vedieť

mať/nemať dunst nem. slang.
mať/nemať ánung nem. slang.
mať/nemať šajn nevedieť o niečom, mať v./nevedieť o niečom, mať/nemať o niečom predstavu, zdanie, poňatie, potuchu nem. hovor.

prehra

debakel franc.
világoš vl. m. expr.
waterloo -lo veľká porážka, neúspech, pohroma vl. m. kniž.
fiasko veľká p., úplný neúspech tal.
debellácia úplná voj. porážka a zničenie jednej bojujúcej strany lat.
kontumačná prehra p. súpera, kt. sa nedostavil na zápas lat. šport.
mat arab.
šach mat p. súpera v šachu perz.

zakončenie

perfekcia lat. kniž.
ultimo ukončenie tal. zried.
fine koniec, záver tal.
finále záverečná scéna div. hry tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
likvidácia zaniknutie, zastavenie, ukončenie činnosti, napr. podniku lat.
enteroceptor gréc. + lat. lek.
interoreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvnútra tela lat. fyziol.
eteroreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvonku lat. fyziol.
telereceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety z diaľky gréc. + lat. fyziol.
coccyx kokk- z. chrbtice, kostrč gréc. lek.
serif priečne z. ťahu písmena, pätka písma gréc.-angl. polygr.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
machicoulis mašikuli ukončenie múrov hradieb stredovekých pevností franc.