.
eolit (kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj) gréc. archeol.
spatula (plochý kostený p. v tvare lyžice) gréc.-lat. archeol.
toreutika (p. vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod.) gréc.
exponát (p. vystavený v múzeu, na výstave a pod.) lat.
muzeálie (exponáty v múzeu; zastarané, prežité predmety) gréc.-lat. plur.
model (vec ako predloha pre výtv. spracovanie) tal.
forma (p., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar) lat.
kokila (liatinová al. oceľová forma na odlievanie oceliarskych odliatkov) franc. tech.
matrica (forma na tvárnenie materiálu, napr. lisovanie, odlievanie, al. rozmnožovanie materiálu a pod. s negatívnym tvarom výrobku) franc.-nem.
preparát (p. upravený, konzervovaný na vedecké účely, prírodnina, orgán a pod.) lat.
spodogram (preparát vzniknutý spálením pletív, tkanív) gréc. biol.
žetón (okrúhly p. používaný do hracích automatov, telefónov a pod.) franc.
lunula (p. mesiačikovitého, kosákovitého tvaru) lat. odb.

záťaž, zaťaženie

záťaž, zaťaženie 1 (fyzický tlak)
balast (prídavný náklad, z. na zlepšenie ovládateľnosti doprav. prostriedku) nem.
tonáž (vlaková z., hmotnosť vlaku a nákladu) lat.-franc. dopr.
pregravácia (nadmerné z., preťaženie) lat. + gréc. zried. kniž. porovnaj náklad 1

zložka

-mér gréc. odb. v zlož. sl.
mero- (časť, súčasť, prvok, základný článok) gréc. v zlož. sl.
element (najjednoduchšia časť celku; základný prvok, z kt. je vytvorený svet filoz.) lat.
sekcia (časť, súčasť) lat.
segment (časť, úsek) lat. kniž.
fragment (malá zlomkovitá časť celku) lat.
diskriminant (rozlišujúca zl., prvok) lat. odb.
sektor (časť, úsek, z. väčšieho celku, činnosti) lat.
kapitola (pomerne samostatná časť knihy, hlava) lat.
plán (stránka, z. celku) lat. odb.
dominanta (prevládajúca, základná, hlavná z.) lat.
ingrediencia (súčasť, prísada) lat. odb.
orgán (z. spoločnosti s určitou funkciou) gréc. porovnaj orgán 1
id (najhlbšia z. osobnosti obsahujúca pudy a iracionálne správanie) gréc. psych.
ego (z. osobnosti, vlastné ja, moja osoba, vedomie) lat. psych.
superego (z. osobnosti s osvojenou morálkou a etikou, svedomie) lat. psych.
signifiant /sinifian/ (zvuková al. grafická z. jaz. znaku) franc. lingv.
signifié /sini-/ (obsahová, významová z. jaz. znaku) franc. lingv.
digraf (dvojčlenný graf. znak, z. z dvoch písmen, napr. ch) gréc. lingv.
trigraf (trojčlenný graf. znak, z. z troch písmen, napr. sch = š) gréc. lingv.
ingredient (z. zmesi) lat. odb.
balast (nezužitkovateľná, neužitočná z. surovín, krmív) nem. odb.
plazma (tekutá z. krvi) gréc. biol. lek.
sérum (z. krvi bez súčastí spôsobujúcich jej zrážanie, žltkastá tekutina ostávajúca po zrazení krvi) lat. biol.
adenín gréc.
guanín indián.
uracil (jedna zo základných zložiek nukleových kyselín) gréc. biochem.
durit (podstatná z uhlia s najväčšou výhrevnosťou) lat. ban.