vrstva

vrstva 1 plošne rozložené množstvo látky
strati- lat. v zlož. sl.
šichta nem. zried.
lamina vrstvička lat. odb.
etáž rovina, plocha franc. odb.
sendvič dve al. viac vrstiev určitej látky spojené inou látkou vl. m. tech. pren.
plaké slabá v. kovu pokrývajúca iný kov franc.
email ochranná al. ozdobná sklovitá v., povlak na keramike, kove a pod. germ.-franc. tech.
glazúra franc.
glieda sklovitá poleva, povlak na keramike, kove nem. hovor.
smalt ochranná al. ozdobná sklovitá v., povlak na kovovom podklade germ.-tal.
bandáž v. na obloženie, ovinutie stroja, potrubia a pod. franc. tech.
protektor vrchná obnovená v. plášťa pneumatiky, obnovený behúň lat. tech.
banket spodná v. základových múrov stavby tal. stav.
makadam podklad vozovky zo zmesi štrku vl. m.
lazúra tenká priesvitná v. riedkej faby na spodnej farebnej vrstve, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť a intenzitu perz.
sfregatúra riedka rozotierateľná polosuchá v. farby, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
šeps podkladový náter pod farebnú maľbu na plátno, drevo a pod. angl. výtv.
geosféra obal Zeme, sústredné obaly, z kt. sa skladá Zem gréc.
atmosféra plynný obal okolo Zeme do 1 000 km, ovzdušie gréc. odb.
troposféra najspodnejšia v. atmosféry do 8 až 18 km, v kt. sa utvára počasie gréc. meteor.
stratosféra v. medzi troposférou a mezosférou, 9-17 až 45-50 km lat. + gréc. meteor.
stratopauza v. medzi stratosférou a mozosférou 45-50 km lat. + gréc. meteor.
mezosféra v. atmosféry od 45-50 do 85-90 km, nad stratosférou gréc.
mezopauza v. medzi mezosférou a termosférou, 85-90 km gréc.
ozonosféra v. atmosféry od 10 do 50 km gréc. meteor.
ionosféra v. atmosféry od 80 do 500 km gréc. meteor.
homosféra v. atmosféry do 90-100 km gréc. meteor.
termosféra v. atmosféry nad 90 km gréc. meteor.
heterosféra v. atmosféry nad 100 km gréc. meteor.
protonosféra v. atmosféry nad 800 km gréc.
geokoróna plynný obal okolo Zeme nad 1 000 km gréc. + lat. astron.
hydrosféra vodný obal, súhrn všetkého vodstva na Zemi gréc. geol.
ekosféra v. Zeme, v kt. sú živé organizmy gréc.
fytosféra v. Zeme pokrytá rastlinami gréc.
litosféra vrchná časť Zeme zahrňujúca zemskú kôru a vrchnú časť zemského plášťa gréc. geol.
astenosféra v. Zeme pod litosférou gréc. geol. geogr.
tektonosféra v. zemského obalu, v kt. dochádza k premiestňovaniu častí, zložená z litosféry a astenosféry gréc. geol.
sial vonkajšia časť zemskej kôry, zemská kôra lat. skr. geol.
sima vrchná v. zemského plášťa pod sialom lat. skr. geol.
fotosféra plynný obal okolo Slnka, najnižšia tenká v., do 300 km gréc. astron.
chromosféra plynný obal okolo Slnka medzi fotosférou a korónou gréc. astron.
koróna plynný obal okolo Slnka, vonkajšia v. slnečnej atmosféry javiaca sa pri zatmení ako žiara lat. astron.
koma plynný obal jadra kométy gréc. astron.
horizont v. líšiaca sa určitým znakom, najmä vody, pôdy, hornín a pod. gréc. odb.
humus úrodná v. pôdy s organickými látkami lat. poľnohosp.
mul
mull najzložitejšia forma humusu nem.
tangel humus s málo rozloženými zvyškami rastlín a trusom, najmä dážďoviek škand. poľnohosp.
lamina vrstvička v sedimente s hrúbkou pod 1 cm lat. geol.
förna v. nerozložených organických zvyškov, najmä lístia, ihličia, na povrchu pôdy, v lese švéd. odb.
epilimnión vrchná v. vody vo vodnej nádrži, do 5 m gréc. odb.
metalimnión v. vody, kt. nie je ovplyvňovaná dennými prúdmi, skočná v. gréc. odb.
hypolimnión v. vody s nemennou teplotou, bez svetla a rastlín gréc. odb.
stratus sivá jednotvárna v. oblakov so základňou do 2 km od zemského povrchu lat. meteor.
uvea prostredná v. očnej gule, dúhovka lat. anat.
retina vnútorná v. v očnej guli, sietnica lat. anat.
skléra biela tuhá väzivová vrstva očnej gule, očné bielko gréc. anat.
epiderma vrchná v. kože živočíchov gréc. zool.
zamša hlavná, najhustejšia vrchná vrstva kože nem.?
korium väzivová spodná v. kože lat.
pancier kryt tela niektorých živočíchov zo zrohovatenej v. kože tal.-nem. zool.
kutikula v. pokrývajúca vonkajšie steny pokožkových buniek bot.; v. na povrchu tela niektorých bezstavovcov zool. lat.
borka vrchná odumretá v. pletív na povrchu kmeňa, konárov a koreňa, kôra nem. bot.
perleť vnútorná v. lastúr niektorých lastúrnikov román.
aura neviditeľná v. okolo tela vnímaná senzibilmi, vyžarovanie organizmu gréc.

farbivo

chromo- gréc. v zlož. sl.
lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný náter spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
sfregatúra riedka rozotierateľná polosuchá farba, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
tempera rýchloschnúca krycia farba rozpustná vo vode tal. výtv.
primér základná syntetická rýchlo zasychajúca farba franc. tech.
terrar biela krycia farba do smaltu a glazúr lat. tech.
tuš nezmazateľná farba používaná najmä na technické kreslenie franc.-nem.
pigment farbivo živočíšneho tela biol., nerozpustné farbivo chem. lat.
toner pigment používaný v kopírovacích strojoch a tlačiarňach, jemný farbiaci prášok angl.
polychrómia pestré zafarbenie sôch, omietok a pod. zosilňujúce ich umelecký účinok gréc. výtv.
rúž farba na pery franc.
bretón cukrárske f., najmä červené franc. potrav.
hemoglobín krvné f. v červených krvinkách prenášajúce kyslík gréc. + lat. biol.
bilirubín žlčové f. lat. biochem.
melanín čierne al. tmavohnedé prírodné f. v pokožke živočíchov gréc. biol.
chlorofyl zelené f. rastlín, listová zeleň gréc. bot.
lakmus rastlinné f. rozpustné vo vode používané ako indikátor kyselín a zásad hol.-nem. chem.
flavín žlté prirodzené f. lat. chem.
luteín žlté prirodzené f. v žĺtku, žltých kvetoch lat. biochem.
lykopén žltočervené prírodné f. v jablkách, šípkach a pod. gréc. biochem.
parafuksín umelé organické f. na papier gréc. + vl. m.
alizarín červené organické f. arab. chem.
karamel f. pripravené zahrievaním cukru franc. potrav.
rodamín červené až fialové f. na prípravu atramentov, lakov gréc. + lat. chem.
oranž červenožlté f. franc. chem.
siena hnedé, hnedočervené f. tal. vl. m.
šmolka modré f. na bielenie bielizne nem.
akvamarín modrozelené f. lat.
rumelka ohnivočervené f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
kulér ohnivočervené f. živočíšneho pôvodu franc.
purpur sýtočervené f. s nádychom dofialova gréc.-lat.
indigo tmavomodré f. špan. vl. m.
oker žlté až hnedé f. gréc.-lat. porovnaj náter

náter

lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný n. spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
linkrusta n. na úpravu plastického povrchu podkladu, najmä omietky, dreva lat.
sfregatúra n. riedkou rozotierateľnou polosuchou farbou, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
moaré ozdobný n. z lakov a emailov na plechu al. na skle franc. tech.
šeps podkladový n. pod farebnú maľbu na plátno, drevo a pod., podklad angl. výtv.
termokolor n., kt. pri dosiahnutí určitej teploty zmení farbu gréc. + lat. tech. porovnaj farbivo