náboj

munícia strelivo lat.
patróna n. do strelnej zbrane franc.-nem. hovor.
brok malý guľatý n. nem.
diabolka n. do vzduchovej pušky, vzduchovky tal.
magnum lovecký n. s väčším výkonom strely než zodpovedá kalibru zbrane lat.
raketa n. spôsobujúci svetelný a zvukový efekt tal.-nem.
kapsľa n. do detskej hračky, najmä pištole, puzdierko s výbušninou nem. hovor. porovnaj strela 1

nálož

patróna franc.-nem. porovnaj výbušnina

výbušnina

ekrazit franc. voj.
lyddit v. s hlavnou zložkou kyselinou pikrovou vl. m. voj.
dynamit v. s hlavnou zložkou nitroglycerínom gréc. tech.
dynamon v. s hlavnou zložkou dusičnanom amónnym gréc. tech.
amonit bezpečnostná v. z liadku gréc. tech.
amonal bezpečnostná v. z liadku a hliníka gréc. + lat. tech.
pentrit citlivá v. používaná ako náplň do rozbušiek, streliva a pod. um. chem.
tetryl v. do rozbušiek a nábojov gréc. chem.
pentolit liata zmes pentitu a tritolu ako trhavina um. chem. tech.
trinitrotoluén TNT najdôležitejšia voj. trhavina gréc. + vl. m.
oktogén veľmi trieštivá kryštalická v. gréc. chem.
fugas výbušná nálož ukladaná do zeme al. pod vodu, s veľkou ničivou silou franc. voj.
semtex plastická v. čes. výroby vl. m.
plastik v. zložená z výbušnej trhaviny a tvárneho spojiva gréc. chem.
bomba tal. voj.
puma kovový obal naplnený výbušninou gréc.-franc.
petarda závesná trieštivá bomba vybuchujúca pomocou zápalnej šnúry hist.; v. so silným svetelným a zvukovým účinkom, delobuch franc.
patróna nálož franc.-nem.
mína riadená al. samočinná nálož trhavín vo zvláštnom obale lat.