vec

vec 3 problém, otázka, záležitosť
res rés lat.
imponderabiliá nepostihnuteľné, nezvážiteľné veci lat. pren. kniž. plur.
sakrosanktum posvätná, nedotknuteľná v. lať. zastar. kniž.
causa kauza
kauza sporná v., predmet súdneho sporu lat.
primum prvá v. lat. kniž.
solitér v. vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
ekvivalent v. s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
analogón obdobná, podobná v. gréc. kniž.
exotikum nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna v. gréc.
kuriózum neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. porovnaj neobvyklosť
anachronizmus gréc.
paseizmus zastaraná v., prežitok franc. kniž.
politikum v. týkajúca sa riadenia štátu alebo vzťahov medzi štátmi, správy verejných vecí gréc. kniž.
res publica rés públika verejná v. lat.
punctum saliens -nktum hlavná, rozhodujúca v., jadro veci, podstata lat. kniž.
nervus rerum hlavná v., základ vecí, jadro veci, pohnútka, najmä peniaze lat. kniž. porovnaj podstata
detail -tajl podrobnosť,jednotlivosť, maličkosť, drobnosť franc.
finesa jemná a dôvtipná podrobnosť, jemný odtienok franc. kniž.
banalita franc.
topika všedná, otrepaná, ošúchaná, bezvýznamná v. gréc. kniž.
efeméra krátko trvajúca, prchavá, pominuteľná, miznúca, dočasná, chvíľková v. gréc. kniž.
ad rem k v. lat. kniž.
in rebus vo v., v záležitosti lat.
in merito vo v. samej, v jadre v., v podstate lat. kniž.
inter alia medzi inými vecami, okolnosťami, medziiným lat.
propria causa kauza vo vlastnej v. lat. kniž. porovnaj predmet 2 jav

predmet

predmet 1 neživý hmotný jav, vec
objekt lat.
reália lat.
depozit hnuteľná vec, napr. peniaze, cenné papiere, drahé kovy a pod., daná do úschovy, uschovaný p. lat.
corpus delicti korpus deliktí usvedčujúci p. súvisiaci s trestným činom lat. práv.
res nullius vec bez vlastníka lat. práv.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. tovar pri colnej kontrole lat. práv.
desideratum -ziderá-
deziderátum žiadaná, želaná vec lat.
exemplár jeden zo skupiny rovnorodých predmetov, jednotlivý kus lat.
originál pôvodná vec, prvé vyhotovenie lat.
unikát lat. odb.
unikum jedinečný originál, jediný svojho druhu v zbierke a pod. lat. kniž.
multiplikát jeden z niekoľkých rovnakých originálov v zbierke a pod. lat. odb.
duplikát náhradný originál, druhé vyhotovenie, kus, s rovnakou platnosťou ako prvé vyhotovenie lat.
ekvivalent vec s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
analogón obdobný, podobný p. gréc. kniž.
solitér vec vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
exotikum nezvyčajná, nápadná, zaujímavá, zvláštna vec gréc.
kuriózum neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat. kniž.
rarita neobvyklosť, vzácnosť, nezvyčajnosť, zvláštnosť, zriedkavosť lat.
nóvum nová vec, novinka lat. kniž.
inovácia lat.
funglovka nový p., nová vec ? subšt.
referent p. označený menom, znakom lat. log.
kolos p. obrovských rozmerov, napr. hutnícky závod gréc.
falat kus, veľký kus, kusisko maď. nár. hovor.
bagateľ bezvýznamná vec, maličkosť, veľmi malá suma, cena tal.-franc. hovor.
šuviks podradná, bezcenná, malicherná vec, nič nem. pren. hovor. zastar.
balast nem.
pakšamenta plur. pakšaméty
pakšametle nepotrebná, zbytočná, bezcenná, zaťažujúca vec, príťaž nem. hovor. expr.
krám stará, opotrebovaná vec, zbytočnosť, haraburda nem. hovor. pejor.
perla vzácna, vynikajúca vec román. kniž. expr.
špás vec, najmä drahá nem. hovor. expr.
anachronizmus gréc.
paseizmus zastaraná vec, prežitok franc. kniž.
idol gréc.-lat.
baal bál zbožňovaný, uctievaný, kultový p., modla vl. m. pren.
fetiš p. zbožňovaný al. uctievaný pre predpokladanú, zdanlivú zázračnú moc port.-franc.
symbol konkrétny p. slúžiaci ako znak pre niečo abstraktné gréc.
totem symbol predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod. indián.-angl.
apotropajon kultový p., prostriedok na odvrátenie zla magickou mocou gréc.
gorgoneión apotroparion s uťatou hlavou Medúzy gréc.
palladium posvätný p. chrániaci mesto al. krajinu, posvätná ochrana, záštita gréc.-lat. kniž.
tabu posvätný, nedotknuteľný, zakázaný p. vyhradený iba na náboženské účely polynéz. náb.
figúrka p. z dreva, kovu, plastu, hliny a pod., zobrazujúci postavu človeka, zvieraťa a pod. lat.
wešebt staroegypt. magická figúrka ukladaná do hrobu, z keramiky a pod. egypt.
kokko figúrka stvárňujúca nadprirodzenú bytosť so zvieracou al. ľudskou podobou indián.
devocionálie p. slúžiaci na povznesenie zbožnosti veriacich, napr. ruženec, krížik lat. cirk. plur.
medaila tal.-franc.
metál razený al. liaty kovový kruhový p. podobný minci používaný ako vyznamenanie al. pamiatka franc. hovor. expr.
plaketa medaila razená na jednej strane franc. výtv.
repusoár p. umiestnený na obraze v popredí na zlepšenie priestorového dojmu franc. výtv.
bibelot malý ozdobný bytový p., najmä zlatnícke dielo franc.
nip
nipa drobný umelecký p. franc. zastar.
japonéria umelecký al. ozdobný p. jap. pôvodu vl. m.
antikvita starožitný p.,starožitnosť lat. kniž.
štafeta p. odovzdávaný pri pretekoch družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy tal. šport.
cieľ p., kt. sa má zasiahnuť nem.
terč p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový román.-nem.
trap trep terč naplnený výbušninou, kt. vybuchne po jeho vyhodení zo zákopu a zasiahnutí najviac dvoma výstrelmi angl. šport.
rekvizita pomocný p. potrebný na činnosť v divadle, športe a pod. lat.
artefakt umelo vyrobený p., výrobok lat. kniž. a odb.
eolit kamenný artefakt z konca treťohôr, kt. ľudské opracovanie je sporné, pracovný nástroj gréc. archeol.
spatula plochý kostený p. v tvare lyžice gréc.-lat. archeol.
toreutika p. vyrobený spracovaním, tepaním kovov za studena s figurálnou al. ornamentálnou výzdobou, napr. nádoba, prilba a pod. gréc.
exponát p. vystavený v múzeu, na výstave a pod. lat.
muzeálie exponáty v múzeu; zastarané, prežité predmety gréc.-lat. plur.
model vec ako predloha pre výtv. spracovanie tal.
forma p., kt. dáva veci, výrobku, požadovaný tvar lat.
kokila liatinová al. oceľová forma na odlievanie oceliarskych odliatkov franc. tech.
matrica forma na tvárnenie materiálu, napr. lisovanie, odlievanie, al. rozmnožovanie materiálu a pod. s negatívnym tvarom výrobku franc.-nem.
preparát p. upravený, konzervovaný na vedecké účely, prírodnina, orgán a pod. lat.
spodogram preparát vzniknutý spálením pletív, tkanív gréc. biol.
žetón okrúhly p. používaný do hracích automatov, telefónov a pod. franc.
lunula p. mesiačikovitého, kosákovitého tvaru lat. odb.

jednotlivec

subjekt jedinec tal. kniž.
solitér jedinec, organizmus vyskytujúci sa jednotlivo; osamotený jednotlivec, samotár franc. kniž.

drahokam

diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako d. franc. + gréc.
koh-i-noor kóhe núr slávny ind. diamant, súčasť brit. korunovačných klenotov perz.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech.
korund nerast používaný ako d. ind.
odrody korundu:
rubín ohnivočervený priehľadný d. lat.
zafír modrý d. sanskrit-hebr.-lat.
leukozafír bezfarebný d. gréc. + sanskrit-hebr.-lat.
chryzoberyl žltý až zelený nerast používaný ako diamant
odrody chryzoberylu:
alexandrit d. s meňavou farbou vl. m.
beryl nerast používaný ako d. gréc.
odrody berylu:
smaragd sýtozelený d. gréc.-lat.
akvamarín modrozelený až modrý d. lat.
heliodór žltozelený až žltý d. gréc.
morganit ružový d. vl. m.
vorobievit ružový d. vl. m.
opál rôzne sfarbený d.
briliant priehľadný d., druh výbrusu najmä diamantov franc.
butón briliantový gombík al. náušnica franc. klenot.
brioleta druh výbrusu do tvaru mandle, nosený ako prívesok franc. klenot.
naveta úzky a dlhý výbrus skla al. drahých kameňov franc.
mugla hladký, bezfazetový druh výbrusu najmä nepriehľadných drahokamov nem.
kabošon d. vybrúsený do guľata, vyduto franc.
rozeta franc.
ruta d. vybrúsený do tvaru nízkeho ihlanu lat.
tabuľkovec výbrus drahokamu s vrškom v podobe tabuľky lat.
gema lat.
glyptika d. al. polodrahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
dubleta brúsený kameň zlepený z dvoch kusov franc.
mixte franc.
mixle polopravá dubleta, s vrchnou časťou z pravého kameňa a spodnou zo skla angl.
solitér jedinečný, samostatne vybrúsený a zasadený d. franc. porovnaj polodrahokam

jedinec

jedinec 2 samostatný živý, živý tvor, bytosť (rastlina al. živočích)
biont gréc. biol.
hominid j. z čeľade primátov zahrnujúcej vyhynuté druhy a človeka, napr. opočlovek, pračlovek lat.
solitér j. vyskytujúci sa jednotlivo franc. kniž.
eobiont najjednoduchší živý organizmus gréc. biol.
monéra predpokladaný prvotný živý jednobunkový organizmus gréc. biol.
makroorganizmus organizmus viditeľný okom gréc. biol.
protista jednobunkový organizmus gréc. biol.
patogén choroboplodný zárodok, mikroorganizmus schopný vyvolať chorobu gréc. biol. lek.
baktéria mikroskopický jednobunkový mikroorganizmus bez jadra gréc. biol.
bacil tyčinkovitý mikroorganizmus biol.; choroboplodný mikroskopický organizmus, ľudové označenie lat.
vírus najjednoduchší nebunkový mikroorganizmus vyvolávajúci choroby lat. biol.
fág vírus, kt. hostiteľom sú baktérie gréc. biol.
HIV háívé vírus spôsobujúci chorobu aids angl. skr. lek.
streptokok mikroorganizmus vyvolávajúci infekcie, napr. angínu, šarlach a pod., usporiadaný do retiazok gréc. biol.
stafylokok guľovitýmikroorganizmus tvoriaci strapcovité zhluky, vyvolávajúci hnisanie gréc. biol.
rickettsia riket-
riketsia mikroorganizmus na rozhraní medzi vírusmi a baktériami vl. m. biol.
parazit cudzopasný organizmus využívajúci iný organizmus ako zdroj potravy a ako životné prostredie a tak mu škodiaci, cudzopasník gréc. biol. porovnaj príživník 2
pseudoparazit organizmus, kt. náhodne vnikol do tela iného organizmu gréc. zool.
endozoá organizmus žijúci vnútri telových dutín živočíchov gréc. zool. plur.
endofág organizmus žijúci a živiaci sa vnútri živočíchov a rastlín gréc. biol.
biofág organizmus živiaci sa na úkor živých rastlín a živočíchov gréc.
ektofág organizmus živiaci sa na povrchu hostiteľa gréc. biol.
symbiont organizmus žijúci v trvalom spolužití s iným organizmom gréc. biol.
kozmopolit rastlina al. živočích rozšírený po celej Zemi gréc. biol.
ubikvist organizmus schopný obývať najrôznejšie prostredia, žiť v rozličných podmienkach lat. ekol. biol.
alochtón organizmus pochádzajúci odinakiaľ, ako sa vyskytuje gréc. odb.
autochtón organizmus pochádzajúci z oblasti svojho terajšieho pobytu gréc. odb.
penetrant organizmus, kt. prenikol na nové územie za hranicu svojho pôvodného výskytu lat. ekol.
ekáda prispôsobený organizmus vzniknutý výberovým pôsobením okolia gréc. genet.
stenochor organizmus vyskytujúci sa v úzkej oblasti výskytu gréc. bot.
hydrobiont organizmus viazaný spôsobom života na vodné prostredie gréc. biol.
saprobiont organizmus žijúci v znečistenej vode, živiaci sa rozkladajúcimi sa látkami gréc. biol.
planktón drobný organizmus tvoriaci zložku spoločenstva drobných organizmov vznášajúcich sa vo voľnej vode gréc. biol.
amfibiont obojživelný organizmus gréc. biol.
geobiont organizmus žijúci v pôde trvalo, celý život gréc. biol.
geoxenum organizmus žijúci náhodne, dočasne v pôde gréc. biol.
geophila organizmus žijúci v pôde počas určitého vývojového štádia gréc. biol.
litofilný organizmus gréc. biol.
petrikolný organizmus organizmus žijúci na kameňoch, skalách gréc. + lat. biol.
tyrfobiont organizmus žijúci na rašelinisku gréc. biol.
psamobiont organizmus žijúci v piesku gréc. biol.
troglofil organizmus žijúci v jaskyniach i mimo nich gréc. biol.
trogloxén organizmus žijúci v jaskyni iba náhodne gréc. biol.
chionofóbny organizmus organizmus žijúci na miestach bez snehovej pokrývky gréc. biol.
chionofilný organizmus snehomilný organizmus žijúci na miestach so snehovou pokrývkou gréc. biol.
halofóbny organizmus organizmus neznášajúci slané prostredie gréc. biol.
eurybiont organizmus s pomerne malými nárokmi na životné prostredie gréc. biol.
mezofilný organizmus organizmus so strednými nárokmi na vlhkosť, živiny a pod. gréc. biol.
halobiont slanomilný organizmus žijúci v slanom prostredí gréc. biol.
psychrofilný organizmus chladnomilný, studenomilný organizmus rastúci pri nízkych teplotách, 4 – 15 °C gréc. biol.
termofilný organizmus teplomilný organizmus, kt. optimálna teplota je 60 – 70 °C gréc. biol.
fotofilný organizmus svetlomilný organizmus gréc. biol.
sciofóbny organizmus svetlomilný, slnkomilný organizmus vyskytujúci sa na silno osvetlených netienených miestach gréc. biol. bot.
fotoautotrof organizmus prijímajúci energiu z viditeľnej časti slnečného žiarenia gréc. biol.
sciofilný organizmus tieňomilný organizmus rastúci v tieni al. unikajúci do tieňa gréc. biol. bot.
troglobiont jaskynný organizmus trvalo žijúci v jaskyniach gréc. biol.
osmotrofný organizmus organizmus prijímajúci potravné roztoky povrchom tela, napr. baktérie gréc. zool.
dekompozitor lat. + franc.
reducent lat.
deštruent organizmus rozkladajúci organickú hmotu na jednoduchšie látky lat. ekol.
litofágny organizmus organizmus so schopnosťou rozrušovať horniny gréc. biol.
anaeróbny organizmus organizmus žijúci bez vzdušného kyslíka gréc. biol.
entomofág organizmus živiaci sa hmyzom gréc. biol.
mycetofág organizmus živiaci sa hubami a plesňami gréc. biol.
heterotrof organizmus živiaci sa inými organickými látkami gréc. biol.
detritofág organizmus živiaci sa rozpadajúcou sa odumretou organickou hmotou lat. + gréc. zool.
saprofytický organizmus organizmus živiaci sa hnijúcimi látkami, zvyškami rastlín a živočíchov gréc. biol.
gynandromorf organizmus, kt. má časť tela tvorenú samčími tkanivami a časť samičími gréc. biol.
intersex pohlavne prechodný organizmus so samčími i samičími znakmi lat. biol.
androgýn gréc. biol.
hermafrodit gréc. biol. lek.
unisexuál organizmus so znakmi oboch pohlaví lat.-angl.
monovoltínny organizmus organizmus vyvíjajúci sa a rozmnožujúci iba raz za rok gréc. + lat. biol.
polyvoltínny organizmus organizmus vyvíjajúci sa a rozmnožujúci v priebehu jedného roka viackrát za sebou gréc. + lat. biol.
mutant organizmus vzniknutý, vyznačujúci sa obmenou, dedičnou zmenou lat. genet. porovnaj rastlina živočích spoločenstvo 2

rastlina

phylo- fi-
phyto- fi-
fyto- gréc. v zlož. sl.
herba lat.
organizmus samostatný živý rastlinný jedinec gréc. biol.
sorta odroda kultúrnej r. franc. tal.
kultivar vyšľachtená odroda úžitkovej r., šľachtenec lat. angl.
kultúra hromadne pestovaná r. al. plodina lat. poľnohosp.
asektátor rastlinný druh dopĺňajúci druhové zloženie spoločenstva rastlín lat. ekol.
jordanon tzv. malý, málo odlišný rastlinný druh vl. m. bot. zastar.
linnéon tzv. veľký, široký rastlinný druh vl. m. bot.
solitéra r. rastúca osamote, jednotlivo franc. záhr.
segetál neužitočné rastliny, buriny lat. poľnohosp.
anuela jednoročná r., letnička lat. bot.
biena dvojročná r. lat. bot.
perena trvalá r. žijúca niekoľko rokov, trvalka lat. záhr.
remontantka r. kvitnúca opakovane v priebehu vegetačného obdobia franc. záhr.
planta mladá r. určená na presadenie, priesada lat.
neofyt r. rozšírená na určitom území v geol. nedávnej dobe gréc. bot.
sukulent suchomilná r. so zdužnatenými stonkami alebo listami prispôsobená životu v suchom prostredí lat. bot.
ikebana rastliny upravené orient. spôsobom v nádobe jap. porovnaj úprava kvetov
kozmopolit r. rozšírená po celej Zemi gréc. biol.
ubikvist r. schopná obývať najrôznejšie prostredia, žiť v rozličných podmienkach lat. ekol. biol.
exot r. pochádzajúca z ďalekých, tropických krajín gréc. odb.
stenochor r. vyskytujúca sa v úzkej oblasti výskytu gréc. bot.
solitér r. vyskytujúca sa jednotlivo franc. kniž.
herba sušená liečivá r. lat. farm.
exsikát r. vylisovaná a usušená pre herbár lat. bot.
eurybiont r. s pomerne malými nárokmi na životné prostredie gréc. biol.
mezofilná r. r. so strednými nárokmi na vlhkosť, živiny a pod. gréc. biol.
fotofilná r. svetlomilná r. gréc. biol.
heliofyt svetlomilná r. rastúca na silno osvetlených netienených miestach gréc. bot.
termofyt teplomilná r. gréc. bot.
psychrofyt chladnomilná, studenomilná r. žijúca pri nízkych teplotách, 4 – 15 °C gréc. bot.
mezotermná r. r. vyžadujúca priemernú ročnú teplotu 15 – 20 ºC gréc. bot.
termofilná r. teplomilná r., kt. optimálna teplota je 60 – 70 ºC gréc. biol.
sciofyt tieňomilná r. rastúca na tienistých miestach gréc. bot.
skiofyt gréc. bot.
umbrofyt r. rastúca v tieni iných rastlín al. objektov lat. + gréc. bot.
ombrofil r. rastúca len na vlhkých a tmavých miestach gréc. bot.
hygrofyt vlhkomilmá r. rastúca vo veľmi vlhkom prostredí gréc. bot.
ruderálna r. r. rastúca na opustených miestach zanesených odpadom, v blízkosti ľudských sídel, na rumoviskách lat. ekol. biol.
antropofyt r. sprevádzajúca človeka, vyskytujúca sa v blízkosti ľudských sídel gréc. ekol.
fimikolná r. r. rastúca na hnoji a živočíšnych výlučkoch lat. bot.
nitrofyt r. rastúca na pôde bohatej na dusík gréc. bot.
ombrofób r. neznášajúca vlhko a tieň gréc. bot.
xerofilná r. suchomilná r. prispôsobená suchému podnebiu gréc. bot.
sklerofyt r. prispôsobená suchému prostrediu zmenšenou plochou transpirujúcich orgánov gréc. bot.
tropofyt r. schopná prispôsobenia na suché aj vlhké prostredie gréc. bot.
aerofyt r. viazaná výlučne na vzdušné prostredie gréc. bot.
fotoautotrof r. prijímajúca energiu z viditeľnej časti slnečného žiarenia gréc. biol.
nitrofóbna r. r. neznášajúca vyšší obsah dusíka v pôde gréc. bot.
halofyt slanomilná r. rastúca na slaných pôdach gréc. bot.
halofytná r. slanomilná r. rastúca na slaných pôdach gréc. bot.
pelofyt r. žijúca na hlinitej bahnitej, zabahnenej pôde gréc. bot.
halobiont slanomilná r. žijúca v slanom prostredí gréc. biol.
halofóbna r. r. neznášajúca slané prostredie gréc. biol.
helofyt močiarna r. s koreňmi v bahnitom dne a stonkou, listami a kvetmi nad hladinou gréc. bot.
limnofyt sladkovodná r. gréc. bot.
hydrofyt gréc. bot.
submerzná r. vodná r. úplne al. prevažne ponorená do vody lat. bot.
reofyt r. prispôsobená životu v tečúcich vodách gréc. zool.
pyrogénna r. r. podporovaná v šírení požiarmi, vyskytujúca sa okolo železničných tratí s prevádzkou parných lokomotív gréc. bot.
litofágna r. r. so schopnosťou rozrušovať horniny gréc. biol.
petrofyt r. prispôsobená životu na kameňoch a skalách gréc. bot.
chazmofyt r. rastúca na sklanatom podklade gréc. bot.
alpínka vysokohorská r. pestovaná na skalke, skalnička vl. m. bot. záhr.
oreofyt vysokohorská r. rastúca od 800 do 1 200 m nad morom gréc. bot.
psamofyt r. rastúca na piesočnatých pôdach gréc. bot.
troglobiont r. trvalo žijúca v jaskyniach gréc. biol.
troglofil r. žijúca v jaskyniach i mimo nich gréc. biol.
trogloxén r. žijúca v jaskyni iba náhodne gréc. biol.
kryofyt r. žijúca na povrchu snehu al. ľadu gréc. bot.
chionofyt snehomilná r. žijúca na miestach so snehovou pokrývkou, prikrytá snehom gréc. bot.
chionofóbna r. r. žijúca na miestach bez snehovej pokrývky gréc. biol.
geofyt r. prekonávajúca nepriaznivé obdobie pod zemou gréc. bot.
parazit cudzopasná r. gréc. biol.
ektofyt rastlinný parazit žijúci na povrchu tela hostiteľa gréc. biol.
endofyt rastlinný p. žijúci vnútri tela inej rastliny al. živočícha gréc. biol.
epifyt necudzopasná r. rastúca al. prichytená na tele iných rastlín gréc. bot. porovnaj jedinec 2

samotár

solitér osamotený jednotlivec franc. kniž.
robinzon osamelo a jednoducho žijúci človek vl. m.
mizantrop človek nenávidiaci ľudí, vyhýbajúci sa ľuďom, mrzutec, odľud gréc. porovnaj pustovník