Výsledky vyhľadávania

tragédia

pohroma

dráma (vážna, smutná, vzrušujúca udalosť; veľké nešťastie, najmä hromadné) gréc.
kalamita (nešťastie, nehoda, spúšť, polom) lat.
karambol (zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda) špan. hovor.
havária (zrážka, nehoda) arab.-franc.
apokalypsa (nešťastie, hrôza, des) gréc. kniž.
kataklizma (p., najmä nečakaná) gréc. kniž.
sodoma (skaza veľkého rozsahu, ničenie, zničenie) vl. m. expr.
malér (nešťastie, nehoda) lat.-franc. hovor.
fiasko (úplný neúspech, veľká prehra) tal.
debakel franc.
világoš vl. m. expr.
waterloo /-lo/ (veľká porážka, prehra, neúspech) vl. m. kniž.

hra

hra 1 (lit. dram. útvar pre divadlo)
dráma (najmä vážna h., jeden zo základných druhov umeleckej literatúry, v kt. sa dej uskutočňuje prostredníctvom priamej reči a konania postáv) gréc.
tragédia (základný dram. útvar s vážnym obsahom, v kt. sa hrdina dostáva do konfliktu so silami silnejšími ako on, napr. osud, zákony a pod., a v zápase s nimi podlieha al. umiera, trúchlohra) gréc.
komédia (základný dram. útvar s veselým obsahom a so šťastným koncom, zmierením) gréc.
fraška (drsne, hrubo komická veselohra vysmievajúca sa najmä z hlúposti a vonkajšej podoby, so zápletkami zo všedného života) tal. lit.
farce /fars/
farsa (franc. fraška zameraná na ľudské slabosti a neresti, 14. – 16. st.) franc. div.
sotie /soti/ (franc. stredoveká satirická fraška) franc. lit.
atellána (juhotal. improvizovaná ľudová fraška) vl. m. div.
buffonáda (prehnaná fraška) tal. div.
(žáner jap. tradičného divadla s tancom, recitáciou, so spevom a s hudbou) jap. div.
kjógen (krátka fraška vložená do predstavenia divadla nó) jap.
burleska (hrubá, drsná, nevyberaná veselohra vysmievajúca sa vážnym témam) tal.-franc.
vaudeville /vódvil/ (veselohra so spevmi a tancami, pôvodne franc. 18. st.) franc. lit. div.
commedia dell’arte /ko-/ (tal. improvizovaná profesionálna veselohra) tal.
harlekyniáda (tal. veselohra, v kt. vystupuje komická postava v pestrom kostýme) tal. div.
klaunéria (komické vystúpenie) angl.
tragikomédia (h. spájajúca prvky trúchlohry a veselohry) gréc.
tragifraška (h. spájajúca extrémne prvky trúchlohry a veselohry) gréc. + tal.
doudráma (dráma pre dve postavy) lat. + gréc.
monodráma (dráma pre jednu postavu) gréc.
konverzačka (h. založená na rozhovoroch postáv, najmä vtipných) lat. hovor.
opera (hudobnodram. dielo hrané na scéne, spevohra) tal.
opera seria (vážna opera) tal.
opera semiseria (polovážna opera) tal.
opera buffa (komická opera) tal.
singspiel /zingšpíl/ (nem. a rak. komická opera s hovorenými dialógmi) nem. hud.
masque /másk/ (angl. dvorná h. s hudbou a tancom, 16. – 17. st.) arab.-franc.
ballad opera /beled/ (angl. ľudová h. so spevmi, 18. st.) angl. div.
zarzuela /sarsu-/ (špan. div. útvar spájajúci spev a recitáciu, ľudová spevohra) špan. div. hud.
pasticcio /-čo/ (baroková opera zložená z častí iných diel) tal. hud.
opereta (druh hud. divadla so zábavným dejom, s hovorenými slovom a tancami) tal. div.
muzikál (hud. zábavná h. spájajúca reč, spev, hudbu a tanec) angl.
balet (javiskové tan. dielo) tal.
melodráma (dram. útvar, činohra spojená s hudbou, prednes básne al. činohra sprevádzaná hudbou) gréc.
pantomíma (dram. útvar, pri kt. sa dej vyjadruje výhradne pohybmi tela a tváre, bez slov, nemohra) gréc.
aktovka (h. s jedným dejstvom) lat.
auto (špan. jednoaktová h.) špan. div.
proverb (krátka veselohra rozvádzajúca obsah príslovia al. porekadla, jednoaktovka) lat. div. lit.
naumachia (h. napodobujúca veľkú námornú bitku) gréc. odb.
feéria (rozprávková výpravná h.) franc.
pastorela (h. s motívmi z pastierskeho života) tal. lit.
dilégia (dvojdielna dráma v starom Grécku) gréc. hist.
flyax (karikatúrne mimické vystúpenie s maskovanými hercami v starom Grécku) gréc. div.
praetexta /pre-/
praetextata /pre-/ (vážna starorím. h. s námetom z bájnych čias, rímskej histórie a pod.) lat.
palliata (starorím. veselohra, podľa gréc. vzoru) lat. div.
ludi /lúdý/ (pohybové slávnostné verejné hry v starom Ríme) lat. hist.
mirákulum (stredoveká náb. h. zobrazujúca legendárne zázraky svätcov) lat. lit.
moralita (stredoveká alegorická dráma s mravným poučením) lat. lit.
mystérium (stredoveká dráma s bohoslužobným obsahom) gréc. lat. lit.
interlúdia lat. div. plur.
interlúdium (medzihra hraná v prestávke medzi dejstvami; pôvodne medziaktová stredoveká a renesančná fraška) lat. div.
entremés (špan. komická medzihra hraná medzi 1. a 2. dejstvom tragédie) špan. div.
extempore (nečakaná, nepripravená h., prídavok herca do textu hry) lat. div.
improvizácia (herecké vystúpenie bez predchádzajúcej prípravy) tal.-franc.
forbína (herecké vystúpenie v prestávke medzi dejstvami na mieste pred oponou) nem. div. slang.
dramatizácia (lit. dielo upravené do div. formy) gréc.

nešťastie

malér (nehoda, pohroma) lat.-franc. hovor.
tragédia gréc.
katastrofa gréc.
dráma (veľké, najmä hromadné n., pohroma; vážna, smutná, vzrušujúca udalosť) gréc.
apokalypsa (pohroma, hrôza, des) gréc. kniž.
kalamita (nehoda, pohroma, spúšť, polom) lat.

udalosť

fakt (skutočná u., jav, výsledok, pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, danosť, skutočnosť) lat.
história gréc.
story (príbeh, príhoda) angl. hovor. expr.
historka (krátky, drobný príbeh) gréc.
aktualita (nová u. al. u. z posledných dní, novinka) lat.
akcident (nepredvídaná, náhodná príhoda) lat. kniž.
anticipácia (u. al. jav s predčasným výskytom) lat.
ouvertúra /uv-/ franc. pren.
prelúdium (začiatok, úvod, nástup, predohra, u. al. čin niečomu predchádzajúci) lat. kniž.
intermezzo /-medzo/ (vložka, vsuvka, vedľajšia u., príhoda) tal. kniž.
epizóda (drobná, vedľajšia príhoda; podružný dej vložený do hlavného deja lit. diela, dejová vložka, odbočka lit.) gréc. lit.
anekdota (krátky príbeh s vtipným prekvapujúcim zakončením; utajený, nevydaný príbeh v staroveku hist.) gréc.
causa /kauza/ (verejne sledovaná u.) lat.
aféra (vzrušujúca a pohoršujúca príhoda, príbeh, prípad) franc.
škandál gréc.-franc.
panama vl. m. hovor. zastar.
cirkus lat. pren. expr.
teáter lat. pren. expr.
scéna lat. pren. expr.
watergate /votrgejt/ (aféra vzbudzujúca záujem verejnosti, verejná hanba, pohoršenie) angl. polit.
gate /gejt/ angl.
-gate /gejt/ (aféra spojená s pohoršením, pobúrením, hanbou verejne známej osoby) angl. v zlož. sl.
trapas čes. slang.
faux pas /fó pa/ (trápna spoločenská aféra, nepríjemný omyl, nedopatrenie, nepríjemnosť) franc.
senzácia (u. vyvolávajúca rozruch, vzrušenie verejnosti) franc.
komédia (smiešny, veselý výjav) gréc. pejor.
fraška (smiešna, nedôstojná, nezmyselná u.) tal. expr.
katastrofa (vážna, smutná, vzrušujúca u.) gréc.
tragikomédia (u., kt. je súčasne smiešna, veselá a smutná, vážna) gréc. pren.
pikantnosť (dráždivo, zmyselne vzrušujúca u.) franc.
casus belli /kazus/ (u., kt. je dôvodom vyhlásenia vojny) lat.
fait accompli /fétakompli/ (hotová, dokonaná u. al. vec) franc. diplomat.
post factum /faktum/ (po u.) lat. kniž. porovnaj príbehpohroma

príbeh

historka (krátky, drobný p.) gréc.
história gréc.
story (príhoda, udalosť) angl. hovor. expr.
epizóda (drobná, vedľajšia príhoda; podružný dej vložený do hlavného deja lit. diela, dejová vložka, odbočka lit.) gréc. lit.
anekdota (krátky p. s vtipným prekvapujúcim zakončením; utajený, nevydaný p. v staroveku hist.) gréc.
facécia (zmyselný príbeh, druh humoristickej literatúry, od 15. st.) lat. lit.
aféra (vzrušujúca a pohoršujúca príhoda, prípad) franc.
senzácia (udalosť vyvolávajúca rozruch, vzrušenie verejnosti) franc.
incident (nepríjemná, rušivá, nečakaná príhoda) lat.
avantúra (dobrodružná príhoda, najmä ľúbostná) franc. kniž.
pikantnosť franc.
pikoška (dráždivo, zmyselne vzrušujúci p.) franc. hovor.
nervák (napínavý, vzrušujúci p. spôsobujúci napätie, vzrušenie) lat. hovor.
tragédia gréc.
dráma gréc.
katastrofa (vážna, smutná, vzrušujúca udalosť) gréc.
horor (strašidelná, hrozná udalosť) angl. hovor.
komédia (smiešna, veselá udalosť) gréc. pejor.
tragikomédia (udalosť, kt. je súčasne smiešna, veselá a smutná, vážna) gréc. pren.
fraška (smiešna, nedôstojná, nezmyselná udalosť) tal. expr.
love story /láv/ (p. lásky, ľúbostný p.) angl. hovor.
román (životný, vzrušujúci, zložitý al. neobyčajný p.) franc.
akcident (nepredvídaná, náhodná udalosť, príhoda) lat. kniž.
fabula (vymyslený p., rozprávka, povesť) lat.
mýtus (vymyslený p. s obrazným a náb. významom, o vzniku sveta, bohoch, prírodných javoch, báj, povesť) gréc.
legenda (rozprávanie založené na výmysloch, predpokladoch, o skutočnej osobe, mieste al. udalosti, povesť, výmysel) lat.
sága (stará severská hrdinská povesť v próze o kráľoch, legendárnych postavách a rodoch) germ. lit.
skazka (rus. ľudový rozprávačský útvar používajúci hovorovú reč) rus. lit.
hagiografia (príbehy zo života svätcov) gréc. cirk. hist.
chakájat (žartovný p. zo života kupcov, mudrcov, kráľov) orient. lit. porovnaj poviedka

trúchlohra

tragédia (základný dram. útvar s vážnym obsahom, v kt. sa hrdina dostáva do konfliktu so silami silnejšími ako on, napr. osud, zákony a pod., a v zápase s nimi podlieha al. umiera) gréc.