drahokam

diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako d. franc. + gréc.
koh-i-noor kóhe núr slávny ind. diamant, súčasť brit. korunovačných klenotov perz.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech.
korund nerast používaný ako d. ind.
odrody korundu:
rubín ohnivočervený priehľadný d. lat.
zafír modrý d. sanskrit-hebr.-lat.
leukozafír bezfarebný d. gréc. + sanskrit-hebr.-lat.
chryzoberyl žltý až zelený nerast používaný ako diamant
odrody chryzoberylu:
alexandrit d. s meňavou farbou vl. m.
beryl nerast používaný ako d. gréc.
odrody berylu:
smaragd sýtozelený d. gréc.-lat.
akvamarín modrozelený až modrý d. lat.
heliodór žltozelený až žltý d. gréc.
morganit ružový d. vl. m.
vorobievit ružový d. vl. m.
opál rôzne sfarbený d.
briliant priehľadný d., druh výbrusu najmä diamantov franc.
butón briliantový gombík al. náušnica franc. klenot.
brioleta druh výbrusu do tvaru mandle, nosený ako prívesok franc. klenot.
naveta úzky a dlhý výbrus skla al. drahých kameňov franc.
mugla hladký, bezfazetový druh výbrusu najmä nepriehľadných drahokamov nem.
kabošon d. vybrúsený do guľata, vyduto franc.
rozeta franc.
ruta d. vybrúsený do tvaru nízkeho ihlanu lat.
tabuľkovec výbrus drahokamu s vrškom v podobe tabuľky lat.
gema lat.
glyptika d. al. polodrahokam, prípadne aj sklo, s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
dubleta brúsený kameň zlepený z dvoch kusov franc.
mixte franc.
mixle polopravá dubleta, s vrchnou časťou z pravého kameňa a spodnou zo skla angl.
solitér jedinečný, samostatne vybrúsený a zasadený d. franc. porovnaj polodrahokam

nerast

minerál lat.
orykto- gréc. v zlož. sl.
organolit n. ústrojného pôvodu, napr. uhlie, živica gréc. miner.
grafit sivočierny mäkký šesťuholníkový n. kovového lesku, tuha gréc. miner.
diamant vzácny najtvrdší nerast používaný ako drahokam al. na technické účely franc. + gréc.
briliant brúsený diamant franc.
bort diamant nevhodný pre klenotníctvo a používaný na tech. účely angl. tech. porovnaj drahokam polodrahokam

stupeň

stupeň 2 miera, úroveň
rang angl. odb.
niveau nivó úroveň franc. odb. a kniž.
dimenzia rozmer, miera, rozsah lat.
grád s. alkoholu v nápoji lat. hovor.
pari passu v rovnakom stupni, v rovnakej miere lat. kniž.
tempo s. rýchlosti tal.
intenzita s. sily, mohutnosti, účinnosti, výdatnosti lat.
swing rytmická intenzita džezu angl. hud.
príma s. v stupnici, pomer dvoch tónov rovnakej výšky lat. hud.
tonika prvý, základný s. v stupnici gréc.-tal.
tonus trvalý s. napätia živého tkaniva gréc.-lat. biol.
formácia s. vývoja ľudskej spoločnosti určený spôsobom výroby a výrobnými vzťahmi lat. marx.
kultúra súhrn hodnôt ako výsledkov tvorivej činnosti ľudí v určitej etape vývoja ľudskej spoločnosti lat.
civilizácia s. al. úroveň spoločenského vývoja, materiálna kultúra, prejavy ľudskej spoločnosti lat.
primitivita nízky s. vývoja, kultúry, zaostalosť, obmedzenosť lat. zried.
debilnosť najľahší s. slabomyseľnosti lat.
imbecilnosť stredný s. slabomyseľnosti lat. lek.
idiotia -cia
idiotizmus najťažší s. slabomyseľnosti lat. lek. psych.
kiu
kjú žiacky s. tech. vyspelosti zápasníka džuda al. karate jap.
dan majstrovský s. tech. vyspelosti zápasníka džuda al. karate jap.
s. prídavných mien a prísloviek:
pozitív prvý s. lat. lingv.
komparatív druhý s. lat. lingv.
superlatív tretí s. lat. lingv.
elatív s. vyjadrený bez porovnávania 2. al. 3. stupňom al. vyjadrujúci veľkú mieru vlastnosti, napr. premilý lat. lingv.
s. veľkosti tlačového písma:
briliant 3 body franc.
diamant 4 body franc. + gréc. polygr.
perl 5 bodov lat. polygr.
nonpareille -rej 6 bodov franc. polygr.
kolonel 7 bodov nem. polygr.
petit 8 bodov franc.
borgis 9 bodov román. polygr.
garmond 10 bodov vl. m. polygr.
breviár 11 bodov lat. polygr.
cicero 12 bodov lat. polygr.
tercia 16 bodov lat. polygr.
parangón 18 bodov gréc. polygr.
text 20 bodov lat. polygr. porovnaj úroveň miera 1 hodnosť