umelec

kumštár nem. hovor. expr.
majster vynikajúci u. lat.-nem.
maestro vynikajúci u., najmä hudobník tal. kniž.
intelektuál človek s vyšším vzdelaním, najmä duševne pracujúci, vedec, u. lat.
klasik vynikajúci, všeobecne uznávaný, vzorný u. tvoriaci trvalé hodnoty lat.
laureát u. poctený za výkon, dielo cenou a čestným titulom lat.
interpret u. predvádzajúci, stvárňujúci umelecké dielo, dram. úlohu, hud. dielo, herec, spevák, hudobník lat.
virtuóz u. vynikajúci v hre na hud. nástroji tal.
bohém u. al. nadaný človek užívajúci svetské pôžitky a porušujúci spoločenské obmedzenia, sveták franc.
manierista u. tvoriaci šablónovito, meravo franc. pejor.
impresionista u. usilujúci sa o zachytenie okamžitých zmyslových vnemov a osobných dojmov, koniec 19.st. lat.-franc.
naturalista u. usilujúci sa o zachytenie skutočnosti bez príkras a bez hodnotenia lat.
anonym nepodpísaný, nemenovaný, utajený, neznámy u., pisateľ, tvorca, najmä umeleckého diela gréc.
monogramista u., kt. celé meno sa nezachovalo, len skratka mena zložená zo začiatočných písmen gréc. výtv.
debutant u. vystupujúci prvý raz verejne franc.
grafik výtvarný u., výtvarník používajúci techniky umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie gréc.
medailér výtvarný u., výtvarník zaoberajúci sa tvorbou medailí tal.-franc.
reštaurátor u. odborne obnovujúci, opravujúci umelecké pamiatky lat.
tancmajster učiteľ spoločenského tanca, tan. majster nem. hovor. zastar.
hitmaker -mejker tvorca úspešných, módnych piesní, skladateľ al. textár angl. hud. slang.
showman šou-
šoumen u. účinkujúci v zábavnom výpravnom predstavení, bavič angl. hovor.
entertainer -tejner zábavný u., zabávač angl.
cirkusant cirkusový u. lat. hovor.
artista cirkusový al. varietný u. franc.
akrobat cirkusový u. vykonávajúci vysoké náročné, obratné cviky gréc.
kaskadér cirkusový u. vykonávajúci nebezpečné stupňovité zoskoky franc.
žonglér cirkusový u. zručne vyhadzujúci a chytajúci rôzne predmety franc.
kaukliar nem. hovor.
eskamotér cirkusový u., kúzelník, čarodejník franc.
mág perz. kniž.
magik cirkusový u. predvádzajúci kúzelnícky estrádny program, kúzelník gréc.
ekivilibrista cirkusový u. predvádzajúci cviky na udržiavanie rovnováhy lat.
ikarijec cirkusový u. ležiaci na chrbte a pohadzujúci nohami partnerom alebo predmetom vl. m.
voltižér cirkusový u. predvádzajúci cviky na neosedlanom koni, naskakovanie na neosedlaného koňa franc.
excentrik cirkusový u. predvádzajúci komickú akrobaciu s použitím groteskných prvkov lat.
klaun angl.
august cirkusový u. predvádzajúci komické čísla, šašo lat.-nem.
drezér cvičiteľ zvierat na pracovné, šport. a cirkusové účely franc.-nem.
imitátor estrádny u. napodobňujúci hlasy osôb, zvierat a pod. lat.
fakír u. výnimočne ovládajúci svoje telo, bolesť a pod. arab.
bankista kočovný u. vystupujúci v minulosti na jarmokoch tal.
spielman špíl- stredoveký potulný, kočujúci herec, hudobník a spevák nem. hist. porovnaj pôvodca spisovateľ maliar sochár skladateľ hudobník herec spevák tanečník

básnik

poeta gréc.-lat. kniž.
verzifikátor lat. kniž.
poeta laureatus všeobecne uznávaný, vavrínom ovenčený b. lat. kniž.
lyrik b. opisujúci vnútorné prežívanie, vyznania, city, postoje, nálady gréc.
baladista b. kt. píše lyricko-epické básne s ponurým dejom a smutným koncom franc.
bard b. opisujúci hrdinstvo al. osud národa kelt. kniž.
bajan starorus. ľudový b. a spevák vl. m.
kobzar ukraj. ľudový b., spevák turk.-ukraj.
gusan arménsky ľudový b. opisujúci osud národa armén.
akyn ľudový b. a spevák v Strednej Ázii turk.-rus.
ašik zakaukazský ľudový b. a spevák, 15. – 18.st. tur.
bachši turkm. ľudový b., hudobník a rozprávač turk.
laureát slávny b. ovenčený vavrínovým vencom, v staroveku lat.
bukolik b. ospevujúci idylický život pastierov, v prírode a na vidieku gréc.
anakreontik b. tvoriaci poéziu s témou lásky, priateľstva, lásky, vína vl. m. lit.
enkomiast b. píšuci príležitostné oslavné básne gréc.
minnesänger skladateľ a spevák stredovekej rytierskej ľúbostnej poézie nem. lit. hud.
meistersinger maj-zi- b., spevák z radov nem. remeselníkov, mešťanov, 15. – 16.st. nem. lit. hud.
trubadúr franc.
truvér stredoveký juhofranc. skladateľ rytierskych ľúbostných piesní franc. lit.
rapsód potulný spevák hrdinských, epických básní, spevov, v starom Grécku gréc. hist.
aoidos rapsód, kt. básne aj sám skladal gréc. hist.

víťaz

triumfátor slávny v. lat. pren.
majster športovec, kt. zvíťazil v šport. súťaži, v. majstrovstva lat.-nem.
olympionik v. na vrcholnej medzinárodnej šport. súťaži vl. m. pren.
šampión v. vrcholnej šport. súťaže, majstrovstiev franc.
laureát v. na pretekoch ovenčený vavrínovým vencom, v staroveku lat.
- fitnes v. v súťaži telesnej a duševnej sviežosti a zdatnosti angl. šport.
favorit predpokladaný v. v šport. súťaži tal. šport.

športovec

borec pretekár rus. publ.
športsman -man, -men š., zdatný, šporotovo vyspelý človek angl.
majster š., kt. zvíťazil v šport. súťaži, víťaz majstrovstva lat.-nem.
vicemajster š., kt. sa umiestnil na druhom mieste lat. + nem.
matador vynikajúci al. významný š. špan. pren. aj iron.
leader líder
líder vynikajúci, najlepší š. angl.
rekordman držiteľ vrcholného, najlepšieho výkonu, najmä v športe angl.
junior š. mladšej vekovej triedy lat.
senior š. staršej vekovej triedy lat.
veterán starší š. lat.
partner protihráč al. spoluhráč franc.-angl.
favorit predpokladaný víťaz v šport. súťaži tal. šport.
outsider aucaj-, autsaj- pretekár bez nádeje, vyhladky na víťazstvo angl. šport.
finalista účastník záverečnej časti vylučovacej súťaže, stretnutia o prvé miesto tal.
semifinalista lat. + tal.
demifinalista účastník predposlednej časti vylučovacej súťaže franc. + tal. šport.
olympionik účastník na vrcholnej medzinárodnej šport. súťaži vl. m. pren.
paraolympik účastník na vrcholnej medzinárodnej šport. súťaži pre telesne postihnutých športovcov gréc. + vl. m.
kapitán vedúci hráč al. pretekár lat.
šampión víťaz vrcholnej šport. súťaže, majstrovstiev franc.
laureát víťaz na pretekoch ovenčený vavrínovým vencom, v staroveku lat.
internacionál š. zúčastňujúci sa medzinárodných stretnutí lat.
liber voľný hráč franc. šport.
špílmacher tvorivý, vedúci, vynachádzavý, výbojný š., hráč nem. šport. publ.
legionár hráč kolektívnej hry pôsobiaci dočasne v zahraničnom družstve lat. šport. slang.
sólista š., kt. často a rád hrá samostatne, individuálne tal. šport. publ.
šprintér bežec al. cyklista na krátkych tratiach angl. šport.
špurtér bežec al. cyklista schopný veľkého zrýchlenia s vynaložením najväčšieho úsilia najmä na konci pretekov angl. šport.
míliar bežec na stredné trate lat. šport.
maratónec pretekár v bežeckých pretekoch na trati 42,195 km vl. m.
krosár cezpoľný bežec angl.
futbalista hráč futbalu angl. šport.
hokejista hráč hokeja angl. šport.
rugbysta rag- hráč ragby angl. šport.
tenista hráč tenisu angl.
pólista hráč póla, loptovej hry vo vode; hry na koňoch s pálkami ind.-angl. šport.
back bek
bek
bekman obranca vo futbale a kolektívnych loptových hrách angl.
stopér stredný obranca angl. šport.
libero obranca vo futbale voľne zasahujúci do hry na celom ihrisku; obranca vo volejbale, kt. nesmie útočiť tal. šport.
rusher raš- š. robiaci prudké úniky, protiútoky s loptou angl. šport.
center stredný útočník v šport. hrách angl. šport.
gólman brankár angl. šport. publ.
pivotman hráč v basketbale hrajúci v útoku pod košom súpera, hlavný útočník franc. + angl.
forvard príslušník útočného radu hráčov, útočník vo futbale, hádzanej a pod. angl. šport.
half hráč záložného radu, záložník angl. zastar.
atlét š. pestujúci atletiku, zápasník, silák gréc.
flopista skokan do výšky, výškar, skáčuci cez latku v polohe naznak angl. šport.
diskobolos š. pestujúci hod diskom gréc. kniž.
gymnasta š. pestujúci gymnastiku gréc. šport.
kulturista š. zameraný na kulturistiku lat.
cyklista gréc.-franc.
bicyklista lat. + gréc. šport.
velocipedista š. jazdiaci bicykli lat.-franc. zastar.
skibobista š. jazdiaci na skiboboch nór. + angl. šport.
roller š. jazdiaci na kolieskových korčuliach angl. šport.
in-liner inlajner š. jazdiaci na koliečkových korčuliach s kolieskami v jednom rade angl. hovor. šport.
skateboardista skejtbord-
skejtbordista angl. šport.
skater skejt-
skejter š. jazdiaci na skateboarde angl. šport. hovor.
skialpinista vysokohorský lyžiar spájajúci lyžovanie s horolezectvom nór. + vl. m. šport.
carver kar-
carverista kar-
karverista lyžiar lyžujúci v oblúkoch s veľkým náklonom na hranách lyží angl.
snowboardista snoubord-
snoubordista lyžiar na krátkej širokej lyži angl. šport.
parašutista franc.
paragán š. venujúci sa zoskakovaniu z lietadla s použitím padáka franc. voj. slang.
rafter š. venujúci sa splavovaniu vodných tokov s veľkým prietokom al. spádom na veľkom gumovom nafukovacom člne angl. šport.
iron man ajronmen š., kt. počas 24 hod. odpláva 3,88 km, na bicykli prejde 180 km a prebehne maratónsku trať, železný muž angl.
boxer š. pestujúci pästiarstvo, pästiar angl.
puncher pančer boxer trénujúci s veľkou ťažkou závesnou loptou angl. šport.
fighter fajter boxer útočného štýlu, útočník angl. šport.
šermiar š. pestujúci zápas sečnou al. bodnou zbraňou nem. šport.
fleuretista šermiar s fleuretom franc. šport.
kordista šermiar s kordom perz.-tur.
judista džu- š. pestujúci džudo jap. šport.
tori útočník v džude jap. šport.
karatista š. pestujúci karate jap.
taekwondista tekv- š. pestujúci teakwondo
dan učiteľ al. majster džuda, aikida a karate jap.
šachista hráč šachu perz. porovnaj jazdec 1

odborník

-lóg gréc. v zlož. sl.
majster lat.-nem.
špecialista lat.-franc.
macher nem. hovor. expr.
šajba rus. slang.
štramák znalec nem. hovor.
profesionál lat.-angl.
profík o. robiaci niečo z povolania lat.-angl. slang.
fachman dobrý o. nem. hovor.
expert znalec, poradca lat.
kapacita lat.
klasa lat. hovor.
matador špan. pren. aj iron.
virtuóz vynikajúci o. tal. kniž. expr.
kanón šikovný, vynikajúci, odvážny o. tal.-nem. pren. expr.
kaliber lat.-franc.
eso vynikajúci, významný o., osobnosť lat.-nem. hovor. expr.
káder franc.
kumštár šikovný, obratný človek nem. hovor. expr.
suverén o., kt. niečo vynikajúca ovláda, znalec franc. hovor.
autorita uznávaný, vážený, vplyvný o., znalec lat.
fenomén vynikajúca osobnosť v určitom smere gréc.
technik o. dokonale ovládajúci tech. stránku určitej činnosti gréc.
praktik šikovný, zručný, vynachádzavý o., kt. sa vyzná v skutočnej činnosti nejakého odboru gréc.
teoretik o., kt. sa zaoberá systémom názorov na určitý predmet skúmania, overených, usporiadaných a zovšeobecnených poznatkov gréc.
laureát vedec poctený za výkon, dielo cenou a čestným titulom lat.
inžinier vysokoškolsky vzdelaný o., napr. tech., poľnohosp., ekon. a pod. franc.
polyhistor znalec mnohých vedných odborov gréc.
introduktor vedec, kt. otvára a vedie rokovanie vedeckej konferencie lat.
diagnostik o. na rozpoznávanie, zisťovanie, určovanie príčin a pod. gréc.
biológ o. vo vede o živej prírode gréc.
botanik gréc.
fytobiológ gréc. zastar.
fytológ o. v náuke o rastlinách gréc. zried.
zoológ o. v náuke o živočíchoch gréc.
antropológ o. vo vede o človeku, jeho pôvode a vývoji gréc.
somatológ o. v telovede gréc.
mikrobiológ o. vo vede o jednobunkových organizmoch gréc.
bakteriológ o. zaoberajúci sa baktériami gréc. biol.
virológ o. zaoberajúci sa vírmi lat. + gréc. biol.
parazitológ o. zaoberajúci sa cudzopasníkmi gréc. biol.
hydrobiológ o. zaoberajúci sa organizmami žijúcimi vo vode gréc.
algológ lat. + gréc.
fykológ o. zaoberajúci sa riasami a sinicami gréc.
lichenológ o. zaoberajúci sa lišajníkmi gréc. bot.
bryológ o. zaoberajúci sa machorastmi gréc. bot.
mykológ o. zaoberajúci sa hubami gréc. bot.
graminológ o. zaoberajúci sa trávami lat. + gréc.
dendrológ o. zaoberajúci sa drevinami gréc.
pomológ o. v ovocinárstve lat. + gréc.
ampelológ o. vo vinohradníctve a vinárstve gréc.
enológ o. vo vinárstve gréc.
fytopatológ o. zaoberajúci sa chorobami rastlín gréc.
entomológ gréc.
insektológ o. zaoberajúci sa hmyzom lat. + gréc. zool.
myrmekológ o. zaoberajúci sa mravcami gréc. biol.
arachnológ odborník zaoberajúci sa pavúkovitými článkonožcami gréc. zool.
ichtyológ o. zaoberajúci sa rybami gréc.
batrachológ o. zaoberajúci sa obojživelníkmi gréc.
malakológ o. zaoberajúci sa mäkkýšmi gréc.
herpetológ o. zaoberajúci sa plazmi gréc. zool.
ofiológ o. zaoberajúci sa hadmi gréc. zool.
ornitológ o. zaoberajúci sa vtákmi gréc. zool.
mammaliológ lat. + gréc.
teriológ o. zaoberajúci sa cicavcami gréc.
hipológ o. zaoberajúci sa koňmi gréc.
kynológ o. zaoberajúci sa psami gréc.
zoopatológ o. zaoberajúci sa chorobami zvierat gréc.
epizootológ o. zaoberajúci sa nákazlivými chorobami hosp. zvierat gréc. biol.
paleozoológ o. zaoberajúci sa skamenelinami živočíchov minulých geol. období gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa skamenelinami gréc.
paleobotanik o. zaoberajúci sa skamenelinami rastlín minulých geol. období gréc.
paleoantropológ o. zaoberajúci sa hist. vývinom človeka gréc.
pedológ o. v pôdoznalectve gréc.
agronóm o. v poľnohospodárstve gréc.
morfológ o. zaoberajúci sa stavbou organizmov a orgánov gréc. biol.
anatóm o. v telovede gréc. odb.
organológ o. zaoberajúci sa tvarom a stavbou orgánov gréc. biol.
histológ o. zaoberajúci sa pletivami a tkanivami gréc. biol.
osteológ o. zaoberajúci sa kosťami gréc. biol.
fyziológ o. zaoberajúci sa životnými dejmi v organizme, funkciou organizmov, orgánov a ich častí gréc.
ekológ o. vo vede o životnom prostredí gréc. biol.
environmentalista o. zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia angl. ekol.
etológ o zaoberajúci sa správaním živočíchov a človeka gréc.
embryológ o. zaoberajúci sa zárodočným vývojom mnohobunkových organizmov gréc. biol.
genetik o. zaoberajúci sa dedičnosťou organizmov gréc.
eugenik o. zaoberajúci sa zlepšovaním dedičných vlastností človeka gréc.
farmakológ o. zaoberajúci sa účinkom liečiv na živý organizmus gréc.
farmaceut o. zaoberajúci sa výskumom, výrobou, kontrolou, vydávaním a užívaním liečiv gréc.
toxikológ o. zaoberajúci sa jedmi gréc.
fyzik o. zaoberajúci sa základnými vlastnosťami látok a polí a formami ich pohybu gréc.
röntgenológ o. zaoberajúci sa elektromagnetickým žiarením s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou a jeho využitím vl. m. + gréc.
chemik o. zaoberajúci sa vlastnosťami, zložením a vnútornou stavbou látok a ich premenou gréc.
organik chemik zaoberajúci sa ústrojnými látkami gréc.
anorganik chemik zaoberajúci sa neústrojnými látkami gréc.
meteorológ o. zaoberajúci sa dejmi a javmi v zemskej atmosfére gréc.
klimatológ o. zaoberajúci sa podnebím gréc.
hygrológ o. zaoberajúci sa vlhkosťou gréc. meteor.
oceánograf o. zaoberajúci sa morami a oceánmi gréc.
glaciológ o. zaoberajúci sa trvalou snehovou pokrývkou a ľadovcami lat. + gréc.
hydrológ o. zaoberajúci sa rozložením a obehom vody na Zemi gréc.
speleológ o. zaoberajúci sa jaskyniarstvom gréc.
kozmológ o. zaoberajúci sa stavbou vesmíru ako celku gréc. astr.
astronóm gréc.
uranológ o. vo hvezdárstve gréc. zried.
planetológ o. zaoberajúci sa výskumom veľkých telies obiehajúcich okolo Slnka gréc. astron.
geograf o. v zemepise gréc.
geodet geol.
geometer o. v zememeračstve gréc. zastar.
orograf o. v horopise gréc. geogr.
geológ o. zaoberajúci sa vývojom, zložením a stavbou zemskej kôry gréc.
petrológ gréc.
petrograf o. zaoberajúci sa horninami gréc. hist.
mineralóg o. zaoberajúci sa nerastmi lat. + gréc.
paleontológ o. zaoberajúci sa vývojom života v minulých geol. dobách gréc.
seizmológ o. zaoberajúci sa zemetraseniami gréc.
vulkanológ o. zaoberajúci sa sopečnou činnosťou lat. + gréc.
krenológ o. zaoberajúci sa žriedlami gréc. odb.
montanista o. v baníctve lat.
topograf o. v miestopise gréc.
kartograf o. zaoberajúci sa mapami gréc.
matematik o. zaoberajúci sa číselnými, kvantitatívnymi a priestorovými vzťahmi skutočného sveta gréc.
geometer o. zaoberajúci sa vlastnosťami rovinných a priestorových útvarov gréc.
informatik o. zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií lat.
kybernetik o. zaoberajúci sa zákonitosťami riadenia, prenosu informácií, regulácie a kontroly v živých organizmoch a strojoch gréc.
robotik o. zaoberajúci sa robotmi um.
ezoterik o. zaoberajúci sa vedecky nevysvetliteľnými javmi, napr. mimoriadnymi schopnosťami človeka gréc.
ufológ o. zaoberajúci sa úkazmi v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy angl. + gréc. hovor.
prognostik o. zaoberajúci sa predpovedaním pravdepodobného vývoja nejakého javu, najmä spoločenského gréc.
futurológ o. zaoberajúci sa predvídaním spoločenského vývoja, najmä dôsledkov vedeckotech. rozvoja lat. + gréc.
demograf gréc.
populacionista o. zaoberajúci sa obyvateľstvom lat. zastar.
psychológ o. zaoberajúci sa duševnými javmi gréc.
sociológ o. zaoberajúci sa spoločnosťou lat. + gréc.
politológ o. zaoberajúci sa riadením štátu a vzťahmi medzi štátmi gréc.
stratég o. vo vedení vojny, vojnových operácií gréc. voj.
filozof o. zaoberajúci sa najvšeobecnejšími zákonmi bytia, prírody, spoločnosti a myslenia gréc.
sofista starogréc. mysliteľ, vzdelaný učiteľ filozofie, gramatiky a rečníctva gréc. hist.
teleológ filozof vychádzajúci z učenia o účelnosti všetkých javov ako výsledku pôsobenia síl zameraných na určený cieľ gréc. filoz.
historiograf o. v dejepise gréc.
logograf prvý gréc. historik, 6. – 5. st. pr. n. l. gréc. hist.
chronológ historik udávajúci letopočty gréc.
archeológ o. zaoberajúci sa najstaršími dejinami ľudstva na základe hmotných predmetov gréc.
ekonóm o. zaoberajúci sa najvhodnejším umiestnením obmedzených výrobných zdrojov gréc.
štatistik o. zaoberajúci sa skúmaním a číselnou charakteristikou hromadných javov lat.
etnograf o. v národopise gréc.
etnológ o. zaoberajúci sa kultúrou národov bez vlastnej literatúry gréc.
folklorista o. zaoberajúci sa vývojom, podmienkami a zložením ľudovej kultúry angl.
lingvista o. v jazykovede lat.
filológ o. zaoberajúci sa jazykom a literatúrou; o. v jazykovede, zastar. gréc.
lexikograf o. v slovnikárstve gréc. odb.
lexikológ o. zaoberajúci sa slovnou zásobou jazyka gréc. lingv.
morfológ o.zaoberajúci sa stavbou a tvarmi slov gréc. lingv.
bibliológ o. v knihovede gréc.
stichológ o. zaoberajúci sa básnickým umením gréc.
verzológia o. zaoberajúci sa veršom lat. + gréc.
dokumentátor o. na zhromažďovanie a spracúvanie odbornej literatúry lat.
grafológ o. zaoberajúci sa písomnými prejavmi človeka a vyvodzovaním psych. vlastností z rukopisu gréc.
translatológ tranz- o. zaoberajúci sa umeleckým prekladom lat. + gréc. lit.
o. vo vede o jazyku, literatúre, dejinách a kultúre:
slavista slovan. národov lat.
slovakista Slovenska lat.
bohemista čes. krajín lat.
polonista Poľska lat.
slovenista Slovinska lat.
sorabista lužických Srbov lat.
balkanista vl. m.
balkanológ balkánskych národov vl. m. + gréc.
bulharista Bulharska vl. m.
albanista Albánska vl. m.
baltista baltských národov vl. m.
lituanista Litvy vl. m.
rusista Ruska vl. m.
hungarista Maďarska lat.
ugrofinista pôvodne uralských národov príbuzných s Maďarmi a Fínmi vl. m.
germanista germ. národov, najmä nem. lat.
nordista germ. národov severu Európy nem.
škandinavista škandinávskych národov lat.
nederlandista Holandska hol.
romanista románskych národov lat.
italista Talianska vl. m.
hispanista Španielska, širšie aj Portugalska a Lat. Ameriky lat.
lusista Portugalska vl. m. lat.
anglista angl. hovoriacich krajín, najmä Veľkej Británie lat.
amerikanista USA; pôvodných obyvateľov Ameriky vl. m.
turkológ tur. národov vl. m. + gréc.
arabista arab. národov vl. m.
egyptológ starých Egypťanov vl. m. + gréc.
afrikanista národov Afriky vl. m.
orientalista ázijských a afrických národov lat.
semitológ vl. m. + gréc.
semista semitských národov, afroázijskej skupiny národov vl. m.
sinológ Číny lat. + gréc.
japonista Japonska vl. m.
byzantológ Byzancie vl. m.
ikonológ o. zaoberajúci sa výkladom, významami, vznikom a premenami výtv. diel gréc.
urbanista o. zaoberajúci sa stavbou miest a sídel a ich začlenením do krajiny lat. archit.
kunsthistorik o. na dejiny umenia, umenovedec nem. + gréc. hovor.
estetik o. zaoberajúci sa krásou, najmä v umení gréc.
muzikológ o. v hud. vede lat. + gréc.
choreograf o. zaoberajúci sa tancom gréc.
teatrológ o. v div. vede gréc.
filmológ o. v film vede angl. + gréc.
heraldik o. zaoberajúci sa erbami gréc.-franc.
vexilológ o. zaoberajúci sa zástavami, vlajkami lat. + gréc.
numizmatik o. zaoberajúci sa platidlami, najmä mincami gréc.-franc.
filatelista gréc.-franc.
timbrológ o. zaoberajúci sa poštovými známkami franc. + gréc.
falerista o. zaoberajúci radmi a vyznamenaniami gréc.
sfragistik o. zaoberajúci sa pečaťami a pečatením gréc. hist.
kulinár lat.
gastronóm o. v kuchárskom umení, znalec prípravy jedál gréc.-franc.
nutricionista o. na správnu výživu lat.
pedagóg o. zaoberajúci sa výchovou ako zámerným formovaním ľudskej osobnosti gréc.
docinológ o. zaoberajúci sa skúšaním lat. + gréc.
didaktik o. zaoberajúci sa formami, postupmi a cieľmi vyučovania gréc. ped.
pedológ o. zaoberajúci sa dieťaťom gréc. ped. psych.
kriminológ o. zaoberajúci sa trestnými činmi, páchateľmi, trestom a trestným konaním lat. + gréc.
religionista o. zaoberajúci sa náboženstvami lat.
biblista o. zaoberajúci sa bibliou gréc.
ekleziológ o. zaoberajúci sa cirkvou, poňatím cirkvi gréc.
teológ o. zaoberajúci sa náboženstvom, najmä kresťanským, náb. vierou gréc.
bócher žid. bohoslovec hebr.
ulema mohamedánsky bohoslovec, vykladač náboženstva a zákonov arab.+tur.
softa tur. bohoslovec. perz.-tur.
astrológ o. zaoberajúci sa vplyvom kozmických telies na pozemské udalosti gréc.
legislatívec o. v tvorbe práv. noriem, zákonodarca lat. práv.
kanonista lat.
dekretalista o. v cirk. práve lat. práv. hist.
legista o. vo svetskom, štátnom, rím. práve v stredoveku lat. práv. hist.
dramaturg o. v zostavovaní, príprave, úprave repertoáru, programu v divadle, rozhlase, televízii gréc.
maskér franc.
šminkér o. na úpravu tváre, napr. hercov, pomocou líčidiel parochní nem. slang.
vizážista o. na celkový vzhľad, výzor, zladenie líčenia, odevov a pod. franc.
metalurg o. zaoberajúci sa výrobou a spracovaním kovov a zliatín gréc.
technológ o. zaoberajúci sa spôsobmi spracovania materiálu na určitý výrobok gréc.
textilák o. vo výrobkoch vyrobených z tkaniny pletením, spriadaním, tkaním lat. slang.
architekt o. v navrhovaní stavieb, bytov, záhrad, nábytku a pod. gréc.
garbiar o. na spracovávanie surových zvieracích koží, kožiar nem.
finančník o. v peňažníctve franc.
kriminalista o. v objasňovaní trestných činov a odhaľovaní páchateľov lat. práv.
akvarista o. v chove vodných živočíchov a rastlín vo vhodných nádržiach lat.
terarista o. v chove menších suchozemských zvierat, najmä plazov a obojživelníkov lat.
vivarista o. v chove teplomilných živočíchov lat. odb. porovnaj znalec