zbor

zbor 2 skupina zaoberajúca sa umením
ensemble ansámbl franc.
korpus umelecký, div. súbor lat.
kapela lat.-tal.
muzika gréc.-lat. hovor. zastar.
band bend zábavný al. tan. z. hudobníkov, najmä menší angl. hud. slang.
banda malá ľudová kapela germ.-franc. hovor.
orchester gréc.
band bend z. hráčov na hud. nástroje angl. hud. slang.
filharmónia veľký symfonický orchester gréc.
jazzband džezbend džezová hud. skupina angl.
big band -bend veľký orchester v džezovej a modernej populárnej hudbe angl. hud.
big beat -bít hud. skupina hrajúca modernú populárnu hudbu angl.
combo ko- malá hud. inštrumentálna skupina angl.
gamelan orchester zložený najmä z bicích nástrojov na Jáve a Bali malaj.
all stars ól hud. skupina významných hudobníkov pri jednorazových príležitostiach angl.
revue revü súbor predvádzajúci zábavný výpravný program s hud. a tan. výstupmi franc.
revival rivaivl s., kt. sa vracia k zaniknutému alebo nepoužívanému hud. štýlu angl.
súbor hudobníkov al. spevákov:
duo dvoch tal. hud.
trio troch tal. hud.
kvartet štyroch tal. hud.
kvinteto piatich tal. hud.
sexteto šiestich lat. hud.
septeto siedmich lat. hud.
okteto ôsmich tal. hud.
noneto deviatich tal. hud.
chór z. tanečníkov, spevákov al. hercov pôvodne vystupujúci v antickom divadle gréc. div.
komparz z. hercov vystupujúcich spoločne v hromadných scénach franc.-tal.
stagiona -džó- z. hercov al. operných spevákov zostavený najmä na hosťovanie tal. div.

hra

hra 2 zábavná činnosť
lora tal. kart.
šnaps nem. hovor.
kaláber tal. zastar.
cribbage kribidž kartová h. angl.
alager franc.
baccarat baka- franc.
farao egypt.-lat.
ferbľa nem. slang.
makao vl. m.
mariáš franc.
poker angl. kart.
ramšeľ hazardná kartová h. franc.
skat nem. kartová h. s 32 kartami pre 3 hráčov tal.-nem.
kvarteto detská kartová h. lat.
bridž kartová h. pre dve dvojice hráčov angl.
preferanc kartová h. s dôležitou úlohou farieb franc.
taroky kartová h. s 54 listami tal.
pikety kartová h. s 32 kartami pre 2 – 4 osoby franc.
whist uist kartová h. s 52 kartami pre 4 osoby angl.
špády kartová h. s tal. kartami gréc.-tal. kart.
pasians kartová h. pre jednu osobu franc.
žolíky vl. m.
remy kartová h. s kartami s obrázkom šaša angl. kart.
kanasta kartová h. so žolíkovými kartami špan.
hazard h., najmä kartová, založená na náhode arab.-franc.
vabank hazardná h. o celý vklad, o všetko franc.
šach h. na štvorcovej ploche so 64 poľami striedavo svetlými a tmavými, založená na posúvaní bielych a čiernych figúr podľa určitých pravidiel perz.
dáma spoločenská h. na šachovnici s bielymi a čiernymi kameňmi franc.
ma-čang čín. spoločenská h. podobná dáme čín.
go jap. národná h. s bielymi a čiernymi kameňmi na šachovnici s 361 bodmi čín.-jap.
lurč h. s kockami a kameňmi, puf, triktrak franc.-angl.
halma spoločenská h., pri kt. sa premiestňujú figúrky do pôvodného postavenia protihráča gréc.
domino spoločenská h. s obdĺžnikovými bodkovanými doštičkami franc.
loto spoločenská stolná h. s vyťahovaním a obsadzovaním čísel tal.
mikádo jap. h. s tenkými tyčinkami jap.
tamagoči elektronická h. vo forme virtuálneho domáceho zvieratka, o kt. sa treba starať jap.
tangram štvorec rozdelený piatimi čiarami na sedem častí, z kt. sa dajú skladať rôzne obrazce um.
origami jap. papierová skladačka jap.
puzzle pazl, hovor. pucle detská obrázková skladačka z nepravidelných dielikov angl.
lego detská stavebnica s mnohými kombinačnými možnosťami obch. zn.
piga detská h. s dreveným, na koncoch špicatým kolíkom rom. iba sing.
gamesa počítačová h. angl. slang.
adventúra akčná dobrodružná počítačová h. s úlohami a hádankami angl. slang.
anagram slovná h., keď nové slovo vznikne premiestnením hlások, prešmyčka gréc.
logogrif slovná h., keď sa význam slova mení priberaním al. uberaním písmen gréc. odb.
rébus slovná h. naznačujúca hľadané slovo al vetu obrázkami al. písmenami lat.-franc.
šaráda slabiková slovná h. franc.
palindróm slovná h., slovo al. veta, kt. znenie sa pri čítaní odzadu nemení al. aspoň nestráca zmysel, napr. krk gréc. odb.
paragram slovná h. vznikajúca zámenou al. vypustením písmen gréc.
melatónia slovná h. založená na zvukovej zhode a podobnosti slov al. slovných spojení gréc. odb.
kalambúr slovná h. založená na zvukovej zhode významovo odlišných slov franc.
aritmogrif slovná h. založená na nahradení písmen číslicami, číslovka gréc.
scrable skrebl dosková hra, pri kt. hráči skladajú slová ako v krížovke angl.
kvíz spoločenská h., kde súťažiaci odpovedá na otázky, zábavný program, súťaž s otázkami, hádankami angl.
lotéria verejná stávková h., pri kt. vyhrávajú vlastníci vytiahnutých žrebov tal.
bingo lotéria s výhrami v hotovosti angl.
tombola lotéria s vecnými výhrami pri spoločenskej zábave tal.
loto číselná lotéria tal.
ruleta hazardná stávková h., pri kt. guľôčka na otáčajúcej sa doske označuje vyhrávajúce číslo franc.
petting ľúbostná h. bez súlože, erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov angl. psych.
necking nek- ľúbostná h., erotické dotyky v hornej časti tela angl. psych.
panem et circenses pá- -zés chlieb a hry, ako uspokojenie rímskeho ľudu za cisárstva lat. kniž.

skladba

skladba 1 hud. al. lit. dielo
sólo s. al. jej časť pre jedného speváka, hudobníka, tan. tal.
ária s. pre sólový spev so sprievodom hud. nástrojov tal. hud.
a cappella á ka- s. pre spev, najmä zborový, bez nástrojov tal. hud.
duo
dueto s. pre dva hlasy al. nástroje tal. hud.
trio s. pre tri hlasy al. nástroje tal. hud.
terceto s. pre tri hlasy al. nástroje tal. hud.
tricínium trojhlasová s., 16. a 17. st. lat. hud.
kvarteto lat. hud.
tetrafónia s. pre štyri hlasy al. nástroje gréc. hud.
kvinteto s. pre päť hlasov al. nástrojov tal. hud.
sexteto s. pre šesť hlasov al. nástrojov lat. hud.
septeto s. pre sedem hlasov al. nástrojov lat. hud.
okteto s. pre osem hlasov al. nástrojov tal. hud.
noneto s. pre deväť hlasov al. nástrojov tal. hud.
kondukt viachlasová stredoveká s. hud.
etuda -tü- cvičná hud. s.; náročná virtuózna koncertná s. franc. hud.
ouvertúra uv- úvodná s. k väčšiemu hud. dielu, najmä opere, baletu a pod., predohra franc. hud.
prelúdium úvodná s. k cyklickej skladbe, predohra lat. hud.
antelúdium predohra lat. hud.
koncert väčšia s. pre sólový nástroj a orchester franc.-nem.
concerto grosso končer- barokový inštrumentálny koncert; koncert pre komorný súbor a orchester tal. hud.
symfónia orchestrálna s., spravidla so štyrmi kontrastnými časťami, vetami gréc. hud.
symfonieta malá symfónia gréc. hud.
sonáta inštrumentálna s. s tromi al. štyrmi časťami, vetami tal. hud.
sonatína sonáta menšieho rozsahu tal. hud.
kantáta oslavná s. pre sólový a zborový spev s orchestrom lat.
rapsódia inštrumentálna s. s voľnou formou a dram. obsahom gréc. hud.
rondo inštrumentálna s. založená na návratoch hlavnej myšlienky, témy franc. hud.
sinfonia inštrumentálna viachlasová s., od 15. st.; tal. druh predohry gréc.-tal. hud.
suita franc.
partita cyklická s. zložená z niekoľkých voľne zoradených viet tal. hud. zried.
serenáda lyrická inštrumentálna s. s ľúbostnou témou tal.-franc. hud.
romanca piesňová al. inštrumentálna lyrická s., najmä ľúbostná franc.-špan. hud.
balada lyricko-epická s. s ponurým dejom a smutným koncom franc. hud.
madrigal svetská vokálna al. vokálno-inštrumentálna polyfónna s. tal. hud.
marcia marča tal. hud.
marš pochodová s., pochod franc.-nem. zastar. hovor.
divertimento komorná al. orchestrálna s., najmä ľahšia, zábavná tal. hud.
arabeska drobná nenáročná s. tal.-franc. hud.
bagatela drobná s., najmä klavírna, od 18. st. tal.
impromptu empromptü menšia jednoduchšia trojdielna s., najmä klavírna franc. hud.
toccata -ká- s. pre klávesové nástroje s voľnou formou tal. hud.
toccatina -ka malá tokáta tal. hud.
fúga trojdielna viachlasná s., v kt. tému uvedenú na začiatku prvým hlasom postupne preberajú hlasy ostatné tal. hud.
siciliána inštrumentálna al. vokálna s., 17. – 18. st. vl. m. hud.
sarabanda stará špan. trojdobová s. s voľným tempom perz.-špan.
kasácia skladba s viacerými vetami, najmä pre dychové nástroje lat.
air ér kratšia baroková inštrumentálna s. franc.
ricercar -čerka- polyfónna inštrumentálna s. imitačne spracúvajúca jeden al. niekoľko motívov, 16. a 17. st. tal. hud.
pastorála tal.
pastorále tal.
pastorela tal. lit.
ekloga s. s motívmi z pastierskeho života; krátka idylická inštrumentálna s. gréc.
balletto tan. s. pre spev al. nástroje, Taliansko, 16. st. tal. hud.
scherzo skerco rozmarná, hravá, žartovná s., najmä ako stredná, tretia veta v symfónii a pod. tal. hud.
capriccio kapričo s. s humorným, rozmarným rázom tal. hud.
badinage -náž
badinerie -ri veselá, hravá s., 18. st. franc. hud.
humoreska veselá, rozmarná s. nem. hud.
burleska hrubá, drsná, nevyberaná s. vysmievajúca sa vážnym témam tal.-franc.
fantázia voľná s. gréc. hud.
andante s. s voľným, miernym, pomalým tempom tal. hud.
largo s. s pomalým, širokým tempom tal. hud.
allegro s. so živým, rýchlym tempom tal. hud.
nokturno s. vyjadrujúca pokojnú nočnú náladu tal. hud.
fanfára krátka slávnostná s. pre plechové nástroje, znelka, slávnostné trúbenie franc.
tuš krátka slávnostná fanfára na počesť, privítanie a pod. angl.
intráda fanfára pri otváraní slávností tal. hud.
halali slávnostná lovecká fanfára trúbená pri zakončení lovu franc.
hymnus s. vznešeného, oslavného rázu, chválospev gréc.
oratórium rozsiahla vokálno-inštrumentálna s. s náb. a neskôr svetským námetom lat. hud.
missa solemnis s. pre sóla, zbor a orchester ako slávnostná omša lat. cirk.
antifóna zborová bohoslužobná s. gréc. cirk. hud.
anthem antem, ensem zborová s. v anglikánskej cirkvi gréc.-angl. hud.
intonácia krátka organová s. udávajúca tóninu bohoslužobného spevu, 16. – 18. st. tal. hud.
requiem smútočná s. hraná na zádušnej omši lat. hud.
stomp rýchla džezová s. angl. hud.
remix nová s. vytvorená spojením častí iných skladieb, najmä úspešných angl. porovnaj pieseň spev báseň