vedomie

psyché duch, myseľ gréc. kniž.
psychika gréc.
psychično súhrn duševných javov, duševno, vnútro gréc. kniž.
senzórium duša lat. lek. psych.
tabula rasa ráza myseľ, duša v ideálnom stave pôvodnej nedotknutosti skúsenosťou po narodení, bez dojmov a predstáv lat.
lucidita jasné v. ako následok prechodného ústupu poruchy vedomia, zjasnenie v., svetlé okamžiky lat. lek.
puruša čisté nehybné v. v staroind. hinduistickom myslení, duša človeka sanskrit
ad notam nó-
ad noticiam -tí-
ad informandum na v. lat. kniž. porovnaj duša 1

doslova, doslovne

ad litteram do písmena lat. kniž.
de verbo ad verbum od slova do slova lat.
verbatum et litteratim doslova a do písmena lat. kniž.

zbraň

bodná, sečná, vrhacia z.:
pugio dýka rím. legionárov pešiakov lat. hist.
sax dýka s krátkou jednostrannou čepeľou a dlhou rukoväťou používaná Germánmi v čase sťahovania národov germ. hist.
skramasax krátky franský nôž s jednostranným ostrím a dlhou rukoväťou germ. hist.
stilet dýka s tenkou čepeľou a niekoľkými ostriami tal. hist.
tulich dýka s krátkou rovnou čepeľou nem. hist.
kindžal orient. nôž so zakrivenou čepeľou perz.-tur.
kris malajská dýka so zvlnenou čepeľou malaj.
spata ťažký dlhý meč s bohato zdobenou rukoväťou a pošvou a obojstranným ostrím gréc. hist.
machaira jednosečný meč s rovnou al. zakrivenou čepeľou, 30 až 50 cm dlhý gréc. archeol.
gladius krátky dvojsečný meč rímskych legionárov pešiakov lat.
akinakes skýtsky krátky dvojsečný meč z bronzu al. železa perz.-gréc. archeol.
falcata iberský krátky meč s prehnutou čepeľou iberčina archeol.
korduláč široký ťažký dvojsečný meč, Čechy 15.-16.st. lat.-nem.
špadón dvojsečný obojručný meč, 16. st. gréc.-tal. hist.
šabľa sečná a bodná zbraň s jednostranným ostrím orient.
frangia druh šable ? hist.
paloš ťažká jazdecká šabľa tur.-maď.
karabela ťažšia šabľa so širokou čepeľou, 16. – 18. st. poľ.-tat.
šaška kozácka al. kaukazská šabľa bez koša rus.
saracénka zakrivená moslimská šabľa vl. m. hist.
jatagan tur. bodná a sečná z. so zahnutou čepeľou tur.
handžár balkánsky názov jataganu perz. hist.
kord bodná z. s dlhou úzkou čepeľou perz.-tur.
fleuret ľahká ohybná šermiarska bodná z. franc. šport.
rapier dlhá a úzka bodná a sečná súbojová z., 16. a 17. st. franc.-nem.
halapartňa bodná a sečná z. so sekerou, hrotom a hákom na dlhej rúčke nem. hist. voj.
sponton ozdobná halapartňa tal. hist.
tomahavk indián. bojová sekera indián.-angl.
franciska ľahká, esovite prehnutá sekera s krátkym toporom, sečná a vrhacia z., 7. – 8. st. u Frankov lat.-tal.
banderilla -iľa krátka kopija so stuhami používaná pri býčích zápasoch špan.
pika kopija s 3 až 6 m dlhou rukoväťou, 15. – 17.st. franc. hist.
partizána pechotná kopija s dlhým hrotom a dvoma krátkymi polmesiačikovitými hrotmi na stranách, 17. st. franc.
sandžak kopija s konským chvostom ako odznak tur. vojska tur. hist.
asagaj ľahký drevený černošský oštep s oceľovým hrotom berber.-port.
harpúna železný oštep pripojený k lanu, používaný na lov veľkých rýb franc.
pilum starorím. vrhacia z. lat. hist.
bumerang drevená vrhacia lovecká z. austrál. domorodcov austrál.
makana dlhá drevená z. juhoamer. Indiánov indián. hist.
katapult staroveká a stredoveká vrhacia z. gréc. hist.
totach ťažký stredoveký stroj na vrhanie veľkých kameňov ? hist.
balista antická z. na vrhanie kameňov, vrhač kameňov, kameňomet lat. + gréc. hist. voj.
palintonon starogréc. vojnový stroj vrhajúci kamenné gule gréc. hist.
torment starorím. obliehací prak lat. porovnaj nôž sekera
bolas gule spojené lasom, povrazom, z. juhoamer. Indiánov špan.
strelná z.:
puška gréc.-lat.-nem.
flinta nem. hovor.
kvér nem. hovor. zastar.
štuc ručná strelná z., ručnica nem. hovor. zastar.
brokovnica poľovnícka p. na brokové náboje nem.
lankasterka lovecká puška s kohútikmi na bokoch vl. m.
gyrojet -džet jednohlavňová poľovnícka strelná zbraň s hladkým vrtom na lov veľkej ťažkej zveri gréc. + angl.
hamerleska poľovnícka strelná zbraň so sklopnými hlavňami a s kohútikmi vnútri lôžka hlavne angl. poľov.
lefoška poľovnícka puška so sklopnými hlavňami, postavená na náboje, roznecovaná kolíčkovou nákovkou vl. m.
banditka lupičská, zbojnícka puška tal. zastar.
terčovnica puška na streľbu do cieľa román.-nem.
repetírka staršia voj. opakovacia puška, opakovačka lat. hovor.
dupľovka dvojhlavňová puška lat. hovor.
karabína ľahká puška so skrátenou hlavňou, od 18. st. franc. zastar.
vintovka staršia voj. opakovacia puška nem.-rus. hist. voj.
arkebúza hákovnica, stredoveká strelná zbraň, 15. – 17. st. franc. hist.
mušketa puška nabíjaná spredu, 16. – 17. st. franc. hist. voj.
trombón mušketa s kresadlovou zámkou tal. hist.
šaspotka franc. ihlovka so zdokonaleným záverom, 19. st. vl. m. hist.
verndlovka rak. voj. puška, zadovka vl. m. hist.
venclovka rak. voj. puška upravená z predovky na zadovku vl. m. hist.
berdanovka rus. voj. jednorazová zadovka, 1868 – 1890 vl. m. hist. voj.
flobertka strelná zbraň s dlhou hlavňou a hladkým vývrtom na náboje s okrajovým zápalom vl. m.
remingtonka puška nabíjaná zozadu vl. m.
mauzerovka opakovacia lovecká a voj. puška s drážkovým vývrtom hlavne a valcovým otáčavým záverom vl. m. voj.
mitrailleusa -trajéza opakovacia puška, predchodkyňa guľometu franc. zastar.
winchestrovka vinče- voj. opakovacia puška vl. m. voj. hist.
henryovka ručná jednohlavňová voj. opakovačka vl. m. hist. voj.
manlicherovka staršia voj. opakovacia puška vl. m. voj.
tarasnica puška s priebojnými nábojmi na ničenie tankov a pod. lat.-nem.
falkoneta ľahká strelná stredoveká z. s malým kalibrom vl. m.
magnum lovecká strelná z. s väčším výkonom strely než zodpovedá ráži zbrane lat.
pištoľa ručná strelná z. s krátkou hlavňou, s nábojovou komorou v zadnej časti hlavne franc.-čes.
parabelum automatická pištoľ nem. výroby lat.-nem.
trombón malá vrecková pištoľ, najmä s dýkou tal. hist.
bambitka stará pištoľ, od 14. st. tal.
browning samočinná pištoľ so zásobníkom v rukoväti vl. m.
signálka pištoľ na podávanie znamení, najmä svetelných lat.-franc. voj. slang.
revolver angl.
kolt viacranová ručná strelná zbraň s krátkou hlavňou a otáčavým bubiebkom vl. m.
automat samopal gréc.
mašingver guľomet nem. zastar. voj. slang.
maxim ťažký starší guľomet vl. m. voj.
pancierovka ručná reaktívna strelná z. na ničenie obrnených vozidiel, tankov a pod. tal.-nem. voj.
bazuka prenosná protipancierová strelná z. amer. voj.
kanón delo tal.-nem. voj.
húfnica delo s krátkou hlavňou; ťažké obliehacie delo hist. nem. voj.
tarasnica ľahké husitské delo s dlhou hlavňou, na búranie opevnení lat.-nem. hist.
harcovnica ľahké delo ťahané jedným koňom nem.-maď. hist.
falkón delo s plochou dráhou strely, 16. a 17. st. vl. m.
bombarda stredoveké ťažké delo na kamenné gule franc. hist.
tučná berta ďalekonosné delo, 1. svetová vojna voj. slang. publ.
kaťuša strelná zbraň na odpaľovanie rakiet, sov. raketomet, 2. svetová vojna rus. voj. slang.
raketa reaktívna strela, najmä ako z. tal.-nem. voj. porovnaj strela 1
palcát krátka úderná stredoveká z. tvorená dreveným držadlom, rukoväťou, zakončenou kovovou hlavicou maď. hist.
buzogáň tur. veliteľská palica podobná palcátu tur. hist.
nunčak šport. z., bojové náčinie, reťaz azij. hovor.
boxer z. na zosilnenie úderu päsťou, spojené kovové prstene angl.
taran staroveká z. na búranie pevností gréc.-rus. hist.
spólium ukoristená z. v starom Ríme lat. hist.
militáriá zbierka dokladov, predmetov k dejinám vojenstva, najmä zbrane, voj. technika, rovnošaty, vyznamenania a pod. lat. odb.
inter arma silent musae múzé za hluku zbraní, medzi zbraňami mlčia múzy, odpočíva umenie i veda, Cicerov výrok lat.
ad arma! do zbrane! lat.

ruka

ruka 1 ľudská horná končatina
manus lat. anat.
cheir- gréc. v zlož. sl.
makrocheiria nadmerne veľké ruky gréc. anat.
monobrachia vrodená jednorukosť gréc. lek.
ad manus do rúk lat. kniž. a odb.
ad manus proprias -ás lat. kniž. a odb.
à remettre en main propre -tr an men –pr do vlastných rúk franc.
ad manu medici do rúk lekára lat.
dextra manu dextrá manú pravou r., pravicou lat. kniž.
propria manu vlastnou r., vlastnoručne, za podpisom na odpisoch lat. kniž.
manuscriptum -skrip- písané r., rukopisné dielo lat.
larga manu štedrou r., štedro lat. kniž.
manu forti udatnou r. lat. kniž.
manu militari ozbrojenou r., násilím lat. kniž.
manibus puris čistými rukami, s čistým svedomím lat. kniž.
manibus pedibusque rukami-nohami lat. kniž. porovnaj končatina

prehnaný

bombastický prepiaty, zveličený, ohurujúci, nafúknutý, mnohovravný, veľavravný angl.
hyperbolický premrštený, zveličený gréc. lit.
barnumský premrštený, hlučný, krikľavý, zveličený vl. m. pejor. b. reklama
extrémny krajný, prepiaty, výstredný lat.
excesívny nadmerný, prílišný, výstredný lat. kniž.
augmentatívny zveličený, zveličujúci lat. lingv.
fantastický obrovský, neslýchaný, úžasný, vynikajúci, skvelý gréc. hovor. expr.
ultra- prílišný, krajný lat. v zlož. sl.
ad absurdum prehnané, nezmyselné do prehnanej, nezmyselnej krajnosti lat. kniž. doviesť ad a. porovnaj zveličený

dodatočne

ex post následne, neskôr, potom lat.
posticipando po splatnosti tal. obch.
in margine lat.
ad marginem na okraj lat. kniž. porovnaj dodatkový

uložiť

uložiť 1 dať, umiestniť niekoho, niečo niekam
archivovať založiť písomné dokumenty a pod. do archívu gréc.
reponovať u., vrátiť na pôvodné miesto lat. kniž. r. spis, zlomeninu
sejvnúť u. do pamäte počítača angl. slang.
deponovať dať do úschovy v banke, uschovať lat. d. peniaze, cenné predmety
ad acta akta ku spisom, do spisov; odložiť, založiť, u. ako vybavené al. aj bez vybavenia lat. kniž. admin. u. ad a. porovnaj umiestniť

okraj

okraj 2 úzky čistý pás na kraji
margo o. strany lat.
in margine lat.
ad marginem na o., dodatočne lat. kniž.
pleréza čierny o. smútočných oznámení franc.
plika prehnutý dolný o. listiny umožňujúci pevnejšie pripevnenie pečate, prehnutie, zosilnenie dolnej časti stredovekej listiny lat. odb.
bordúra ozdobný o., orámovanie, lem umeleckých diel franc.
kartuša ozdobný plastický, rozvinutý o. okolo erbu a pod, renesancia a barok tal.-franc.

odložiť

odložiť 1 dať, položiť nabok
rezervovať uschovať, o. pre prípad potreby; zaistiť vopred, napr. vstupenky, izbu v hoteli a pod., objednať, vyhradiť lat.
ad acta akta ku spisom, do spisov, o., založiť, uložiť ako vybavené al. aj bez vybavenia lat. kniž. admin. odložiť ad a.

nezmyselný

absurdný celkom bez zmyslu, nemožný, nerozumný, nemysliteľný lat.
alogický gréc.
antilogický bez zmyslu, neprimeraný, nerozumný, neodôvodnený, neoprávnený, neopodstatnený gréc. zried.
idiotský gréc. pejor.
imbecilný lat. expr.
debilný lat. expr.
kreténsky hlúpy, sprostý, nerozumný franc. pren. expr.
paradoxný zdanlivo n., protizmyselný, nemožný, odporujúci všeobecne uznávaným zásadám, rozporný, protikladný, protirečivý gréc.
perplex protizmyselný, nezrozumiteľný lat.-franc. práv.
ad absurdum prehnané, nezmyselné do prehnanej, nezmyselnej krajnosti lat. kniž. doviesť ad a.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 68. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.