Výsledky vyhľadávania

vedomie

psyché (duch, myseľ) gréc. kniž.
psychika gréc.
psychično (súhrn duševných javov, duševno, vnútro) gréc. kniž.
senzórium (duša) lat. lek. psych.
tabula rasa /ráza/ (myseľ, duša v ideálnom stave pôvodnej nedotknutosti skúsenosťou po narodení, bez dojmov a predstáv) lat.
lucidita (jasné v. ako následok prechodného ústupu poruchy vedomia, zjasnenie v., svetlé okamžiky) lat. lek.
puruša (čisté nehybné v. v staroind. hinduistickom myslení, duša človeka) sanskrit
ad notam /nó-/
ad noticiam /-tí-/
ad informandum (na v.) lat. kniž. porovnaj duša 1

doslova, doslovne

ad litteram (do písmena) lat. kniž.
de verbo ad verbum (od slova do slova) lat.
verbatum et litteratim (doslova a do písmena) lat. kniž.

zbraň

bodná, sečná, vrhacia z.
pugio (dýka rím. legionárov pešiakov) lat. hist.
sax (dýka s krátkou jednostrannou čepeľou a dlhou rukoväťou používaná Germánmi v čase sťahovania národov) germ. hist.
skramasax (krátky franský nôž s jednostranným ostrím a dlhou rukoväťou) germ. hist.
stilet (dýka s tenkou čepeľou a niekoľkými ostriami) tal. hist.
tulich (dýka s krátkou rovnou čepeľou) nem. hist.
kindžal (orient. nôž so zakrivenou čepeľou) perz.-tur.
kris (malajská dýka so zvlnenou čepeľou) malaj.
spata (ťažký dlhý meč s bohato zdobenou rukoväťou a pošvou a obojstranným ostrím) gréc. hist.
machaira (jednosečný meč s rovnou al. zakrivenou čepeľou, 30 až 50 cm dlhý) gréc. archeol.
gladius (krátky dvojsečný meč rímskych legionárov pešiakov) lat.
akinakes (skýtsky krátky dvojsečný meč z bronzu al. železa) perz.-gréc. archeol.
falcata (iberský krátky meč s prehnutou čepeľou) iberčina archeol.
korduláč (široký ťažký dvojsečný meč, Čechy 15.-16.st.) lat.-nem.
špadón (dvojsečný obojručný meč, 16. st.) gréc.-tal. hist.
šabľa (sečná a bodná zbraň s jednostranným ostrím) orient.
frangia (druh šable) ? hist.
paloš (ťažká jazdecká šabľa) tur.-maď.
karabela (ťažšia šabľa so širokou čepeľou, 16. – 18. st.) poľ.-tat.
šaška (kozácka al. kaukazská šabľa bez koša) rus.
saracénka (zakrivená moslimská šabľa) vl. m. hist.
jatagan (tur. bodná a sečná z. so zahnutou čepeľou) tur.
handžár (balkánsky názov jataganu) perz. hist.
kord (bodná z. s dlhou úzkou čepeľou) perz.-tur.
fleuret (ľahká ohybná šermiarska bodná z.) franc. šport.
rapier (dlhá a úzka bodná a sečná súbojová z., 16. a 17. st.) franc.-nem.
halapartňa (bodná a sečná z. so sekerou, hrotom a hákom na dlhej rúčke) nem. hist. voj.
sponton (ozdobná halapartňa) tal. hist.
tomahavk (indián. bojová sekera) indián.-angl.
franciska (ľahká, esovite prehnutá sekera s krátkym toporom, sečná a vrhacia z., 7. – 8. st. u Frankov) lat.-tal.
banderilla /-iľa/ (krátka kopija so stuhami používaná pri býčích zápasoch) špan.
pika (kopija s 3 až 6 m dlhou rukoväťou, 15. – 17.st.) franc. hist.
partizána (pechotná kopija s dlhým hrotom a dvoma krátkymi polmesiačikovitými hrotmi na stranách, 17. st.) franc.
sandžak (kopija s konským chvostom ako odznak tur. vojska) tur. hist.
asagaj (ľahký drevený černošský oštep s oceľovým hrotom) berber.-port.
harpúna (železný oštep pripojený k lanu, používaný na lov veľkých rýb) franc.
pilum (starorím. vrhacia z.) lat. hist.
bumerang (drevená vrhacia lovecká z. austrál. domorodcov) austrál.
makana (dlhá drevená z. juhoamer. Indiánov) indián. hist.
katapult (staroveká a stredoveká vrhacia z.) gréc. hist.
totach (ťažký stredoveký stroj na vrhanie veľkých kameňov) ? hist.
balista (antická z. na vrhanie kameňov, vrhač kameňov, kameňomet) lat. + gréc. hist. voj.
palintonon (starogréc. vojnový stroj vrhajúci kamenné gule) gréc. hist.
torment (starorím. obliehací prak) lat. porovnaj nôžsekera
bolas (gule spojené lasom, povrazom, z. juhoamer. Indiánov) špan.
strelná z.
puška gréc.-lat.-nem.
flinta nem. hovor.
kvér nem. hovor. zastar.
štuc (ručná strelná z., ručnica) nem. hovor. zastar.
brokovnica (poľovnícka p. na brokové náboje) nem.
lankasterka (lovecká puška s kohútikmi na bokoch) vl. m.
gyrojet /-džet/ (jednohlavňová poľovnícka strelná zbraň s hladkým vrtom na lov veľkej ťažkej zveri) gréc. + angl.
hamerleska (poľovnícka strelná zbraň so sklopnými hlavňami a s kohútikmi vnútri lôžka hlavne) angl. poľov.
lefoška (poľovnícka puška so sklopnými hlavňami, postavená na náboje, roznecovaná kolíčkovou nákovkou) vl. m.
banditka (lupičská, zbojnícka puška) tal. zastar.
terčovnica (puška na streľbu do cieľa) román.-nem.
repetírka (staršia voj. opakovacia puška, opakovačka) lat. hovor.
dupľovka (dvojhlavňová puška) lat. hovor.
karabína (ľahká puška so skrátenou hlavňou, od 18. st.) franc. zastar.
vintovka (staršia voj. opakovacia puška) nem.-rus. hist. voj.
arkebúza (hákovnica, stredoveká strelná zbraň, 15. – 17. st.) franc. hist.
mušketa (puška nabíjaná spredu, 16. – 17. st.) franc. hist. voj.
trombón (mušketa s kresadlovou zámkou) tal. hist.
šaspotka (franc. ihlovka so zdokonaleným záverom, 19. st.) vl. m. hist.
verndlovka (rak. voj. puška, zadovka) vl. m. hist.
venclovka (rak. voj. puška upravená z predovky na zadovku) vl. m. hist.
berdanovka (rus. voj. jednorazová zadovka, 1868 – 1890) vl. m. hist. voj.
flobertka (strelná zbraň s dlhou hlavňou a hladkým vývrtom na náboje s okrajovým zápalom) vl. m.
remingtonka (puška nabíjaná zozadu) vl. m.
mauzerovka (opakovacia lovecká a voj. puška s drážkovým vývrtom hlavne a valcovým otáčavým záverom) vl. m. voj.
mitrailleusa /-trajéza/ (opakovacia puška, predchodkyňa guľometu) franc. zastar.
winchestrovka /vinče-/ (voj. opakovacia puška) vl. m. voj. hist.
henryovka (ručná jednohlavňová voj. opakovačka) vl. m. hist. voj.
manlicherovka (staršia voj. opakovacia puška) vl. m. voj.
tarasnica (puška s priebojnými nábojmi na ničenie tankov a pod.) lat.-nem.
falkoneta (ľahká strelná stredoveká z. s malým kalibrom) vl. m.
magnum (lovecká strelná z. s väčším výkonom strely než zodpovedá ráži zbrane) lat.
pištoľa (ručná strelná z. s krátkou hlavňou, s nábojovou komorou v zadnej časti hlavne) franc.-čes.
parabelum (automatická pištoľ nem. výroby) lat.-nem.
trombón (malá vrecková pištoľ, najmä s dýkou) tal. hist.
bambitka (stará pištoľ, od 14. st.) tal.
browning (samočinná pištoľ so zásobníkom v rukoväti) vl. m.
signálka (pištoľ na podávanie znamení, najmä svetelných) lat.-franc. voj. slang.
revolver angl.
kolt (viacranová ručná strelná zbraň s krátkou hlavňou a otáčavým bubiebkom) vl. m.
automat (samopal) gréc.
mašingver (guľomet) nem. zastar. voj. slang.
maxim (ťažký starší guľomet) vl. m. voj.
pancierovka (ručná reaktívna strelná z. na ničenie obrnených vozidiel, tankov a pod.) tal.-nem. voj.
bazuka (prenosná protipancierová strelná z.) amer. voj.
kanón (delo) tal.-nem. voj.
húfnica (delo s krátkou hlavňou; ťažké obliehacie delo hist.) nem. voj.
tarasnica (ľahké husitské delo s dlhou hlavňou, na búranie opevnení) lat.-nem. hist.
harcovnica (ľahké delo ťahané jedným koňom) nem.-maď. hist.
falkón (delo s plochou dráhou strely, 16. a 17. st.) vl. m.
bombarda (stredoveké ťažké delo na kamenné gule) franc. hist.
tučná berta (ďalekonosné delo, 1. svetová vojna) voj. slang. publ.
kaťuša (strelná zbraň na odpaľovanie rakiet, sov. raketomet, 2. svetová vojna) rus. voj. slang.
raketa (reaktívna strela, najmä ako z.) tal.-nem. voj. porovnaj strela 1
palcát (krátka úderná stredoveká z. tvorená dreveným držadlom, rukoväťou, zakončenou kovovou hlavicou) maď. hist.
buzogáň (tur. veliteľská palica podobná palcátu) tur. hist.
nunčak (šport. z., bojové náčinie, reťaz) azij. hovor.
boxer (z. na zosilnenie úderu päsťou, spojené kovové prstene) angl.
taran (staroveká z. na búranie pevností) gréc.-rus. hist.
spólium (ukoristená z. v starom Ríme) lat. hist.
militáriá (zbierka dokladov, predmetov k dejinám vojenstva, najmä zbrane, voj. technika, rovnošaty, vyznamenania a pod.) lat. odb.
inter arma silent musae /múzé/ (za hluku zbraní, medzi zbraňami mlčia múzy, odpočíva umenie i veda, Cicerov výrok) lat.
ad arma! (do zbrane!) lat.

ruka

ruka 1 (ľudská horná končatina)
manus lat. anat.
cheir- gréc. v zlož. sl.
makrocheiria (nadmerne veľké ruky) gréc. anat.
monobrachia (vrodená jednorukosť) gréc. lek.
ad manus (do rúk) lat. kniž. a odb.
ad manus proprias /-ás/ lat. kniž. a odb.
à remettre en main propre /-tr an men –pr/ (do vlastných rúk) franc.
ad manu medici (do rúk lekára) lat.
dextra manu /dextrá manú/ (pravou r., pravicou) lat. kniž.
manu propria [m.p.]
propria manu (vlastnou r., vlastnoručne, za podpisom na odpisoch) lat. kniž.
manuscriptum /-skrip-/ (písané r., rukopisné dielo) lat.
larga manu (štedrou r., štedro) lat. kniž.
manu forti (udatnou r.) lat. kniž.
manu militari (ozbrojenou r., násilím) lat. kniž.
manibus puris (čistými rukami, s čistým svedomím) lat. kniž.
manibus pedibusque (rukami-nohami) lat. kniž. porovnaj končatina

uložiť

uložiť 1 (dať, umiestniť niekoho, niečo niekam)
archivovať (založiť písomné dokumenty a pod. do archívu) gréc.
reponovať (u., vrátiť na pôvodné miesto) lat. kniž. r. spis, zlomeninu
sejvnúť (u. do pamäte počítača) angl. slang.
deponovať (dať do úschovy v banke, uschovať) lat. d. peniaze, cenné predmety
ad acta /akta/ (ku spisom, do spisov; odložiť, založiť, u. ako vybavené al. aj bez vybavenia) lat. kniž. admin. u. ad a. porovnaj umiestniť

okraj

okraj 2 (úzky čistý pás na kraji)
margo (o. strany) lat.
ad marginem (na o., dodatočne) lat. kniž.
pleréza (čierny o. smútočných oznámení) franc.
plika (prehnutý dolný o. listiny umožňujúci pevnejšie pripevnenie pečate, prehnutie, zosilnenie dolnej časti stredovekej listiny) lat. odb.
bordúra (ozdobný o., orámovanie, lem umeleckých diel) franc.
kartuša (ozdobný plastický, rozvinutý o. okolo erbu a pod, renesancia a barok) tal.-franc.

odložiť

odložiť 1 (dať, položiť nabok)
rezervovať (uschovať, o. pre prípad potreby; zaistiť vopred, napr. vstupenky, izbu v hoteli a pod., objednať, vyhradiť) lat.
ad acta /akta/ (ku spisom, do spisov, o., založiť, uložiť ako vybavené al. aj bez vybavenia) lat. kniž. admin. odložiť ad a.

dodatočne

ex post (následne, neskôr, potom) lat.
posticipando (po splatnosti) tal. obch.
ad marginem (na okraj) lat. kniž. porovnaj dodatkový

prehnaný

bombastický (prepiaty, zveličený, ohurujúci, nafúknutý, mnohovravný, veľavravný) angl.
hyperbolický (premrštený, zveličený) gréc. lit.
barnumský (premrštený, hlučný, krikľavý, zveličený) vl. m. pejor. b. reklama
extrémny (krajný, prepiaty, výstredný) lat.
excesívny (nadmerný, prílišný, výstredný) lat. kniž.
augmentatívny (zveličený, zveličujúci) lat. lingv.
fantastický (obrovský, neslýchaný, úžasný, vynikajúci, skvelý) gréc. hovor. expr.
ultra- (prílišný, krajný) lat. v zlož. sl.
ad absurdum (prehnané, nezmyselné do prehnanej, nezmyselnej krajnosti) lat. kniž. doviesť ad a. porovnaj zveličený

nezmyselný

absurdný (celkom bez zmyslu, nemožný, nerozumný, nemysliteľný) lat.
alogický gréc.
antilogický (bez zmyslu, neprimeraný, nerozumný, neodôvodnený, neoprávnený, neopodstatnený) gréc. zried.
idiotský gréc. pejor.
imbecilný lat. expr.
debilný lat. expr.
kreténsky (hlúpy, sprostý, nerozumný) franc. pren. expr.
paradoxný (zdanlivo n., protizmyselný, nemožný, odporujúci všeobecne uznávaným zásadám, rozporný, protikladný, protirečivý) gréc.
perplex (protizmyselný, nezrozumiteľný) lat.-franc. práv.
ad absurdum (prehnané, nezmyselné do prehnanej, nezmyselnej krajnosti) lat. kniž. doviesť ad a.

krajnosť

extrém (výstrednosť, prepiatosť, výstrelok) lat.
mantinel (výstrednosť) tal.
ad absurdum (do prehnanej, nezmyselnej krajnosti) lat. kniž. doviesť ad a. porovnaj výstrednosť 1
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 68. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.