Výsledky vyhľadávania

náraz

perkusia lat. kniž. a odb.
kolízia lat.
impakcia (prudký n. dvoch predmetov, zrážka) lat. odb.
karambol (n. gule na zvyšné dve pri biliarde; zrážka dvoch motorových vozidiel, nehoda hovor.) špan.
triplé (trojitý n. na stenu biliardu) franc.
havária (zrážka, nehoda) arab.-franc.
abordáž (zrážka dvoch al. viac lodí) franc. lod.
tigmo- (dotyk, tlak) gréc. v zlož. sl.

úder

iktus lat. odb.
perkusia lat. kniž. a odb.
šajba (prudká, silná strela, rana) rus. slang. šport. porovnaj strela 2
bomba tal. šport.
puma gréc.-franc. šport.
trefa nem. hovor.
morda (silný, prudký ú.) nem. slang.
forehand /forhend/ (dlaňový ú. hraný na rovnakej strane tela, napr. pravou rukou na pravej strane v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
backhand /beghend/ (ú. od tela, pravou rukou z ľavej strany, spakruky, v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
liftovaný ú. (ú. s vrchnou rotáciou, falšom, v tenise, stolnom tenise a hokeji) angl. šport.
match ball /mečból/ (ú. v tenise a vo volejbale, podanie, kt. môže rozhodnúť o výsledku) angl. šport.
drive /drajv/ (prudký ú. zhora, vrchné podanie v loptových hrách, napr. tenis, stolný tenis, golf, volejbal) angl. šport.
servis (podanie, vhodenie, uvedenie lopty do hry v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
smeč (útočný ú., prudké zrazenie lopty na územie súpera v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
čop (ú. v sieťových hrách, hraný so silnou spodnou rotáciou lopty al. loptičky, rezaná lopta) angl. šport.
lob (ú., keď lopta preletí súpera hrajúceho pri sieti vysokým oblúkom, v tenise al. inej loptovej hre, napr. volejbale) angl. šport.
gameball /gejmbol/
gejmbal (rozhodujúce podanie v tenisovej hre) angl. šport.
setbal (rozhodujúce podanie, hra al. lopta v samostatnej časti šport. zápasu v tenise al. volejbale) angl. šport.
overhead /ouverhed/ (ú. nad hlavou, podanie al. smeč v tenise) angl. šport.
return /ritörn, ritern/ (ú., ktorým hráč vracia loptu po podaní súpera v tenise) angl. šport.
stopbal (zahratie lopty s rotáciou tesne za sieť v tenise) angl. šport.
let (neplatná lopta v tenise) angl. šport.
volej (zásah lopty počas jej letu) angl. šport.
bager (ú. používaný na vybranie, odrazenie lopty oboma rukami nízko nad zemou zospodu) hol. šport. slang.
topspin (ú. s vrchnou rotáciou loptičky v stolnom tenise) angl. šport.
halfvolej (ú. al. kop do lopty hneď po odskoku od hracej plochy v loptových hrách, napr. tenis, futbal) angl. šport.
eso (bod získaný priamo z prudkého podania pri tenise, stolnom tenise a volejbale) lat.-nem. šport. slang.
fight /fajt/ (ú. v boxe) angl. šport.
direkt (priamy zásah v boxe) lat. hovor.
jab /džeb/ (tvrdý priamy krátky ú. z bezprostrednej blízkosti v boxe) angl. šport.
uppercut /aperkat/ (zdola nahor vedený na bradu al. žalúdok, zdvihák v boxe) angl. šport.
shot /šot/ (zásah v boxe) angl. šport.
knokaut (zrazenie súpera k zemi najmenej na 10 sekúnd v boxe) angl. šport.
flap /flep/ (dva údery v stepe) angl. tan.
buzar (ú. pri biliarde, keď guľa narazí najprv na mantinel) franc.

zapálenie

zapálenie 1 (spôsobenia ohňa, požiaru a pod.)
flambovanie (úprava mäsa pri stole poliatím jedla alkoholom a z., na ovplyvnenie chuti a vône jedla) lat.-franc.
perkusia (z. výbušniny nárazom al. úderom) lat. voj.

poklep

perkusia (lekársky p., vyšetrovanie poklepávaním na povrch ľudského tela) lat. lek.

vyšetrovanie

-scopia /sko-/
-skopia gréc. odb. v zlož. sl.
investigácia (pátranie) lat. odb.
inkvizícia (prísne v.) lat. pren. expr.
inšpekcia (lekárske v., vyšetrenie, ošetrovaie, ošetrenie) lat. lek. zastar.
sondovanie franc.
sondáž franc. kniž. a odb.
sondácia (skúšobné zisťovanie, prieskum, skúmanie) franc. kniž.
auskultácia (v. počúvaním, načúvaním, zisťovaním zvukových javov vznikajúcich pri činnosti niektorých orgánov, lekársky posluch) lat. lek.
aspekcia (prehliadka, skúmanie, pozorovanie, prehliadka, v. zrakom) lat. lek. veter.
palpácia (v. ohmatávaním, lekársky pohmat) lat. lek.
indagácia (v. dutiny hmatom) lat. lek.
endoskopia (v. telových dutín a dutých orgánov pomocou zvláštneho prístroja) gréc. lek.
perkusia (v. poklepávaním na povrch ľudského tela, lekársky poklep) lat. lek.
röntgenoskopia (v. pomocou elektromagnetického žiarenia s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou, presvecovanie týmto žiarením, snímkovanie) vl.m. + gréc.
tomografia (hĺbkové snímkovanie orgánov) gréc. lek.
stratigrafia (röntgenoskopia využívajúca vrstvové hĺbkové snímky) lat. + gréc. lek.
skiagrafia (röntgenoskopia, pri kt. sa získava trvalý obraz vyšetrovaného orgánu) gréc. lek.
skiaskopia (röntgenoskopia, pri kt. sa vyšetrovaný orgán pozoruje priamo) gréc. lek.
abreografia (snímkovanie zo štítu) vl.m. + gréc. lek.
seriografia (röntgenoskopia spočívajúca v zhotovení radu snímkov v krátkom čase) lat. + gréc. lek.
mamografia (röntgenoskopia prsníka) lat. + gréc. lek.
echografia gréc. lek.
sonografia (metóda vyšetrovania využívajúca odraz ultrazvuku od tkanív) lat. + gréc. lek.
ergometria (metóda vyšetrovania na určovanie telesnej výkonnosti človeka) gréc. lek.
sfygmoskopia (v. tepu, pulzu) gréc. lek.
sfygmografia (v. tepien so znázornením pulzovej vlny) gréc. lek.
biopsia (v. tkaniva al. časti orgánu vyňatého zo živého organizmu na stanovenie al. potvrdenie diagnózy) gréc. lek.
kraniometria (skúmanie lebky a jej častí meraním) gréc. antrop.
oftalmoskkopia (v. očného pozadia zrakom pomocou očného zrkadielka) gréc. lek.
audiometria (v. sluchu, určovanie sluchového prahu) lat. + gréc. lek.
otoskopia (v. ucha zrakom pomocou ušného zrkadla) gréc. lek.
myringoskopia (v. ušného bubienka zrakom) gréc. lek.
rinoskopia (v. nosovej dutiny zrkadlový prístrojom) gréc. lek.
laryngoskopia (v. hrtana prístrojom) gréc. lek.
echokardiografia (v. srdca využívajúce odraz ultrazvuku) gréc. lek.
tracheoskopia (v. priedušnice zrkadlovým nástrojom) gréc. lek.
stetoskopia (v. pľúcnych a srdcových šelestov prístrojom v tvare rúrky) gréc. lek.
stomatoskopia (optické v. žalúdka) gréc. lek.
laparoskopia (optické v. brušnej dutiny a jej orgánov) gréc. lek.
hysteroskopia (v. dutiny maternice) gréc. lek.
vaginoskopia (v. pošvy optickým prístrojom) lat. + gréc. lek.
amniocentéza (v. plodovej vody počas tehotenstva) gréc. + lat. lek.
fetoskopia (v. plodu v maternici) lat. + gréc. lek.
renografia (v. obličiek pomocou kontrastnej látky) lat. + gréc. lek.
rektoskopia (v. konečníka optickým prístrojom) lat. + gréc. lek.