Výsledky vyhľadávania

sila

sila 2 (schopnosť k nejakej činnosti, výkonu)
energia gréc.
potencia lat. kniž. a odb.
motor (hybná, hnacia s., vzpruha) lat. pren.
elán (životný rozmach, životná energia) franc.
drive /drajv/ (základná motivujúca s. organizmu, pud) angl.
vitálnosť (životná s., životaschopnosť, životnosť) lat. kniž. a odb.
vehementnosť lat. kniž.
razantnosť franc. kniž.
rezolútnosť (ráznosť, rozhodnosť, prudkosť, priebojnosť, zápal) lat.
dynamickosť (pohyb, vývin, vývoj, živosť, rušnosť, hybnosť, pohyblivosť) gréc.
sténia (telesná s., sviežosť, činorodosť) gréc. kniž.
virilnosť (mužská s., mužnosť, mužskosť, mužstvo) lat. kniž.
element (prírodná s., živel) lat.
vigor lat. biol.
vis vitalis /-tá-/ lat. kniž.
archeus (životná s.) gréc. filoz.
entelechia (s. živej prírody, účelnosť, tvorivosť, vo vitalizme) gréc. filoz.
ód (zdanlivá s. niektorých osôb, vyžarovanie) hebr. kniž.
manitou /-tu/ (zázračná tajomná s. u severeamer. Indiánov) indián.
daimón (s. al. bytosť, kt. ovláda človeka, dobrý al. zlý duch) gréc.
reiki (vesmírna energia, kt. zosúlaďuje človeka a prostredie) ?
forza /-ca/ (dôraz) tal. hud. porovnaj činorodosťmoc 1

pud

inštinkt (vrodený prirodzený p.) lat.
drive /drajv/ (základná motivujúca sila organizmu) angl.
animálnosť (pudovosť, zmyselnosť, živočíšnosť) lat. aj pejor.
biofília (p. sebazáchovy) gréc.
interatrakcia (p. kobyliek zhlukovať sa a húfne sa sťahovať) lat. zool.
sex lat.-angl.
sexus lat.
sexualita (pohlavný p.) lat. odb.
afrodízia (nadmerne silný pohlavný p.) vl. m. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
satyriáza (chorobná erotománia u mužov) gréc. lek.
nymfománia (erotománia u žien) gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia (chorobná erotománia u žien) lat. + gréc. lek.
ovariománia (nenásytná erotománia u žien) lat. + gréc. lek. porovnaj úchylka|pohlavná

úder

iktus lat. odb.
perkusia lat. kniž. a odb.
šajba (prudká, silná strela, rana) rus. slang. šport. porovnaj strela 2
bomba tal. šport.
puma gréc.-franc. šport.
trefa nem. hovor.
morda (silný, prudký ú.) nem. slang.
forehand /forhend/ (dlaňový ú. hraný na rovnakej strane tela, napr. pravou rukou na pravej strane v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
backhand /beghend/ (ú. od tela, pravou rukou z ľavej strany, spakruky, v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
liftovaný ú. (ú. s vrchnou rotáciou, falšom, v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
match ball /mečból/ (ú. v tenise a vo volejbale, podanie, kt. môže rozhodnúť o výsledku) angl. šport.
drive /drajv/ (prudký ú. zhora, vrchné podanie v loptových hrách, napr. tenis, stolný tenis, golf, volejbal) angl. šport.
servis (podanie, vhodenie, uvedenie lopty do hry v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
smeč (útočný ú., prudké zrazenie lopty na územie súpera v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
čop (ú. v sieťových hrách, hraný so silnou spodnou rotáciou lopty al. loptičky, rezaná lopta) angl. šport.
lob (ú., keď lopta preletí súpera hrajúceho pri sieti vysokým oblúkom, v tenise al. inej loptovej hre, napr. volejbale) angl. šport.
gameball /gejmbol/
gejmbal (rozhodujúce podanie v tenisovej hre) angl. šport.
setbal (rozhodujúce podanie, hra al. lopta v samostatnej časti šport. zápasu v tenise al. volejbale) angl. šport.
overhead /ouverhed/ (ú. nad hlavou, podanie al. smeč v tenise) angl. šport.
return /ritörn, ritern/ (ú., ktorým hráč vracia loptu po podaní súpera v tenise) angl. šport.
stopbal (zahratie lopty s rotáciou tesne za sieť v tenise) angl. šport.
let (neplatná lopta v tenise) angl. šport.
volej (zásah lopty počas jej letu) angl. šport.
bager (ú. používaný na vybranie, odrazenie lopty oboma rukami nízko nad zemou zospodu) hol. šport. slang.
topspin (ú. s vrchnou rotáciou loptičky v stolnom tenise) angl. šport.
halfvolej (ú. al. kop do lopty hneď po odskoku od hracej plochy v loptových hrách, napr. tenis, futbal) angl. šport.
eso (bod získaný priamo z prudkého podania pri tenise, stolnom tenise a volejbale) lat.-nem. šport. slang.
fight /fajt/ (ú. v boxe) angl. šport.
direkt (priamy zásah v boxe) lat. hovor.
jab /džeb/ (tvrdý priamy krátky ú. z bezprostrednej blízkosti v boxe) angl. šport.
uppercut /aperkat/ (zdola nahor vedený na bradu al. žalúdok, zdvihák v boxe) angl. šport.
shot /šot/ (zásah v boxe) angl. šport.
knokaut (zrazenie súpera k zemi najmenej na 10 sekúnd v boxe) angl. šport.
flap /flep/ (dva údery v stepe) angl. tan.
buzar (ú. pri biliarde, keď guľa narazí najprv na mantinel) franc.

podanie

podanie 1 (uvedenie lopty do hry)
servis (vhodenie, uvedenie lopty do hry v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
drive /drajv/ (vrchné p., prudký úder zhora v loptových hrách, napr. v tenise, stolnom tenise, golfe, volejbale) angl. šport.
overhead /ouverhed/ (p. al. smeč, úder nad hlavou v tenise) angl. šport.
setbal (rozhodujúce p., hra al. lopta v samostatnej časti športového zápasu, v tenise al. volejbale) angl. šport.
match ball /mečból/ (p., kt. môže rozhodnúť o výsledku v tenise a vo volejbale) angl. šport.
gameball /gejmbol/ (rozhodujúce p. v tenisovej hre) angl. šport.
eso (bod získaný priamo z prudkého p. v tenise, stolnom tenise a volejbale) lat.-nem. šport. slang. porovnaj údervhodenie

jednotka

jednotka 2 (zložka, útvar určitého celku)
procesor (základná j. počítača vykonávajúca operácie s údajmi na základe programu) lat.-angl. výp. tech.
mikroprocesor (číslicový integrovaný obvod, základná j. počítača) gréc. + lat. výp. tech.
pentium (veľmi výkonný procesor piatej generácie) angl. výp. tech.
periférna j. (j. počítača, prídavné vonkajšie vstupné a výstupné zariadenie počítača napojené na základnú jednotku počítača, najmä klávesnica, myš, tlačiareň) gréc. výp. tech.
terminál (koncová j. počítača pre vstup al. výstup informácií, najmä klávesnica, zobrazovacia jednotka, tlačiareň) lat.-angl. výp. tech.
keyboard /kejbord/ (vstupná j. počítača podobná klávesnici slúžiaca na jeho ovládanie, zadávanie príkazov, vkladanie údajov a pod.) angl. výp. tech.
trackball /trekból/ (vstupná j. počítača v podobe otáčajúcej sa guľôčky na posun kurzora po obrazovke) angl.
joystick /džojstik/ (vstupná j. počítača, ručné zariadenie v tvare páky, najmä na počítačové hry, počítačový ovládač) angl. výp. tech.
tablet (vstupná j. počítača tvorená doskou a ukazovadlom na prevod hotových technických výkresov do elektronickej podoby, na ich vytváranie, na ovládanie grafických programov a pod.) angl.
scanner /skener/ (vstupná j. počítatača na optické snímanie obrazovej predlohy, obrazový snímač) angl.
monitor (zobrazovacia j. počítača, zariadenie na zobrazenie hlásenia o stave výp. systému a jeho činnosti) lat. výp. tech.
printer (výstupná j. počítača tlačiaca údaje na papier, tlačiareň) angl. výp. tech.
ploter (výstupná j. počítača, kresliace zariadenie) angl. výp. tech.
display /displej/ (zariadenie na zobrazenie výstupnej informácie, číslic a znakov, zobrazovacia j., obrazovka) angl.
drive /drajv/ (prídavné zariadenie počítača na disketu) angl.
CD-ROM /cédé-/ (prídavné zariadenie počítača na čítanie kompaktného disku) angl. skr. porovnaj pamäť 3
morféma (najmenšia významová jaz. j., najmenšia časť slova, kt. má vecný al. gramatický význam) gréc. lingv.
monéma (ďalej nerozložiteľná jaz. j. so sémantickým obsahom a zvukovým výrazom) gréc. lingv.
lexéma (základná j. slovnej zásoby) gréc. lingv.
fonéma (základná j. zvukovej stavby jazyka, hláska s rozlišovacou schopnosťou) gréc. lingv.
graféma (základná j. písomnej podoby jazyka, písomný znak hlásky, písmeno) gréc. lingv. porovnaj slovo 1písmeno
verš (rytmicky organizovaná j. básne, rytmicky usporiadaný sled slov, jeden riadok básne) lat. porovnaj veršstopa 3
monáda (základná j. bytia ďalej nedeliteľná) gréc. filoz.
travé (konštrukčná priestorová j. vymedzená piliermi al. stĺpmi nesúcimi jej klenbu, klenbové pole) franc. archit.