napodobňovanie

imitovanie lat.
simulovanie napodobnenie dejov, procesov, správania odb.; vedomé predstieranie neexistujúcich chorobných príznakov lek. lat.
falzifikácia nedovolené, nezákonné zhotovovanie napodobnenín a ich vydávanie za pravé veci lat.
freletovanie falšovanie vína a iných nápojov, riedenie franc.
adulterácia falšovanie, najmä mincí, rukopisov a pod. lat. kniž. a odb.
plagiátorstvo n. cudzieho umeleckého al. vedeckého diela v celku al. časti bez uvedenia predlohy lat.
epigónstvo nepôvodné, netvorivé n. cudzej umeleckej al. vedeckej tvorby gréc.
ilúzia predstieranie skutočnosti v umení lat.
trik vzbudzovanie ilúzie skutočnosti technickými prostriedkami franc.-angl. div. film.
potemkiniáda n. skutočnosti len na efekt, pre klamné zdanie, zakrývanie skutočnosti rus. vl. m.
kašírovanie n. rôznych predmetov pomocou ľahších a lacnejších materiálov, najmä prelepovaním lacných, papierových podkladov lepším materiálom, napr. kulisy v divadle a pod. franc.-nem.
kvádrovanie n. muriva z prírodného kameňa v povrchu omietky lat.-nem. stav.
fládrovanie n. prírodnej kresby dreva v natieračstve, žilkovanie nem.
mimikry n. zafarbením, tvarom tela a správaním, ochranné prispôsobovanie u živočíchov a rastlín gréc.-angl. biol.
miméza n. neživých al. živých predmetov u živočíchov, ochranné sfarbenie al. tvar živočíchov gréc. zool.
echo gréc. lek.
echo- opakovanie gréc. v zlož. sl.
echokinéza gréc.
echomatizmus porucha konania, n. pohybov, správania iných gréc. lek.
echolália gréc.
echofrázia porucha konania, n. počutých slov, chorobné opakovanie gréc. lek.
echopraxia porucha konania, n. pohybov gréc. lek.
echomímia porucha konania, n. výrazu tváre gréc. lek.
emulácia napodobnenie činnosti jedného zariadenia prostriedkami iného zariadenia, modelovanie operácií určitého počítača na inom počítači lat. výp. tech.

farba

farba 1 vlastnosť vecí založená na pohlcovaní svetla nem.
color ko- lat.
chromo- gréc. v zlož. sl.
eben čierna f., čerň egypt.-gréc. bás.
tinta sivočierna f. tal. výtv.
azúr perz.-arab.
blankyt lat.
lazúr jasná modrá, belasá f. perz. kniž.
ultramarín sýtomodrá f. lat.
indigo tmavomodrá f. špan. vl. m.
akvamarín modrozelená f. lat.
tyrkys modrozelená až zelená f. franc.-nem.
izabela žltastá, žltohnedá f. vl. m.
oranž červenožltá f. franc. chem.
oker žltá až hnedá f. gréc.-lat.
chamois šamoa
šamoa svetložltá, svetlohnedá f. franc. kniž.
magenta purpurová f., medzinárodne používané pomenovanie vl. m. odb.
rumelka ohnivočervená f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
rubín žiarivo, ohnivočervená f. lat.
granát tmavočervená, krvavočervená f. lat.
karmazín sýtočervená f. arab.-tal.
purpur gréc.-lat.
šarlát sýtočervená f. s nádychom do fialova, nach lat.-nem.
amarant tmavočervená f. s fialovým nádychom gréc.
lila svetlofialová f. arab.-franc. hovor.
tizian -cian hnedá f. dočervena vl. m. hovor.
siena hnedá, hnedočervená f. tal. vl. m.
terakota tehlovočervená, hnedočervená, hnedá, tehlová f. tal.
sépia tmavohnedá f. gréc.
pastel svetlá, jemná, mäkká f. tal. hovor.
inkarnát f. ľudskej pleti v maľbe lat. výtv.
pigmentácia sfarbenie kože, vlasov, chlpov, srsti, peria a očnej dúhovky živočíchov a človeka dané prítomnosťou farbiva lat. fyziol.
tetováž pigmentácia vzniknutá v dôsledku poranenia polynéz. lek.
melanizmus tmavé sfarbenie pokožky živočíchov a človeka gréc. biol.
parachroma chorobne odchylná f. kože gréc. lek.
livedo fialové sfarbenie kože spôsobené poruchou kapilárneho krvného obehu lat. lek.
erytém červená f., sčervenanie kože spôsobené napr. zápalom ciev gréc. lek.
cyanóza modrofialové zafarbenie sliznice a kože z nedostatku kyslíka v červených krvinkách gréc. lek.
miméza ochranné sfarbenie živočíchov gréc. zool.
panašovanie f. vegetatívnych častí rastlín, dvojfarebné al. viacfarebné sfarbenie, pruhovanie al. škvrnitosť franc. bot.
écru ekrü f. surového hodvábu franc.