Výsledky vyhľadávania

povzbudenie

aktivizovanie (p., povzbudzovanie, podnietenie, podnecovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovné p., povzbudzovanie) lat.
stimulovanie (p., povzbudzovanie, podnietenie, podnecovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
hortácia (p., povzbudzovanie, napomenutie, napomínanie) lat. kniž.
adhortácia (napomenutie, pokarhanie) lat. kniž.

napomenutie

levity hebr. hovor.
pucung (napomínanie, dohováranie, karhanie, pokarhanie, výčitka) nem. hovor.
litánie (obšírny prejav, najmä vyčítavý, nariekavý, výčitka, pokarhanie) gréc. expr.
sex angl. slang.
štrof nem. hovor. zastar.
világoš (pokarhanie, vyhrešenie) vl. m. expr.
admonícia (upozornenie, výstraha, pokarhanie) lat.
reprehenzia (pokarhanie) lat. kniž. zastar.
asteizmus (chvála formou pokarhania) gréc. lit.
hortácia (napomínanie, povzbudzovanie) lat. kniž.
adhortácia (povzbudenie, pokarhanie) lat. kniž.
lekcia (nepríjemné ponaučenie, poučenie, pokarhanie) lat.
premonícia (predbežné varovanie, výstraha) lat. zried. kniž.
rekriminovanie (vyčítanie, vyčitovanie, zvaľovanie viny, obviňovanie) lat. + franc. kniž.
mene tekel (upozornenie babylonského kráľa Balsazara predpovedajúce pád jeho ríše) aram. bibl.
ad verbum audiendum (na n., pokarhanie, na koberec) lat. kniž. porovnaj výstraha

pokarhanie

litánie (obšírny prejav, najmä vyčítavý, nariekavý, výčitka) gréc. expr.
levity hebr. hovor.
pucung (karhanie, napomenutie, napomínanie, dohováranie, výčitka) nem. hovor.
kritika (hodnotenie, posudzovanie, vytýkanie chýb, poukazovanie na nedostatky, vyčítanie) gréc.
pranier (ostrá verejná kritika, potupa, odsúdenie) nem. pren.
admonícia (napomenutie, upozornenie, výstraha) lat.
reprehenzia (napomenutie) lať. kniž. zastar.
adhortácia (napomenutie, povzbudenie) lat. kniž.
asteizmus (napomenutie, chvála formou p.) gréc. lit.
lekcia (nepríjemné poučenie, ponaučenie, napomenutie) lat.
štrof nem. hovor. zastar.
világoš vl. m. expr.
sex (napomenutie, vyhrešenie) angl. slang.
ad verbum audiendum (na p., na napomenutie, na koberec) lat. kniž.