Výsledky vyhľadávania

prehra

debakel franc.
világoš vl. m. expr.
waterloo /-lo/ (veľká porážka, neúspech, pohroma) vl. m. kniž.
fiasko (veľká p., úplný neúspech) tal.
debellácia (úplná voj. porážka a zničenie jednej bojujúcej strany) lat.
kontumačná prehra (p. súpera, kt. sa nedostavil na zápas) lat. šport.
mat arab.
šach mat (p. súpera v šachu) perz.

trest

štrof nem. hovor. zastar.
penitencia lat. cirk.
represia (potrestanie) lat. práv.
sankcia (trestné, donucovacie opatrenie, postih, najmä v plur.) lat.
paleta (prísny, dlhodobý t.) tal.-franc. slang.
kasárnik (domáce väzenie) voj. slang.
karcer (školský t., uzavretie žiaka v škole) lat. škol.
világoš vl. m. expr.
virgáč (t. bitkou, výprask) lat. hovor. expr.
poena capitalis /pöna ka-/ (t. smrti s konfiškáciou majetku) lat. práv.
lynč (nezákonné, svojvoľné potrestanie údajného páchateľa anonymným davom bez riadneho súdu, najmä jeho usmrtenie) vl. m.
katorga (nútené práce v Rusku za cára) gréc.-rus.
galeje (nútené trestanecké práce, najmä veslovanie na lodiach) tal. hist.
baštonáda (telesný t. v orient. krajinách, bitka) franc. hist.
penále (pokuta za nedodržanie zmluvy) lat. práv. ekon.
dištancia (zastavenie šport. činnosti ako t. za priestupok) lat. hovor.
diskvalifikácia (vyradenie zo šport. súťaže) lat. šport.
interdikt (t. v rímskokatolíckej cirkvi, zákaz konania bohoslužieb určitým osobám al. na určitom území) lat. cirk.
exkomunikácia (cirk. t., vylúčenie, vyobcovanie z cirkvi) lat. cirk.
anatéma (cirk. t., vylúčenie z katolíckej cirkvi, kliatba) gréc. cirk.
suspenzia (cirk. t. pre kňaza) lat. cirk.
pro poena /pöna/ (za t.) lat. kniž.

bitka

bitka 1 (zápas, ruvačka)
šarvátka (potýčka, zápas) nem.
harmatanec (zápas) afr.-špan. pren. hovor. expr.
lynč (nezákonné, svojvoľné potrestanie údajného páchateľa anonymným davom bez riadneho súdu, najmä jeho usmrtenie) vl. m.
baštonáda (telesný trest v orient. krajinách) franc. hist.
világoš vl. m. expr.
virgáč (trest bitkou, výprask) lat. hovor. expr. porovnaj trest

pokarhanie

litánie (obšírny prejav, najmä vyčítavý, nariekavý, výčitka) gréc. expr.
levity hebr. hovor.
pucung (karhanie, napomenutie, napomínanie, dohováranie, výčitka) nem. hovor.
kritika (hodnotenie, posudzovanie, vytýkanie chýb, poukazovanie na nedostatky, vyčítanie) gréc.
pranier (ostrá verejná kritika, potupa, odsúdenie) nem. pren.
admonícia (napomenutie, upozornenie, výstraha) lat.
reprehenzia (napomenutie) lať. kniž. zastar.
adhortácia (napomenutie, povzbudenie) lat. kniž.
asteizmus (napomenutie, chvála formou p.) gréc. lit.
lekcia (nepríjemné poučenie, ponaučenie, napomenutie) lat.
štrof nem. hovor. zastar.
világoš vl. m. expr.
sex (napomenutie, vyhrešenie) angl. slang.
ad verbum audiendum (na p., na napomenutie, na koberec) lat. kniž.

zápas

zápas 1 (úsilie prekonať súpera silou)
duel (súboj) lat.
šarvátka (bitka, potýčka) nem.
harmatanec (bitka) afr.-špan. pren. hovor. expr.
világoš (bitka, výprask) vl. m. expr.
gladiátorstvo (zápasenie, pôvodne v starom Ríme, najmä otrokov, určených pre verejné hry) lat.
turnaj (stredoveká bojová rytierska hra, najmä na koňoch) franc. hist.
abordáž (z. na mori pri spojení dvoch lodí) franc. hist.
monomachia (súboj, boj dvoch jednotlivcov) gréc.
gigantomachia (z. obrov Gigantov, synov bohyne zeme, proti olympským bohom) gréc.
tauromachia (býčí z.) gréc.
corrida /ko-/
korida (býčie zápasy) špan.

pohroma

dráma (vážna, smutná, vzrušujúca udalosť; veľké nešťastie, najmä hromadné) gréc.
kalamita (nešťastie, nehoda, spúšť, polom) lat.
karambol (zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda) špan. hovor.
havária (zrážka, nehoda) arab.-franc.
apokalypsa (nešťastie, hrôza, des) gréc. kniž.
kataklizma (p., najmä nečakaná) gréc. kniž.
sodoma (skaza veľkého rozsahu, ničenie, zničenie) vl. m. expr.
malér (nešťastie, nehoda) lat.-franc. hovor.
fiasko (úplný neúspech, veľká prehra) tal.
debakel franc.
világoš vl. m. expr.
waterloo /-lo/ (veľká porážka, prehra, neúspech) vl. m. kniž.

neúspech

pech (smola) nem. hovor. expr.
blamáž (n. a s ním spojená hanba, zosmiešnenie) franc.
fiasko (úplný n., veľká prehra) tal.
bankrot tal.-nem.
krach (n. v určitej činnosti, najmä hosp., polit., nezdar, úpadok, pád) nem. hovor.
debakel franc.
világoš vl. m. expr.
waterloo /-lo/ (veľká prehra, porážka, pohroma) vl. m. kniž.

napomenutie

levity hebr. hovor.
pucung (napomínanie, dohováranie, karhanie, pokarhanie, výčitka) nem. hovor.
litánie (obšírny prejav, najmä vyčítavý, nariekavý, výčitka, pokarhanie) gréc. expr.
sex angl. slang.
štrof nem. hovor. zastar.
világoš (pokarhanie, vyhrešenie) vl. m. expr.
admonícia (upozornenie, výstraha, pokarhanie) lat.
reprehenzia (pokarhanie) lat. kniž. zastar.
asteizmus (chvála formou pokarhania) gréc. lit.
hortácia (napomínanie, povzbudzovanie) lat. kniž.
adhortácia (povzbudenie, pokarhanie) lat. kniž.
lekcia (nepríjemné ponaučenie, poučenie, pokarhanie) lat.
premonícia (predbežné varovanie, výstraha) lat. zried. kniž.
rekriminovanie (vyčítanie, vyčitovanie, zvaľovanie viny, obviňovanie) lat. + franc. kniž.
mene tekel (upozornenie babylonského kráľa Balsazara predpovedajúce pád jeho ríše) aram. bibl.
ad verbum audiendum (na n., pokarhanie, na koberec) lat. kniž. porovnaj výstraha