drahokam

diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako d. franc. + gréc.
koh-i-noor kóhe núr slávny ind. diamant, súčasť brit. korunovačných klenotov perz.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech.
korund nerast používaný ako d. ind.
odrody korundu:
rubín ohnivočervený priehľadný d. lat.
zafír modrý d. sanskrit-hebr.-lat.
leukozafír bezfarebný d. gréc. + sanskrit-hebr.-lat.
chryzoberyl žltý až zelený nerast používaný ako diamant
odrody chryzoberylu:
alexandrit d. s meňavou farbou vl. m.
beryl nerast používaný ako d. gréc.
odrody berylu:
smaragd sýtozelený d. gréc.-lat.
akvamarín modrozelený až modrý d. lat.
heliodór žltozelený až žltý d. gréc.
morganit ružový d. vl. m.
vorobievit ružový d. vl. m.
opál rôzne sfarbený d.
briliant priehľadný d., druh výbrusu najmä diamantov franc.
butón briliantový gombík al. náušnica franc. klenot.
brioleta druh výbrusu do tvaru mandle, nosený ako prívesok franc. klenot.
naveta úzky a dlhý výbrus skla al. drahých kameňov franc.
mugla hladký, bezfazetový druh výbrusu najmä nepriehľadných drahokamov nem.
kabošon d. vybrúsený do guľata, vyduto franc.
rozeta franc.
ruta d. vybrúsený do tvaru nízkeho ihlanu lat.
tabuľkovec výbrus drahokamu s vrškom v podobe tabuľky lat.
gema lat.
glyptika d. al. polodrahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
dubleta brúsený kameň zlepený z dvoch kusov franc.
mixte franc.
mixle polopravá dubleta, s vrchnou časťou z pravého kameňa a spodnou zo skla angl.
solitér jedinečný, samostatne vybrúsený a zasadený d. franc. porovnaj polodrahokam

plocha

facies lat. lek.
facio- lat. v zlož. sl.
area p., najmä ohraničená lat. kniž. a odb.
etáž vrstva, rovina franc. odb.
plani- rovina, rovná p. lat. v zlož. sl.
fasáda povrch, vonkajšok, zovňajšok, vonkajší vzhľad tal.-franc.
terén zemský povrch, prirodzený al. upravený tvar, časť zemského povrchu lat.-franc.
peneplain -plén zemský povrch so zarovnaním pôvodných výškových rozdielov, parovina lat.-angl.
tablica p. poľnohosp. pôdy, malé pole lat.
areál vymedzená p. pozemkov lat. stav.
plantáž veľká p. úžitkových rastlín v trópoch franc.
park väčšia trávnatá p. upravená na prechádzky a oddych, okrasný pozemok so zeleňou na oddych a zotavenie, sad angl.-franc.
rozárium park vysadený ružami lat. záhr.
parkovisko angl.
parking p. určená na státie vozidiel mimo dopravného ruchu angl. slang.
oceán veľká súvislá vodná p. medzi pevninami, jedna zo 4, veľmi rozsiahle more gréc.-lat.
Pantalasa predpokladaný jednotný praoceán okolo jednotného pevninského prakontinentu gréc.
lagúna vodná p. uprostred atolu tal.
-éder stena, základňa gréc. v zlož. sl.
parapet p. na podokennej výmurovke, podobločnej časti steny, vnútri krytá doskou a pod., zvonka plechom tal. hovor. stav.
špaleta vnútorná zvislá p. dverového al. okenného otvoru, ostenie tal.-nem. stav.
fríza p. ozdobená plastikou gréc. stav.
kazeta prehĺbené, plasticky orámované pole rovného al. klenutého stropu tal.-franc.
kartuša p. nepravidelného tvaru s ozdobným plastickým, rozvinutým okrajom okolo erbu a pod., renesancia a barok tal.-franc.
panneau panó obloženie steny orámovanými drevenými doskami, orámovaná p. steny franc. výtv.
lambris obloženie stien najmä drevenými doskami, mramorom al. štukou franc. stav.
tympanón trojuholníková al. polkruhová p. štítu na priečelí stavieb gréc. archit.
eskarpa vonkajšia stena opevnenia tvoriaca zároveň svah, šikmú p. hradnej priekopy tal.-franc.
sféra guľová p., guľa gréc. mat.
anuloid lat. + gréc.
torus p. utvorená rotáciou kružnice okolo priamky, kt. leží v rovine tejto kružnice a túto kružnicu nepretína, kruhový prstenec lat. mat.
kvadrika lat. geom.
elipsoid p. druhého stupňa zložená z bodov, kt. súradnice vyhovujú algebraickej rovnici o troch neznámych druhého stupňa gréc. matem.
sféroid rotačný elipsoid gréc. mat. astron.
ovál p. vajcovitého tvaru lat.
areola dvorček okolo prsnej bradavky lat. anat.
laterál celková ponorená p. bokorysu plavidla lat. lod.
šachovnica štvorcová p. so 64 striedavo svetlými a tmavými poľami používaná pri hre s bielymi a čiernymi figúrami perz.
mozaika p. vyložená z farebných kamienkov, skielok a pod. tal. výtv.
fazeta p. vybrúsená na drahokame franc.
kaleta plôška na spodku briliantového výbrusu ? klenot.
estráda franc.
pódium zvýšená p., plošina, vyvýšené miesto, podlaha zvýšená o jeden al. viac stupňov gréc.-lat. porovnaj plôška vrstva

sklo

hyalo- gréc. v zlož. sl.
krištáľ bezfarebné číre s., najmä brúsené gréc.
obsidián čierne až sivočierne lesklé sopečné s. lat. geol.
perlit sivé al. modrosivé sopečné s. s jemnými guličkami román. geol.
pemza sopečné, vulkanické s. s pórovitou al. penovitou štruktúrou používané na ľahčenie betónu a pod. lat.-nem. geol.
tektit zelené, hnedé al. čierne s. rôzneho tvaru, pravdepodobne meteorického pôvodu gréc. geol.
indočinit tektit podľa miesta nálezu vl. m. geol.
opálové s. zakalené priesvitné nepriehľadné biele mliečne s. ind.-lat.
didyma farebné absorpčné s. gréc. tech.
neofan farbené s. na okuliare proti slnku gréc.
simax čes. tepelne a chem. vysoko odolné borokremičité s. používané ako varné s. um. obch.
jenské s. vl. m.
supremax chem. a tepelne odolné s. používané v chémii a pri varení lat. tech.
termopan tepelne izolačné s. gréc. tech.
pyrex chem. s. s vysokou tepelnou odolnosťou gréc. sklár.
vitrasil tepelne izolačné s. zložené z dvoch tabúľ s vložkou zo sklených vláken um. tech.
triplex trojvrstvové s., z kt. neodletujú úlomky lat. + gréc. sklár.
plexisklo dokonale priehľadná bezfarebná plastická látka, organické s. lat. + slov. tech.
millefiori s. zdobené kvetmi tal. výtv.
reticelli -če- nitkové, sieťované s. zdobené vláknami tal. výtv.
simili tal. sklár.
šatón brúsené s. napodobňujúce brúsený drahokam podložené lesklým kovovým povlakom franc.
hyalit čierne nepriehľadné s. zdobené ornamentami, vyrobené v čes. sklárňach, 19. st. gréc. sklár.
štras olovnaté brúsené s. na výrobu bižutérie, napodobenín drahokamov vl. m. sklár.
kraklé s. al. porcelán s umelo vytvorenými povrchovými trhlinkami franc.
naveta úzky a dlhý výbrus s. al. drahých kameňov franc.
gema lat.
glyptika d. al. polodrahokam, prípadne aj s., s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
lupa zväčšovacie s., šošovka franc.
monokel lupa na jedno oko používané namiesto okuliarov gréc. + lat.-franc.
duplet lupa s dvoma šošovkami lat.
triplet najpoužívanejšia sústava objektívov s troma šošovkami franc. fyz. fot.
verant lupa na prezeranie fotografií lat.
meniskus dutovypuklá al. vypuklodutá lupa gréc. fyz.
bifokál dvojohnisková okuliarové s. lat. opt. porovnaj zrkadlo

jav

jav
fenomén úkaz, zjav, najmä neobyčajný gréc. filoz.
realita objektívne existujúci j., skutočnosť lat. filoz.
fakt skutočný j., udalosť, výsledok, pravdivý poznatok, overiteľná skúsenosť, danosť, skutočnosť lat.
unikum jedinečný, ojedinelý, zvláštny j., jediný svojho druhu lat.
exotikum nezvyčajný, nápadný, zaujímavý, zvláštny j. gréc.
rara avis vzácny, neobyčajný, zriedkavý j., biela vrana lat. kniž.
kuriózum zvláštny, neobvyklý j., neobvyklosť, nevšednosť, neobyčajnosť, nezvyčajnosť, zriedkavosť tal. kniž.
rarita zvláštny, neobvyklý j., vzácnosť, nezvyčajnosť, zriedkavosť lat.
paradox j. zdanlivo sa vymykajúci bežnej skúsenosti, ale pochopiteľný na základe hlbšieho štúdia gréc. fyz.
izolát oddelený, osamostatnený, odlúčený j. tal.-franc.
ekvivalent j. s rovnakou platnosťou, významom, hodnotou lat.
inovácia nový j. lat.
anachronizmus gréc.
paseizmus zastaraný j., prežitok franc. kniž.
priorita dôležitý, závažný j. lat.
analogón obdobný, podobný j. gréc. kniž.
anticipácia j. al. udalosť s predčasným výskytom lat.
efeméra krátko trvajúci, prchavý, pominuteľný, miznúci, dočasný, chvíľkový j., vidina gréc. kniž.
infinum j. najbližší v rade predchádzajúcich lat. odb.
funktív j., objekt, kt. má funkciu voči iným objektom, javom, vo vedeckých teóriách lat. odb.
noumenon j. poznateľný len rozumom, podstata veci u Platóna, vec o sebe u Kanta gréc. filoz.
epifenomén sprievodný j. bez vplyvu na danú vec al. proces gréc. filoz.
referent j. označený menom, znakom lat. log.
parafernáliá sprievodné, vedľajšie javy gréc. + lat.
archaizmus starobylý, zastaraný j., napr. jaz. prostriedok gréc.
izotropia j., keď fyz. vlastnosti látok, plynov, kvapalín nezávisia od smeru, v kt. sú merané gréc. fyz.
asterizmus optický úkaz, keď sa v brúsenom drahokame ukáže hviezda gréc. odb.
fatamorgána svetelný úkaz, pri kt. sa vo vzduchu objavujú obrazy vzdialených predmetov ležiacich pod horizontom tal.
stroboskopia optický klam, pri kt. sa rovnomerne pohybujúci predmet pohybuje zdanlivo inou rýchlosťou, ako je skutočná, ak sa jeho osvetlenie mení s určitou frekvenciou gréc.
meteor j. pozorovaný na zemskom povrchu al. v atmosfére okrem oblakov; svetelný úkaz pozorovaný pri prelete kozmickej častice atmosférou, lietavica, povetroň gréc. astr.
bolid veľmi jasný meteor gréc. astr.
halo svetelný j. vznikajúci v atmosfére odrazom a lomom svetelných lúčov, svetelný kruh okolo Slnka al. Mesiaca gréc. astron.
krepuskulárny j. j. viazaný na čas po západe slnka lat. odb.
gynandromorfizmus j., keď je časť tela jedinca tvorená samčími tkanivami a časť samičími gréc. biol.
monokarpia j., keď rastliny raz za života vykvitnú a prinesú plody gréc. bot.
izoméria j., keď molekuly zlúčeniny majú rovnaké atomárne zloženie, vzorec, ale rozdielnu chemickú štruktúru gréc. chem.
UFO angl. skr.
ufo úkaz na oblohe, v atmosfére, kt. pôvod je zatiaľ neznámy a niekedy sa považuje za dopravný prostiedok mimozemšťanov, lietajúci tanier angl. hovor.
USO úkaz v mori, kt. pôvod je zatiaľ neznámy a niekedy sa považuje za dopravný prostiedok mimozemšťanov, plavidlo neznámeho pôvodu angl. skr. porovnaj vec

hviezda

hviezda 2 čo sa podobá na hviezdu 1
pentalfa päťramenná h., najmä nakreslená jedným ťahom, pavúčia noha gréc.
hexagram šesťramenná h. vzniknutá preložením dvoch rovnostranných trojuholníkov gréc.
asterizmus h., kt. sa ukáže v brúsenom drahokame, optický úkaz gréc. odb.

nerast

minerál lat.
orykto- gréc. v zlož. sl.
organolit n. ústrojného pôvodu, napr. uhlie, živica gréc. miner.
grafit sivočierny mäkký šesťuholníkový n. kovového lesku, tuha gréc. miner.
diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako drahokam al. na technické účely franc. + gréc.
briliant brúsený diamant franc.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech. porovnaj drahokam polodrahokam

polodrahokam

spinel červený, ružový, fialový, modrý a pod. p., kockový nerast lat.
zirkón zlatý, zelený, žltý, modrý a pod. p. používaný najmä v ind. šperkárstve arab.-franc.
topás zlatožltý, bezfarebný, bledomodrý, ružový a pod. p. gréc.-lat.
peridot priehľadná odroda olivínu s farebným odtieňom podľa množstva železa gréc.
granát tmavočervený p., napr. z okolia čes. Třebeníc lat.
odrody granátu:
almandín červenofialový p. vl. m.
pyrop tmavočerverený p. gréc.
spesartín oranžovočervený p. vl. m.
grosulár oranžový, zelený al. bezfarebný p.
demantoid zelený p. gréc.
turmalín p. s veľkým množstvom farieb, aj mnohofarebný sinhal.-franc.
ametyst priezračná fialová drahokamová odroda kremeňa gréc. miner.
tyrkys modrý, modrozelený nepriehľadný p. franc.-nem.
chalcedón bezfarebný, žltý, sivý p. vl. m.
odrody chalcedónu:
achát rôznofarebný p. gréc.
karneol červený p. lat.
ónyx čiernobiely al. červenobiely p. gréc. miner.
chryzopras zelený gréc.
lazurit perz.
lapis lazuli lá- lá- modrý p. lat.
nefrit gréc.
jadeit zelený p. špan.
gema lat.
glyptika p. al. drahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv. porovnaj diamant

prívesok

prívesok 2 drobný predmet zavesený ako ozdoba
talizman arab.-perz.-špan.
amulet p., kt. má prinášať šťastie, nosený najmä na krku lat.
maskot talizman, najmä v podobe zvieraťa franc.
agnusok amulet s obrazom svätca, nosený na krku lat. náb.
škapuliar amulet so zašitými modlitbami lat.-nem.
berlok amulet nosený na krku al. retiazke vreckových hodiniek franc.
medailón ozdobný p. s portrétom, nosený na krku tal.-franc.
enkolpion medailón s obrazom Márie al. Krista gréc. cirk.
madonka medailón s Pannou Máriou tal.
brioleta druh výbrusu do tvaru mandle nosený ako p. franc. klenot.
gema lat.
glyptika drahokam al. polodrahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, nosený ako p. al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
necuke gombíkový p., spona pridržujúca skrinku na osobné veci, napr. lieky, tabak, pevne pod pásom odevu jap.