obrazec

figúra vzorec, zostava lat.
steném rýchlopisný o. slova gréc.
ideograf znak pre určitý pojem, myšlienku, nie slovo, kt. má obrazovú podobu gréc. lingv.
tetovanie o., značka a pod. v koži vzniknutá vpichovaním farby do kože polynéz.
schéma zjednodušujúce grafické znázornenie, nárys, náčrt, nákres gréc.
graf gréc. mat.
diagram znázornenie, zachytenie údajov, ich závislosti, priebehu javu, najmä v rovine, schematický nákres gréc.
symbol gréc.
signum znak vyjadrujúci príslušnosť k niečomu lať. kniž. zastar.
ikona obrázkový symbol určitej činnosti, príkazu a pod. umožňujúci ovládanie počítača, obrázok znázorňujúci určitú činnosť gréc. výp. tech.
banner obrázok vložený na webovú stránku slúžiaci ako reklama angl. výp. tech. porovnaj znak 4

vpichovanie

tetovaníe v. farby do kože na získanie obrazcov, značiek a pod. v koži polynéz.

značenie

datovanie z. písomnosti údajom o dobe a mieste jej vydania lat.
tetovanie trvalé značkovanie zvierat polynéz. poľnohosp.
paginovanie z. stránok knihy číslami, číslovanie stránok, stránkovanie lat. odb.
puncovanie z. predmetov z drahých kovov znakom pravosti a akosti tal.-nem.
ciachovanie z. predmetov, meradiel al. prístrojov potvrdzujúce ich správnosť a použitenosť nem.
graduovanie označovanie stupnice na meracích prístrojoch lat. tech.
kalibrácia určovanie a z. objemu tal.-franc. tech.
balisáž označenie, vytýčenie plavebnej dráhy značkami franc. lod. porovnaj znak 4

farba

farba 1 vlastnosť vecí založená na pohlcovaní svetla nem.
color ko- lat.
chromo- gréc. v zlož. sl.
eben čierna f., čerň egypt.-gréc. bás.
tinta sivočierna f. tal. výtv.
azúr perz.-arab.
blankyt lat.
lazúr jasná modrá, belasá f. perz. kniž.
ultramarín sýtomodrá f. lat.
indigo tmavomodrá f. špan. vl. m.
akvamarín modrozelená f. lat.
tyrkys modrozelená až zelená f. franc.-nem.
izabela žltastá, žltohnedá f. vl. m.
oranž červenožltá f. franc. chem.
oker žltá až hnedá f. gréc.-lat.
chamois šamoa
šamoa svetložltá, svetlohnedá f. franc. kniž.
magenta purpurová f., medzinárodne používané pomenovanie vl. m. odb.
rumelka ohnivočervená f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
rubín žiarivo, ohnivočervená f. lat.
granát tmavočervená, krvavočervená f. lat.
karmazín sýtočervená f. arab.-tal.
purpur gréc.-lat.
šarlát sýtočervená f. s nádychom do fialova, nach lat.-nem.
amarant tmavočervená f. s fialovým nádychom gréc.
lila svetlofialová f. arab.-franc. hovor.
tizian -cian hnedá f. dočervena vl. m. hovor.
siena hnedá, hnedočervená f. tal. vl. m.
terakota tehlovočervená, hnedočervená, hnedá, tehlová f. tal.
sépia tmavohnedá f. gréc.
pastel svetlá, jemná, mäkká f. tal. hovor.
inkarnát f. ľudskej pleti v maľbe lat. výtv.
pigmentácia sfarbenie kože, vlasov, chlpov, srsti, peria a očnej dúhovky živočíchov a človeka dané prítomnosťou farbiva lat. fyziol.
tetováž pigmentácia vzniknutá v dôsledku poranenia polynéz. lek.
melanizmus tmavé sfarbenie pokožky živočíchov a človeka gréc. biol.
parachroma chorobne odchylná f. kože gréc. lek.
livedo fialové sfarbenie kože spôsobené poruchou kapilárneho krvného obehu lat. lek.
erytém červená f., sčervenanie kože spôsobené napr. zápalom ciev gréc. lek.
cyanóza modrofialové zafarbenie sliznice a kože z nedostatku kyslíka v červených krvinkách gréc. lek.
miméza ochranné sfarbenie živočíchov gréc. zool.
panašovanie f. vegetatívnych častí rastlín, dvojfarebné al. viacfarebné sfarbenie, pruhovanie al. škvrnitosť franc. bot.
écru ekrü f. surového hodvábu franc.