Výsledky vyhľadávania

stav

stav 1 (súhrn vlastností v určitom čase)
situácia (súhrn okolností, podmienok, pomery) lat.
pozícia (situácia s ohľadom na okolie) lat.
status (situácia s ohľadom na okolie sociol.; s. všeobecne kniž. a odb.) lat.
kondícia lat.
kondička lat. hovor.
fyzička (telesný al. duševný s., rozpoloženie, šport. a telesná zdatnosť, výkonnosť) gréc. slang.
forma (miera výkonnosti, najmä šport.) lat. hovor.
kapacita (maximálny stav výkonnosti) lat.
štatút (práv. s. upravený zákonmi, predpismi a pod.) lat. š. utečenca
konjunktúra (priaznivý s., podmienky, priaznivá zhoda okolností) lat.
kríza (ťažký, zložitý, nebezpečný, napätý s.) gréc.
reakcia (protikladný s. opačný k predchádzajúcemu stavu, zvrat, obrat) lat.
provizórium (dočasný, predbežný, prechodný s.) lat.
impas (bezvýchodiskový, neriešiteľný s.) lat. pren. kniž.
štich (zlý, nepríjemný, bezvýchodiskový s.) nem. len v spoj. „nechať niekoho v š.“
legálnosť (zákonný s., zákonnosť) lat.
ilegalita (s. mimo zákon, nezákonnosť, protiprávnosť) lat.
anarchia (s. bez poriadku, bez vlády, zmätok) gréc.
štandard (obvyklý, bežný, ustálený s.) angl.
normalita (zvyčajný, obyčajný, bežný, prirodzený, stredný s., priemer) lat. kniž.
minimum (najmenší možný s.) lat.
maximum (najvyšší možný s.) lat.
optimum (v daných podmienkach najlepší, najvhodnejší, najpriaznivejší, najvýhodnejší s.) lat. kniž. a odb.
pesimum (v daných podmienkach nahorší, najmenej vhodný, priaznivý, výhodný s.) lat. odb.
extrém (krajný, hraničný s.) lat. odb.
financie (s. majetku, hospodárenia, majetkové pomery) franc.
saldo (konečný s. pohľadávky al. záväzku, rozdiel medzi príjmami a výdavkami, zostatok účtu) tal. účt. obch.
pasivita (s., keď sú výdavky vyššie ako príjmy al. dlhy väčšie ako majetok, zadlženosť) lat. fin.
sediskvancia (s., keď nie je obsadený cirk. úrad, najmä pápeža al. biskupa, z dôvodu zosadenia al. smrti) lat. cirk.
nov (s. osvetlenia Mesiaca Slnkom pozorovaný zo Zeme, keď Mesiac je obrátený k Zemi neosvetlenou časťou) lat. astron.
status in quo /kvó/ (súčasný, doterajší s., ako dovtedy) lat. kniž. a odb.
in statu quo /kvó/ (v doterajšom stave) lat.
status quo ante /kvó/ (predchádzajúci, minulý s., ako predtým) lat. kniž. a odb.
in statu quo ante /kvó/ (v stave ako predtým, v predchádzajúcom stave) lat.

karta

taroky (druh k. s 54 listami) tal.
taroty (druh k. so 78 listami na veštenie a pod.) tal.
pikety (franc. k.) franc.
štich (k., kt. získava hráč v jednom kole prebitím) nem. kart.
talón (k., kt. ostanú po rozdaní, zvyšok k. po rozdaní) franc.
škart (k. odložená al. vylúčená z hry) tal. kart.
eso lat.-nem.
túz (najvyššia k. vo väčšine kartových hier) germ.
škýzo (najvyššia k. v tarokoch) román.-nem. kart.
adut franc.
tromf (k. prebíjajúca iné k.) lat.-nem.
honér (najvyššia tromfová k. v bridži) franc. kart.
taroky (k. označená rímskou číslicou pri hre s kartami s 54 listami) tal.
pagát (najnižší tarok označený rímskou jednotkou) tal. kart.
mond (najvyššií tarok) nem. kart.
žolík vl. m.
joker /džouker/ angl.
Jolly Joker /džoly džouker/ (k. s obrazom šaša schopná zastúpiť všetky hodnoty) angl.
holba (k. so znakom, farbou gule) nem.
pika (k. so znakom, farbou hrotu kopije) franc. kart.
káro (k. so znakom, farbou kosoštvorca) franc.
tref (k. so znakom, farbou trojlístka) franc.
tercka (zoskupenie troch k.) tal. kart.

nabodnutie

štich (bodnutie, pichnutie) nem. hovor.
punkcia (n. telovej dutiny, orgánu, ložiska v tkanive dutou ihlou na diagnostické al. liečebné účely, vpichnutie do telovej dutiny) lat. lek.
venepunkcia lat. lek.
venesekcia (punkcia žily) lat. lek.

steh

štich nem. hovor.
ferc nem. hovor.
heft nem. hovor. zastar.
mešterka (ozdobný s. na ľudových výšivkách) lat.-nem. hovor. zastar.
štep (s., najmä strojový, rad stehov) nem. krajč.
sutúra (chirurgický s.) lat. lek.

pichnutie

štich (bodnutie, nabodnutie) nem. hovor. porovnaj nabodnutie