Výsledky vyhľadávania

hra

hra 2 (zábavná činnosť)
lora tal. kart.
šnaps nem. hovor.
kaláber tal. zastar.
cribbage /kribidž/ (kartová h.) angl.
alager franc.
baccarat /baka-/ franc.
farao egypt.-lat.
ferbľa nem. slang.
makao vl. m.
mariáš franc.
poker angl. kart.
ramšeľ (hazardná kartová h.) franc.
skat (nem. kartová h. s 32 kartami pre 3 hráčov) tal.-nem.
kvarteto (detská kartová h.) lat.
bridž (kartová h. pre dve dvojice hráčov) angl.
preferanc (kartová h. s dôležitou úlohou farieb) franc.
taroky (kartová h. s 54 listami) tal.
pikety (kartová h. s 32 kartami pre 2 – 4 osoby) franc.
whist /uist/ (kartová h. s 52 kartami pre 4 osoby) angl.
špády (kartová h. s tal. kartami) gréc.-tal. kart.
pasians (kartová h. pre jednu osobu) franc.
žolíky vl. m.
remy (kartová h. s kartami s obrázkom šaša) angl. kart.
kanasta (kartová h. so žolíkovými kartami) špan.
hazard (h., najmä kartová, založená na náhode) arab.-franc.
vabank (hazardná h. o celý vklad, o všetko) franc.
šach (h. na štvorcovej ploche so 64 poľami striedavo svetlými a tmavými, založená na posúvaní bielych a čiernych figúr podľa určitých pravidiel) perz.
dáma (spoločenská h. na šachovnici s bielymi a čiernymi kameňmi) franc.
ma-čang (čín. spoločenská h. podobná dáme) čín.
go (jap. národná h. s bielymi a čiernymi kameňmi na šachovnici s 361 bodmi) čín.-jap.
lurč (h. s kockami a kameňmi, puf, triktrak) franc.-angl.
halma (spoločenská h., pri kt. sa premiestňujú figúrky do pôvodného postavenia protihráča) gréc.
domino (spoločenská h. s obdĺžnikovými bodkovanými doštičkami) franc.
loto (spoločenská stolná h. s vyťahovaním a obsadzovaním čísel) tal.
mikádo (jap. h. s tenkými tyčinkami) jap.
tamagoči (elektronická h. vo forme virtuálneho domáceho zvieratka, o kt. sa treba starať) jap.
tangram (štvorec rozdelený piatimi čiarami na sedem častí, z kt. sa dajú skladať rôzne obrazce) um.
origami (jap. papierová skladačka) jap.
puzzle /pazl, hovor. pucle/ (detská obrázková skladačka z nepravidelných dielikov) angl.
lego (detská stavebnica s mnohými kombinačnými možnosťami) obch. zn.
piga (detská h. s dreveným, na koncoch špicatým kolíkom) rom. iba sing.
gamesa (počítačová h.) angl. slang.
adventúra (akčná dobrodružná počítačová h. s úlohami a hádankami) angl. slang.
anagram (slovná h., keď nové slovo vznikne premiestnením hlások, prešmyčka) gréc.
logogrif (slovná h., keď sa význam slova mení priberaním al. uberaním písmen) gréc. odb.
rébus (slovná h. naznačujúca hľadané slovo al vetu obrázkami al. písmenami) lat.-franc.
šaráda (slabiková slovná h.) franc.
palindróm (slovná h., slovo al. veta, kt. znenie sa pri čítaní odzadu nemení al. aspoň nestráca zmysel, napr. krk) gréc. odb.
paragram (slovná h. vznikajúca zámenou al. vypustením písmen) gréc.
melatónia (slovná h. založená na zvukovej zhode a podobnosti slov al. slovných spojení) gréc. odb.
kalambúr (slovná h. založená na zvukovej zhode významovo odlišných slov) franc.
aritmogrif (slovná h. založená na nahradení písmen číslicami, číslovka) gréc.
scrable /skrebl/ (dosková hra, pri kt. hráči skladajú slová ako v krížovke) angl.
kvíz (spoločenská h., kde súťažiaci odpovedá na otázky, zábavný program, súťaž s otázkami, hádankami) angl.
lotéria (verejná stávková h., pri kt. vyhrávajú vlastníci vytiahnutých žrebov) tal.
bingo (lotéria s výhrami v hotovosti) angl.
tombola (lotéria s vecnými výhrami pri spoločenskej zábave) tal.
loto (číselná lotéria) tal.
ruleta (hazardná stávková h., pri kt. guľôčka na otáčajúcej sa doske označuje vyhrávajúce číslo) franc.
petting (ľúbostná h. bez súlože, erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov) angl. psych.
necking /nek-/ (ľúbostná h., erotické dotyky v hornej časti tela) angl. psych.
panem et circenses /pá- -zés/ (chlieb a hry, ako uspokojenie rímskeho ľudu za cisárstva) lat. kniž.

zbor

zbor 2 (skupina zaoberajúca sa umením)
ensemble /ansámbl/ franc.
korpus (umelecký, div. súbor) lat.
kapela lat.-tal.
muzika gréc.-lat. hovor. zastar.
band /bend/ (zábavný al. tan. z. hudobníkov, najmä menší) angl. hud. slang.
banda (malá ľudová kapela) germ.-franc. hovor.
orchester gréc.
band /bend/ (z. hráčov na hud. nástroje) angl. hud. slang.
filharmónia (veľký symfonický orchester) gréc.
jazzband /džezbend/ (džezová hud. skupina) angl.
big band /-bend/ (veľký orchester v džezovej a modernej populárnej hudbe) angl. hud.
big beat /-bít/ (hud. skupina hrajúca modernú populárnu hudbu) angl.
combo /ko-/ (malá hud. inštrumentálna skupina) angl.
gamelan (orchester zložený najmä z bicích nástrojov na Jáve a Bali) malaj.
all stars /ól/ (hud. skupina významných hudobníkov pri jednorazových príležitostiach) angl.
revue /revü/ (súbor predvádzajúci zábavný výpravný program s hud. a tan. výstupmi) franc.
revival /rivaivl/ (s., kt. sa vracia k zaniknutému alebo nepoužívanému hud. štýlu) angl.
súbor hudobníkov al. spevákov
duo (dvoch) tal. hud.
trio (troch) tal. hud.
kvartet (štyroch) tal. hud.
kvinteto (piatich) tal. hud.
sexteto (šiestich) lat. hud.
septeto (siedmich) lat. hud.
okteto (ôsmich) tal. hud.
noneto (deviatich) tal. hud.
chór (z. tanečníkov, spevákov al. hercov pôvodne vystupujúci v antickom divadle) gréc. div.
komparz (z. hercov vystupujúcich spoločne v hromadných scénach) franc.-tal.
stagiona /-džó-/ (z. hercov al. operných spevákov zostavený najmä na hosťovanie) tal. div.

skladba

skladba 1 (hud. al. lit. dielo)
sólo (s. al. jej časť pre jedného speváka, hudobníka, tan.) tal.
ária (s. pre sólový spev so sprievodom hud. nástrojov) tal. hud.
a cappella /á ka-/ (s. pre spev, najmä zborový, bez nástrojov) tal. hud.
dueto (s. pre dva hlasy al. nástroje) tal. hud.
trio (s. pre tri hlasy al. nástroje) tal. hud.
terceto (s. pre tri hlasy al. nástroje) tal. hud.
tricínium (trojhlasová s., 16. a 17. st.) lat. hud.
kvarteto lat. hud.
tetrafónia (s. pre štyri hlasy al. nástroje) gréc. hud.
kvinteto (s. pre päť hlasov al. nástrojov) tal. hud.
sexteto (s. pre šesť hlasov al. nástrojov) lat. hud.
septeto (s. pre sedem hlasov al. nástrojov) lat. hud.
okteto (s. pre osem hlasov al. nástrojov) tal. hud.
noneto (s. pre deväť hlasov al. nástrojov) tal. hud.
kondukt (viachlasová stredoveká s.) hud.
etuda /-tü-/ (cvičná hud. s.; náročná virtuózna koncertná s.) franc. hud.
ouvertúra /uv-/ (úvodná s. k väčšiemu hud. dielu, najmä opere, baletu a pod., predohra) franc. hud.
prelúdium (úvodná s. k cyklickej skladbe, predohra) lat. hud.
antelúdium (predohra) lat. hud.
koncert (väčšia s. pre sólový nástroj a orchester) franc.-nem.
concerto grosso /končer-/ (barokový inštrumentálny koncert; koncert pre komorný súbor a orchester) tal. hud.
symfónia (orchestrálna s., spravidla so štyrmi kontrastnými časťami, vetami) gréc. hud.
symfonieta (malá symfónia) gréc. hud.
sonáta (inštrumentálna s. s tromi al. štyrmi časťami, vetami) tal. hud.
sonatína (sonáta menšieho rozsahu) tal. hud.
kantáta (oslavná s. pre sólový a zborový spev s orchestrom) lat.
rapsódia (inštrumentálna s. s voľnou formou a dram. obsahom) gréc. hud.
rondo (inštrumentálna s. založená na návratoch hlavnej myšlienky, témy) franc. hud.
sinfonia (inštrumentálna viachlasová s., od 15. st.; tal. druh predohry) gréc.-tal. hud.
suita franc.
partita (cyklická s. zložená z niekoľkých voľne zoradených viet) tal. hud. zried.
serenáda (lyrická inštrumentálna s. s ľúbostnou témou) tal.-franc. hud.
romanca (piesňová al. inštrumentálna lyrická s., najmä ľúbostná) franc.-špan. hud.
balada (lyricko-epická s. s ponurým dejom a smutným koncom) franc. hud.
madrigal (svetská vokálna al. vokálno-inštrumentálna polyfónna s.) tal. hud.
marcia /marča/ tal. hud.
marš (pochodová s., pochod) franc.-nem. zastar. hovor.
divertimento (komorná al. orchestrálna s., najmä ľahšia, zábavná) tal. hud.
arabeska (drobná nenáročná s.) tal.-franc. hud.
bagatela (drobná s., najmä klavírna, od 18. st.) tal.
impromptu /empromptü/ (menšia jednoduchšia trojdielna s., najmä klavírna) franc. hud.
toccata /-ká-/ (s. pre klávesové nástroje s voľnou formou) tal. hud.
toccatina /-ka/ (malá tokáta) tal. hud.
fúga (trojdielna viachlasná s., v kt. tému uvedenú na začiatku prvým hlasom postupne preberajú hlasy ostatné) tal. hud.
siciliána (inštrumentálna al. vokálna s., 17. – 18. st.) vl. m. hud.
sarabanda (stará špan. trojdobová s. s voľným tempom) perz.-špan.
kasácia (skladba s viacerými vetami, najmä pre dychové nástroje) lat.
air /ér/ (kratšia baroková inštrumentálna s.) franc.
ricercar /-čerka-/ (polyfónna inštrumentálna s. imitačne spracúvajúca jeden al. niekoľko motívov, 16. a 17. st.) tal. hud.
pastorela tal. lit.
ekloga (s. s motívmi z pastierskeho života; krátka idylická inštrumentálna s.) gréc.
balletto (tan. s. pre spev al. nástroje, Taliansko, 16. st.) tal. hud.
scherzo /skerco/ (rozmarná, hravá, žartovná s., najmä ako stredná, tretia veta v symfónii a pod.) tal. hud.
capriccio /kapričo/ (s. s humorným, rozmarným rázom) tal. hud.
badinage /-náž/
badinerie /-ri/ (veselá, hravá s., 18. st.) franc. hud.
humoreska (veselá, rozmarná s.) nem. hud.
burleska (hrubá, drsná, nevyberaná s. vysmievajúca sa vážnym témam) tal.-franc.
fantázia (voľná s.) gréc. hud.
andante (s. s voľným, miernym, pomalým tempom) tal. hud.
largo (s. s pomalým, širokým tempom) tal. hud.
allegro (s. so živým, rýchlym tempom) tal. hud.
nokturno (s. vyjadrujúca pokojnú nočnú náladu) tal. hud.
fanfára (krátka slávnostná s. pre plechové nástroje, znelka, slávnostné trúbenie) franc.
tuš (krátka slávnostná fanfára na počesť, privítanie a pod.) angl.
intráda (fanfára pri otváraní slávností) tal. hud.
halali (slávnostná lovecká fanfára trúbená pri zakončení lovu) franc.
hymnus (s. vznešeného, oslavného rázu, chválospev) gréc.
oratórium (rozsiahla vokálno-inštrumentálna s. s náb. a neskôr svetským námetom) lat. hud.
missa solemnis (s. pre sóla, zbor a orchester ako slávnostná omša) lat. cirk.
antifóna (zborová bohoslužobná s.) gréc. cirk. hud.
anthem /antem, ensem/ (zborová s. v anglikánskej cirkvi) gréc.-angl. hud.
intonácia (krátka organová s. udávajúca tóninu bohoslužobného spevu, 16. – 18. st.) tal. hud.
requiem (smútočná s. hraná na zádušnej omši) lat. hud.
stomp (rýchla džezová s.) angl. hud.
remix (nová s. vytvorená spojením častí iných skladieb, najmä úspešných) angl. porovnaj pieseňspevbáseň