Výsledky vyhľadávania

tlak

tlak 2 pozri nátlak

tlak

tlak 1 (pôsobiaca sila)
mano- gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
piezo- gréc. v zlož. sl.
-tonia (sila, napätie) gréc. v zlož. sl.
baro- (tiaž) gréc. v zlož. sl.
tigmo- (dotyk, náraz) gréc. v zlož. sl.
tenzia lat. odb.
-tenzia (vnútorný t.) lat. v zlož. sl.
preš (tlačenica) lat.-nem. hovor.
stres (orientovaný t. v zemskej kôre) angl. geol.
turgor (vnútorný t. v živej bunke) lat. biol. bot.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia (zníženie krvného t.) gréc. lek.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia (zvýšenie krvného t.) gréc. lek.

tlačenica

skrumáž (dav, nával, stisk, mrvenica) angl. pren.
preš (tlak) lat.-nem. hovor.

liečenie

medikácia gréc. lek.
-iatria /ja-/ gréc. v zlož. sl.
-patia gréc. lek. v zlož. sl.
-terapia gréc. v zlož. sl.
terapia (spôsob liečby, liečenia) gréc. lek.
kúra (sústavné l., napr. v kúpeľoch) lat.
rehabilitovanie (l. vracajúce po chorobe al. úraze nápravným cvičením funkciu, schopnosť, pohyblivosť) lat. lek.
šok (l. používajúce silný fyzický al. duševný umelo vyvolaný otras) franc.-angl. lek.
farmakoterapia (l. liekmi, pôsobením liekov) gréc. lek.
alopatia (l. snažiace sa v tele vyvolať obranný mechanizmus liekmi opačného účinku) gréc. lek.
homeopatia (l. spočívajúce v podávaní nepatrných dávok lieku, vychádzajúce zo zásady, že podobné sa lieči podobným) gréc. lek.
izopatia (l. látkami vznikajúcimi pri určitej, tej istej, chorobe) gréc. lek.
chemoterapia (l. nádorových, infekčných a parazitných chorôb chemickými prostriedkami) gréc. lek.
fyzioterapia (l. fyzikálnymi metódami, napr. vodoliečbou a pod.) gréc. lek.
balneoterapia (l. prírodnými liečivými zdrojmi, kúpeľná liečba) lat. + gréc. lek.
krenoterapia (l. liečivými prameňmi, žriedlami) gréc. lek.
limoterapia (kúpeľná l. bahnom) gréc. lek.
hydroterapia (l. vodnými kúpeľmi a strekmi rôznej teploty, vodoliečba) gréc. lek.
speleoterapia (l. pobytom v jaskyni) gréc. lek.
talasoterapia (l. pobytom pri mori a kúpaním v mori) gréc. lek.
oxygenoterapia (l. kyslíkom) gréc. lek.
magnetoterapia (l. magnetickým poľom) gréc. lek.
helioterapia (l. slnečnými lúčmi, slnečným žiarením) gréc.
fototerapia gréc. lek.
lukoterapia (l. svetlom, svetelným žiarením, svetloliečba) lat. + gréc. lek.
fytoterapia (l. rastlinami, liekmi rastlinného pôvodu) gréc. farm. lek.
organoterapia (l. výťažkami zo živočíšnych ústrojov) gréc. farm.
sitioterapia (l. vhodným jedlom, diétou) gréc. lek.
kryoterapia (l. nízkymi teplotami, zmrazovaním) gréc. lek.
kneippovanie /knaj-/
knajpovanie (l. studenou vodou, otužovanie) vl. m. lek.
termoterapia (l. teplom) gréc. lek.
pyroterapia (l. niektorých zápalov vyvolávaním teploty, horúčky) gréc. lek.
diatermia (l. založená na prehrievení telesných tkanív a orgánov pomocou vysokofrekvenčného elektrického poľa) gréc. lek.
aeroterapia (l. vzduchom) gréc.
aktinoterapia (l. žiarením, ožarovanie) gréc. lek.
kauterizácia (l. opálením tkaniva rozžeraveným drôtom) gréc. lek.
mechanoterapia (l. cvičením na prístrojoch) gréc. lek.
psychoterapia (l. duševných a telesných porúch psych. prostriedkami, rečou, gestami a pod.) gréc. lek.
muzikoterapia (l. s využitím hudby a hud. nástrojov) lat. + gréc. lek. psych.
hipoterapia (l. pohybovo chorých jazdou na koni) gréc. lek.
ergoterapia (l. prácou) gréc. lek.
manupresúra (l. používajúce tlak, najmä tlak prstov, na určité body povchu ľudského tela na odstránenie bolesti) lat. lek.
cheiropraxia (l. založené na mechanickom pôsobení na chrbticu so zámerom liečiť choroby v iných častiach tela) gréc. lek.
akupunktúra (l. používajúca vpichovanie ihiel do určených bodov ľudského tela, najmä na odstránenie bolesti) lat. lek.
ignipunktúra (čín. akupunktúra pomocou žeravých ihiel) lat. lek.
ortoptika (l. škuľavosti sústavou cvičení) gréc. lek.
reiki (l. položením rúk na liečenú osobu) ?

sila

sila 1 (zdroj, príčina pohybu)
energia (s. schopná vykonávať prácu, miera rôznych foriem pohybu hmoty vo vzájomných premenách prejavujúca sa v schopnosti vykonávať prácu) gréc. fyz.
anergia (časť energie systému, kt. nie je možné premeniť na mechanickú prácu) gréc. fyz. tech.
exergia (časť energie systému, kt. je možné premeniť na mechanickú prácu) gréc. fyz. tech.
dynamo- (energia) gréc. v zlož. sl.
trakcia (ťažná s., pohon na dopravu, ťahanie dopravných prostriedkov bez vlastného pohonu) lat. dopr.
intenzia (napätie) lat. lek.
reakcia (s. vznikajúca ako odpoveď na pôsobenie inej sily) lat. fyz.
impakcia (nárazová s.) lat. odb.
gravitácia (príťažlivosť, príťažlivá sila) lat. fyz.
adhezívnosť lat. fyz.
adherentnosť (príťažlivá s. medzi látkami, predmetmi, priľnavosť) lat. odb. a kniž.
kohézia (pôsobenie príťažlivých síl) lat.
repulzia (odpudivá s., odpudivosť) lat. fyz.
impedancia (odpor sústavy proti uvedeniu do kmitavého pohybu) lat. lek.
frikcia (s. pôsobiaca proti pohybu telesa, kt. je v dotyku s iným telesom, odpor, trenie) lat. fyz.
viskozita (odpor medzi časticami tekutiny pri prúdení, vnútorné trenie tekutín, väzkosť) lat. fyz.
-tonia (napätie, tlak) gréc. v zlož. sl.
horse power /horspaur/ (konská s., kôň, staršia jednotka výkonu) angl. fyz.

dotyk

kontakt (spojenie, styk, tesný vzťah predmetov al. ľudí; d. dvoch vodivých častí elektrického obvodu eltech.) lat.
štrajch (ľahký d., škrabnutie) nem. hovor. expr.
tečovanie angl.
teč (d. o loptu, puk a pod. v športových hrách) angl. slang. šport.
petting (erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov, ľúbostná hra bez súlože) angl. psych.
necking /nek-/ (erotické dotyky v hornej časti tela) angl. psych.
tigmo- (tlak, náraz) gréc. v zlož. sl.

záťaž, zaťaženie

záťaž, zaťaženie 2 (psych. tlak)
pregravácia (nadmerné z., preťaženie) lat. + gréc. zried. kniž.
onerozita (z. záväzkom, povinnosťou) lat. práv.
stres (nadmerná z. na organizmus, súbor podnetov nadmerne zaťažujúcich organizmus) angl. lek. porovnaj napätie 1

záťaž, zaťaženie

záťaž, zaťaženie 1 (fyzický tlak)
balast (prídavný náklad, z. na zlepšenie ovládateľnosti doprav. prostriedku) nem.
tonáž (vlaková z., hmotnosť vlaku a nákladu) lat.-franc. dopr.
pregravácia (nadmerné z., preťaženie) lat. + gréc. zried. kniž. porovnaj náklad 1

náraz

perkusia lat. kniž. a odb.
kolízia lat.
impakcia (prudký n. dvoch predmetov, zrážka) lat. odb.
karambol (n. gule na zvyšné dve pri biliarde; zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda hovor.) špan.
triplé (trojitý n. na stenu biliardu) franc.
havária (zrážka, nehoda) arab.-franc.
abordáž (zrážka dvoch al. viac lodí) franc. lod.
tigmo- (dotyk, tlak) gréc. v zlož. sl.

napätie

napätie 3 (veličina)
intenzia (sila) lat. lek.
tonus (trvalý stupeň napätia živého tkaniva) gréc.-lat. biol.
-tonia (tlak, sila) gréc. v zlož. sl.

vnucovanie, vnútenie

diktát (vnútený príkaz, prikazovanie, rozkaz, požiadavka, nariadenie, mocenský nátlak, nútenie) lat.
indoktrinácia (v. názoru úsilie smerujúce k vynútenému prijatiu určitého učenia, sústavy zásad, názorov, tlak k tomu vedúci) lat. kniž.
oktrojovanie (vydávanie, vydanie ústavy al. zákona bez súhlasu zastupiteľského orgánu, vnútenie ústavy al. zákona) franc. zastar. polit. a kniž.
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 13. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.