Výsledky vyhľadávania

tlakový

mano- gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
piezo- gréc. v zlož. sl.
baro- (tiažový) gréc. v zlož. sl.

čuch

-osmia gréc. v zlož. sl.
chemorecepcia (vnímanie podnetov chemickej povahy, chuť, č.) gréc. + lat. biol.
oxyosmia (zvýšená ostrosť čuchu) gréc. lek.
dyzosmia (porucha citlivosti čuchu) gréc. lek.
hyposmia (citlivosť č., znížené vnímanie čuchových podnetov) gréc. lek.
hyperosmia (citlivosť č., zvýšené vnímanie čuchových podnetov) gréc. lek.
kakosmia (porucha č., falošné vnímanie nepríjemných zápachov) gréc. lek.
pseudosmia (porucha č., mylné vnímanie vône al. zápachu) gréc. lek.
parosmia (porucha č., vnímanie neexistujúceho pachu) gréc. lek.
anosmia (úplná strata č.) gréc. lek.

tlak

tlak 1 (pôsobiaca sila)
mano- gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
piezo- gréc. v zlož. sl.
-tonia (sila, napätie) gréc. v zlož. sl.
baro- (tiaž) gréc. v zlož. sl.
tigmo- (dotyk, náraz) gréc. v zlož. sl.
tenzia lat. odb.
-tenzia (vnútorný t.) lat. v zlož. sl.
preš (tlačenica) lat.-nem. hovor.
stres (orientovaný t. v zemskej kôre) angl. geol.
turgor (vnútorný t. v živej bunke) lat. biol. bot.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia (zníženie krvného t.) gréc. lek.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia (zvýšenie krvného t.) gréc. lek.

čuchový

olfaktorický lat. anat.
osmo- gréc. v zlož. sl.

cukor

cukor 2 (organická zlúčenina) orient.-nem.
glyco- /-ko/
saccharo- /-cha-/ gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
glycidy gréc.
sacharidy (cukry) gréc. chem.
monosacharid (jednoduchý c.) gréc. + lat. chem.

zápach

-osmia gréc. v zlož. sl.
ozón gréc. iron. slang.
odor (pach) franc. expr.
halitóza (zapáchajúci dych) lat. lek.
kakostomia (z. z úst) gréc. lek.
fetor (chorobný z. z úst) lat. lek.