maľba

maľba 1 maľovanie
akvarel m. vodovými farbami tal. výtv.
gvaš m. vodovými farbami zmiešanými s krycou bielobou, 19. st. franc.
tempera maliarska technika používajúca rýchloschnúce krycie farby rozpustné vo vode tal. výtv.
pastel technika maľovania farebnými kriedami na plátno al. papier tal. výtv.
impasto m. farbami, najmä temperovými, pod olejomaľbu v silnej vrstve tal. výtv.
pastóznosť husté nanášanie farieb v olejomaľbe tal. výtv.
alla prima prí- m. bez podmalieb, t. j. postupného prekrývania farebných vrstiev tal. výtv.
alfresco -sko
al fresco -sko
freska nástenná m. na čerstvú, mokrú omietku tal. výtv.
al secco -ko nástenná m. na suchej omietke tal. výtv.
frescosecco -koseko zmiešaná nástenná m. tal. výtv.
stereochrómia technika nástennej m. spočívajúca v pravidelnom rozotieraní farby gréc. výtv.
sgrafito zgra- technika nástennej výzdoby vyškrabaním v bielej omietke, pod kt. je vrstva tmavej farby tal. výtv.
dekalk odkrytie časti vrchnej vrstvy maľby franc. výtv.
eglomizovanie ozdobovanie skla na spodnej strane kresbou, maľbou al. kovovou fóliou franc. vl. m.
grisaille -zaj- m. sivou farbou na sivý podklad, napodobňujúca reliéf franc.
sfumato šerosvitná m. s mäkkým neurčitým polotieňom, rozplývavými obrysmi tal. výtv.
chiaroscuro kiaroskúro tal.
clair-obsucure klér opskür tal.-franc.
camaieu kamajé franc. výtv.
tenebrizmus šero na obraze dosahované rôznymi maliarskymi al. grafickými technikami, šerosvit, polosvit, tmavosvit lat.-franc. výtv.
kolorizmus m. s uprednostnením použitia farieb pred kresbou tal.
lavírovanie maliarska technika, kt. sa kresbe dodáva hĺbka, rozotieranie, rozmývanie obrysových línií kresby domäkka franc.-nem.
tupovanie nanášanie vrstvy farby štetkou, štetcom, hubkou a pod. v reštaurátorstve nem. výtv.
enkaustika antická maliarska technika, nanášanie farieb rozpustených vo vosku gréc. výtv.
informel m. vznikajúca spontánne a odmietajúca pravidlá, zásady, od 1945 lat.-franc.
lubok výrazne farebná rus. ľudová m. rus. výtv.
luminizmus maliarska technika pracujúca so svetlom ako tvárnym prvkom lat. výtv.
dripping draj- voľné striekanie a stekanie farieb na plátne angl.

farbivo

chromo- gréc. v zlož. sl.
lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný náter spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
sfregatúra riedka rozotierateľná polosuchá farba, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
tempera rýchloschnúca krycia farba rozpustná vo vode tal. výtv.
primér základná syntetická rýchlo zasychajúca farba franc. tech.
terrar biela krycia farba do smaltu a glazúr lat. tech.
tuš nezmazateľná farba používaná najmä na technické kreslenie franc.-nem.
pigment farbivo živočíšneho tela biol., nerozpustné farbivo chem. lat.
toner pigment používaný v kopírovacích strojoch a tlačiarňach, jemný farbiaci prášok angl.
polychrómia pestré zafarbenie sôch, omietok a pod. zosilňujúce ich umelecký účinok gréc. výtv.
rúž farba na pery franc.
bretón cukrárske f., najmä červené franc. potrav.
hemoglobín krvné f. v červených krvinkách prenášajúce kyslík gréc. + lat. biol.
bilirubín žlčové f. lat. biochem.
melanín čierne al. tmavohnedé prírodné f. v pokožke živočíchov gréc. biol.
chlorofyl zelené f. rastlín, listová zeleň gréc. bot.
lakmus rastlinné f. rozpustné vo vode používané ako indikátor kyselín a zásad hol.-nem. chem.
flavín žlté prirodzené f. lat. chem.
luteín žlté prirodzené f. v žĺtku, žltých kvetoch lat. biochem.
lykopén žltočervené prírodné f. v jablkách, šípkach a pod. gréc. biochem.
parafuksín umelé organické f. na papier gréc. + vl. m.
alizarín červené organické f. arab. chem.
karamel f. pripravené zahrievaním cukru franc. potrav.
rodamín červené až fialové f. na prípravu atramentov, lakov gréc. + lat. chem.
oranž červenožlté f. franc. chem.
siena hnedé, hnedočervené f. tal. vl. m.
šmolka modré f. na bielenie bielizne nem.
akvamarín modrozelené f. lat.
rumelka ohnivočervené f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
kulér ohnivočervené f. živočíšneho pôvodu franc.
purpur sýtočervené f. s nádychom dofialova gréc.-lat.
indigo tmavomodré f. špan. vl. m.
oker žlté až hnedé f. gréc.-lat. porovnaj náter

obraz

obraz 1 plošné výtvarné zobrazenie, znázornenie
ikono- gréc. v zlož. sl.
piktúra lat. kniž.
sulieta tieňový o., plošný jednofarebný obrys predmetu al. osoby franc. vl. m.
mobiliár prenosné zariadenie v hradoch, zámkoch, kostoloch a pod., najmä nábytok, koberce, obrazy a pod. lat.
prospekt plošný dekoračný o. ako pozadie uzatvárajúce javisko lat. div.
diptych dvojdielny, dvojkrídlový o. gréc.
triptych trojdielny, trojkrídlový o. gréc.
polyptych o. zložený z najmenej troch častí gréc. výtv.
medailón o. v kruhovom al. oválnom ráme tal.-franc.
pastel o. maľovaný farebnými kriedami na plátno al. papier tal. výtv.
tempera o. maľovaný rýchlo schnúcimi krycími farbami rozpustnými vo vode tal. výtv.
akvarel o. maľovaný vodovými farbami tal. výtv.
gvaš o. maľovaný vodovými farbami zmiešanými s krycou belobou, 19. st. franc.
grafika výtvarné dielo vytvorené technikami umeleckej kresby a umeleckej reprodukcie gréc.
monochróm jednofarebný o. gréc. odb.
mozaika plošný o. z farebných kamienkov, skielok a pod. tal. výtv.
papiers collés papjé kolé výtvarné dielo vytvorené lepením rôznych materiálov, najmä papiera, textilu, fotografií a pod. franc. výtv.
fotomontáž o. zostavený z rôznych fotografií gréc. + franc.
litofánia priesvitný o. z neglazovaného porcelánu gréc. ker.
panoráma plastický, zdanlivo plastický al. maľovaný o. s plastickými doplnkami, najmä veľký, budiaci dojem skutočnosti gréc.
kartón kresba na tvrdom papieri ako príprava na výtvarné dielo tal.-franc. výtv.
tuš kresba nezmazateľnou farbou, najmä čiernou franc.-nem.
skica tal.
škica prípravná kresba, náčrt, náčrtok, črta, nákres tal. hovor.
frontispice -spis obrázok al. kresba na strane oproti titulnému listu knihy franc. typ.
ilustrácia obrázok v texte doplňujúci text, súvisiaci s textom lat.
miniatúra kresba drobných rozmerov, drobnokresba lat.-tal.
gravúra rytina franc.
xylografia drevoryt, drevorytina gréc. výtv.
chromoxylografia farebný drevoryt al. drevorez gréc. výtv.
ukijoe jap. farebný drevorez jap.
chalkografia obraz ručne vyrytý do medenej tlačovej platne pre tlač z hĺbky, mediryt gréc. výtv.
siderografia obraz vyrytý do oceľových dosiek pre tlač z hĺbky gréc. polygr.
litografia o. vniknutý tlačou z plochy, z kameňa, na kt. je kresba mastnou kriedou gréc. polygr.
tonfo kruhový o. al. reliéf v tal. renesancii tal. výtv.
grafit obyčajne v plur. grafity
graffiti -ty o. vytvorený rozprašovačom na múroch a iných verejných plochách tal.
makimono jap. horizontálny zvitkový o. na hodvábe al. papieri jap.
kakemono jap. závesný zvinovací o. z papiera al. hodvábu jap.
žáner zobrazenie scén s námetom z bežného každodenného života franc. výtv.
impresia náladový obrázok lat. výtv.
portrét o. zobrazujúci niekoho podobu, podobizeň franc.
autoportrét vlastná podobizeň gréc. + franc.
silueta anfas plošný jednofarebný portrét lat. výtv. fot.
en face anfas portrét s pohľadom spredu franc. kniž.
profil portrét s pohľadom zboku, bočný pohľad franc.
identikit portrét hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov angl.
pin-up-girl pinapgörl
pin-up pinap obrázok al. fotografia ženy, najmä herečky, modelky, na upevňovanie na stenu, v aute a pod. angl. hovor.
akt o. nahého ľudského tela lat. výtv. fot.
pejsáž -zá- maľba krajiny, krajinomaľba franc. kniž.
plenér maľba krajiny podľa skutočnosti priamo vo voľnej prírode franc. výtv.
panoráma gréc.
scenéria o. rozľahlej, šírej krajiny gréc.-lat.
veduta maľované al. grafické presné zobrazenie mesta al. krajiny, od 15. st. tal. výtv.
murallas veľká nástenná maľba s historickými a revolučnými námetmi, v Mexiku špan. výtv.
marína zobrazenie mora al. morského pobrežia franc.
ikona zobrazenie Krista, Márie al. svätcov v pravoslávnej cirkvi, najmä na drevenej doske gréc. cirk.
madona zobrazenie Panny Márie tal. výtv.
thangha lamaistický nezarámovaný plátenný o. s výjavmi božstiev tib. porovnaj zobrazenie

prchkosť

impulzivita prudkosť, výbušnosť, neuváženosť lat. kniž.
temperament živá, prchká povaha, živosť lat.
afekt krátkodobá prudká citová reakcia nezodpovedajúca podnetu, strata sebakontroly vôľou, podráždenosť, rozčúlenie, vzplanutie, vzrušenie lat.
afekcia citový záchvat lat. psych.

živosť

agilnosť horlivá činnosť, horlivosť, činorodosť, čulosť lat.
dynamickosť zmena, pohyb, vývin, vývoj, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť, sila gréc.
temperament živá, prchká povaha lat.
brio ohnivosť, vášnivosť tal. kniž.

povaha

povaha 1 súhrn vlastností človeka
letora lat.
nátura lat. hovor.
naturel franc. kniž.
temperament živá, prchká p., živosť; p. všeobecne psych. lat.
charakter súbor duševných, morálnych vlastností vytvárajúcich osobnosť; poctivá, spoľahlivá, čestná, priama, statočná p. gréc.
flegma ľahostajná, pokojná, nevšímavá, chladnokrvná p. gréc.

ohnivosť

temperament živá, prchká povaha, živosť, vášnivosť lat.
vitálnosť životná sila, životná schopnosť, životaschopnosť, životnosť lat. kniž. a odb.
brio vášnivosť, živosť tal. kniž.