Výsledky vyhľadávania

nabádanie

aktivizovanie (povzudzovanie, podnecovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opakovaná, opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (podnecovanie do činnosti) franc.
motivácia (podnecovanie) lat.
stimulovanie (podnecovanie, povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
avanti (pobádanie, príkaz na pohyb vpred alebo na odchod) tal. hovor.

príkaz

precept lat. lek.
recept lat.
komando (rozkaz, najmä voj.) lat.-nem. hovor. expr.
imperatív lat. kniž.
befel (rozkaz) nem. zastar. voj. slang.
maršruta (pokyn) franc.-nem. hovor.
diktát (vnútený p., prikazovanie, rozkaz, požiadavka, nariadenie, mocenský nátlak, nútenie, vnútenie) lat.
rezervát (tajný p., rozkaz, nariadenie) lat. admin. hist.
propozícia (smernica, pokyny) lat.
direktíva (smernica, pokyn, nariadenie) lat.
ordre /ordr/ franc. kniž.
ordre- (nariadenie) franc. v zlož. sl.
ferman (rozkaz, výnos, nariadenie, vyhláška, pôvodne v moslimskom prostredí) perz. hist. a hovor.
reskript (písomný p. panovníka s jeho podpisom) lat. hist.
abolícia (p. na zastavenie al. nezačatie trestného konania) lat. práv.
mandát (splnomocnenie na nejaký úkon, zmocnenie, poverenie, plná moc) lat. práv.
injenkcia (súdny p., kt. súd prikazuje žalovanej strane zdržať sa krokov porušujúcich zmluvu) lat. práv.
asignácia (p. veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe, poukážka, kt. veriteľ oprávňuje tretiu osobu, aby prijala plnenie od dlžníka) franc. práv. obch.
konfinácia (príkaz zdržiavať sa na určitom mieste, úradné obmedzenie pohybu) lat. práv.
avanti (pobádanie, nabádanie na pohyb vpred alebo na odchod) tal. hovor.
aport (p. psovi „Prines!“) franc.
pančašíla (päť základných príkazov pre život budhistického laika: nezabíjať živé tvory, nebrať, čo nie je dávané, zdržať sa nedovoleného pohlavného styku, neklamať, nepiť opojné nápoje) sanskrit-hind. porovnaj rozkazpredpis 1

napred

pro- lat. v zlož. sl.
avanti (vpred; pobádanie, nabádanie, príkaz na pohyb vpred alebo na odchod) tal. hovor.