Výsledky vyhľadávania

zásoba

talón len v spoj. „mať v talóne“
forota nem. hovor. len v spoj. „vo forote, do foroty“
rezerva (záloha, nevyužitý al. nevyužívaný zdroj) franc.
repertoár (súhrn prostriedkov na výber) lat. odb.
fond (základná z., základ, základňa) franc.
annona /-nó-/ (z. obilia v starom Ríme) lat. hist.
merinda (z. jedla, najmä na cestu, občerstvenie) franc.-nem. hovor. zastar.
aprovizácia (z. potravín, potraviny ako predmet dopytu za vojny) lať. zastar. kniž.
garderóba (z. šiat, šatstvo, šatník) franc. hovor. zastar.
lexika gréc. lingv.
lexikón gréc. lingv. zastar.
tezaurus (slovná z., z. jazyka, slovník) gréc.-lat. lingv.
portfólio (z. cenných papierov, zmeniek, akcií a pod.) franc.-angl. fin.
portefeuille /portföj/ (z. cenných papierov v majetku banky) franc. fin.

zvyšok

rest (zostatok) tal.-nem. hovor.
rezíduum (zostatok, pozostatok) lat. kniž. a odb.
relikt (pozostatok zo starších čias) lat. kniž. a odb.
rudiment (nedostatočne vyvinutý z. orgánu bez funkcie, významu) lat. biol.
fosília lat. geol.
petrefakt (z. pravekých organizmov zachovaný v hornine, skamenelina) gréc. + lat. geol.
detrit (organické zvyšky, rozpadajúca sa odumretá organická masa) lat. biol. ekol.
saldo (zostatok účtu, rozdiel medzi príjmami a výdavkami, konečný stav pohľadávky al. záväzku) tal. účt. obch.
talón (z. kariet po rozdaní, karty, kt. ostanú po rozdaní) franc.
bago (z. tabaku vo fajke, močka) maď. vulg.

poukážka

šek (poštová p., zloženka) angl. hovor.
bon (p. al. potvrdenka na prevzatú al. vydanú peňažnú čiastku; p. na vyplatenie, odber tovaru a pod., s určitou hodnotou) franc.
talón (p. na vydanie nového kupónového hárka k cennému papieru, akcii) franc. peňaž.
kupón (p. na vyplatenie úroku al. dividendy, súčasť obligácie al. akcie) franc.
token (p. na nominálnu peňažnú hodnotu splatná doručiteľovi tovarom) angl. ekon.
voucher /vaučer/ (p. na odber tovaru al. poskytnutie služby, najmä v cestovnom ruchu) angl.
asignácia (p., kt. veriteľ oprávňuje tretiu osobu, aby prijala plnenie od dlžníka) franc. práv. obch.
almuženka (p. na podporu v nezamestnanosti a pod.) gréc.-nem. hovor.
lós (číslovaná p., na kt. možno pri ťahu dosiahnuť výhru, žreb) nem.
promesa (p. na výhru v lotérii po zaplatení prémie) franc. obch.
asignát (p. na prídel cirk. pôdy počas Veľkej franc. revolúcie) franc. hist.

karta

taroky (druh k. s 54 listami) tal.
taroty (druh k. so 78 listami na veštenie a pod.) tal.
pikety (franc. k.) franc.
štich (k., kt. získava hráč v jednom kole prebitím) nem. kart.
talón (k., kt. ostanú po rozdaní, zvyšok k. po rozdaní) franc.
škart (k. odložená al. vylúčená z hry) tal. kart.
eso lat.-nem.
túz (najvyššia k. vo väčšine kartových hier) germ.
škýzo (najvyššia k. v tarokoch) román.-nem. kart.
adut franc.
tromf (k. prebíjajúca iné k.) lat.-nem.
honér (najvyššia tromfová k. v bridži) franc. kart.
taroky (k. označená rímskou číslicou pri hre s kartami s 54 listami) tal.
pagát (najnižší tarok označený rímskou jednotkou) tal. kart.
mond (najvyššií tarok) nem. kart.
žolík vl. m.
joker /džouker/ angl.
Jolly Joker /džoly džouker/ (k. s obrazom šaša schopná zastúpiť všetky hodnoty) angl.
holba (k. so znakom, farbou gule) nem.
pika (k. so znakom, farbou hrotu kopije) franc. kart.
káro (k. so znakom, farbou kosoštvorca) franc.
tref (k. so znakom, farbou trojlístka) franc.
tercka (zoskupenie troch k.) tal. kart.

papier

papier 3 (cenný p., listina majúca hodnotu)
skriptúra lat. fin.
titer (pôvodne plášť, obal cenného p., titulný list, neskôr cenný list vôbec) franc. peňaž.
au nom /o nom/ franc. obch.
rektapapier (p. na meno znejúci na menovite uvedenú osobu, kt. je oprávnená uplatniť z neho právo) lat.
au porteur /o portör/ (p. na majiteľa, na doručiteľa, vystavený bez určenia veriteľa, pričom právo z neho uplatňuje doručiteľ) franc. obch.
ordrepapier (p. na rad vystavený na meno oprávnenej osoby a obsahujúci doložku na rad umožňujúcu jeho prevod na inú osobu) franc. obch.
a vista (p. splatný na videnie, t. j. pri prvom predložení) tal. práv. obch.
akcia (p. predstavujúci podiel na majetku a zisku, účastina) lat. ekon.
obligácia (dlhopis vydaný najmä štátom) lat. fin.
bond (pevne úročený dlhopis obchodovateľný na burze) angl. fin.
eurobond (obchodovateľný p. verejne emitovaný obchodnou bankou, znejúci na eurodoláre al. inú euromenu) vl. m. + angl.
efekty (p. obchodovaný na peňažných burzách) lat. len v plur.
blue chips /blú čips/ (bezpečné cenné papiere v USA) amer. peňaž.
kupón (p. oprávňujúci na nákup akcií v privatizovanej spoločnosti) franc.
talón (poukážka na vydanie nového kupónového hárka k cennému p., akcii) franc. peňaž.
brief (ponuka cenných p., kt. hľadajú kupca na burze, prianie, želanie predať) nem. peňaž.
exot (p., kt. nie je zaznačený v úradnom kurzovom lístku) gréc. fin.
valeur /valor/ (súhrn cenných p. a peňažných prostriedkov v prevádzke banky) lat. ekon.
nonvaleur /-lér/
nonvalér (bezcenné p. znehodnotené, najmä infláciou) franc. ekon.
promesa franc. obch.
rimesa tal. práv. peňaž.
vekseľ (zmenka) nem. hovor. zastar.
trata (cudzia zmenka) lat.-tal. práv. obch.
akcept (cudzia zmenka prijatá, podpísaná zmenkovým dlžníkom) lat. obch. porovnaj zmenka
šek (p. s príkazom vystavovateľa, aby banka vyplatila istú sumu z jeho účtu) angl. peňaž.
traveller’s cheque /travlerz ček/ (medzinárodný cestovný bankový šek) angl.
konosament (prevoditeľný p. obsahujúci potvrdenie o prijatí al. naložení tovaru na lodnú prepravu, nákladný list) tal. práv.
warrant (skladový, skladiskový záložný list na tovar uložený v sklade) angl. obch.