Výsledky vyhľadávania

jazdiareň

manéž (krytá voj. j.) tal.-franc. voj.
hipodróm (dostihová dráha, budova s j., so stajňami a pod.) gréc.
turf (dostihová dráha) angl. šport.
track /trek/ (dostihová klusácka dráha) angl. šport.
parkúr (jazdecká pretekárska dráha s prekážkami na skokové súťaže) franc. šport.

dráha

dráha 3 (miesto na preteky)
-dróm gréc. v zlož. sl.
štreka (dlhšia bežecká d.) nem. hovor.
pista (pretekárska d. na športovom štadióne) franc. šport.
xystos (atletická krytá d. v starogréc. gymnáziu) gréc. archit.
velodróm (naklonená, klopená cyklistická d.) lat.-franc. + gréc.
turf (dostihová d.) angl. šport.
hipodróm (d. pre závody na koňoch a vozoch v starom Grécku a Ríme hist.; dostihová d., budova s jazdiarňou, stajňami a pod.) gréc.
track /trek/ (dostihová klusácka d.) angl. šport.
parkúr (jazdecká pretekárska d. s prekážkami na skokové súťaže) franc. šport.
manéž (krytá voj. jazdiareň) tal.-franc. voj.
motodróm (d. na preteky jednostopových vozidiel) lat. + gréc.
speedway /spídvej/ (plochá d. na motocyklové preteky) angl. šport.
autodróm (automobilová skúšobná al. pretekárska d.) gréc.

dostihy

racing /rejsing/ angl. šport.
turf angl. šport.
derby (d. trojročných koní na 2,4 km) angl. vl. m.
steeplechase /stíplčejs/
stíplčejs angl. šport.
stípl (prekážkové d. najmenej na 3,2 km) angl. slang. šport.
omnium (jazdecké preteky s vyrovnávaním šancí koní nesenou hmotnosťou) lat. šport.