Výsledky vyhľadávania

náraz

perkusia lat. kniž. a odb.
kolízia lat.
impakcia (prudký n. dvoch predmetov, zrážka) lat. odb.
karambol (n. gule na zvyšné dve pri biliarde; zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda hovor.) špan.
triplé (trojitý n. na stenu biliardu) franc.
havária (zrážka, nehoda) arab.-franc.
abordáž (zrážka dvoch al. viac lodí) franc. lod.
tigmo- (dotyk, tlak) gréc. v zlož. sl.

súčasný

súčasný 2 (jestvujúci naraz s iným, súbežný)
izochrónny gréc. odb.
paralelný gréc. kniž.
synchronický gréc. kniž. a odb.
synchro- gréc. v zlož. sl.
simultánny (súčasne, naraz prebiehajúci, existujúci, súbežný) lat.

naraz

en bloc /án blok/ (spoločne, spolu, vcelku, hromadne) franc. kniž.
na ex (do dna, až do dna) lat. vypiť na ex

tlak

tlak 1 (pôsobiaca sila)
mano- gréc. v zlož. sl.
osmo- gréc. v zlož. sl.
piezo- gréc. v zlož. sl.
-tonia (sila, napätie) gréc. v zlož. sl.
baro- (tiaž) gréc. v zlož. sl.
tigmo- (dotyk, náraz) gréc. v zlož. sl.
tenzia lat. odb.
-tenzia (vnútorný t.) lat. v zlož. sl.
preš (tlačenica) lat.-nem. hovor.
stres (orientovaný t. v zemskej kôre) angl. geol.
turgor (vnútorný t. v živej bunke) lat. biol. bot.
hypotenzia gréc. + lat.
hypotónia (zníženie krvného t.) gréc. lek.
hypertenzia gréc. + lat.
hypertónia (zvýšenie krvného t.) gréc. lek.

dotyk

kontakt (spojenie, styk, tesný vzťah predmetov al. ľudí; d. dvoch vodivých častí elektrického obvodu eltech.) lat.
štrajch (ľahký d., škrabnutie) nem. hovor. expr.
tečovanie angl.
teč (d. o loptu, puk a pod. v športových hrách) angl. slang. šport.
petting (erotické dotyky v dolnej časti tela, v oblasti pohlavných orgánov, ľúbostná hra bez súlože) angl. psych.
necking /nek-/ (erotické dotyky v hornej časti tela) angl. psych.
tigmo- (tlak, náraz) gréc. v zlož. sl.

dno

polder (d. bývalého plytkého mora chránené hrádzami proti zaplaveniu, vysušené a zúrodnené, Holandsko a Nemecko) hol. geogr.
psamón (pieskovité d. a pobrežie) gréc. ekol.
infralitorál (oblasť dna mora, jazier a vodných nádrží s dostatkom svetla, s vyššími rastlinami a so svetlomilnými riasami) lat.
fytal (oblasť dna s dostatkom svetla pre život rastlín) gréc. biol.
bentál (oblasť dna oceánov zasahujúca od brehu do hlbín) gréc. geol. geogr.
batyál (bentál od 200 do 2 000 m hĺbky) gréc.
abysál (bentál od 1 000 do 6 000 m hĺbky) gréc.-lat.
hadál (bentál od 6 000 m hĺbky) gréc.
profundál (oblasť dna sladkovodných jazier a vodných nádrží) lat. geol.
(na) ex (až do dna, naraz) lat. vypiť na ex

spolu

spolu 2 (ako jeden celok, dovedna, dokopy)
para- gréc. v zlož. sl.
kumulatívne (hromadne, úhrnne) lat.
en bloc /án blok/ (vcelku, hromadne, naraz) franc. kniž.
en masse /án mas/ (vcelku, hromadne, masovo) franc. kniž.
summa summarum /suma sumárum/
suma sumárum lat. hovor.
sumárne (celkovo, vcelku, úhrnne, súhrnne, dovedna) lat.
in summa (celkovo, súhrnne, dohromady, vcelku) tal. kniž.
bajzom nem. hovor.
pajzom nem. nár. expr.
cakumpak nem. hovor.
syl- (dovedna, dohromady, jedno s druhým) gréc. v zlož. sl.
ana- gréc. v zlož. sl. porovnaj celkovo

dávka

dávka 2 (vymedzené množstvo)
porcia lat.
dupľa (druhá al. dvojnásobná d. jedla) lat. slang.
repete (opakovaná d., najmä jedla) lat. hovor.
dasch /deš/ (d. odmeraná dávkovacou zátkou) angl. potrav.
dóza (d. lieku) gréc. farm.
šarža (d. látky vyrobená naraz) franc.
pro dosi /dózi/ (na jednu d., jednotlivo) lat. farm.
pro die /pró dije/ (denná d., najmä lieku) lat. lek.
dosis letalis (smrteľná d.) lat. lek.
joint /džojnt/ (d. drogy vo forme cigarety) angl. slang.
trip (d. drogy LSD a pod.) angl. slang.

spoločne

kolektívne (spolu, hromadne) lat.
in communi /ko-/ (všeobecne, spolu) lat.
en bloc /án blok/ (vcelku, hromadne, spolu, naraz) franc. kniž.
en masse /án mas/ (spolu, vcelku, hromadne, masovo) franc. kniž.
holport (na polovicu, o spoločnom užívaní) nem. zastar. porovnaj spoločný

hromadne

kolektívne (spoločne, spolu) lat.
in corpore /kor-/ (všetci, vcelku) lat.
en bloc /án blok/ (vcelku, spolu, spoločne, naraz) franc. kniž.
en masse /án mas/ (spoločne, spolu, vcelku, masovo) franc. kniž. porovnaj hromadný

splodenie

polytokia (s. viacerých potomkov naraz) gréc. biol. porovnaj plodenie
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 15. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.