Výsledky vyhľadávania

začiatok

introitus lat. kniž.
origo lat.
ouvertúra /uv-/ franc. pren.
prelúdium (úvod, nástup, predohra, udalosť al. čin niečomu predchádzajúci) lat. kniž.
incipit (z. diela) lat.
kustód (z. textu ďalšej strany na predchádzajúcej strane v starých tlačiach, najmä slabika) lat. knihov.
anakrúza (nedôrazný, neprízvučný z. verša alebo rytmického radu, predrážka) gréc. lingv. lit.
arché (počiatok, princíp, pôvod vo filozofii milétskej školy) gréc. filoz.
iniciácia (začatie chem. reakcie) lat. odb.
štart (z. pretekov v behu, jazde, plávaní a pod.) angl.
buly (začatie hry v hokeji vhodením puku medzi protihráčov) angl.
sanctus (z. chválospevu biblického pôvodu používaného pri katolíckej omši) lat. cirk.
Agnus dei (z. modlitby biblického pôvodu pri omši, <i>baránok boží</i>) lat. náb.
Kyrie eleison (úvod niektorých modlitieb, omše, <i>Pane, zmiluj sa</i>) gréc.
hidžra (z. moslimského letopočtu počítaný od odchodu Mohameda z Mekky do Mediny r. 622 po Kr.) arab.
sub initio /-cio/ (na z.) lat. kniž.
ab origine /-rí-/ (od z., od počiatku, pôvodne) lat. kniž.
ab initio /início/ (od z., od počiatku) lat.
ab ovo (od z., od prvopočiatku, <i>z vajca</i>) lat. kniž.
a limine (od z. bez prerokovania, zásadne) lat. kniž.
da capo /dakápo/ (od z., opakovať) tal. hud.
/začať/ od piky /začať/ (/začať/ od samého z.) franc.
omne principium grave (každý z. je ťažký) lat. kniž.
alfa a omega (z. aj koniec, to hlavné, podstatné, dôležité, zmysel) gréc. fraz. porovnaj úvod

toto

ab hoc et ab hac (o tomto i o tamtom, dve na tri) lat.

dva

bis- lat. v zlož. sl.
di- gréc. v zlož. sl.
pêle-mêle /pel mel/ (dve na tri, neusporiadane, nesúladne, zmätene, bez hlavy a päty) franc. hovor.
ab hoc et ab hac (dve na tri, o tomto i o tamtom) lat.

odstránenie

odstránenie 1 (danie preč; spôsobenie, aby niečo prestalo jestvovať)
des- lat. v zlož. sl.
likvidácia (odstraňovanie, zrušenie, rušenie, zničenie, ničenie, skoncovanie, skončenie, zneškodnenie, zneškodňovanie) lat.
eliminácia (odstraňovanie, vylúčenie, vylučovanie) lat. kniž.
deprivácia (odstraňovanie, strata, zbavenie, zbavovanie niečoho dôležitého, nedostatok) lat.
deplecia (vyprázdnenie) lat. lek.
evulzia (vybratie, vytrhnutie) lat. lek.
remócia (chir. vybratie lek.; o. všeobecne) lat. lek.
-tómia (o. orgánu, chirurgické otvorenie telovej dutiny al. orgánu, rez, preťatie) gréc. v zlož. sl.
amputácia (chir. o. orgánu al. časti tela, najmä končatiny) lat. lek.
ektómia gréc. lek.
-ektómia (o. orgánu, vybratie, vyrezanie) gréc. v zlož. sl.
exenterácia (o. orgánov z telových dutín al. tkanív uložených hlbšie pod povrchom tela) gréc. lek.
resekcia (chir. o. tkaniva, orgánu al. ich časti, vyrezanie) lat. lek.
eviscerácia (vybratie vnútorných orgánov z tela) lat. lek.
excízia (vybratie, vyrezanie tkaniva al. jeho časti z liečebných al. diagnostických dôvodov) lat. lek.
explantácia (vybratie živého tkaniva z tela) lat. lek.
exkochleácia (vyškrabanie chorobného tkaniva ostrou lyžičkou) lat. lek.
extrakcia (vytiahnutie, vybratie, trhanie, vytrhnutie zuba, telesa z rany) lat. lek.
abolícia (zničenie orgánu) lat. lek.
ablácia (o. chorobne zmenenej časti tela, napr. nechta) lat. lek.
onychektómia (o. nechta) gréc. lek.
exstirpácia (o. chorobného útvaru al. celého orgánu z tela) lat. lek.
helotómia (o. "kurieho oka") gréc. lek.
angiektómia (o. cievy) gréc. lek.
vazektómia (vyrezanie cievy) lat. + gréc. lek.
flebektómia (vybratie žily, najmä rozšírenej) gréc. lek.
trombektómia (o. krvnej zrazeniny) gréc. lek.
lobektómia (o. laloku niektorého orgánu, napr. pľúc, pečene a pod.) gréc. lek.
radektómia (o. miechového koreňa) lat. lek.
pulmonektómia (vybratie časti pľúc) lat. + gréc. lek.
gingivektómia (o. ďasna al. jeho časti) lat. lek.
tonzilektómia (o. podnebných mandlí) lat. + gréc. lek.
chordektómia (vybratie hlasiviek) gréc. lek.
apikotómia (o. zubného koreňa) lat. + gréc. lek.
devitalizácia (o. zubnej drene postihnutej zápalom) lat. lek.
adenotómia (o. zväčšenej hltanovej mandle) gréc. lek.
tyreoidektómia (o. štítnej žľazy) gréc. lek.
laryngektómia (o. hrtana) gréc. lek.
gastrektómia (o. žalúdka, jeho časti) gréc. lek.
hepatektómia (o. časti pečene) gréc. chirurg.
cholecystektómia (o. žlčníka) gréc. lek.
pankeasektómia (o. podžalúdkovej žľazy al. jej časti) gréc. lek.
splenektómia (o. sleziny) gréc. lek.
enterektómia (o. časti čreva) gréc. lek.
kolektómia (o. hrubého čreva al. jeho časti) gréc. lek.
apendektómia (o. červovitého výbežku slepého čreva) lat. + gréc. lek.
proktektómia gréc. lek.
rektektómia (o. konečníka) lat. + gréc. lek.
nefrektómia (o. obličky) gréc. lek.
adrenalektómia (o. nadobličky) lat. + gréc. lek.
urocystektómia (o. močového mechúra) gréc. lek.
prostatektómia (o. predstojnej žľazy) gréc. lek.
litolapaxia (o. rozdrobených kamienkov z močového mechúra) gréc. lek.
litotómia (o. kamienkov z močového mechúra, obličkovej panvičky) gréc. lek.
litocystotómia (o. kameňov z močového mechúra) gréc. lek.
tymektómia (o. detskej žľazy) gréc. lek.
mamektómia lat. + gréc. lek.
mastektómia (o. prsníka) gréc. lek.
papilektómia (o. bradavky) lat. + gréc. lek.
nymfektómia (o. malého pysku ohanbia) gréc. lek.
hysterektómia (o. celej maternice) gréc. lek.
tracheloktómia (o. krčka maternice) gréc. lek.
gonadektómia gréc. lek.
kastrácia (o. pohlavných žliaz) lat. vet. lek.
semikastrácia (o. jednej pohlavnej žľazy) lat. lek.
orchidektómia (o. mužskej al. samčej pohlavnej žľazy, semenníka, miškovanie) gréc. lek.
orchotómia (o. semenníka) gréc. lek.
cirkumcízia (o. predkožky, obriezka) lat. lek.
peotómia (o. mužského pohlavného údu) gréc. lek.
vulvektómia (vybratie ženského vonkajšieho pohlavného ústrojenstva) lat. + gréc. lek.
ovariotómia (vybratie vaječníka) lat. + gréc. lek.
tubektómia (vybratie vajcovodu) lat. + gréc. lek.
ostektómia (vybratie časti kosti) gréc. lek.
patelektómia (vybratie kolennej kosti, jabĺčka) lat. + gréc. lek.
myektómia (o. svalu al. jeho časti) gréc. lek.
anestézia (vylúčenie vnímania bolesti) lek.
dezinfekcia (o. infekcie, choroboplodných zárodkov chem. al. fyz. prostriedkami) franc. + lat. lek.
detoxikácia (o. jedovatých látok, otravy z organizmu al. z prostredia) lat. + gréc. lek.
dekontaminácia (o. škodlivých látok, mikróbov, zamorenia z prostredia al. organizmu, odmorenie) lat. lek.
deratizácia (o., ničenie, hubenie škodlivých hlodavcov, potkanov, myší) franc.
dehelmintizácia (o., ničenie cudzopasných červov, odčervovanie) lat. + gréc. veter.
depilácia (o. vlasov, chlpov z pokožky; o nežiadúcich chĺpkov a vlasov, odchlpenie, holenie lek.) lat.
peeling /pí-/ (o. povrchovej, odumretej pokožky na tvári krémom) angl.
kupírovanie (o. časti uší a chvosta niektorých zvierat, najmä psov) franc.-nem.
demolícia (búranie, napr. odstrelom, a odstraňovanie nevyhovujúcej stavby, ničenie, rúcanie, borenie, pustošenie) lat.
asanácia (odstraňovanie nedostatkov, napr. stavebných z územia z dôvodu ozdravenia životného prostredia) lat. odb.
demontáž (odstraňovanie stroja a pod. z jeho miesta, rozklad určitého poriadku, celku pren.) franc.
dezaktivácia (odstraňovanie účinných látok z prostredia chem. al. fyz. pochodmi; mechanické odstraňovanie rádioaktívnych látok z výstroja, zbraní, stavieb, terénu, vody, potravín voj.) franc.
erózia (odstraňovanie, premiestnenie, premiestňovanie, odnášanie časti zemského povrchu, hornín, vodou, vetrom, ľadom, snehom, rozrušovanie, vymieľanie zemského povrchu) lat. geol.
exarácia (erózia ľadovcom, brázdenie) lat. geol.
deterzia (obrusovanie a ohladzovanie sklaného podložia ľadovca) lat. geol.
detrakcia (odlamovanie a odtŕhanie rozpukaného skalného podložia ľadovcom) lat. geol.
ablácia (odnášanie zeminy zo zemského povrchu pôsobením ľadu, vody a vetra) lat. geol.
evorzia (vymieľanie hornín vírivou činnosťou prúdiacej vody) lat. geol.
eforácia (vymieľanie podzemnými tlakovými vodami) lat. geol.
dehydratácia (odstraňovanie vody z látok, zbavenie, zbavovanie vody, odvodnenie, odvodňovanie) lat. + gréc.
exhaustácia (odstraňovanie vzduchu, plynu, vyčerpanie, vyčerpávanie, odčerpanie, odčerpávanie, odsanie, odsávanie vzduchu, napr. z konzerv) lat. odb.
degoržovanie (odstraňovanie kalu, nečistoty, odkaľovanie) lat. + franc.
detašovanie (odstraňovanie ťažko odstrániteľných škvŕn z tkanín pred ďalšou úpravou) franc.
decentralizácia (zrušenie, rušenie sústredenia právomoci a zodpovednosti) lat.
liberalizácia (odstraňovanie zásahov štátu, uvoľnenie, uvoľňovanie obmedzení najmä ekon.) lat.
demilitarizácia (zrušenie, rušenie, obmedzenie, obmedzovanie al. zákaz ozbrojených síl, zbraní, na určitom území, odzbrojenie) lat.
defašizácia (o. spôsobu vlády fašistov, vplyvu fašistov) lat. + tal. polit.
denacifikácia (o. nacizmu a nacistov v Nemecku a obsadených krajinách po 2. svetovej vojne podľa rozhodnutia postupimskej dohody) lat.
deboľševizácia (o. spôsobu vlády komunistov, vplyvu boľševikov) lat. + rus. polit.
laicizácia gréc.-lat. kniž.
sekularizácia (odstraňovanie vplyvu cirkvi, náboženstva, zosvetštenie, zosvetšťovanie) lat. kniž. a odb.
depurácia (o. fiktívnych položiek zo súvahy jej úpravou al. zostavením novej súvahy) lat. obch.

od, od-

se- lat. v zlož. sl.

prípad

prípad 1 (jednotlivý jav)
eventualita (možný p., možnosť) lat.
causa /kauza/
kauza (právny p., súdny spor, súdne konanie) lat.
unikum (jedinečný, ojedinelý, zvláštny p., p. jediný svojho druhu) lat.
antecedencia (predchádzajúci, predošlý p., predpoklad, podmienka) lat. kniž. a odb.
precedens (p. slúžiaci ako príklad, vzor pre podobné prípady, v angloamer. práv. systéme) lat. práv.
casus belli /kazus/ (udalosť, kt. je dôvodom vyhlásenia vojny) lat.
casus foederis /kazus fe-/ (p. zaväzujúci štát plniť záväzky zo zmluvy, najmä vstúpiť do vojny) lat.
ad hoc (na tento p., cieľ, účel) lat. kniž.
in casu /ká-/ (v p.) lat. kniž.
in hoc casu /hok ká-/ (v tom p.) lat. kniž.
in casu necessitatis /ká-/ (v p. potreby) lat. kniž.
in casum /ká-/ (pre p.) lat. kniž.
in omnem eventum (pre každý p.) lat.
omni casu /kasu/ (v každom p.) lat. kniž.
in specie (vo zvláštnom p.) lat.
faute de mieux /fót d miö/ (v krajnom prípade, núdzovo) franc. kniž.

miesto

miesto 1 (vymedzený priestor)
post lat.-nem. kniž.
locus /-kus/ lat. lek.
flek nem. hovor.
pľac nem. hovor.
štand nem. hovor. zastar.
-topia gréc. v zlož. sl.
in loco /-ko/
loco /-ko/ (na m., v m., tu) lat. kniž.
in situ (na m., na tvári m., na svojom vlastnom m.; na pôvodnom m.) lat. kniž.
hoc loco /hok -ko/ (na tomto m.) lat. kniž.
eodem (na tom istom m.) lat. práv.
ibidem (na tom istom, rovnakom m., najmä v texte, tamtiež, tamže) lat. kniž.
huius loci /hvi-/ (na tomto m.) lat.
passim (na rôznych m., rôzne, pri citovaní v texte) lat. kniž.
ab hinc /hink/ (smerom preč od tohto m., odtiaľ) lat. kniž.
sine loco [s. l.] /-ko/ (bez m., bez udania m., napr. vydania) lat. kniž. porovnaj priestor

rok

annus lat. kniž.
annus civilis (občiansky r.) lat. kniž.
anno (roku) lat. kniž.
anno Domini [A. D.] (roku Pána) lat. cirk.
hoc anno /hok/ (v tomto roku) lat.
anno currente [a. c.] /ku-/
anni praesentis [a. p.] /prézen-/
huius anni [h. a.] /hvi-/ (tohto roku, bežného roku) lat. kniž.
eiusdem anni (toho istého roku) lat.
anni praetereti [a. p.] /pré-/ (minulého roku, minulý r.) lat. kniž.
anni futuri [a. f.] (budúceho roku, budúci r.) lat. kniž.
anno orbis konditi (roku po stvorení sveta) lat. kniž.
post urbem conditam [p. u. c.] /ko-/ lat.
ab urbe condita [a. u. c.] /ko-/ (roku po založení mesta, t.j. Ríma, 753 pr. n. l.) lat.
anno ante Christum (natum) [a. a. Chr. (n.)]
anno Christi [A. Chr.] lat. kniž.
ante Christum (natum) [a. Chr. (n.)] (v roku pred Kristom, pred naším letopočtom)
anno post Christum (natum) [a. p. Chr. (n.)]
post Christum (natum) [p. C./Chr. (n.)] (roku po Kristovi, nášho letopočtu) lat.
pro anno [p. a.] (pre r., na r., za r., ročne) lat.
intra annum (v priebehu r., počas r.) lat.
sine anno [s.a.] (bez udania roku, letopočtu, napr. vydania) lat. kniž.
ad multos annos /-tós -nós/ (želanie pri prípitku, aby si dlho žil, <i>na dlhé roky</i>) lat. porovnaj letopočet

teraz

momentánne (ihneď, hneď, okamžite, zaraz) lat. zastar.
hoc tempere /hok/ (v tomto čase) lat.
pro tempore /pró –pó-/ (toho času) lat. kniž.
hic et nunc /hík nunk/ (tu a t.) lat.
nunc aut nunquam /nunk/ (t. al. nikdy) lat. kniž.

tu

loco /-ko/
in loco /-ko/ (na mieste, v mieste) lat. kniž.
hic et nunc /hík nunk/ (tu a teraz) lat.
hic et ubique /hík/ (tu a všade) lat.

meč

spata (ťažký dlhý m. s bohato zdobenou rukoväťou a pošvou a obojstranným ostrím) gréc. hist.
machaira (jednosečný m. s rovnou al. zakrivenou čepeľou, 30 až 50 cm dlhý) gréc. archeol.
gladius (krátky dvojsečný m. rímskych legionárov pešiakov) lat.
akinakes (skýtsky krátky dvojsečný m. z bronzu al. zo železa) perz.-gréc. archeol.
falcata (iberský krátky m. s prehnutou čepeľou) iberčina archeol.
korduláč (široký ťažký dvojsečný m., Čechy 15. – 16. st.) lat.-nem.
špadón (dvojsečný obojručný m., 16. st.) gréc.-tal. hist.
ense et aratro (mečom a pluhom) lat.
ferro et igni (ohňom a mečom) lat. kniž.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 75. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.