Výsledky vyhľadávania

nabádanie

aktivizovanie (povzudzovanie, podnecovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opakovaná, opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (podnecovanie do činnosti) franc.
motivácia (podnecovanie) lat.
stimulovanie (podnecovanie, povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
avanti (pobádanie, príkaz na pohyb vpred alebo na odchod) tal. hovor.

povolanie

povolanie 2 (výzva niekomu, aby niekam prišiel)
mobilizácia (p. do voj. al. vojnovej služby) franc. porovnaj pozvanie

uvedenie

uvedenie 2 (umožnenie zavedenia niečoho)
mobilizácia (u. do stavu vojnovej pohotovosti) franc.
iniciácia (u. do života dospelých, do novej etapy života, u prírodných národov, zasvätenie) lat.

podnecovanie

aktivizovanie (povzbudzovanie do väčšej činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná aktivácia) lat.
mobilizovanie (p. do činnosti) franc.
stimulovanie (povzbudzovanie, pobádanie) lat. kniž. a odb.
iniciácia (p. činnosti) lat.