obchod

obchod 2 predajňa
kšeft hovor. zastar. al expr.
shop šop angl. slang.
market angl. slang.
store stór angl. slang.
kiosk pouličná predajňa, stánok tur.
krám o. al. stánok s drobným tovarom nem. hovor. pejor.
konzum o. nákupného a spotrebného družstva lat. hovor. zastar.
koloniál o. s potravinárskym, najmä koloniálnym tovarom
kantína menšia predajňa potravín a nápojov na pracovisku al. v kasárňach tal.-franc.
arma o. s potravinami a drobnými predmetmi v kasárňach, voj. bufet špan. voj. slang.
bufet o. s rýchlym občerstvením, najmä ako samoobsluha franc.
gastronóm o. s potravinárskym tovarom, labužníctvo gréc.-franc.-rus.
bodega o. s jedlami a liehovinami, predajňa lahôdok špan. hovor.
vinotéka p. kvalitných vín lat. + gréc.
trafika arab.-nem.
abalda o. s tabakovými výrobkami, časopismi a pod. tal. zastar.
supermarket angl. obch.
univermag samoobslužná veľkopredajňa, obchodný dom rus. skr. zastar.
hypermarket angl.
magazín veľký obchodný dom, veľkopredajňa arab.-angl.
megastore -stór veľký o. angl.
shopping centrum šop- nákupné stredisko angl.
shopping park šop- nákupný areál angl.
shopping mall šop- -mel luxusné obchodné stredisko angl.
antikvariát o. s použitými, staršími knihami, grafikou lat.
music shop mjúzik šop o. so zvukovými, hud. nahrávkami, nosičmi angl.
pet shop šop
petshop -šop o. s domácimi zvieratami angl.
drogéria o. s čistiacimi, kozmetickými, zdravotníckymi a inými prostriedkami franc.
galantéria o. s drobným ozdobným tovarom franc.
parfuméria -u/ü- o. s voňavkami a kozmetickými prípravkami franc.
boutique butik
butik predajňa módnych odevov vysokej kvality franc.
modistvo o. s dámskymi klobúkmi, klobučníctvo franc.
tuzex predajňa bývalého podniku zahraničného obchodu um. zastar.
free-shop fríšop predajňa tovaru bez cla angl. obch.
bazár o. so starším, chybným al. použitým tovarom perz.
partiovka o. s podradným, chybným tovarom so zníženou cenou lat. hovor.
secondhand -kond he- angl.
sekáč o. s použitým al. poškodeným tovarom, najmä odevmi angl. hovor.
sexshop -šop o. s tovarom určeným na uspokojenie pohlavného pudu angl.
distribúcia obchodná sieť, obchody lat.
duty-free djúti frí o., predajňa bez cla angl. porovnaj podnik 2

tovar

artikel výrobok na predaj lat.-nem.
komodita statok al. služba ako predmet obchodu, najmä medzinárodného lat. obch.
export t. vyvážaný do zahraničia lat.-angl. hovor.
import t. dovážaný zo zahraničia lat.-angl. hovor.
essential goods esenšl gúdz dôležitý t. v medzinárodnom obchode angl. obch.
kontraband t. pašovaný, nezákonne prepravovaný cez hranice štátu tal.
metráž metrový t. franc. slang. hovor.
galantéria drobný ozdobný t. franc.
partieka drobný al. textilný t. lat. hovor. zastar.
exot t., kt. neprichádza bežne na trh gréc. obch.
aliud t. iný než mal byť dodaný podľa zmluvy lat. práv. obch.
kargo prepravovaný t., najmä loďou špan. obch.
rinfúza t. voľne naložený v sypkom stave tal. dopr. ekon.
derelikt opustená vec, ku kt. sa nik nehlási, napr. t. pri colnej kontrole lat. práv.
ekvivalent t., kt. vyjadruje hodnotu iného t. lat. ekon.
numeraire nümerér t. slúžiaci ako cenové meradlo franc. ekon.
secondhand -kond he- použitý al. poškodený t., najmä odevy angl.
aušus nem. hovor. expr.
brak nem.
šmejd nem. slang.
šrot chybný, bezcenný t., výrobok nem. slang.
partia chybný, podradný t. lat.
deziderátum t., o kt. zaradenie do tovarových listín pri obchodných dohodách má jedna strana zvláštny záujem lat. obch.

podklad

podklad 2 východisko, základ
báza gréc. kniž. a odb.
fundament lat. kniž.
platforma východisko, základ franc.
materiál prostriedok, prameň na vykonanie, uskutočnenie niečoho lat.
substrát p. pre vznik niečoho; nemenný p. zmien, iba ako nositeľ vlastností filoz.; základ, p. jednoty a rovnorodosti rôznych javov lat. kniž. a odb.
text slovný p. piesne lat. hud.
libreto slovný p. pre iné umelecké, najmä hud. dielo, napr. operu, operetu, balet, al. výstavu tal.
hand-out hendaut základné informačné podklady poskytnuté na rokovanie al. pri prednáške prednášajúcim poslucháčom angl.
primordium vývojový základ časti tela al. orgánu lat. biol. porovnaj základňa 4