Výsledky vyhľadávania

zoskupenie

agregát (zoskupovanie bez vnútornej jednoty, združenie, združovanie, spojenie, spájanie, stmelenie, stmeľovanie, nahromadenie, hromadenie) lat.
aglomerácia (zoskupovanie, nahromadenie, hromadenie, zhluk, zhlukovanie kniž. a odb.; nahromadenie veľkého počtu obyvateľstva al. priemyslu, husté osídlenie stav.) lat.
konurbácia (z. viacerých miest s rôznymi vzájomne sa doplňujúcimi funkciami) lat.
konštelácia (z. okolností, síl, vplyvov, ich vzájomný pomer; z., postavenie nebeských telies astron.) lat.
konfigurácia (rozloženie, rozostavenie, rozmiestnenie, usporiadanie) lat. odb. kniž.
figurácia (zostavenie) lat.
asociácia (zoskupovanie ľudí do spoločenstiev na dosiahnutie určitého cieľa) lat.
koalícia (volebné al. vládne z., spojenie, spojenectvo polit. strán, obranné al. útočné z. štátov) lat.
front (z. organizácií, strán, osôb a pod. so spoločným zameraním, cieľom) lat. hist.
blok (z. rovnakých al. podobných predmetov, javov, tvoriace celok; z. ľudí, skupín, štátov s podobnými cieľmi) franc.-nem.
socblok (blok socialistických štátov po 2. svetovej vojne, asi do 1990) lat. + franc. + nem. publ. slang.
pakt (z. štátov na základe medzinárodnej zmluvy) lat.-nem. publ.
koncern (spojenie, zduženie práv. samostatných podnikov do ekon. a fin. celku) lat.-angl. ekon.
spektrum (rozloženie rôznych prvkov, zložiek, jednotlivín, rozsah) lat. kniž. a publ.
panoptikum (z. nerovnorodých, vzájomne nesúvisiacich osôb, predmetov, javov a pod.) gréc. pren.
eufónia (súzvučné z. tónov al. hlások, ľubozvučnosť) gréc. odb.
polyfónia (súzvuk dvoch al. viacerých samostatných melodických línií, mnohohlas, viachlas) gréc. hud.
akord (súzvuk troch al. viacerých tónov) tal. hud.
konsonancia (súzvuk dvoch al. viacerých tónov bez vnútorného napätia) lat. hud.
asonancia (zvuková zhoda samohlások v slabikách na konci veršov, približný rým) lat. lit. porovnaj súzvuk
kakofónia gréc. hud. lingv.
disharmónia lat. + gréc. hud.
disonancia /-so-/ (nesúzvučné z. tónov al. hlások, nesúzvuk, neľubozvuk) lat. hud.
tercka (z. troch kariet) tal. kart. porovnaj spojenie 1súbor 1zostava

karta

taroky (druh k. s 54 listami) tal.
taroty (druh k. so 78 listami na veštenie a pod.) tal.
pikety (franc. k.) franc.
štich (k., kt. získava hráč v jednom kole prebitím) nem. kart.
talón (k., kt. ostanú po rozdaní, zvyšok k. po rozdaní) franc.
škart (k. odložená al. vylúčená z hry) tal. kart.
eso lat.-nem.
túz (najvyššia k. vo väčšine kartových hier) germ.
škýzo (najvyššia k. v tarokoch) román.-nem. kart.
adut franc.
tromf (k. prebíjajúca iné k.) lat.-nem.
honér (najvyššia tromfová k. v bridži) franc. kart.
taroky (k. označená rímskou číslicou pri hre s kartami s 54 listami) tal.
pagát (najnižší tarok označený rímskou jednotkou) tal. kart.
mond (najvyššií tarok) nem. kart.
žolík vl. m.
joker /džouker/ angl.
Jolly Joker /džoly džouker/ (k. s obrazom šaša schopná zastúpiť všetky hodnoty) angl.
holba (k. so znakom, farbou gule) nem.
pika (k. so znakom, farbou hrotu kopije) franc. kart.
káro (k. so znakom, farbou kosoštvorca) franc.
tref (k. so znakom, farbou trojlístka) franc.
tercka (zoskupenie troch k.) tal. kart.