prerokovanie

likvidácia p. a vyriešenie, vybavenie lat.
a limine od začiatku bez prerokovania, zásadne lat. kniž.

ničenie

ničenie 2 zabíjanie, hubenie, zneškodňovanie
likvidácia zabíjanie, usmrcovanie, zneškodňovanie lat.
decimácia zabíjanie, popravovanie, hubenie, vyhladzovanie, pustošenie lat.
sterilizácia usmrcovanie, zbavovanie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek.; n. mikroorganizmov v prostredí varom, vysokou teplotou, žiarením, chem. a pod. odb. lat.
pasterizácia sterilizácia mlieka a pod., krátkodobým zahriatím pod bod varu vl. m. potrav.
stasanácia pasterizácia rýchlym a krátkym zahriatím v tenkej vrstve vl. m. potrav.
vakreácia pasterizácia smotany za zníženého tlaku lat. potrav.
uperizácia sterilizácia mlieka rýchlym a krátkym zahriatím angl. potrav.
palarizácia sterilizácia mlieka rýchlym a krátkym zahriatím na 140 °C lat. potrav.
tyndalizácia opakovaná, prerušovaná sterilizácia pri nízkych teplotách vl. m. chem. farm.
dezinfekcia odstraňovanie infekcie, choroboplodných zárodkov, chem. al. fyz. prostriedkami franc. + lat. lek.
dezinsekcia n. hmyzu a škodlivých článkonožcov, odhmyzovanie franc. + lat.
deratizácia odstraňovanie, hubenie škodlivých hlodavcov, najmä potkanov, myší franc.
dehelmintizácia odstraňovanie cudzopasných červov, odčervovanie lat. + gréc. veter.
dekontaminácia odstraňovanie škodlivých látok, mikróbov, zamorenia z prostredia al. organizmu, odmorovanie lat. lek.
fumigácia n. škodcov v uzatvorených priestoroch splynovaním chemických prípravkov lat.
antisepsa n. choroboplodných mikroorganizmov pomocou dezinfekčných prostriedkov na povrchu tela a pod. gréc.
-fágia hubenie, požieranie gréc. v zlož. sl. biol. porovnaj vraždenie

vražda

mord nem. hovor. zastar. expr.
homicídium usmrtenie, zabitie človeka lat. kniž. a odb.
likvidácia usmrtenie, zabitie, zneškodnenie lat.
venifícium v. jedom lat. lek.
atentát pokus o v., útok na život významnej osoby z polit. príčin lat.-franc.
regicídium v. kráľa lat.
eutanázia usmrtenie, najmä nevyliečiteľne chorého človeka na jeho žiadosť al. zo súcitu, z hľadiska práva v. gréc. lek.
lynč nezákonné, svojvoľné usmrtenie údajného páchateľa anonymným davom bez riadneho súdu vl.m. porovnaj vraždenie

vyriešenie

likvidácia prerokovanie a v., vybavenie lat.
aproximácia postupné približnév. zložitej úlohy lat. odb.

zánik

exitus koniec, odchod, východ lat.
involúcia zanikanie, obmedzovanie, upadanie lat.
likvidácia zastavenie, ukončenie činnosti lat. l. podniku
preskripcia z. vymáhateľnosti, žalovateľnosti práva, premlčanie lat. práv.
preklúzia z. práva jeho neuplatnením v lehote lat. práv.
disolúcia z. záväzku rozviazaním, zrušením, dohodou medzi veriteľom a dlžníkom, bez nahradenia záväzku iným lat. práv.
kompenzácia zánik pohľadávok vzájomným započítaním záväzkov lat.
abortus zaniknutie al. zakrpatenie orgánu lat. biol.
menopauza trvalý z. pravidelného krvácania žien z rodidiel po prechode gréc. lek.
extinkcia z. opotrebovaného organizmu a jeho nahradenie mladou živou sústavou lat. paleont.
apokopa vypustenie, vynechanie hlásky na konci slova gréc. lingv.
synkopa z. hlásky uprostred slova gréc. lingv. porovnaj koniec 1

zakončenie

perfekcia lat. kniž.
ultimo ukončenie tal. zried.
fine koniec, záver tal.
finále záverečná scéna div. hry tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
likvidácia zaniknutie, zastavenie, ukončenie činnosti, napr. podniku lat.
enteroceptor gréc. + lat. lek.