lak

lak pozri farbivo

mlieko

mlieko 1 biela tekutina vylučovaná samicami cicavcov
galacto- -lakto
galakto- gréc. v zlož. sl.
lactis lak- lat.
lacto- lak-
lakto- lat. v zlož. sl.
sunar sušené plnotučné m. um. potrav.
kefír skvasené a skysnuté m. s obsahom alkoholu turk.-bulh.
urda prirodzene skvasené ovčie m., sladká žinčica rum.
kolostrum výlučok mliečnej žľazy v prvých troch dňoch po pôrode, mledzivo, prvé m. lat. lek.

náter

lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný n. spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
linkrusta n. na úpravu plastického povrchu podkladu, najmä omietky, dreva lat.
sfregatúra n. riedkou rozotierateľnou polosuchou farbou, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
moaré ozdobný n. z lakov a emailov na plechu al. na skle franc. tech.
šeps podkladový n. pod farebnú maľbu na plátno, drevo a pod., podklad angl. výtv.
termokolor n., kt. pri dosiahnutí určitej teploty zmení farbu gréc. + lat. tech. porovnaj farbivo

farbivo

chromo- gréc. v zlož. sl.
lak náterová tekutá látka ind.-nem.
politúra bezfarebný lak tvoriaci hladkú lesklú plochu na dreve lat.
email vrchná lesklá krycia farba germ.-franc. tech.
fermež lat.-franc.-nem.
firnajz náterová ochranná látka z rastlinných olejov lat.-nem. hovor. zastar.
latex náterová látka z emulzie syntetickej živice vo vode gréc.-lat.
lazúra farba používaná na tenký priesvitný náter spodnej farebnej vrstvy, kt. nekryje, ale dáva jej svietivosť perz.
sfregatúra riedka rozotierateľná polosuchá farba, cez kt. presvitá spodná farebná vrstva lat.
tempera rýchloschnúca krycia farba rozpustná vo vode tal. výtv.
primér základná syntetická rýchlo zasychajúca farba franc. tech.
terrar biela krycia farba do smaltu a glazúr lat. tech.
tuš nezmazateľná farba používaná najmä na technické kreslenie franc.-nem.
pigment farbivo živočíšneho tela biol., nerozpustné farbivo chem. lat.
toner pigment používaný v kopírovacích strojoch a tlačiarňach, jemný farbiaci prášok angl.
polychrómia pestré zafarbenie sôch, omietok a pod. zosilňujúce ich umelecký účinok gréc. výtv.
rúž farba na pery franc.
bretón cukrárske f., najmä červené franc. potrav.
hemoglobín krvné f. v červených krvinkách prenášajúce kyslík gréc. + lat. biol.
bilirubín žlčové f. lat. biochem.
melanín čierne al. tmavohnedé prírodné f. v pokožke živočíchov gréc. biol.
chlorofyl zelené f. rastlín, listová zeleň gréc. bot.
lakmus rastlinné f. rozpustné vo vode používané ako indikátor kyselín a zásad hol.-nem. chem.
flavín žlté prirodzené f. lat. chem.
luteín žlté prirodzené f. v žĺtku, žltých kvetoch lat. biochem.
lykopén žltočervené prírodné f. v jablkách, šípkach a pod. gréc. biochem.
parafuksín umelé organické f. na papier gréc. + vl. m.
alizarín červené organické f. arab. chem.
karamel f. pripravené zahrievaním cukru franc. potrav.
rodamín červené až fialové f. na prípravu atramentov, lakov gréc. + lat. chem.
oranž červenožlté f. franc. chem.
siena hnedé, hnedočervené f. tal. vl. m.
šmolka modré f. na bielenie bielizne nem.
akvamarín modrozelené f. lat.
rumelka ohnivočervené f. srbochorv.
karmín arab.-franc.
kulér ohnivočervené f. živočíšneho pôvodu franc.
purpur sýtočervené f. s nádychom dofialova gréc.-lat.
indigo tmavomodré f. špan. vl. m.
oker žlté až hnedé f. gréc.-lat. porovnaj náter

spoločenstvo

spoločenstvo 2 bytie na jednom mieste, spoločný život
tajga s. mierneho pásma s prevládajúcimi ihličnatými lesmi v severnej Európe, Ázii a Severenej Amerike jakut.-rus. bot.
šibljak -ľak s. rastlín s nízkymi kríkmi vo východnom Stredomorí srb. bot.
ekosystém s. živých organizmov a fyz. a chem. prostredia vo vzájomných vzťahoch gréc. biol.
cenóza ekologicky vyvážené s. rastlín, živočíchov a mikroogranizmov v určitom priestore gréc. ekol.
fytocenóza rastlinné s. gréc. biol.
zoocenóza s. živočíchov gréc. biol.
bióm s. organizmov, rastlín a živočíchov v rozsiahlej zemepisnej oblasti spolu s prostredím gréc. ekol.
kolónia s. spoločne žijúcich jedincov najmä rovnakého druhu lat.
synúzia s. organizmov rovnakej životnej formy na spoločnom stanovišti gréc. ekol.
aliancia príležitostné a dočasné združenie jedincov rôznych druhov výhodné pre všetkých lat.-franc. ekol.
ekoton prechodné s. medzi dvoma spoločenstvami, hraničná časť, pásmo medzi dvoma spoločenstvami, napr. okraj lesa, pobrežie gréc. biol.
enkláva s. rastlín al. živočíchov vnútri iného spoločenstva franc. biol.
fytal s. rastlín slúžiacich ako úkryt alebo miesto pohybu živočíchov gréc. biol.
epizoón s. organizmov žijúcich prisadnuto na živočíchoch gréc. zool.
epifytón s. organizmov žijúcich trvale prichytene na rastlinách gréc. biol.
epilitón s. organizmov žijúcich prichytene na kameňoch gréc. bot.
epigeón s. organizmov žijúcich vo vrchnej vrstve pôdy al. nad povrchom pôdy gréc. biol.
pleustón s. organizmov žijúcich na vodnej hladine gréc. biol.
neustón s. drobných organizmov v povrchovej vrstve vody gréc. biol.
planktón s. drobných organizmov vznášajúcich sa vo voľnej vode gréc. biol.
fytoplanktón s. drobných rastlinných organizmov vznášajúcich sa vo voľnej vode gréc. biol.
zooplanktón s. drobných živočíšnych organizmov vznášajúcich sa vo voľnej vode gréc. biol.
bentos s. organizmov žijúcich na dne morí i vodných tokov gréc. biol.
fytobentos s. rastlín žijúcich na dne morí i vodných tokov gréc. biol.
zoobentos s. živočíchov žijúcich na dne morí i vodných tokov gréc. biol.
nektobentos s. väčších živočíchov žijúcich na dne morí i vodných tokov gréc. zool.
perifytón s. rias rastúcich na predmetoch ponorených do vody gréc. bot.
nektón s. väčších vodných živočíchov s dobre vyvinutými orgánmi pohybu gréc. zool.
nekrocenóza s. mŕtvych organizmov spoločne so stopami a produktami ich života gréc. odb.
tafocenóza s. vyhynutých organizmov pokryté sedimentmi gréc. paleont.
mikroflóra s. jednobunkových organizmov vyskytujúce sa v určitom prostredí gréc. + lat. biol. porovnaj oblasť 1