zakončenie

perfekcia lat. kniž.
ultimo ukončenie tal. zried.
fine koniec, záver tal.
finále záverečná scéna div. hry tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
likvidácia zaniknutie, zastavenie, ukončenie činnosti, napr. podniku lat.
enteroceptor gréc. + lat. lek.
interoreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvnútra tela lat. fyziol.
eteroreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvonku lat. fyziol.
telereceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety z diaľky gréc. + lat. fyziol.
coccyx kokk- z. chrbtice, kostrč gréc. lek.
serif priečne z. ťahu písmena, pätka písma gréc.-angl. polygr.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
machicoulis mašikuli ukončenie múrov hradieb stredovekých pevností franc.
pyramidión z. obelisku v tvare ihlana, spravidla pozlátené; z. pyramídy, hrobky egypt. kráľov gréc. archit.
pinakel z. veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
lýza antický rímsový ukončujúci článok gréc. archit.
akroterion antický, renesančný a klasicistický ukončujúci prvok na rohoch a štítoch stavieb vo forme vejárovitej rastliny al. s postavou človeka, zvieraťa gréc. archit.
kychta valcové z., ústie, horný otvor šachty vysokej pece, sadzobňa nem. hut. slang. zastar.
terminácia z. reakčného reťazca pri reťazovej reakcii lat. fyz.
manžeta vyznačené al. ohrnuté z. rukáva na dolnom konci franc.
pat nerozhodné z. šach. hry remízou, keď sa nedá ťahať kráľom tal. šach.
mat arab.
šach mat víťazné z. šach. hry, porážka súpera perz. šach.
mansúba obsahovo hodnotné z. šach. hry arab. šach. porovnaj záver 1 koniec 1

vežička

belaria vyhliadková v. na dome tal. archit.
bartizan vysunutá strážna v. na rohu budovy angl. archit.
sanktusník štíhla, najmä drevená v. na hrebeni kostolnej strechy lat. archit.
spinelet štíhla drevená v. na hrebeni strechy lat. archit.
fiála gotická v. ukončujúca oporné piliere, štíty nad oknami a portálmi, štíhly končistý ozdobný ihlan gréc. archit.
pinakel zakončenie veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit. porovnaj veža 1

okraj

okraj 1 miesto na začiatku al. na konci
limbus lem, vyvýšený val, napr. rohovky, bubienka a pod. lat. anat.
mantinel zvýšený o. hracej plochy, ihriska tal.
šos cíp mužského kabáta dole v mieste rozstrihnutia nem. hovor.
bort o. al. bok lode od vrchu po vodorysku nem. lod.
cimburie horný o. hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
periféria okrajová, vedľajšia oblasť, miesto; o. mesta, predmestie gréc.
eastend íst- robotnícke predmestie vo východnej časti angl. miest angl.
westend boháčske predmestie v západnej časti angl. miest angl.
akro- na kraji gréc. v zlož. sl.