papier

papier 1 tenký ohybný výrobok slúžiaci na písanie, balenie a pod.
albino bezdrevný bielený, jednostranne hladený p. na výrobu obrúskov a pod. lat. pap.
papirolín bezdrevný bielený písací p. spevnený textilnou vložkou, na preukazy a pod. gréc.-tal.
velín jemný písací p. s hladkým priehľadom, bez ryhovania franc.
tissue tišu jemný p. na papierové vreckovky a pod. angl.
holand veľmi jemný ručný p. vl. m.
japan jemný a pevný ručný p. z lyka jap. stromov, na bibliofilské tlače vl. m. polygr.
havana tenký hladený p. vl. m.
pelúr veľmi ľahký tenký priesvitný p., najmä farebný franc.
pergamen p. neprepúšťajúci tuky a tekutiny vl. m.-lat.
amyloid rastlinný pergamen z neglejenej čistej celulózy, ako obal na potraviny gréc. biochem.
pergamín tenký priesvitný p. takmer neprepúšťajúci tuky a tekutiny lat.
kembrik poťahový p. s plátenou razbou vl. m.-angl.
raster linkovaný p. s vyznačenými stĺpcami lat.
pauzovací p. jemný priesvitný p. na kreslenie výkresov a plánov určených na ďalšie rozmnožovanie franc.-nem. tech. slang.
skicák p. na prípravné kresby, náčrtky, nákresy, výkres tal.
indigo kopírovací p. špan. vl. m. hovor.
tapeta p., koža al. látka a pod. ako poťah na stenu, nábytok a pod. gréc.-nem.
diafán priesvitný p., plagát z neho vyrobený gréc. odb.
pertinax lesklý tvrdený p. používaný ako izolačná látka lat. eltech.
térpapier p. napustený zmesou pevných a kvapalných uhľovodíkov nem. + lat.
šmirgeľ brúsny p. gréc.-nem.
makulatúra odpadový potlačený al. popísaný p. lat.
lomps silný hrubý baliaci p. zo starého p. nem.
ozalid p. citlivý na svetlo používaný na rozmnožovanie výkresov, plánov gréc. fot.
konfeta pestrofarebný okrúhly papierik rozhadzovaný pri slávnostiach, zábavách a pod., najmä v plur. konfety
umakart p. tvrdený umelou živicou, používaný ako obklad a pod. um. skr.
kartón tal.-franc.
papndekel tvrdý hrubší p. s vyššou plošnou hmotnosťou, lepenka nem. hovor.
duplex dvojvrstvová lepenka lat. pap.
triplex trojvrstvová lepenka lat. + gréc. pap.
bristol biely kartón na kreslenie angl.
prešpán lesklá lepenka na knihárske práce nem. slang.
ruberoid asfaltovaná nepieskovaná vodoodolná lepenka lat. + gréc. stav. porovnaj list 5

farbivo

chromo- gréc. v zlož. sl.
lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný náter spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
sfregatúra riedka rozotierateľná polosuchá farba, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
tempera rýchloschnúca krycia farba rozpustná vo vode tal. výtv.
primér základná syntetická rýchlo zasychajúca farba franc. tech.
terrar biela krycia farba do smaltu a glazúr lat. tech.
tuš nezmazateľná farba používaná najmä na technické kreslenie franc.-nem.
pigment farbivo živočíšneho tela biol., nerozpustné farbivo chem. lat.
toner pigment používaný v kopírovacích strojoch a tlačiarňach, jemný farbiaci prášok angl.
polychrómia pestré zafarbenie sôch, omietok a pod. zosilňujúce ich umelecký účinok gréc. výtv.
rúž farba na pery franc.
bretón cukrárske f., najmä červené franc. potrav.
hemoglobín krvné f. v červených krvinkách prenášajúce kyslík gréc. + lat. biol.
bilirubín žlčové f. lat. biochem.
melanín čierne al. tmavohnedé prírodné f. v pokožke živočíchov gréc. biol.
chlorofyl zelené f. rastlín, listová zeleň gréc. bot.
lakmus rastlinné f. rozpustné vo vode používané ako indikátor kyselín a zásad hol.-nem. chem.
flavín žlté prirodzené f. lat. chem.
luteín žlté prirodzené f. v žĺtku, žltých kvetoch lat. biochem.
lykopén žltočervené prírodné f. v jablkách, šípkach a pod. gréc. biochem.
parafuksín umelé organické f. na papier gréc. + vl. m.
alizarín červené organické f. arab. chem.
karamel f. pripravené zahrievaním cukru franc. potrav.
rodamín červené až fialové f. na prípravu atramentov, lakov gréc. + lat. chem.
oranž červenožlté f. franc. chem.
siena hnedé, hnedočervené f. tal. vl. m.
šmolka modré f. na bielenie bielizne nem.
akvamarín modrozelené f. lat.
rumelka ohnivočervené f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
kulér ohnivočervené f. živočíšneho pôvodu franc.
purpur sýtočervené f. s nádychom dofialova gréc.-lat.
indigo tmavomodré f. špan. vl. m.
oker žlté až hnedé f. gréc.-lat. porovnaj náter

farba

farba 1 vlastnosť vecí založená na pohlcovaní svetla nem.
color ko- lat.
chromo- gréc. v zlož. sl.
eben čierna f., čerň egypt.-gréc. bás.
tinta sivočierna f. tal. výtv.
azúr perz.-arab.
blankyt lat.
lazúr jasná modrá, belasá f. perz. kniž.
ultramarín sýtomodrá f. lat.
indigo tmavomodrá f. špan. vl. m.
akvamarín modrozelená f. lat.
tyrkys modrozelená až zelená f. franc.-nem.
izabela žltastá, žltohnedá f. vl. m.
oranž červenožltá f. franc. chem.
oker žltá až hnedá f. gréc.-lat.
chamois šamoa
šamoa svetložltá, svetlohnedá f. franc. kniž.
magenta purpurová f., medzinárodne používané pomenovanie vl. m. odb.
rumelka ohnivočervená f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
rubín žiarivo, ohnivočervená f. lat.
granát tmavočervená, krvavočervená f. lat.
karmazín sýtočervená f. arab.-tal.
purpur gréc.-lat.
šarlát sýtočervená f. s nádychom do fialova, nach lat.-nem.
amarant tmavočervená f. s fialovým nádychom gréc.
lila svetlofialová f. arab.-franc. hovor.
tizian -cian hnedá f. dočervena vl. m. hovor.
siena hnedá, hnedočervená f. tal. vl. m.
terakota tehlovočervená, hnedočervená, hnedá, tehlová f. tal.
sépia tmavohnedá f. gréc.
pastel svetlá, jemná, mäkká f. tal. hovor.
inkarnát f. ľudskej pleti v maľbe lat. výtv.
pigmentácia sfarbenie kože, vlasov, chlpov, srsti, peria a očnej dúhovky živočíchov a človeka dané prítomnosťou farbiva lat. fyziol.
tetováž pigmentácia vzniknutá v dôsledku poranenia polynéz. lek.
melanizmus tmavé sfarbenie pokožky živočíchov a človeka gréc. biol.
parachroma chorobne odchylná f. kože gréc. lek.
livedo fialové sfarbenie kože spôsobené poruchou kapilárneho krvného obehu lat. lek.
erytém červená f., sčervenanie kože spôsobené napr. zápalom ciev gréc. lek.
cyanóza modrofialové zafarbenie sliznice a kože z nedostatku kyslíka v červených krvinkách gréc. lek.
miméza ochranné sfarbenie živočíchov gréc. zool.
panašovanie f. vegetatívnych častí rastlín, dvojfarebné al. viacfarebné sfarbenie, pruhovanie al. škvrnitosť franc. bot.
écru ekrü f. surového hodvábu franc.