Výsledky vyhľadávania

dráha

dráha 3 (miesto na preteky)
-dróm gréc. v zlož. sl.
štreka (dlhšia bežecká d.) nem. hovor.
pista (pretekárska d. na športovom štadióne) franc. šport.
xystos (atletická krytá d. v starogréc. gymnáziu) gréc. archit.
velodróm (naklonená, klopená cyklistická d.) lat.-franc. + gréc.
turf (dostihová d.) angl. šport.
hipodróm (d. pre závody na koňoch a vozoch v starom Grécku a Ríme hist.; dostihová d., budova s jazdiarňou, stajňami a pod.) gréc.
track /trek/ (dostihová klusácka d.) angl. šport.
parkúr (jazdecká pretekárska d. s prekážkami na skokové súťaže) franc. šport.
manéž (krytá voj. jazdiareň) tal.-franc. voj.
motodróm (d. na preteky jednostopových vozidiel) lat. + gréc.
speedway /spídvej/ (plochá d. na motocyklové preteky) angl. šport.
autodróm (automobilová skúšobná al. pretekárska d.) gréc.

cesta

cesta 1 (pás zeme upravený na dopravu)
trasa franc.
radiála (komunikácia smerujúca od stredu mesta k jeho obvodu) lat. stav.
transverzála (komunikácia spájajúca mestské obvody, ale neprechádzajúca centrom mesta) lat. dopr.
magistrála (mestská trieda s veľkým dopravným významom) lat.
inžinierska stavba (dopravná stavba) franc. stav.
aleja (c. vysadená zo strán stromami, stromoradie) franc.
asfalt (vozovka pokrytá čiernou živicou, zmesou pevných a kvapalných uhľovodíkov) gréc. hovor.
serpentína (kľukatá, hadovitá c. s mnohými zákrutami, najmä vo svahu) lat.
autostráda (diaľková c. vyhradená pre motorové vozidlá, mimoúrovňovo križujúca ostatné cesty, diaľnica) tal.
speedway /spídvej/ (c. typu autostrády na amer. kontinente) angl. dopr.
highway /hajvej/ (diaľková c. s prednosťou v jazde, v USA a Veľkej Británii) angl.
strada /-rá-/ (c., ulica al. trieda v tal. prostredí) tal.
via (c. al. ulica v starom Ríme) lat.
pikada (c. v brazílskom pralese) port.
pista (vyjazdená c. v saharskej púšti) franc.
dromos (hlavná c. vedúca ku staroegypt. chrámu lemovaná zo strán sfingami) gréc.
rokáda (komunikácia rovnobežná s líniou frontu al. kolmá na smer presunu vojsk) franc. voj.
korzo tal.
promenáda (prechádzková c., miesto na hromadné prechádzanie sa najmä v meste, kúpeľoch) franc.
štreka (dlhá c.) nem. hovor.
street /strít/ (ulica) angl.
chaussée /šosé/ (široká, spevnená c. al. ulica) franc.
magistrála (mestská trieda s veľkým dopravným významom) lat.
prospekt (široká dlhá rovná veľkomestská ulica) lat. archit.
avenue /-nü/ (široká, veľkomestská, hlavná ulica, trieda, často so stromoradím) franc.
avenida (veľkomestská hlavná c., najmä so stromoradím, v Južnej Amerike a Španielsku) špan.
bulvár (široká, veľkomestská, obvodová ulica zastavaná, príp. so stromoradím) franc.
šikátor (úzka tmavá ulička) maď. zastar.
impas (slepá ulica) lat. kniž. porovnaj dráha 2

preteky

racing /rejsing/
race /rejs/ angl. šport.
míting (príležitostné šport. p.) angl. šport.
open (p. otvorené pre amatérov aj profesionálov) angl. šport. slang.
memoriál (p. na počesť významného športovca) lat. šport.
šprint (bežecké al. cyklistické p. na krátkej trati) angl. šport.
maratón (bežecké p. na trati 42,195 km) vl. m. šport.
cross /kros/
kros (ľahkoatletický cezpoľný beh v rôznom teréne) angl.
štafeta (p. družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy) tal. šport.
cyklotrial gréc. + angl. šport.
trial (cyklistické terénne p. s prekážkami) lat. hovor.
omnium (cyklistický viacboj zložený z viacerých disciplín; jazdecké p. s vyrovnávaním šancí koní nesenou váhou) lat. šport.
regata (p. plachtových, veslových al. motorových lodí) tal. šport.
singel (p. jednomiestnych šport. lodí, napr. kajak, kanoe) angl. šport.
duatlon (p. skladajúce sa z behu a jazdy na bicykli) gréc. šport.
triatlon (p. skladajúce sa z plávania, jazdy na bicykli a behu) gréc. šport.
biatlon (zimný dvojboj, beh na lyžiach a streľba) lat. + gréc. šport.
slalom (p. na lyžiach, lodiach a pod. po trati vyznačenej bránkami, jazda medzi bránkami) nór. šport.
superdží (superobrovský slalom) angl. šport.
skateboarding /skejtbord-/
skejtbording angl. šport.
skate /skejt/
skejt (p. na šport. náčiní v podobe dosky na kolieskach) angl. šport. hovor.
autokros (p. automobilov po okružnej trati v náročnom teréne) gréc. + angl.
enduro (medzinárodná šesťdenná terénna motocyklová súťaž) šport.
rallye /reli/ (súťaž motorových vozidiel s nutnosťou dodržať predpísaný časový limit) angl.
motokros (p. na jednostopových vozidlách v ťažkom teréne) lat. + angl.
sajdkárkros (p. na jednostopých vozidlách s postranným prívesným vozíkom) angl. motor.
trial (motocyklové terénne p.) lat. šport.
speedway /spídvej/ (motocyklové p. na plochej dráhe) angl. šport.
bikros (cyklistické terénne rýchlostné p. na špeciálnych bicykloch) lat. + angl.
agón (p., zápas, pôvodne v starom Grécku) gréc.
nemejské hry (starogréc. šport. hry v behu, zápasení a pod.) vl. m. hist.
istmické hry (starogréc. hry na počesť boha Poseidóna so šport. a umeleckými súťažami) gréc. hist.
pentatlón (staroveký olympijský päťboj, beh, hod diskom, skok do diaľky, hod oštepom, zápas) gréc. hist. porovnaj súťažzápas 3hra 3dostihy