miestnosť

komnata veľká izba, najmä v paláci lat. kniž.
sála nem.
terem veľká priestranná m., sieň rus. zastar.
hala franc.-nem.
vestibul veľká priestranná, sieň, veľký krytý priestor; vstupná al. oddychová m. vo veľkých verejných budovách, najmä stanice, školy, hotely, dvorana; väčšia obytná predsieň lat.
habitácia miesto na ubytovanie, obydlie lat. zastar.
palota krásna, nápadne veľká, slávnostná sieň gréc. zastar. al. expr.
kamrlík nem. hovor. expr.
kumbál nem. hovor. subšť.
komôrka malá, tmavá, neútulná m., kutica gréc.-lat.
manzardka podkrovná m. vl. m.
šalanda veľká neútulná izba; veľká izba pre sezónnych robotníkov, najmä v poľnohosp. zastar. arab.-nem. pren. expr.
kabína malá uzavretá m. pre obmedzený počet osôb franc.
kója malá uzavretá m. pre obmedzený počet osôb; malý priestor na ubytovanie cestujúcich al. posádky na lodi hol.
gondola kabína na vzducholodi s posádkou al. motorom tal.
kajuta malý priestor na ubytovanie cestujúcich al. posádky na lodi hol.
kupé oddelenie v osobnom železničnom vozni franc. dopr.
garsónka franc.
garsoniéra malý byt tvorený jednou samostatnou obytnou miestnosťou s príslušenstvom franc. zastar.
olfaktórium m. zo skla a nehrdzavejúcej ocele lat. odb.
chambre séparée šámbr separé oddelená m. na stretnutia v užšom kruhu, najmä v pohostinskom podniku franc.
šmajchlkabinet m. na milovanie, maznanie, láskanie nem. hovor. expr.
salón m. na spoločenské a diskusné schôdzky umelcov a pod.; m. na prijímanie hostí, spoločenská, väčšia; reprezentačná prevádzková m. pri niektorých službách, živnostiach franc.
haute couture ótkutür veľký módny salón udávajúci smer svetovej módy franc.
andron m. pre mužov gréc. archit.
selamlik m. v tur. dome na prijímanie hostí, pre mužov arab.
senan ženská m. v islamskom dome v Iráne a Indii perz.
appartement franc.
štúdio hotelová izba s príslušenstvom, bytová jednotka tal.
office ofis
ofis malá m. v hoteli pre personál franc.
separé menší oddelený priestor, oddelenie, v reštaurácii a pod. franc. hovor.
respírium priestor na odpočinok, oddych lat.
odeón koncertná, div. al. zábavná sieň gréc. zried.
kino gréc.
biograf sála na film. predstavenia pre verejnosť gréc. zried.
multikino lat. + gréc.
multiplex kino s viacerými sálami, viacsálové kino lat.
music hall mjúzik hól sála pre hud. div. predstavenia s piesňami, hud. číslami, div. vystúpeniami a pod. angl.
amfiteáter sála so stupňovito rozloženými radmi sedadiel gréc.
promenoár m. v divadle na prechádzanie sa a občerstvenie, chodba franc. zastar.
foyer foajé väčšia predsieň v divadle al. iných verejných budovách franc.
aula slávnostná sieň, najmä na vysokej škole gréc.-lat.
kuloár vedľajšia, priľahlá m. v parlamente, zákulisie franc. najmä plur.
lobi predsieň v parlamente na prijímanie návštev angl.
klubovňa m. na pestovanie spoločenských stykov, záujmovej činnosti a pod. angl.
ordinácia lat.
ordinačka lat. hovor.
ambulancia franc. + lat.
ambulatórium m. v nemocnici na príjem a lekárske vyšetrenie, ošetrenie chorých, pracovňa lekára, ošetrovňa lat.
separácia lat.
separačka m. na oddelenie, odlúčenie väzňov, chorých a pod. lat. slang.
izolácia tal.-franc.
izolačka m. na osamostatnenie, odlúčenie, odčlenenie chorých al. väzňov tal.-franc. hovor.
maródka m. pre chorých v hromadných ubytovniach, kasárňach a pod. franc.-nem. hovor.
reska m. v nemocnici, kde prebieha obnova základných životných funkcií, napr. po úraze, operácii lat. lek. slang.
solárium lat. lek.
solárko m. na ožarovanie, opaľovanie ultrafialovým žiarením lat. hovor.
komora gréc.-lat.
špajza menšia tmavá m. na odkladanie potravín a pod. v dome nem.
magazín m. na odkladanie vecí, sklad arab.-angl. zastar.
depozitár m. na uloženie múzejných predmetov, kníh, obrazov a pod. lat.
bibliotéka miestnosť na zbierku kníh gréc.
ložument miestnosť na spanie, spálňa franc. zastar.
garderóba šatňa franc. hovor. zastar.
budoár šatňa, obliekareň pre ženy, izba medzi spálňou a prijímacím salónom franc.
frigidárium m. na studený kúpeľ lat.
štúdio m. na prípravu a vysielanie rozhlasových a televíznych programov, na nakrúcanie filmov a pod. tal.
ateliér uzatvorený priestor určený na nakrúcanie filmov franc.
pressfoyer presfoajé priestor pred rokovacou miestnosťou, kde sa konajú rozhovory pre tlač po rokovaní al. počas neho angl. + franc. žurn.
safe sejf angl.
trezor bezpečnostná m. na úschovu cenností gréc.-franc.
klasa m. na vyučovanie v škole, trieda lat. hovor. slang. zastar.
študovňa m. na vzdelávanie, učenie sa lat.
auditórium prednášková m. na vysokej škole, poslucháreň lat. kniž.
kabinet m. na uloženie učebných zbierok a pomôcok; pracovňa, najmä vedecká franc.
ateliér výtvarná al. remeselnícka pracovňa franc.
laboratórium pracovňa zariadená na výskum, pokusy, rozbory, prípravu liekov a pod. lat.
oficína dielňa pracovná miestnosť, najmä tlačiarenská, holičská lat. zastar.
byro franc.
kancel lat. slang.
office ofis
ofis pracovňa, úradná miestnosť franc.
veranda zastrešený otvorený al. presklený prístavok pri dome používaný ako predsieň, chodba a pod. hind.-angl.
čardak veranda na 1. posch. balkánskych rodinných domov tur.
historické pojmy:
talamos manželská spálňa v starogréc. dome gréc.
protyron predsieň starogréc. obytného domu gréc. archit.
átrium ústredná štvorcová m. v starorím. dome s kozubom a nádržou na dažďovú vodu v strede, dvorana lat. archit.
ala malá, najmä hosťovská m. pri átriu v starorím. dome lat. archit.
exedra m. na prednášky, hry, zábavy v antických verejných budovách, kúpeľoch a pod.; spoločenská m. otvorená do átria v antickom dome gréc. archit.
tablínium hlavná m. v starorím. obytnom dome na prijímanie hostí al. pracovňa majiteľa lat.
ostium predsieň, kt. sa vchádzalo do átria obytného domu, v starom Ríme lat. archit. hist.
cubiculum kubiku- spálňa v antickom dome lat.
dormitórium spálňa v starom Ríme lat. archit.
apodytérium m. v starorím. kúpeľoch, preobliekáreň, šatňa lat.
oleotéka lat. + gréc. hist.
unctorium -któ
unktórium m. v starorím. kúpeľoch, kde otroci masírovali a natierali vykúpaného voňavými masťami al. olejmi lat. hist.
lakonikum gréc. vl. m.-lat.
sudatórium m. v starorím. kúpeľoch, kde sa stále udržiavala vyššia teplota, parný kúpeľ lat.
tepidárium mierne vykúrená m. v starorím. kúpeľoch s vlažným kúpeľom lat.
frigidárium m. v starorím. kúpeľoch na studený kúpeľ lat. hist.
caldarium kal-
kaldárium m. v starorím. kúpeľoch s horúcim vzduchom a bazénom s teplou vodou lat. hist.
birun m. pre muža v perz. obytnom dome perz.
kubikula obytné miestnosti okolo átria v etruskom dome lat.
galéria dlhá spojovacia m. s radom okien na umelecké zbierky, v renesancii a baroku tal.
sala terrena -ré- veľká slávnostná m. na prízemí zámku, paláca, otvorená do parku, záhrady tal. archit.
mázhaus veľká sieň na prízemí a poschodí stredovekého a renesančného domu nem. archit.
antišambr predsieň, predizba zámockých sál, najmä reprezentačná, 17. a 18. st. gréc. + franc. archit.
kiva podzemná obradná m. v indiánskej stavbe indián.
cirk., voj., väzenská m.:
baptistérium m. na krstenie, krstiteľnica lat. cirk.
sakristia vedľajšia chrámová m. pri východnej časti kostola na uloženie bohoslužobných predmetov a úborov lat. cirk.
konkláve prísne uzavretá m., kde kardináli volia pápeža lat. cirk.
kalefaktórium vykurovaná m. v kláštore lat.
dormitár spoločná spálňa mníchov v kláštore lat. cirk.
cela malá tmavá obytná väzenská al. kláštorná m. lat.
závija cela islamského pustovníka arab.
kobka malá tmavá, klenutá obytná väzenská al. kláštorná m. nem.
korekcia obytná väzenská m. so zhoršenými, sprísnenými podmienkami lat.
cimra kasárenská, väzenská, internátna a pod. izba nem. slang.
salutatórium prijímacia m. v kláštore lat. cirk.
parlatórium miestnosť slúžiaca na prijímanie návštev v kláštore, hovorňa lat. cirk.
geniza m. v synagóge na opotrebované bohoslužobné texty a predmety arab. porovnaj priestor sieň predsieň

pracovník

profesionál lat.-angl.
profík p. robiacu niečo z povolanie; odborník lat.-angl. slang.
majster lat.-nem.
špecialista lat.-franc.
šajba rus. slang.
frajer nem. hovor.
štramák odborník, znalec nem. hovor.
fachman dobrý odborník nem. hovor.
kanón šikovný p., vynikajúci odborník tal.-nem.
suverén p., kt. niečo vynikajúca ovláda, odborník, znalec franc. hovor.
macher vynikajúci, šikovný p., odborník, znalec nem. hovor. expr.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci p., odborník tal. kniž. expr.
autorita uznávaný, vážený, vplyvný p., odborník, znalec lat.
káder šikovný p.; odborne a polit. vyspelý, schopný p., najmä riadiaci, za socializmu franc.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný p., odborník, osobnosť lat.-nem. hovor. expr.
expert odborník, znalec, poradca lat.
borec vynikajúci, osvedčený p. rus. expr. aj iron.
technik odborný p. dokonale ovládajúci tech. stránku určitej činnosti; p. vykonávajúci odborné technické práce gréc.
praktik šikovný, zručný, vynachádzavý p., kt. sa vyzná v skutočnej činnosti nejakého odboru gréc.
teoretik p., kt. sa zaoberá systémom názorov na určitý predmet skúmania, systémom overených, usporiadaných a zovšeobecnených poznatkov gréc.
nomenklatúrnik p. vo vyššej funkcii podliehajúci schváleniu straníckymi, komunistickými orgánmi lat. polit.
nomenklatúra pracovníci vo vyššej funkcii podliehajúci schváleniu straníckymi, komunistickými orgánmi lat. polit.
personál zamestnanci podniku ako celok lat.
fidlikant nešikovný, lajdácky p., najmä remeselník nem. pejor.
fušer nešikovný, zlý p., neodborník, nedouk, babrák nem. hovor. pejor.
fluktuant p. striedajúci, meniaci často a neodôvodnene zamestnanie lat.
absentér lat.
blicoš p. vynechávajúci prácu, najmä neodôvodnene nem. slang.
veterán starší skúsený, zaslúžilý p. lat.
elév p. prijatý na skúšobnú dobu, na študijný pobyt franc.
trainee trejný zacvičovaný, zaškoľovaný nastupujúci zamestnanec angl.
gážista p. pracujúci za stály, pevný plat, o vojakoch, hercoch franc. hovor.
brigádnik dobrovoľný, výpomocný p. franc.
praktikant p. pripravujúci sa, zaučujúci sa, cvičiaci sa na určité povolanie gréc.-lat.
volontér neplatený dobrovoľný p. pripravujúci sa na určité povolanie franc.
stážista p. na dlhšom študijnom pobyte na vysokej škole, vedeckom ústave a pod. franc.
stachanovec p. dosahujúci vynikajúce, vysoké výkony, najmä v bývalom ZSSR vl. m. hist.
externista p. nepracujúci na riadnom pracovisku lat.
pendler denne al. týždenne dochádzajúci p. za prácou do susedného štátu nem. hovor.
expatriot p. vyslaný zahraničnou spoločnosťou, aby zastával určité miesto v domácej firme, kt. táto zahraničná spoločnosť vlastní lat.-angl.
majster kvalifikovaný p. vedúci pracovnú čatu, dielňu a pod., predák lat.-nem. hist.
palier majster na stavbe franc.-nem. hist.
konštruktér technik, kt. zostrojuje technické riešenie, zostrojovateľ, zostavovateľ lat.
mixér zvukový technik angl. tech.
technológ p. zodpovedný za výrobný postup pri spracovaní materiálu na určitý výrobok gréc.
mechanik p. vyrábajúci, nastavujúci, opravujúci al. obsluhujúci jemné al. zložité stroje gréc.
metalurg p. zaoberajúci sa výrobou a spracovaním kovov a zliatín, hutník gréc.
míner p. pracujúci s výbušninami a trhavinami lat.-franc.
projektant p. zaoberajúci sa navrhovaním stavby, plánu stavby lat.
financ p. colného úradu; p. finančnej správy franc. hovor.
bankár p. peňažnej a úverovej inštitúcie tal.-franc.
trapezita bankár a zmenárnik v starom Grécku a Ríme gréc. hist.
dealer díler
díler bankový p. sprostredkujúci nákup a predaj devíz angl.
fakturant p., kt. vystavuje faktúry za dodaný al. predaný tovar lat. obch.
administrátor p., kt. sa stará o hosp.-prevádzkovú správu vydavateľstva lat.
salesman sejlzmen p., kt. sa stará o zákazníkov, prijíma a vybavuje objednávky, najmä u veľkých firiem angl. obch.
steward p. obsluhujúci cestujúcich v lietadle al. na lodi, obsluhovač v lietadle al. na lodi angl.
anketár p. zisťujúci verejnú mienku, najmä formou dotazníka franc.
programátor p. zaoberajúci sa prípravou súhrnu príkazov vložených do počítača gréc. výp. tech.
operátor p. obsluhujúci počítač lat.
reštaurátor p. odborne obnovujúci, opravujúci umelecké pamiatky lat.
laborant odborný p. laboratóriu na výskum, pokusy, rozbory, prípravu liekov a pod. lat.
funebrák p. pohrebnej služby, pohrebný zriadenec lat. hovor. zastar.
asistent pomocný odborný al. vedecký p. napr. na vysokých školách, odborne vzdelaný pomocník lat.
dispečer p. riadiaci chod prevádzky z jedného centra najmä pomocou telekomunikačných prostriedkov angl.
lapiduch ? voj. slang.
sanitár lat.
saniťák pomocný zdravotnícky p., ošetrovateľ, najmä voj. lat. voj. slang.
paramedik zdravotník pre pomocné lekárske, zdravotnícke činnosti a služby, napr. pre vozidlá záchrannej služby gréc. + lat.
dentista zdravotnícky odborný p. bez vysokoškolskéhjo vzdelania vykonávajúci bežné ošetrenia chrupu, zubný technik lat.-franc.
ras nem. zastar.
šarha nem.
šinter osoba, kt. sa stará o odstraňovanie zdochlín, zabíja staré a choré psy maď. hovor. zastar.
referent p. organizačného útvaru úradu, odboru lat.
personalista p. osobného oddelenia vybavujúci náležitosti zamestnancov lat.
manažér organizačný p., sprostredkovateľ, usporiadateľ šport. al. umeleckých podnikov, podujatí; riadiaci, vedúci p. angl.
management manaž- riadiaci pracovníci angl.
topmanagement -manaž-
topmanažment najvyšší, vrcholoví riadiaci pracovníci angl.
dramaturg p. divadla, filmu, rozhlasu al. televízie vyberajúci, zostavujúci, pripravujúci a upravujúci repertoár, program gréc.
skriptér film. p., kt. robí zápis postupu, priebehu filmovania pri nakrúcaní filmu lat. film.
animátor p. vytvárajúci kreslený al. bábkový film. film.; p., kt. sa stará o zábavu hostí na rekreácii, v hoteli a pod. lat.
redaktor lat.-franc.
editor p. upravujúci text na uverejnenie, do tlače lat.
korektor p. opravujúci chyby v rukopise al. sadzbe lat.
konferenciér aj -rans- osoba uvádzajúca čísla najmä zábavného programu, sprievodca programom, uvádzač franc.
scout skaut
skaut osoba vyhľadávajúca a vyberajúca talentovaných ľudí, najmä v športe a móde angl. porovnaj roľník robotník remeselník obchodník úradník pisár dozorca novinár spravodajca pomocník vedúci 2 prednosta odborník vedec umelec lekár vodič 1

trieda

trieda 4 školská miestnosť
klasa miestnosť na vyučovanie v škole lat. hovor. slang. zastar.
študovňa miesnosť na vzdelávanie, učenie sa lat.
auditórium prednášková miestnosť na vysokej škole, poslucháreň lat. kniž.

trieda

trieda 1 skupina ľudí, vecí al. javov so spoločnými znakmi
ordo -dó lat. kniž. a odb.
klasa lat. hovor.
kategória druh javov, predmetov, ľudí a pod. so spoločnými znakmi gréc.
subkategória nižšia, čiastková kategória gréc.-lat. kniž. a odb.
formát druh, typ programu angl. publ.
panel súbor osôb vybraných na sociologický výskum, kt. sa podrobujú opakovanému výskumu lat.-hol. sociol.
séria lat.
šnúra skupina vecí, činností rovnakého druhu nem. slang.
extenzia trieda predmetov označených určitým výrazom; rozsah, význam výrazu al. pojmu lat. lingv.
nácia skupina ľudí al. zvierat so spoločnými záujmami, vlastnosťami, spoločnosť lat. hovor. expr.
generácia súbor osôb, kt. sa narodili a žili približne v rovnakej dobe, spojených názormi a pod., pokolenie lat.
sukrescencia nová generácia, dorast lat.
antecedencia generácie, kt. v rodine predchádzajú lat.
etnikum skupina ľudí spojená spoločným pôvodom, kultúrnymi znakmi, jazykom, mentalitou a tradíciami, národné al. národnostné spoločenstvo, národ, národnosť gréc.
etnos skupina ľudí spojená spoločným jazykom, územím, príp. náboženstvom, národ, národnosť, kmeň, rod gréc.
rasa skupina ľudí s podobnými telesnými znakmi, plemeno; skupina určitého druhu zvierat vytvorená človekom za určitých podmienok, plemeno arab.-franc. porovnaj vrstva 2
žáner umelecký druh franc.
poézia veršovaná, básnická literatúra, básnictvo gréc.-franc.
lyrika základný žáner, v kt. prevláda vnútorné prežívanie, vyznania, city, postoje, nálady gréc.
epika základný dejový, výpravný žáner založený na rozprávaní gréc. lit.
próza slovesná neveršovaná literatúra lat.
beletria krásna, umelecká literatúra, nie odborná, najmä neveršovaná franc. lit.
dráma základný žáner, v kt. sa dej uskutočňuje prostredníctvom priamej reči a konaním postáv gréc. porovnaj kniha 1 dielo spis 2 báseň poviedka román rozprávka báj rozprávanie hra 1 rozprava 2 článok 1 výpoveď 1 prejav 1 napodobnenina
bantam hmotnostná kategória pästiarov, 51 – 54 kg, vzpieračov a zápasníkov vl. m. šport.
velter hmotnostná kategória pästiarov do 67 kg, zápasníkov do 78 kg angl. šport.
societa skupina jedincov toho istého druhu vytvorená na určitú dobu lat. zool.
ekotyp skupina jedincov určitého druhu prispôsobená určitým životným podmienkam gréc. biol.
taxón skupina určitých organizmov v rovnakom systémovom zaradení, druh gréc. biol.
ekospecia taxón určiteľný a rozoznateľný svojimi ekologickými vlastnosťami gréc. + lat. biol.
divisio oddelenie v sústave rastlinstva lat. porovnaj druh 1

ročník

klasa školský postupový r., trieda lat. hovor. slang. zastar.
paralelka vedľajšia trieda toto istého postupového r. gréc. hovor.
skríbenda trieda, kde sa učilo písať lat. zastar.
príma prvý r. gymnázia lat.
sekunda druhý r. gymnázia lat.
tercia tretí r. gymnázia lat.
kvarta štvrtý r. gymnázia lat.
kvinta piaty r. gymnázia lat.
sexta šiesty r. gymnázia lat.
septima siedmy r. gymnázia lat.
oktáva ôsmy r. gymnázia lat.
preparandia prípravný r. starého gymnázia lat. zastar.
gramatika tretí r. starého gymnázia gréc. zastar.
syntax štvrtý r. starého gymnázia gréc. hist.
poetika piaty r. starého gymnázia gréc.-lat. zastar.
rétorika šiesty r. starého gymnázia gréc. zastar.
princípia prvý al. druhý r. latinskej strednej školy lat. hist.

znalec

špecialista lat.-franc.
majster lat.-nem.
macher nem. hovor. expr.
šajba odborník rus. slang.
expert odborník, poradca lat.
autorita uznávaný, vážený, vplyvný odborník lat.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci odborník tal. kniž. expr.
suverén odborník, kt. niečo vynikajúca ovláda franc. hovor.
káder šikovný človek, odborník franc.
kanón šikovný, vynikajúci odborník tal.-nem.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný odborník, osobnosť lat.-nem. hovor. expr.
fachman dobrý odborník nem. hovor.
polyhistor z. mnohých vedných odborov gréc.
kritik gréc.
kritikus odborný znalec a posudzovateľ umeleckého al. vedeckého diela gréc. zastar. expr. aj iron.
verifikátor overovateľ správnosti, pravosti, pravdivosti lat.
audítor overovateľ vedenia účtovníctva, ročnej závierky a pod. lat. odb.
estét gréc. aj pejor.
schöngeist šöngajst z. a vyznávač krásy a umenia nem. kniž. zried.
kulinár lat.
gastronóm odborník v kuchárskom umení, z. prípravy jedál, kuchár gréc.-franc.
fajnšmeker nem. subšt.
gourmet gur- franc.
gourmand gurmán franc.
gurmán franc.
gurmand labužník, milovník, z. vyberaných jedál gréc.-franc.
exegéta vykladač správneho zmyslu textu, najmä biblie gréc.
masoret hebr.
tradenti žid. vykladač Starého zákona, 6.-8.st. ? náb.
talmudista vykladač talmudu, zbierky žid. náb. zákonov a práv. predpisov hebr. náb.
ulema mohamedánsky vykladač náboženstva a zákonov, z. zákonov, práv. poradca arab.+tur. porovnaj odborník

odborník

-lóg gréc. v zlož. sl.
majster lat.-nem.
špecialista lat.-franc.
macher nem. hovor. expr.
šajba rus. slang.
štramák znalec nem. hovor.
profesionál lat.-angl.
profík o. robiaci niečo z povolania lat.-angl. slang.
fachman dobrý o. nem. hovor.
expert znalec, poradca lat.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci o. tal. kniž. expr.
kanón šikovný, vynikajúci, odvážny o. tal.-nem. pren. expr.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný o., osobnosť lat.-nem. hovor. expr.
káder franc.
kumštár šikovný, obratný človek nem. hovor. expr.
suverén o., kt. niečo vynikajúca ovláda, znalec franc. hovor.
autorita uznávaný, vážený, vplyvný o., znalec lat.
fenomén vynikajúca osobnosť v určitom smere gréc.
technik o. dokonale ovládajúci tech. stránku určitej činnosti gréc.
praktik šikovný, zručný, vynachádzavý o., kt. sa vyzná v skutočnej činnosti nejakého odboru gréc.
teoretik o., kt. sa zaoberá systémom názorov na určitý predmet skúmania, overených, usporiadaných a zovšeobecnených poznatkov gréc.
laureát vedec poctený za výkon, dielo cenou a čestným titulom lat.
inžinier vysokoškolsky vzdelaný o., napr. tech., poľnohosp., ekon. a pod. franc.
polyhistor znalec mnohých vedných odborov gréc.
introduktor vedec, kt. otvára a vedie rokovanie vedeckej konferencie lat.
diagnostik o. na rozpoznávanie, zisťovanie, určovanie príčin a pod. gréc.
biológ o. vo vede o živej prírode gréc.
botanik gréc.
fytobiológ gréc. zastar.
fytológ o. v náuke o rastlinách gréc. zried.
zoológ o. v náuke o živočíchoch gréc.
antropológ o. vo vede o človeku, jeho pôvode a vývoji gréc.
somatológ o. v telovede gréc.
mikrobiológ o. vo vede o jednobunkových organizmoch gréc.
bakteriológ o. zaoberajúci sa baktériami gréc. biol.
virológ o. zaoberajúci sa vírmi lat. + gréc. biol.
parazitológ o. zaoberajúci sa cudzopasníkmi gréc. biol.
hydrobiológ o. zaoberajúci sa organizmami žijúcimi vo vode gréc.
algológ lat. + gréc.
fykológ o. zaoberajúci sa riasami a sinicami gréc.
lichenológ o. zaoberajúci sa lišajníkmi gréc. bot.
bryológ o. zaoberajúci sa machorastmi gréc. bot.
mykológ o. zaoberajúci sa hubami gréc. bot.
graminológ o. zaoberajúci sa trávami lat. + gréc.
dendrológ o. zaoberajúci sa drevinami gréc.
pomológ o. v ovocinárstve lat. + gréc.
ampelológ o. vo vinohradníctve a vinárstve gréc.
enológ o. vo vinárstve gréc.
fytopatológ o. zaoberajúci sa chorobami rastlín gréc.
entomológ gréc.
insektológ o. zaoberajúci sa hmyzom lat. + gréc. zool.
myrmekológ o. zaoberajúci sa mravcami gréc. biol.
arachnológ odborník zaoberajúci sa pavúkovitými článkonožcami gréc. zool.
ichtyológ o. zaoberajúci sa rybami gréc.
batrachológ o. zaoberajúci sa obojživelníkmi gréc.
malakológ o. zaoberajúci sa mäkkýšmi gréc.
herpetológ o. zaoberajúci sa plazmi gréc. zool.
ofiológ o. zaoberajúci sa hadmi gréc. zool.
ornitológ o. zaoberajúci sa vtákmi gréc. zool.
mammaliológ lat. + gréc.
teriológ o. zaoberajúci sa cicavcami gréc.
hipológ o. zaoberajúci sa koňmi gréc.
kynológ o. zaoberajúci sa psami gréc.
zoopatológ o. zaoberajúci sa chorobami zvierat gréc.
epizootológ o. zaoberajúci sa nákazlivými chorobami hosp. zvierat gréc. biol.
paleozoológ o. zaoberajúci sa skamenelinami živočíchov minulých geol. období gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa skamenelinami gréc.
paleobotanik o. zaoberajúci sa skamenelinami rastlín minulých geol. období gréc.
paleoantropológ o. zaoberajúci sa hist. vývinom človeka gréc.
pedológ o. v pôdoznalectve gréc.
agronóm o. v poľnohospodárstve gréc.
morfológ o. zaoberajúci sa stavbou organizmov a orgánov gréc. biol.
anatóm o. v telovede gréc. odb.
organológ o. zaoberajúci sa tvarom a stavbou orgánov gréc. biol.
histológ o. zaoberajúci sa pletivami a tkanivami gréc. biol.
osteológ o. zaoberajúci sa kosťami gréc. biol.
fyziológ o. zaoberajúci sa životnými dejmi v organizme, funkciou organizmov, orgánov a ich častí gréc.
ekológ o. vo vede o životnom prostredí gréc. biol.
environmentalista o. zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia angl. ekol.
etológ o zaoberajúci sa správaním živočíchov a človeka gréc.
embryológ o. zaoberajúci sa zárodočným vývojom mnohobunkových organizmov gréc. biol.
genetik o. zaoberajúci sa dedičnosťou organizmov gréc.
eugenik o. zaoberajúci sa zlepšovaním dedičných vlastností človeka gréc.
farmakológ o. zaoberajúci sa účinkom liečiv na živý organizmus gréc.
farmaceut o. zaoberajúci sa výskumom, výrobou, kontrolou, vydávaním a užívaním liečiv gréc.
toxikológ o. zaoberajúci sa jedmi gréc.
fyzik o. zaoberajúci sa základnými vlastnosťami látok a polí a formami ich pohybu gréc.
röntgenológ o. zaoberajúci sa elektromagnetickým žiarením s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou a jeho využitím vl. m. + gréc.
chemik o. zaoberajúci sa vlastnosťami, zložením a vnútornou stavbou látok a ich premenou gréc.
organik chemik zaoberajúci sa ústrojnými látkami gréc.
anorganik chemik zaoberajúci sa neústrojnými látkami gréc.
meteorológ o. zaoberajúci sa dejmi a javmi v zemskej atmosfére gréc.
klimatológ o. zaoberajúci sa podnebím gréc.
hygrológ o. zaoberajúci sa vlhkosťou gréc. meteor.
oceánograf o. zaoberajúci sa morami a oceánmi gréc.
glaciológ o. zaoberajúci sa trvalou snehovou pokrývkou a ľadovcami lat. + gréc.
hydrológ o. zaoberajúci sa rozložením a obehom vody na Zemi gréc.
speleológ o. zaoberajúci sa jaskyniarstvom gréc.
kozmológ o. zaoberajúci sa stavbou vesmíru ako celku gréc. astr.
astronóm gréc.
uranológ o. vo hvezdárstve gréc. zried.
planetológ o. zaoberajúci sa výskumom veľkých telies obiehajúcich okolo Slnka gréc. astron.
geograf o. v zemepise gréc.
geodet geol.
geometer o. v zememeračstve gréc. zastar.
orograf o. v horopise gréc. geogr.
geológ o. zaoberajúci sa vývojom, zložením a stavbou zemskej kôry gréc.
petrológ gréc.
petrograf o. zaoberajúci sa horninami gréc. hist.
mineralóg o. zaoberajúci sa nerastmi lat. + gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa vývojom života v minulých geol. dobách gréc.
seizmológ o. zaoberajúci sa zemetraseniami gréc.
vulkanológ o. zaoberajúci sa sopečnou činnosťou lat. + gréc.
krenológ o. zaoberajúci sa žriedlami gréc. odb.
montanista o. v baníctve lat.
topograf o. v miestopise gréc.
kartograf o. zaoberajúci sa mapami gréc.
matematik o. zaoberajúci sa číselnými, kvantitatívnymi a priestorovými vzťahmi skutočného sveta gréc.
geometer o. zaoberajúci sa vlastnosťami rovinných a priestorových útvarov gréc.
informatik o. zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií lat.
kybernetik o. zaoberajúci sa zákonitosťami riadenia, prenosu informácií, regulácie a kontroly v živých organizmoch a strojoch gréc.
robotik o. zaoberajúci sa robotmi um.
ezoterik o. zaoberajúci sa vedecky nevysvetliteľnými javmi, napr. mimoriadnymi schopnosťami človeka gréc.
ufológ o. zaoberajúci sa úkazmi v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy angl. + gréc. hovor.
prognostik o. zaoberajúci sa predpovedaním pravdepodobného vývoja nejakého javu, najmä spoločenského gréc.
futurológ o. zaoberajúci sa predvídaním spoločenského vývoja, najmä dôsledkov vedeckotech. rozvoja lat. + gréc.
demograf gréc.
populacionista o. zaoberajúci sa obyvateľstvom lat. zastar.
psychológ o. zaoberajúci sa duševnými javmi gréc.
sociológ o. zaoberajúci sa spoločnosťou lat. + gréc.
politológ o. zaoberajúci sa riadením štátu a vzťahmi medzi štátmi gréc.
stratég o. vo vedení vojny, vojnových operácií gréc. voj.
filozof o. zaoberajúci sa najvšeobecnejšími zákonmi bytia, prírody, spoločnosti a myslenia gréc.
sofista starogréc. mysliteľ, vzdelaný učiteľ filozofie, gramatiky a rečníctva gréc. hist.
teleológ filozof vychádzajúci z učenia o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
historiograf o. v dejepise gréc.
logograf prvý gréc. historik, 6. – 5. st. pr. n. l. gréc. hist.
chronológ historik udávajúci letopočty gréc.
archeológ o. zaoberajúci sa najstaršími dejinami ľudstva na základe hmotných predmetov gréc.
ekonóm o. zaoberajúci sa najvhodnejším umiestnením obmedzených výrobných zdrojov gréc.
štatistik o. zaoberajúci sa skúmaním a číselnou charakteristikou hromadných javov lat.
etnograf o. v národopise gréc.
etnológ o. zaoberajúci sa kultúrou národov bez vlastnej literatúry gréc.
folklorista o. zaoberajúci sa vývojom, podmienkami a zložením ľudovej kultúry angl.
lingvista o. v jazykovede lat.
filológ o. zaoberajúci sa jazykom a literatúrou; o. v jazykovede, zastar. gréc.
lexikograf o. v slovnikárstve gréc. odb.
lexikológ o. zaoberajúci sa slovnou zásobou jazyka gréc. lingv.
morfológ o.zaoberajúci sa stavbou a tvarmi slov gréc. lingv.
bibliológ o. v knihovede gréc.
stichológ o. zaoberajúci sa básnickým umením gréc.
verzológia o. zaoberajúci sa veršom lat. + gréc.
dokumentátor o. na zhromažďovanie a spracúvanie odbornej literatúry lat.
grafológ o. zaoberajúci sa písomnými prejavmi človeka a vyvodzovaním psych. vlastností z rukopisu gréc.
translatológ tranz- o. zaoberajúci sa umeleckým prekladom lat. + gréc. lit.
o. vo vede o jazyku, literatúre, dejinách a kultúre:
slavista slovan. národov lat.
slovakista Slovenska lat.
bohemista čes. krajín lat.
polonista Poľska lat.
slovenista Slovinska lat.
sorabista lužických Srbov lat.
balkanista vl. m.
balkanológ balkánskych národov vl. m. + gréc.
bulharista Bulharska vl. m.
albanista Albánska vl. m.
baltista baltských národov vl. m.
lituanista Litvy vl. m.
rusista Ruska vl. m.
hungarista Maďarska lat.
ugrofinista pôvodne uralských národov príbuzných s Maďarmi a Fínmi vl. m.
germanista germ. národov, najmä nem. lat.
nordista germ. národov severu Európy nem.
škandinavista škandinávskych národov lat.
nederlandista Holandska hol.
romanista románskych národov lat.
italista Talianska vl. m.
hispanista Španielska, širšie aj Portugalska a Lat. Ameriky lat.
lusista Portugalska vl. m. lat.
anglista angl. hovoriacich krajín, najmä Veľkej Británie lat.
amerikanista USA; pôvodných obyvateľov Ameriky vl. m.
turkológ tur. národov vl. m. + gréc.
arabista arab. národov vl. m.
egyptológ starých Egypťanov vl. m. + gréc.
afrikanista národov Afriky vl. m.
orientalista ázijských a afrických národov lat.
semitológ vl. m. + gréc.
semista semitských národov, afroázijskej skupiny národov vl. m.
sinológ Číny lat. + gréc.
japonista Japonska vl. m.
byzantológ Byzancie vl. m.
ikonológ o. zaoberajúci sa výkladom, významami, vznikom a premenami výtv. diel gréc.
urbanista o. zaoberajúci sa stavbou miest a sídel a ich začlenením do krajiny lat. archit.
kunsthistorik o. na dejiny umenia, umenovedec nem. + gréc. hovor.
estetik o. zaoberajúci sa krásou, najmä v umení gréc.
muzikológ o. v hud. vede lat. + gréc.
choreograf o. zaoberajúci sa tancom gréc.
teatrológ o. v div. vede gréc.
filmológ o. v film vede angl. + gréc.
heraldik o. zaoberajúci sa erbami gréc.-franc.
vexilológ o. zaoberajúci sa zástavami, vlajkami lat. + gréc.
numizmatik o. zaoberajúci sa platidlami, najmä mincami gréc.-franc.
filatelista gréc.-franc.
timbrológ o. zaoberajúci sa poštovými známkami franc. + gréc.
falerista o. zaoberajúci radmi a vyznamenaniami gréc.
sfragistik o. zaoberajúci sa pečaťami a pečatením gréc. hist.
kulinár lat.
gastronóm o. v kuchárskom umení, znalec prípravy jedál gréc.-franc.
nutricionista o. na správnu výživu lat.
pedagóg o. zaoberajúci sa výchovou ako zámerným formovaním ľudskej osobnosti gréc.
docinológ o. zaoberajúci sa skúšaním lat. + gréc.
didaktik o. zaoberajúci sa formami, postupmi a cieľmi vyučovania gréc. ped.
pedológ o. zaoberajúci sa dieťaťom gréc. ped. psych.
kriminológ o. zaoberajúci sa trestnými činmi, páchateľmi, trestom a trestným konaním lat. + gréc.
religionista o. zaoberajúci sa náboženstvami lat.
biblista o. zaoberajúci sa bibliou gréc.
ekleziológ o. zaoberajúci sa cirkvou, poňatím cirkvi gréc.
teológ o. zaoberajúci sa náboženstvom, najmä kresťanským, náb. vierou gréc.
bócher žid. bohoslovec hebr.
ulema mohamedánsky bohoslovec, vykladač náboženstva a zákonov arab.+tur.
softa tur. bohoslovec. perz.-tur.
astrológ o. zaoberajúci sa vplyvom kozmických telies na pozemské udalosti gréc.
legislatívec o. v tvorbe práv. noriem, zákonodarca lat. práv.
kanonista lat.
dekretalista o. v cirk. práve lat. práv. hist.
legista o. vo svetskom, štátnom, rím. práve v stredoveku lat. práv. hist.
dramaturg o. v zostavovaní, príprave, úprave repertoáru, programu v divadle, rozhlase, televízii gréc.
maskér franc.
šminkér o. na úpravu tváre, napr. hercov, pomocou líčidiel parochní nem. slang.
vizážista o. na celkový vzhľad, výzor, zladenie líčenia, odevov a pod. franc.
metalurg o. zaoberajúci sa výrobou a spracovaním kovov a zliatín gréc.
technológ o. zaoberajúci sa spôsobmi spracovania materiálu na určitý výrobok gréc.
textilák o. vo výrobkoch vyrobených z tkaniny pletením, spriadaním, tkaním lat. slang.
architekt o. v navrhovaní stavieb, bytov, záhrad, nábytku a pod. gréc.
garbiar o. na spracovávanie surových zvieracích koží, kožiar nem.
finančník o. v peňažníctve franc.
kriminalista o. v objasňovaní trestných činov a odhaľovaní páchateľov lat. práv.
akvarista o. v chove vodných živočíchov a rastlín vo vhodných nádržiach lat.
terarista o. v chove menších suchozemských zvierat, najmä plazov a obojživelníkov lat.
vivarista o. v chove teplomilných živočíchov lat. odb. porovnaj znalec

výborný

betálny franc.? slang.
elitný vyberaný, výlučný, výnimočný franc.
senzačný franc. hovor. expr.
senza skvelý, ohromný, úžasný franc. subšt.
klasický dokonalý, vynikajúci, prvotriedny, vzorný, trvalý, osvedčený lat.
kabinetný dokonalý, vybraný, vzorový, príkladný, ukážkový, znamenitý franc.
brilantný znamenitý, skvelý, oslňujúci franc.
bravúrny dokonalý, znamenitý, skvelý, obratný, zručný, smelý franc.
fantastický vynikajúci, úžasný, skvelý, obrovský, neslýchaný gréc. hovor. expr.
bombový úspešný, senzačný tal.
ideálny dokonalý, vzorný, bezchybný gréc.-lat.
perfektný lat.
perfiš lat. hovor.
absolútny lat.
suverénny dokonalý, bezchybný, vynikajúci franc. s. víťaz
exportný vynikajúci, prvotriedny, skvelý lat.-angl. pren. expr. e. tovar, výkon
geniálny vynikajúci, výnimočný, vrcholný lat.
kongeniálny rovnako nadaný, vynikajúci lat.
majstrovský lat.-nem.
virtuózny vynikajúci, znamenitý, dokonalý tal.
kapitálny lat. expr.
klasa lat.
luminózny znamenitý, vynikajúci lat. kniž. pren.
kolosálny vynikajúci, znamenitý, úžasný gréc.-franc.
fenomenálny vynikajúci, neobyčajný, výnimočný gréc.
fascinujúci úchvatný, podmanivý, očarujúci, okúzľujúci, oslňujúci, strhujúci lat.
fulminantný vynikajúci, oslňujúci, skvelý lat. kniž.
fulgentný žiarivý, oslňujúci, skvelý lat. kniž.
prominentný vynikajúci, významný, popredný, čelný, hlavný lat.
eminentný vynikajúci, význačný, mimoriadny, znamenitý, výrazný lat. kniž.
eklatantný franc. kniž.
excelentný lat. kniž.
famózny lat. kniž. al. hovor.
ligový vynikajúci, skvelý tal. pren. expr.
exhibičný ukážkový lat.
príma lat. hovor.
primisima tal.
prima primisima vynikajúci, znamenitý, skvelý, bezchybný, príjemný tal. hovor.
top vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný angl.
top- vynikajúci, prvotriedny, popredný, vrcholný angl. v zlož. sl.
tiptop vynikajúci, skvelý, dokonalý angl. hovor.
super lat.-nem. hovor.
super- lat. v zlož. sl.
crack krek vynikajúci, skvelý, prvotriedny, výnimočný angl. slang.
proeminentný lat. kniž.
fasa ? slang.
origoš lat. slang.
špicový vynikajúci nem. slang.
cool kúl úžasný, skvelý, pohodový angl. slang.
par excellence parekseláns vynikajúci franc. kniž. odborník p. e.
non plus ultra skvelý, neprekonateľný, nepredstihnuteľný lat. kniž.
puncovaný prvotriedny nem. hovor.

osobnosť

persóna lat. zastar.
individualita vyhranená, výrazná, svojrázna o. lat.
autorita uznávaná, vážená, vplyvná, výnimočná o. lat.
formát významná o., na vysokej úrovni lat. hovor. pren.
nobilita vedúce osobnosti, popredná, bohatá spoločenská vrstva lat. kniž.
establishment -išm- vedúce osobnosti verejného života, vládnuca, najvyššia vrstva, skupina vplyvných osôb, vládnuce kruhy angl. polit. publ. i pejor.
honorácia najvýznamnejšie, popredné, vplyvné osobnosti v určitom (miestnom) prostredí, panstvo lat. kniž. al. iron.
notábel franc. zastar.
notabilita významný, vplyvný činiteľ, pôvodne najvyšší štátny, vo franc. monarchii, najmä z najvyššej šľachty hist. franc. kniž.
grandseigneur granseňör dôstojný, vznešený al. tak sa správajúci človek franc. kniž. expr.
herkopáter človek vysokého postavenia lat. žart.
koryfej vodcovská o. vynikajúca vo vede, umení, politike, popredný predstaviteľ, vodca gréc. kniž.
protagonista vedúca o., priekopník gréc. kniž.
spiritus rektor vynikajúca o., vedúci, riadiaci duch, duchovný pôvodca, hlavný činiteľ, vodca podujatia lat. kniž.
kormidelník vedúca o., vodca rus.
leader líder vedúca o., predák, vodca, predseda strany, hnutia angl.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci odborník tal. kniž. expr.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný o. lat.-nem. hovor. expr.
macher nem. hovor. expr.
majster lat.-nem.
šajba znalec, odborník rus. slang.
káder šikovný človek franc.
kanón šikovný, vynikajúci odborník tal.-nem.
fachman dobrý odborník nem. hovor.
suverén odborník, kt. niečo vynikajúco ovláda, znalec franc. hovor.
fenomén vynikajúca o. v určitom smere gréc.
expert znalec, poradca lat.
celebrita slávna, vážená, všeobecne uznávaná o. lat. kniž.
legenda známa, slávna o. lat. hovor. novin.
VIP víájpí významná privilegovaná o. angl. skr.
star stár
superstar -stár známa, slávna, film., televízna a pod. o., hviezda angl.
idol gréc.-lat.
ikona zbožňovaná, milovaná, uctievaná osoba, modla gréc.
sexidol pohlavný idol lat.-gréc.
fetiš zbožňovaná, prepiato uctievaná osoba port.-franc. pren.
perla vzácna, vynikajúca osoba román. kniž. expr.
škýzo vplyvná o. román.-nem. pren. expr.
ajatolláh titul významných osobností v šíitskom isláme, duchovný vodca arab. porovnaj vodca hodnostár

druh

druh 1 súhrn predmetov al. javov s rovnakými podstatnými znakmi
fajta maď. hovor.
sorta franc.-tal.
species súbor geneticky príbuzných organizmov, najnižší stupeň biol.; d. všeobecne kniž. a odb. lat.
kategória d. javov, predmetov, ľudí a pod. so spoločnými znakmi gréc.
subkategória nižšia, čiastková kategória gréc.-lat. kniž. a odb.
klasa trieda lat. hovor.
žáner umelecký d. franc.
sui generis suí svojho d., svojrázny lat. kniž.
typ gréc.
typus súhrn jedincov al. vecí s rovnakými znakmi gréc. kniž. zastar.
formát d., typ programu angl. publ.
introflexívny jazyk typ jazyka, ak sa gramatické funkcie vkladajú do koreňa, základu slova lat.
izolačný jazyk typ jazyka, ak gramatické funkcie vyjadrujú lexikálne prvky lat.
aglutinačný jazyk typ jazyka, ak každý gramatický prvok vyjadruje práve jednu gramatickú funkciu lat.
flektívny jazyk typ jazyka, ak sa gramatické funkcie vyjadrujú ohýbaním
inkorporujúci jazyk typ jazyka, ak štruktúra vetných vzťahov je vyjadrená pri slovese lat.
endemit d., rod al. čeľaď vyskytujúci sa len na malom území gréc. bot. zool.
linnéon rastlinný d., tzv. veľký, široký vl. m. bot.
asektátor rastlinný d. dopĺňajúci druhové zloženie spoločenstva rastlín lat. ekol.
jordanon vl. m. bot. zastar.
mikrospecies rastlinný d., tzv. malý, málo odlišný lat. biol.
relikt d., kt. sa zachoval ako pozostatok z predchádzajúceho obdobia lat. geol. zool. bot.
d. krajiny pozri oblasť 1 porovnaj trieda 1