Výsledky vyhľadávania

podnecovanie

aktivizovanie (povzbudzovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (p. do činnosti) franc.
stimulovanie (povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
iniciácia (p. činnosti) lat.

vyvolávanie

vyvolávanie 1 (spôsobovanie vzniku; vzbudzovanie)
iniciácia (podnecovanie činnosti) lat.
sterilizácia (umelé v. neplodnosti, zbavovanie plodnosti) lat. genet.
provokácia (umelé v. choroby, chorobných prejavov) lat. lek.
psychomantia (veštenie pomocou v. duchov, duší zomretých) gréc.

uvedenie

uvedenie 2 (umožnenie zavedenia niečoho)
mobilizácia (u. do stavu vojnovej pohotovosti) franc.
iniciácia (u. do života dospelých, do novej etapy života, u prírodných národov, zasvätenie) lat.

začiatok

introitus lat. kniž.
origo lat.
ouvertúra /uv-/ franc. pren.
prelúdium (úvod, nástup, predohra, udalosť al. čin niečomu predchádzajúci) lat. kniž.
incipit (z. diela) lat.
kustód (z. textu ďalšej strany na predchádzajúcej strane v starých tlačiach, najmä slabika) lat. knihov.
anakrúza (nedôrazný, neprízvučný z. verša alebo rytmického radu, predrážka) gréc. lingv. lit.
arché (počiatok, princíp, pôvod vo filozofii milétskej školy) gréc. filoz.
iniciácia (začatie chem. reakcie) lat. odb.
štart (z. pretekov v behu, jazde, plávaní a pod.) angl.
buly (začatie hry v hokeji vhodením puku medzi protihráčov) angl.
sanctus (z. chválospevu biblického pôvodu používaného pri katolíckej omši) lat. cirk.
Agnus dei (z. modlitby biblického pôvodu pri omši, <i>baránok boží</i>) lat. náb.
Kyrie eleison (úvod niektorých modlitieb, omše, <i>Pane, zmiluj sa</i>) gréc.
hidžra (z. moslimského letopočtu počítaný od odchodu Mohameda z Mekky do Mediny r. 622 po Kr.) arab.
sub initio /-cio/ (na z.) lat. kniž.
ab origine /-rí-/ (od z., od počiatku, pôvodne) lat. kniž.
ab initio /início/ (od z., od počiatku) lat.
ab ovo (od z., od prvopočiatku, <i>z vajca</i>) lat. kniž.
a limine (od z. bez prerokovania, zásadne) lat. kniž.
da capo /dakápo/ (od z., opakovať) tal. hud.
/začať/ od piky /začať/ (/začať/ od samého z.) franc.
omne principium grave (každý z. je ťažký) lat. kniž.
alfa a omega (z. aj koniec, to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel) gréc. fraz. porovnaj úvod

prijatie

prijatie 2 (vzatie k sebe, dovolenie vstupu niekam)
adopcia (p. cudzej maloletej osoby za svoju, za vlastnú, osvojenie) lat. práv.
inkorporácia (p. za člena spoločenstva) lat. kniž. odb.
beánia (prijímanie začínajúcich študentov medzi starších študentov, študentská slávnosť) lat.
konfirmácia (slávnostné p. za dospelého člena evanjelickej cirkvi) lat. cirk.
ingremiácia (p. do duchovného spoločenstva, rehole a pod.) lat. cirk.
iniciácia (obradné p. do tajného združenia al. spolku) lat.
apoteóza (p. medzi bohov, posmrtné zbožštenie človeka v antickej mytológii) gréc. náb.
readmisia (pripustenie späť, naspäť) lat. práv.

podnet

impulz lat.
stimulácia (popud, pohnútka) lat. kniž. a odb.
motív (pohnútka na vedomé konanie) lat. psych.
iniciatíva (popud na činnosť) lat.
inšpirácia lat. kniž.
múza (popud na tvorbu, nápad, vnuknutie) vl. m. kniž.
causa /kauza/
kauza (príčina, dôvod, základ) lat.
motor (hybná, hnacia sila, vzpruha) lat. pren.
nervus rerum (pohnútka, podstata, základ vecí, hlavná vec, jadro veci, najmä peniaze) lat. kniž.
motu proprio (z vlastného p., popudu) lat. kniž.
iniciácia (p., kt. sa privádza výbušnina k výbuchu, roznet) lat. voj. porovnaj príčina 2

roznet

iniciácia (podnet, kt. sa privádza výbušnina k výbuchu) lat. voj.

vyvolanie

vyvolanie 1 (spôsobenie vzniku)
iniciácia (podnietenie činnosti) lat.
sterilizácia (umelé v. neplodnosti, zbavenie plodnosti) lat. genet.

zasvätenie

zasvätenie 1 (oboznámenie)
iniciácia (uvedenie do života dospelých, do novej etapy života, u prírodných národov) lat.