drahokam

diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako d. franc. + gréc.
koh-i-noor kóhe núr slávny ind. diamant, súčasť brit. korunovačných klenotov perz.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech.
korund nerast používaný ako d. ind.
odrody korundu:
rubín ohnivočervený priehľadný d. lat.
zafír modrý d. sanskrit-hebr.-lat.
leukozafír bezfarebný d. gréc. + sanskrit-hebr.-lat.
chryzoberyl žltý až zelený nerast používaný ako diamant
odrody chryzoberylu:
alexandrit d. s meňavou farbou vl. m.
beryl nerast používaný ako d. gréc.
odrody berylu:
smaragd sýtozelený d. gréc.-lat.
akvamarín modrozelený až modrý d. lat.
heliodór žltozelený až žltý d. gréc.
morganit ružový d. vl. m.
vorobievit ružový d. vl. m.
opál rôzne sfarbený d.
briliant priehľadný d., druh výbrusu najmä diamantov franc.
butón briliantový gombík al. náušnica franc. klenot.
brioleta druh výbrusu do tvaru mandle, nosený ako prívesok franc. klenot.
naveta úzky a dlhý výbrus skla al. drahých kameňov franc.
mugla hladký, bezfazetový druh výbrusu najmä nepriehľadných drahokamov nem.
kabošon d. vybrúsený do guľata, vyduto franc.
rozeta franc.
ruta d. vybrúsený do tvaru nízkeho ihlanu lat.
tabuľkovec výbrus drahokamu s vrškom v podobe tabuľky lat.
gema lat.
glyptika d. al. polodrahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
dubleta brúsený kameň zlepený z dvoch kusov franc.
mixte franc.
mixle polopravá dubleta, s vrchnou časťou z pravého kameňa a spodnou zo skla angl.
solitér jedinečný, samostatne vybrúsený a zasadený d. franc. porovnaj polodrahokam

nerast

minerál lat.
orykto- gréc. v zlož. sl.
organolit n. ústrojného pôvodu, napr. uhlie, živica gréc. miner.
grafit sivočierny mäkký šesťuholníkový n. kovového lesku, tuha gréc. miner.
diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako drahokam al. na technické účely franc. + gréc.
briliant brúsený diamant franc.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech. porovnaj drahokam polodrahokam

okraj

okraj 1 miesto na začiatku al. na konci
limbus lem, vyvýšený val, napr. rohovky, bubienka a pod. lat. anat.
mantinel zvýšený o. hracej plochy, ihriska tal.
šos cíp mužského kabáta dole v mieste rozstrihnutia nem. hovor.
bort o. al. bok lode od vrchu po vodorysku nem. lod.
cimburie horný o. hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
periféria okrajová, vedľajšia oblasť, miesto; o. mesta, predmestie gréc.
eastend íst- robotnícke predmestie vo východnej časti angl. miest angl.
westend boháčske predmestie v západnej časti angl. miest angl.
akro- na kraji gréc. v zlož. sl.

bok

bok
latus lat. lek.
latero- strana lat. v zlož. sl.
bort b., bočnica al. okraj lode od vrchu po vodorysku nem. lod.
backboard ľavý b. lode, ľavobok angl.
flank b. vojska, armády franc.-nem. hist. slang.
ad latus po b. lat.