ústie

delta rozvetvené ú. rieky do jazera al. mora, rozvetvenie rieky pred ústím gréc.
estuár lievikovité ú. rieky, najmä do mora lat. geogr.
liman rozšírené ú. do mora vzduté kosou al. valom gréc.-rus. geogr.
guba ú. sibírskych riek do mora zabiehajúce hlboko do pevniny rus. geogr.
kráter otvor, vyústenie, ú. dráhy lávy, priehlbina na vrchole sopky gréc. geol.
maar már lievikovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom sopky priamo v zemskom povrchu nem. geol.
istmus úzke spojenie gréc. lek.
kychta valcové zakončenie, horný otvor šachty vysokej pece, sadzobňa nem. hut. slang. zastar. porovnaj vyústenie

otvor

apertúra otvorenie lat. kniž. a odb.
pór malý, drobný o., dutina, prieduch, škára, štrbina; drobný o. na povrchu tela gréc.-lat.
lenticela prieduch v kôre stromu lat. bot.
choána o. spájajúci ústnu a nosovú dutinu gréc. anat.
fenestra o. v sluchovom ústroji cicavcov, okienko lat. zool.
hiát medzera kosti, svalu a pod. lat. anat.
anus ritný o., riť lat. anat.
ano- ritný o., riť lat. v zlož. sl.
kloaka o. na tele niektorých stavovcov, spoločný vývod tráviacej, vylučovacej a pohlavnej sústavy lat. zool.
perforovanie o. vzniknutý prederavením al. prasknutím dutého orgánu pri chorobe al. poranení lat. lek.
spirákulum o. za okom žraloka, raje lat. zool.
ostium o. do tela húb na nasávanie vody lat. bot.
vizírka o. vo dverách, zasklený, priezor franc. zastar. hovor.
pupila o. v opt. prístroji obmedzujúci vnikajúci zväzok svetelných lúčov lat. fyz.
šachta vymurovaný, obmurovaný, úzky zvislý o. nem. stav.
vikier o. v streche nem.
hypeithros osvetľovací o. v streche antického chrámu gréc. archit.
compluvium kom- pravouhlý osvetľovací o. átria rímskeho domu lat.
luka lodný vstupný al. nakladací o. ? lod.
fárung o. na schádzanie do bane nem. ban. slang.