sklo

hyalo- gréc. v zlož. sl.
krištáľ bezfarebné číre s., najmä brúsené gréc.
obsidián čierne až sivočierne lesklé sopečné s. lat. geol.
perlit sivé al. modrosivé sopečné s. s jemnými guličkami román. geol.
pemza sopečné, vulkanické s. s pórovitou al. penovitou štruktúrou používané na ľahčenie betónu a pod. lat.-nem. geol.
tektit zelené, hnedé al. čierne s. rôzneho tvaru, pravdepodobne meteorického pôvodu gréc. geol.
indočinit tektit podľa miesta nálezu vl. m. geol.
opálové s. zakalené priesvitné nepriehľadné biele mliečne s. ind.-lat.
didyma farebné absorpčné s. gréc. tech.
neofan farbené s. na okuliare proti slnku gréc.
simax čes. tepelne a chem. vysoko odolné borokremičité s. používané ako varné s. um. obch.
jenské s. vl. m.
supremax chem. a tepelne odolné s. používané v chémii a pri varení lat. tech.
termopan tepelne izolačné s. gréc. tech.
pyrex chem. s. s vysokou tepelnou odolnosťou gréc. sklár.
vitrasil tepelne izolačné s. zložené z dvoch tabúľ s vložkou zo sklených vláken um. tech.
triplex trojvrstvové s., z kt. neodletujú úlomky lat. + gréc. sklár.
plexisklo dokonale priehľadná bezfarebná plastická látka, organické s. lat. + slov. tech.
millefiori s. zdobené kvetmi tal. výtv.
reticelli -če- nitkové, sieťované s. zdobené vláknami tal. výtv.
simili tal. sklár.
šatón brúsené s. napodobňujúce brúsený drahokam podložené lesklým kovovým povlakom franc.
hyalit čierne nepriehľadné s. zdobené ornamentami, vyrobené v čes. sklárňach, 19. st. gréc. sklár.
štras olovnaté brúsené s. na výrobu bižutérie, napodobenín drahokamov vl. m. sklár.
kraklé s. al. porcelán s umelo vytvorenými povrchovými trhlinkami franc.
naveta úzky a dlhý výbrus s. al. drahých kameňov franc.
gema lat.
glyptika d. al. polodrahokam, prípadne aj s., s vyrezaným al. vyrytým obrazom, ako prívesok al. prsteň gréc. výtv.
intaglia gema so zahĺbeným reliéfom tal.
kamej gema s vypuklým reliéfom orient.-franc.
lupa zväčšovacie s., šošovka franc.
monokel lupa na jedno oko používané namiesto okuliarov gréc. + lat.-franc.
duplet lupa s dvoma šošovkami lat.
triplet najpoužívanejšia sústava objektívov s troma šošovkami franc. fyz. fot.
verant lupa na prezeranie fotografií lat.
meniskus dutovypuklá al. vypuklodutá lupa gréc. fyz.
bifokál dvojohnisková okuliarové s. lat. opt. porovnaj zrkadlo

napodobnenina

imitovanie lat.
reprodukcia napodobnenie predlohy, obrazu, skutočnosti a pod.; napodobnenie originálu al. predlohy tlačou lat.
kópia n. umeleckého diela s rovnakými rozmermi, materiálom a technikou lat.
faksimile verná n. napr. umeleckého diela bez použitia rovnakého materiálu a technológie lat. odb.
mimézis napodobnenie, umelecké zobrazenie skutočnosti gréc. filoz.
falzum n. vydávaná za pravú vec, napodobené, falšované umelecké dielo, doklad, peniaze a pod., podvrh lat. odb.
atrapa n. tovaru pri reklame, vo výklade a pod. lat.
plagiát napodobnenie cudzieho umeleckého al. vedeckého diela v celku al. časti bez uvedenia predlohy lat.
parafráza dielo voľne spracúvajúce cudziu, najmä lit., hud. al. výtv. predlohu, myšlienku, napr. z dôvodu porovnania hodnôt, zámerné napodobnenie cudzieho diela gréc.
pastiš lit., hud. al. výtv. dielo napodobňujúce iné dielo, n. cudzieho diela franc. odb.
paródia gréc.
persifláž posmešné, zosmiešňujúce napodobnenie konania, správania, vystupovania, najmä známej osoby, pre zábavu al. zosmiešnenie; druh umeleckej lit. napodobňujúci iné dielo al. typ diel s cieľom zosmiešnenia, posmešné napodobnenie umeleckého diela pri zachovaní formy franc. kniž.
travestia zosmiešňujúce napodobnenie vážneho diela so zachovaním jeho základných prvkov, ale s použitím nízkeho a vulgárneho štýlu tal. lit.
karikatúra tal.-franc.
paškvil nepodarená al. skreslená n. tal.
stucco lustro štuko n. mramoru, leštená omietka s mramorovou múčkou tal. stav.
simili tal. sklár.
šatón sklená farebná n. brúseného drahokamu s diamantovým výbrusom podložená lesklým kovovým povlakom franc.
štras n. drahokamu z brúseného olovnatého skla vl. m. sklár.
bižutéria n. pravých šperkov, ozdoba z kovu, zo skla a pod., módny doplnok franc.
onomatopoja napodobnenie prírodného, zvieracieho zvuku, zvukomaľba gréc. lingv. lit.
android mechanická napodobnenina človeka gréc.
model zmenšené zobrazenie, znázornenie predmetu slúžiace ako návrh, vzor, predloha, plán al. n. tal.
maketa zmenšený model archit. al. výtv. diela al. iného predmetu tal.-franc.