spona

spona 1 predmet na spínanie
brošňa ozdobná s. franc.
špangľa s., najmä do vlasov nem. hovor. zastar.
agrafa ozdobná s. na spínanie odevu franc.
klipsňa ozdobná stláčacia s. angl.
pektorál ozdobná náprsná s. plášťa v antike a stredoveku lat.
fibula zdobená kovová s. na zopnutie odevu na pleciach al. prsiach lat. archeol.
necuke gombíkový prívesok, s. pridržujúca skrinku na osobné veci, napr. lieky, tabak, pevne pod pásom odevu jap.
enkolpion s. al. náprsný kríž, schránka v tvare kríža nosená biskupmi na hrudi gréc. cirk.

kríž

krucifix k. s plastikou ukrižovaného Krista lat. náb.
pacem zdobený k. s pozostatkami podávaný veriacim na pobozkanie lat. cirk.
enkolpion náprsný k., schránka v tvare k. nosená biskupmi na hrudi gréc. cirk.
pektorál náprsný ozdobný k. z drahého kovu s ostatkami svätých nosený vyššími cirk. hodnostármi na hrudi lat. cirk.
maltézsky k. k. s ôsmimi hrotmi ako znak rytierskej rehole johanitov vl. m. cirk.
devocionálie predmety slúžiace na povznesenie zbožnosti veriacich, najmä ruženec, krížik a pod. lat. plur. cirk.
svastika hákový k. sanskrit
hakenkrajc hákový nacistický k. nem. hovor. pejor.

schránka

kastlík nem. hovor. zastar.
- téka gréc. v zlož. sl.
škatuľa lat.
škarnicľa obal pevného tvaru nem. hovor. zastar.
bonboniéra škatuľa na plnené cukríky franc.
box oddelená, vyhradená škatuľa, skrinka al. skriňa angl.
dóza škatuľa, nádoba, najmä ozdobná hol.
piksňa škatuľa s vrchnákom, najmä kovová nem. hovor.
etui obal, puzdro franc. kniž. zastar.
kazeta ozdobná skrinka tal.-franc.
šperkovnica s. na ozdobné predmety z drahých kovov a kameňov nem.
safe sejf angl.
trezor bezpečnostná s. na úschovu cenností gréc.-franc.
donárium klenotnica na vzácne obetné dary lat. hist.
tuba valcovitá, rúrkovitá s. na lieky, na tabletky a pod., rúrka lat.-franc.
urna s. na hlasovacie lístky, žreby a pod., osudie lat.
buksa malá pokladnica, pokladnička, skrinka, škatuľa na cenné predmety nem. hovor. zastar.
penál s. na žiacke písacie potreby, perečník, peračník lat. zastar.
kufor s. z tuhého materiálu na prenášanie vecí, najmä oblečenia franc.-nem.
kaptorga malá ozdobná s. na amulety nosená najmä na krku rus.
pyxis s. na drobné predmety, najmä toaletné potreby, v starom Grécku a Ríme gréc. archeol.
larárium skrinka so soškami domácich ochranných božstiev, v starom Ríme lat.
kabinet renesančná a baroková ozdobná skrinka s malými zásuvkami a priehradkami na uloženie umeleckých predmetov franc.
archa zmluvy posvätná kultová s., kde boli uložené žid. zákony, desatoro lat. bibl.
relikviár s. na pozostatky svätcov lat. cirk.
edikula s. na oltárnej doske na uloženie hostie lat.
pastofórium gréc. archit.
sanktuárium lat. cirk.
tabernákulum s. na úschovu svätenej hostie vedľa oltára, do 1563 lat. zried.
staurotéka s. s relikviou z Kristovho kríža gréc. cirk.
ostenzórium ozdobná s. na vystavovanie hostie lat. cirk.
enkolpion s. v tvare kríža nosená biskupmi na hrudi gréc. cirk.
oleárium s. na svätenú masť z oleja a balzamu na katolícke obrady gréc.-lat.
asperzórium s. na kadidlo lat. cirk.
inró skrinka na osobné veci, najmä lieky, tabak, zložená z troch až styroch pravouhlých škatuliek spojených šnúrou, zavesená na páse jap.
ulita s. tela bezstavovovcov, mäkkýšov, vápenatá škrupina rus.
lastúra srbchor.
koncha gréc.
mušľa párovitá ulita lat.-nem.
tritónka ulita morského ulitníka používaná na vábenie jeleňov, ručadlo vl. m. porovnaj obal 1

prívesok

prívesok 2 drobný predmet zavesený ako ozdoba
talizman arab.-perz.-špan.
amulet p., kt. má prinášať šťastie, nosený najmä na krku lat.
maskot talizman, najmä v podobe zvieraťa franc.
agnusok amulet s obrazom svätca, nosený na krku lat. náb.
škapuliar amulet so zašitými modlitbami lat.-nem.
berlok amulet nosený na krku al. retiazke vreckových hodiniek franc.
medailón ozdobný p. s portrétom, nosený na krku tal.-franc.
enkolpion medailón s obrazom Márie al. Krista gréc. cirk.
madonka medailón s Pannou Máriou tal.
brioleta druh výbrusu do tvaru mandle nosený ako p. franc. klenot.
gema lat.
glyptika drahokam al. polodrahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, nosený ako p. al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
necuke gombíkový p., spona pridržujúca skrinku na osobné veci, napr. lieky, tabak, pevne pod pásom odevu jap.