tu

tu
loco -ko
in loco -ko na mieste, v mieste lat. kniž.
hic et nunc hík nunk tu a teraz lat.
hic et ubique hík tu a všade lat.

lietadlo

aero gréc.
aerodyn l. ťažšie ako vzduch gréc.
aeroplán gréc. + lat.
eroplán l. s pevnými krídlami; lietadlo všeobecne gréc. + lat. hovor.
avión l. s pevnými nosnými plochami a motorovým pohonom, letún franc. kniž.
monoplán l. s jednou nosnou plochou gréc. + lat.
biplán l. s dvoma nosnými plochami, dvojplošník lat.
triplán l. s troma nosnými plochami, trojplošník gréc. + lat.-franc. let.
diskoplán l. s kruhovou nosnou plochou gréc. + lat.
koleoptéra l. s prstencovou nosnou plochou, krídlom okolo trupu, s možnosťou kolmého štartu a pristátia gréc.
monobiplán l. s meniteľnou geometriou krídla v zmysle zmeny plochy gréc. + lat.
ornitoptéra motorové l. s kývavými krídlami, krídelník gréc.
glizér jednoduché ľahké bezmotorové l. na výcvik al. vlečenie nákladu, klzák franc. let.
hydroplán gréc. + lat.
hydroavión vodné l. s plavákmi, štartujúce a pristávajúce len na vode gréc. + franc.
amfíbia obojživelné l. schopné vzlietať a pristávať na súši i vode gréc.
gyroplán rotorové l. s nosnými plochami z veľkej otáčavej vrtule, vírnik gréc. let.
hypersonik l. schopné letieť nadzvukovou rýchlosťou gréc. + lat. let.
vertiplán l. schopné štartovať aj pristávať kolmo lat. let.
konvertoplán l. s pevnými krídlami a pohyblivými nosnými plochami al. pohonnými jednotkami, schopné štartovať a pristávať zvisle lat. let.
helikoptéra rotorové l. poháňané motorom, s vodorovnými vrtuľami, kolmým štartom a pristávaním, vrtuľník gréc. let.
gyrodyn vrtuľník s čelnou vrtuľou na boku trupu na vyrovnávanie gréc. lek.
helikoplán spojenie vrtuľníka a letúňa s pevnou nosnou plochou a kolmým štartom gréc. + lat. let.
bombardér veľké voj. l. na dopravu a zhadzovanie bômb franc. voj.
airbus érbas veľkokapacitné dopravné l. gréc.-angl. + lat. dopr.
jet džet l. s prúdovým pohonom angl. odbor. hovor.
fokker stredné l., najmä voj. stíhacie vl. m. let.
spitfire -fajer jednomiestna brit. stíhačka z 2. svetovej vojny angl.
šturmovik sov. bojové l. v 2. svetovej vojne nem.-rus. voj.
mig sov. voj. l. vl. m.
messerschmidt meseršmit nem. l., najmä prúdové, v 2. svetovej vojne vl. m.
štuka nem. voj. bombardovacie, útočiace strmhlav, v 2. svetovej vojne nem. skr.
TU vl. m.
tučko sov. nadzvukové dopravné l. vl. m. hovor.
boeing boui- l. amer. výroby vl. m.
jumbo jet džambou džet veľké l. s prúdovým pohonom amer. výroby angl.
aerostat l. ľahšie ako vzduch gréc.
balón neriaditeľné l. ľahšie ako vzduch, naplnené plynom tal.-franc.
montgolfiéra balón naplnený teplým vzduchom vl. m. hist. let.
charliéra šar- balón naplnený vodíkom, 1783 vl. m.
stratostat balón so vzduchotesnou kabínou určený na výstup nad 10 km lat. + gréc. let.
zepelín riaditeľné l. ľahšie ako vzduch, naplnené plynom, riaditeľná vzducholoď cigarového tvaru vl. m.
aerotaxík malé nájomné l., najmä na kratšie vzdialenosti gréc. + lat.
charter čar- l. zmluvne najaté súkromnou spoločnosťou na vykonanie dopredu určenej cesty al. ciest angl.
scout skaut l. vyslané získať informácie o postavení a pohyboch nepriateľa angl.
raketoplán tal. + lat. kozm.
shuttle šatl
space shuttle spejs šatl opakovane použiteľné l. s reaktívnym motorom na prekonávanie príťažlivosti Zeme angl. kozm.

sila

sila 2 schopnosť k nejakej činnosti, výkonu
energia gréc.
potencia lat. kniž. a odb.
motor hybná, hnacia s., vzpruha lat. pren.
elán životný rozmach, životná energia franc.
drive drajv základná motivujúca s. organizmu, pud angl.
vitálnosť životná s., životaschopnosť, životnosť lat. kniž. a odb.
vehementnosť lat. kniž.
razantnosť franc. kniž.
rezolútnosť ráznosť, rozhodnosť, prudkosť, priebojnosť, zápal lat.
dynamickosť pohyb, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť gréc.
sténia telesná s., sviežosť, činorodosť gréc. kniž.
virilnosť mužská s., mužnosť, mužskosť, mužstvo lat. kniž.
element prírodná s., živel lat.
vigor lat. biol.
vis vitalis -tá- lat. kniž.
archeus životná s. gréc. filoz.
entelechia s. živej prírody, účelnosť, tvorivosť, vo vitalizme gréc. filoz.
ód zdanlivá s. niektorých osôb, vyžarovanie hebr. kniž.
manitou -tu zázračná tajomná s. u severeamer. Indiánov indián.
daimón s. al. bytosť, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch gréc.
reiki vesmírna energia, kt. zosúlaďuje človeka a prostredie ?
forza -ca dôraz tal. hud. porovnaj činorodosť moc 1

boh

boh
teo- gréc. v zlož. sl.
divinita b., božstvo lat. teol.
in nomine Domini nó- v mene Pána lat. kniž. a náb.
trinitas b. v troch osobách v kresťanstve, svätá trojica, otec, syn a duch svätý lat. cirk.
lord b. v angl. prostredí angl.
panteón súbor bohov určitého náboženstva gréc. pren.
Elói, Elói, lama zabachtani výkrik Ježiša Krista pred smrťou na kríži „Môj bože, môj bože, prečo si ma opustil“ aram.
Deo gratias gráciás vďaka Bohu lat. náb.
deus ex machina -chíná „b. zo stroja“ spustený zariadením na javisko antického divadla, aby vyriešil zložitú situáciu lat. kniž.
avatár vtelenie boha do viditeľnej podoby, napr. do zvieraťa, v ind. mytológii sanskrit
inkarnácia premena boha al. inej nadprirodzenej bytosti na človeka al. zviera lat. náb.
egyptskí bohovia:
Amón b. slnka
Hór najstarší b. slnka a svetla
Tot b. mesiaca, písma a múdrosti
Usíre b. plodenia, vegetácie, podsvetia, slnka
etruskí a rímski bohovia:
Saturnus etrucký otec bohov
germánski bohovia:
Asovia prvá skupina bohov
Wotan najvyšší b. v prvej skupine, b. vojny, čarodejníctva
Donar b. hromu a dažďa
Tyr b. nebies, niekedy aj vojny
Frigga bohovia prvej skupiny
Vanovia druhá skupina bohov
Freya bohovia druhej skupiny
grécki bohovia:
Chaos stelesnenie prázdneho a pustého priestoru pred vznikom usporiadaného sveta gréc. mytol.
Titan príslušník prvej generácie gréckych bohov gréc. mytol.
Kronos zosobnenie času, otec bohov
Zeus najvyšší b., vládca Olympu
Poseidon b. mora
Áres b. vojny
Dionýzos b. plodnosti, úrody a vína gréc.
Helios b. Slnka
Eros b. lásky gréc.
Hermes b. obchodu, zlodejov, pastierov, rečníctva, posol bohov
Hefaistos b. ohňa a kováčskeho remesla
Apolón b. svetla, slnka, hudby a veštenia
Pan b. lesov, lúk, pastierov a lovcov, ochranca stád
Asklépios b. lekárstva
Hymenaios b. manželstva, rodinného šťastia
Priapos b. plodnosti
Erebos gréc.
Hádes b. podsvetia gréc. mytol.
Morfeus b. snov
Hypnos b. spánku
Aiolus b. vetrov
Néreus b. mora a veštenia
Proteus morské božstvo, starec a veštec schopný premieňať sa do ľubovoľnej podoby
Tritón morský b., napoly človek, napoly ryba
hinduistickí bohovia:
Trimurti trojjediný b. sanskrit
Brahma jeden z troch hlavných bohov, stvoriteľ
Višnu dobrý b., udržiavateľ ind.
Šiva b. ohňa, ničiteľ ind.
Krišňa prevtelenie boha Višňu, hinduistické božstvo uctievané v Indii hind. náb.
Rímski bohovia:
Jupiter najvyšší b., b. nebies a vesmíru
Mars b. vojny a poľných prác lat. mytol.
Neptún b. mora a riek
Plutón b. podsvetia
Cupido kupídó b. lásky lat.
Merkúr b. obchodu a zisku
Vulkán b. ohňa a kováčstva
Asklépios b. lekárstva gréc.
Faun b. plodnosti a dobytka
Ianus já-
Jánus b. počiatku, kalendára, dverí a brán, s dvoma tvárami
lár domáce ochranné božstvo lat.
génius strážny, ochranný duch chrániaci človeka, strážca ľudského osudu, ochranné božstvo rodu lat. mytol.
genius loci -cí ochranný duch domu al. miesta lat. hist.
Indra staroind. najvyšší b., b. búrky, vetra a vojny sanskrit
Ormuzd perz.
Ahura Mazda staroiránsky, staroperz. b. dobra, svetla
Ahriman perz.
Angra Mainju staroirán., staroperz. b. zla
Baal bál sýrsko-palestínsky b. búrky
Perun slovan. b., vládca hromu a blesku
El semitský b.
Moloch semitský a fénický b., kt. prinášali ľudské obete
Elohim b. v Starom zákone hebr.
Jehova starožid. b. hebr. bibl.
Alah islamský b., b. v islamskom náboženstve
manitou -tu b. severoamer. Indiánov podľa kresťanského chápania indián.
El ugaritský b. plodnosti, múdrosti, tvorca zeme a neba, 17. st. pr. n. l., Sýria
zombi b. v magickom náboženstve, vúdú, pôvodne u černochov na Haiti, neskôr aj v západnej Afrike, had uctievaný ako b. afr. porovnaj bôžik bytosť poloboh

budúcnosť

in futuro -tú- v b. lat. kniž.
pro futuro pre b. lat. kniž.

skladba

skladba 1 hud. al. lit. dielo
sólo s. al. jej časť pre jedného speváka, hudobníka, tan. tal.
ária s. pre sólový spev so sprievodom hud. nástrojov tal. hud.
a cappella á ka- s. pre spev, najmä zborový, bez nástrojov tal. hud.
duo
dueto s. pre dva hlasy al. nástroje tal. hud.
trio s. pre tri hlasy al. nástroje tal. hud.
terceto s. pre tri hlasy al. nástroje tal. hud.
tricínium trojhlasová s., 16. a 17. st. lat. hud.
kvarteto lat. hud.
tetrafónia s. pre štyri hlasy al. nástroje gréc. hud.
kvinteto s. pre päť hlasov al. nástrojov tal. hud.
sexteto s. pre šesť hlasov al. nástrojov lat. hud.
septeto s. pre sedem hlasov al. nástrojov lat. hud.
okteto s. pre osem hlasov al. nástrojov tal. hud.
noneto s. pre deväť hlasov al. nástrojov tal. hud.
kondukt viachlasová stredoveká s. hud.
etuda -tü- cvičná hud. s.; náročná virtuózna koncertná s. franc. hud.
ouvertúra uv- úvodná s. k väčšiemu hud. dielu, najmä opere, baletu a pod., predohra franc. hud.
prelúdium úvodná s. k cyklickej skladbe, predohra lat. hud.
antelúdium predohra lat. hud.
koncert väčšia s. pre sólový nástroj a orchester franc.-nem.
concerto grosso končer- barokový inštrumentálny koncert; koncert pre komorný súbor a orchester tal. hud.
symfónia orchestrálna s., spravidla so štyrmi kontrastnými časťami, vetami gréc. hud.
symfonieta malá symfónia gréc. hud.
sonáta inštrumentálna s. s tromi al. štyrmi časťami, vetami tal. hud.
sonatína sonáta menšieho rozsahu tal. hud.
kantáta oslavná s. pre sólový a zborový spev s orchestrom lat.
rapsódia inštrumentálna s. s voľnou formou a dram. obsahom gréc. hud.
rondo inštrumentálna s. založená na návratoch hlavnej myšlienky, témy franc. hud.
sinfonia inštrumentálna viachlasová s., od 15. st.; tal. druh predohry gréc.-tal. hud.
suita franc.
partita cyklická s. zložená z niekoľkých voľne zoradených viet tal. hud. zried.
serenáda lyrická inštrumentálna s. s ľúbostnou témou tal.-franc. hud.
romanca piesňová al. inštrumentálna lyrická s., najmä ľúbostná franc.-špan. hud.
balada lyricko-epická s. s ponurým dejom a smutným koncom franc. hud.
madrigal svetská vokálna al. vokálno-inštrumentálna polyfónna s. tal. hud.
marcia marča tal. hud.
marš pochodová s., pochod franc.-nem. zastar. hovor.
divertimento komorná al. orchestrálna s., najmä ľahšia, zábavná tal. hud.
arabeska drobná nenáročná s. tal.-franc. hud.
bagatela drobná s., najmä klavírna, od 18. st. tal.
impromptu empromptü menšia jednoduchšia trojdielna s., najmä klavírna franc. hud.
toccata -ká- s. pre klávesové nástroje s voľnou formou tal. hud.
toccatina -ka malá tokáta tal. hud.
fúga trojdielna viachlasná s., v kt. tému uvedenú na začiatku prvým hlasom postupne preberajú hlasy ostatné tal. hud.
siciliána inštrumentálna al. vokálna s., 17. – 18. st. vl. m. hud.
sarabanda stará špan. trojdobová s. s voľným tempom perz.-špan.
kasácia skladba s viacerými vetami, najmä pre dychové nástroje lat.
air ér kratšia baroková inštrumentálna s. franc.
ricercar -čerka- polyfónna inštrumentálna s. imitačne spracúvajúca jeden al. niekoľko motívov, 16. a 17. st. tal. hud.
pastorála tal.
pastorále tal.
pastorela tal. lit.
ekloga s. s motívmi z pastierskeho života; krátka idylická inštrumentálna s. gréc.
balletto tan. s. pre spev al. nástroje, Taliansko, 16. st. tal. hud.
scherzo skerco rozmarná, hravá, žartovná s., najmä ako stredná, tretia veta v symfónii a pod. tal. hud.
capriccio kapričo s. s humorným, rozmarným rázom tal. hud.
badinage -náž
badinerie -ri veselá, hravá s., 18. st. franc. hud.
humoreska veselá, rozmarná s. nem. hud.
burleska hrubá, drsná, nevyberaná s. vysmievajúca sa vážnym témam tal.-franc.
fantázia voľná s. gréc. hud.
andante s. s voľným, miernym, pomalým tempom tal. hud.
largo s. s pomalým, širokým tempom tal. hud.
allegro s. so živým, rýchlym tempom tal. hud.
nokturno s. vyjadrujúca pokojnú nočnú náladu tal. hud.
fanfára krátka slávnostná s. pre plechové nástroje, znelka, slávnostné trúbenie franc.
tuš krátka slávnostná fanfára na počesť, privítanie a pod. angl.
intráda fanfára pri otváraní slávností tal. hud.
halali slávnostná lovecká fanfára trúbená pri zakončení lovu franc.
hymnus s. vznešeného, oslavného rázu, chválospev gréc.
oratórium rozsiahla vokálno-inštrumentálna s. s náb. a neskôr svetským námetom lat. hud.
missa solemnis s. pre sóla, zbor a orchester ako slávnostná omša lat. cirk.
antifóna zborová bohoslužobná s. gréc. cirk. hud.
anthem antem, ensem zborová s. v anglikánskej cirkvi gréc.-angl. hud.
intonácia krátka organová s. udávajúca tóninu bohoslužobného spevu, 16. – 18. st. tal. hud.
requiem smútočná s. hraná na zádušnej omši lat. hud.
stomp rýchla džezová s. angl. hud.
remix nová s. vytvorená spojením častí iných skladieb, najmä úspešných angl. porovnaj pieseň spev báseň

teraz

momentánne ihneď, hneď, okamžite, zaraz lat. zastar.
hoc tempere hok v tomto čase lat.
pro tempore pró –pó- toho času lat. kniž.
hic et nunc hík nunk tu a t. lat.
nunc aut nunquam nunk t. al. nikdy lat. kniž.

všade

hic et ubique hík tu a v. lat.

cena

cena 1 hodnota tovaru vyjadrená v peniazoch
bagateľ malá, nepatrná c., hodnota franc. hovor.
ordiner predajná c. v drobnom angl. obch.
tarifa sadzba,určený poplatok, úhrada arab.-tal.
réžijná c. c., v kt. sú zohľadnené len náklady, nie zisk franc.
dampingová c. stratová c. pri vývoze tovaru angl. ekon.
kurz c. určitej meny vyjadrená v inej mene, c. cenného papiera a pod. lat. fin.
notícia posledný kurz cenného papiera počas obchodného dňa lat. ekon.
floating pohyblivý, pružný kurz meny vznikajúci voľne na trhu pod vplyvom ponuky a dopytu angl. fin.
nominále lat. ekon.
nominál menovitá hodnota cenného papiera, bankovky, známky a pod. lat. hovor.
al pari tal.
au pair o pér franc.
pari hodnota cenného papiera, keď sa nominálna a kurzová hodnota kryje tal. fin. obch.
notícia posledný kurz cenného papiera počas obchodného dňa lat. ekon.
fustage c. obalu, kt. platí kupujúci, ak nevráti obal lat.-franc. obch.
au courant ó kurán v bežnej c. franc. obch.
à tout prix tu pri za každú c., stoj čo stoj franc.
ad valorem podľa hodnoty, ceny lat. ekon.
all-inclusive ól inklúziv c., v kt. sú zahrnuté všetky služby angl. porovnaj poplatok

tykanie

per tu lat. kniž. pripiť si pertu
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 19. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.