Výsledky vyhľadávania

zbierka

zbierka 1 (súbor usporiadaných predmetov)
-téka gréc. v zlož. sl.
archív (z. písomných dokumentov, pamiatok) gréc.
kolekcia (súbor druhovo rovnakých predmetov) lat.
album (z. známok, fotografií a pod. v podobe knihy) lat.
bibliotéka (z. kníh, miestnosť al. budova na túto zbierku, knižnica) gréc.
fonotéka (z. zvukových záznamov) gréc.
diskotéka (fonotéka, najmä na gramofónových platniach) gréc.
filmotéka (z. filmov) angl. + gréc.
videotéka (z. magnetických záznamov obrazu a zvuku) lat. + gréc.
vinotéka (z. kvalitných vín) lat. + gréc.
galéria (z. obrazov, sôch, umeleckých predmetov) tal.
glyptotéka (z. sochárskych diel, najmä antických) gréc. výtv.
panoptikum (z. rozličných zaujímavých predmetov, voskových figurín a pod.) gréc.
ludotéka (verejná z. hier) lat. + gréc.
glyptotéka (z. drahokamov s vyrezaným al. vyrytým obrazom) gréc.
lapidárium (z. kamenných starožitností, najmä plastík, úlomkov stavieb, skamenelín) lat. odb.
militáriá (z. dokladov al. predmetov k dejinám vojenstva, najmä zbraní, voj. techniky, rovnošiat, vyznamenaní a pod.) lat. odb.
insektárium (z. hmyzu) lat. odb.
herbár (z. sušených lisovaných rastlín) lat.