Výsledky vyhľadávania

uvedenie

uvedenie 2 (umožnenie zavedenia niečoho)
mobilizácia (u. do stavu vojnovej pohotovosti) franc.
iniciácia (u. do života dospelých, do novej etapy života, u prírodných národov, zasvätenie) lat.

nabádanie

aktivizovanie (povzudzovanie, podnecovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opakovaná, opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (podnecovanie do činnosti) franc.
motivácia (podnecovanie) lat.
stimulovanie (podnecovanie, povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
avanti (pobádanie, príkaz na pohyb vpred alebo na odchod) tal. hovor.

povolanie

povolanie 2 (výzva niekomu, aby niekam prišiel)
mobilizácia (p. do voj. al. vojnovej služby) franc. porovnaj pozvanie

podnecovanie

aktivizovanie (povzbudzovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (p. do činnosti) franc.
stimulovanie (povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
iniciácia (p. činnosti) lat.