farba

farba 4 znak na karte nem.
holba zvon, guľa nem.
pika hrot kopije franc. kart.
káro kosoštvorec franc.
tref trojlístok franc.

farba

farba 1 vlastnosť vecí založená na pohlcovaní svetla nem.
color ko- lat.
chromo- gréc. v zlož. sl.
eben čierna f., čerň egypt.-gréc. bás.
tinta sivočierna f. tal. výtv.
azúr perz.-arab.
blankyt lat.
lazúr jasná modrá, belasá f. perz. kniž.
ultramarín sýtomodrá f. lat.
indigo tmavomodrá f. špan. vl. m.
akvamarín modrozelená f. lat.
tyrkys modrozelená až zelená f. franc.-nem.
izabela žltastá, žltohnedá f. vl. m.
oranž červenožltá f. franc. chem.
oker žltá až hnedá f. gréc.-lat.
chamois šamoa
šamoa svetložltá, svetlohnedá f. franc. kniž.
magenta purpurová f., medzinárodne používané pomenovanie vl. m. odb.
rumelka ohnivočervená f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
rubín žiarivo, ohnivočervená f. lat.
granát tmavočervená, krvavočervená f. lat.
karmazín sýtočervená f. arab.-tal.
purpur gréc.-lat.
šarlát sýtočervená f. s nádychom do fialova, nach lat.-nem.
amarant tmavočervená f. s fialovým nádychom gréc.
lila svetlofialová f. arab.-franc. hovor.
tizian -cian hnedá f. dočervena vl. m. hovor.
siena hnedá, hnedočervená f. tal. vl. m.
terakota tehlovočervená, hnedočervená, hnedá, tehlová f. tal.
sépia tmavohnedá f. gréc.
pastel svetlá, jemná, mäkká f. tal. hovor.
inkarnát f. ľudskej pleti v maľbe lat. výtv.
pigmentácia sfarbenie kože, vlasov, chlpov, srsti, peria a očnej dúhovky živočíchov a človeka dané prítomnosťou farbiva lat. fyziol.
tetováž pigmentácia vzniknutá v dôsledku poranenia polynéz. lek.
melanizmus tmavé sfarbenie pokožky živočíchov a človeka gréc. biol.
parachroma chorobne odchylná f. kože gréc. lek.
livedo fialové sfarbenie kože spôsobené poruchou kapilárneho krvného obehu lat. lek.
erytém červená f., sčervenanie kože spôsobené napr. zápalom ciev gréc. lek.
cyanóza modrofialové zafarbenie sliznice a kože z nedostatku kyslíka v červených krvinkách gréc. lek.
miméza ochranné sfarbenie živočíchov gréc. zool.
panašovanie f. vegetatívnych častí rastlín, dvojfarebné al. viacfarebné sfarbenie, pruhovanie al. škvrnitosť franc. bot.
écru ekrü f. surového hodvábu franc.

farba

farba 3 zvukové zafarbenie nem.
tón gréc.
tónina zafarbenie, odtieň, f. hlasu, reči gréc.-tal. kniž.
timbre tembr zafarbenie tónu, hlasu al. hlásky gréc.-franc. kniž. a odb.
kolor farebnosť, farebný tón lat. kniž.
sound saund f. zvuku, osobitý zvukový ráz príznačný pre určitého hudobníka al. súbor angl. hud.

farba

farba 2 pozri farbivo náter

farbivo

chromo- gréc. v zlož. sl.
lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný náter spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
sfregatúra riedka rozotierateľná polosuchá farba, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
tempera rýchloschnúca krycia farba rozpustná vo vode tal. výtv.
primér základná syntetická rýchlo zasychajúca farba franc. tech.
terrar biela krycia farba do smaltu a glazúr lat. tech.
tuš nezmazateľná farba používaná najmä na technické kreslenie franc.-nem.
pigment farbivo živočíšneho tela biol., nerozpustné farbivo chem. lat.
toner pigment používaný v kopírovacích strojoch a tlačiarňach, jemný farbiaci prášok angl.
polychrómia pestré zafarbenie sôch, omietok a pod. zosilňujúce ich umelecký účinok gréc. výtv.
rúž farba na pery franc.
bretón cukrárske f., najmä červené franc. potrav.
hemoglobín krvné f. v červených krvinkách prenášajúce kyslík gréc. + lat. biol.
bilirubín žlčové f. lat. biochem.
melanín čierne al. tmavohnedé prírodné f. v pokožke živočíchov gréc. biol.
chlorofyl zelené f. rastlín, listová zeleň gréc. bot.
lakmus rastlinné f. rozpustné vo vode používané ako indikátor kyselín a zásad hol.-nem. chem.
flavín žlté prirodzené f. lat. chem.
luteín žlté prirodzené f. v žĺtku, žltých kvetoch lat. biochem.
lykopén žltočervené prírodné f. v jablkách, šípkach a pod. gréc. biochem.
parafuksín umelé organické f. na papier gréc. + vl. m.
alizarín červené organické f. arab. chem.
karamel f. pripravené zahrievaním cukru franc. potrav.
rodamín červené až fialové f. na prípravu atramentov, lakov gréc. + lat. chem.
oranž červenožlté f. franc. chem.
siena hnedé, hnedočervené f. tal. vl. m.
šmolka modré f. na bielenie bielizne nem.
akvamarín modrozelené f. lat.
rumelka ohnivočervené f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
kulér ohnivočervené f. živočíšneho pôvodu franc.
purpur sýtočervené f. s nádychom dofialova gréc.-lat.
indigo tmavomodré f. špan. vl. m.
oker žlté až hnedé f. gréc.-lat. porovnaj náter

náter

lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný n. spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
linkrusta n. na úpravu plastického povrchu podkladu, najmä omietky, dreva lat.
sfregatúra n. riedkou rozotierateľnou polosuchou farbou, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
moaré ozdobný n. z lakov a emailov na plechu al. na skle franc. tech.
šeps podkladový n. pod farebnú maľbu na plátno, drevo a pod., podklad angl. výtv.
termokolor n., kt. pri dosiahnutí určitej teploty zmení farbu gréc. + lat. tech. porovnaj farbivo

ráz

charakter gréc.
štýl r. činosti, veci al. javu lat.
typ spôsob, sloh, charakter gréc.
akcent odtienok, nádych lat.
tón gréc.
tónina gréc.-tal. kniž.
tónovanie odtieň farby; zafarbenie, farba hlasu, reči gréc.
timbre tembr odtienok farby výtv.; zafarbenie tónu, hlasu al. hlásky kniž. a odb. gréc.-franc.
nuansa nüansa jemný rozdiel, odtieň, odtienok franc. kniž.
tonalita r. daný základnou, prevládajúcou farbou gréc. výtv.
valér odtieň tónu v hraniciach jednej farby, svetelná hodnota tónu farby lat. výtv.
sound saund osobitý zvukový r. príznačný pre určitého hudobníka al. súbor, farba zvuku angl. hud.
kolorit r., najmä dobový al. umelecký tal.
punc výrazný znak, charakteristická vlastnosť, črta tal.-nem. expr.
profil súhrn vlastností, čŕt franc.
modus spôsob, povaha, r. deja lat. kniž.
impresia lat. výtv. lit.
línia nálada, celkový r. lat.-nem.
situácia lat.
atmosféra gréc.
klíma gréc.
genius loci -cí celková nálada, prostredie, pomery, ovzdušie, okolnosti, duch lat. hist.
melodika spevný r. piesne, spevnosť gréc. hud.
mentalita r. duševných pochodov a vlastností jedinca lat.
spirituálnosť duchovný r., zameranie na duchovnú stránku, duchovnosť lat. kniž.
lyrizmus citový r. gréc. kniž.
baladika pochmúrny, ponurý, smutný r. franc. lit.
oficiálnosť úradný r., úradnosť, strohosť, odmeranosť lat.
orientálnosť východný r. súvisiaci s východnými krajinami lat.
feminita ženská črta, znak správania, ženskosť lat. psych. a kniž.
maskulinita mužská črta, znak správania, mužskosť lat. psych. a kniž.
moderna novodobý, novoveký r. franc.
inzularita ostrovný r. lat. kniž.

svetlý

leuk- gréc. v zlož. sl.
light lajt angl.
lucidný lat. odb.
luminózny jasný lat. kniž.
pastelový jemný, mäkký tal. p. farba
béžový franc.
žemľový žltohnedý, svetlohnedý lat.-nem.

jemný

jemný 4 slabý, mierny
éterický veľmi j., nežný, krehký, útly, vzdušný gréc. bás.
pastelový svetlý, mäkký tal. p. farba
temperovaný mierny, tlmený lat. zastar.
soft mierny, ľahký angl. s. hudba
soft- mierny, ľahký angl. v zlož. sl.

mäkký

mäkký 2 jemný, lahodný, príjemný
pastelový jemný, mäkký tal. p. farba porovnaj jemný 4
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 16. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.