vzrušovanie

felácia v. mužského pohlavného údu ústami, jazykom lat. lek.
petting ľúbostná hra bez súlože, erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov angl. psych.
necking nek- ľúbostná hra, erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.

dráždenie

dráždenie 2 vzrušovanie, podnecovanie
stimulovanie podnecovanie, podnietenie, povzbudzovanie, povzbudenie, pobádanie lat. kniž. a odb.
fotostimulácia d. svetelnými impulzami gréc. + lat.
petting erotické d., dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov angl. psych.
necking nek- erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
felácia vzrušovanie mužského pohlavného údu ústami, jazykom lat. lek. porovnaj dráždivosť 2