Výsledky vyhľadávania

zhoda

-oid gréc. v zlož. sl.
identickosť (z. vo všetkých vlastnostiach, zhodnosť, totožnosť, rovnakosť) lat. odb. a kniž.
konsenzus (názorová z., súhlas, zhodný názor, súhlasné stanovisko, privolenie; z. vôle zmluvných strán o všetkých al. podstatných náležitostiach zmluvy) lat. kniž.
consensus omnium /konsenzus/
omnium consensu /konsenzú/ (všeobecná z., z. všetkých) lat. kniž.
kongruencia (zhodnosť kniž. a odb.; gramatická z. medzi vetnými členmi lingv.) lat.
konkordancia (súhlas; z. v určitom sledovanom znaku, napr. pri dvojčatách gen.) lat.
konformita (súlad na základe prispôsobenia) lat. odb.
koincidencia (súhlas, splývanie, napr. značiek, javov a pod.) lat.
homológia (zhodnosť, súhlasnosť) gréc. kniž. a odb.
korešpondencia (súladný vzťah medzi javmi, súlad) lat.
paralela gréc.
paralelnosť (podobnosť, obdoba, približná z., zhodnosť vlastností medzi inak rozdielnymi predmetmi) gréc. kniž.
kongeniálnosť (z. nadania, talentu, schopností vynikajúcich ľudí) lat. kniž.
konjunktúra (priaznivá z. okolností, priaznivý stav, vývoj, podmienky) lat.
izochrónia (časová z. javu) gréc.
solidárnosť (vzájomná z., podpora, súdržnosť, pospolitosť, porozumenie, spoluúčasť, spolupatričnosť, svornosť rôzneho stupňa a formy, vzájomnosť) lat.
homochrómia (z. farieb, rovnakofarebnosť) gréc.
izosylabizmus (z. v počte slabík, rovnoslabičnosť) gréc. lit.
rým (zvuková z. na konci veršov) germ.-franc.
monorým (jediný rým v básni) gréc. + franc.
asonancia (zvuková z. samohlások v slabikách na konci veršov, súzvuk, približný rým) lat. lit.
izokólon (z. dĺžky dvoch al. viacerých rečových taktov v próze) gréc. lit.
izomorfizmus (vzťah medzi objektami, medzi kt. je úplná z. al. podobnosť ich štruktúry) gréc. odb.
izometria (zhodné zobrazenie, zhodnosť) gréc. mat.
homotypia (zhodnosť symetrických orgánov) gréc. biol.
tautonymia (totožnosť lat. mena druhu s rodovým menom v biol. názvosloví) gréc.
krypsis (z. farby živočícha a prostredia, v kt. žije) gréc. zool.
al pari tal.
au pair /o pér/ franc.
pari (z. kurzovej a nominálnej hodnoty pri cenných papieroch) tal. fin. obch.

súhlas

súhlas 1 (zhoda v názore)
pro- lat. v zlož. sl.
placet (dovolenie, povolenie, schválenie, potvrdenie) lat. kniž.
permisia (dovolenie, povolenie) lat. kniž. a odb.
obsignácia (privolenie) lat. kniž.
aklamácia (hromadne a verejne vyjadrený s., napr. pri hlasovanío uznesení) lat.
konsenzus (s. členov skupiny al. spoločnosti s jej usporiadaním, cieľmi a pod.; názorová zhoda, zhodný názor, súhlasné stanovisko, privolenie) lat. kniž.
autorizácia (s. autora s vydaním diela) lat.
imprimatur /-má-/ (s. s tlačením uvedený na poslednej korektúre) lat. polygr.
nihil obstat (s. s vydaním spisu, <i>nič nebráni, neprekáža</i>) lat.
agrément /agremán/
agremán (s. prijímajúceho štátu s osobou diplomatického zástupcu vysielajúceho štátu) franc. dipl.
exequatur (s. prijímajúceho štátu s výkonom činnosti vedúceho konzulátu cudzieho štátu) lat. dipl.
bravó (búrlivý, živý s., pochvala) tal.
consensus omnium /konsenzus/
omnium consensu /konsenzú/ (so všeobecným s., so s. všetkých) lat. kniž.
tacitus consensus /konsenzus/ (tichý s. vyjadrený mlčaním) lat. kniž.
pardon franc. hovor.
ex consensu /konsenz/ (so s.) lat.
sori (žiadosť o prepáčenie, ospravedlnenie, dovolenie, prepáčte, s dovolením, ľutujem) angl. slang. porovnaj schváleniepovolenie

preteky

racing /rejsing/
race /rejs/ angl. šport.
míting (príležitostné šport. p.) angl. šport.
open (p. otvorené pre amatérov aj profesionálov) angl. šport. slang.
memoriál (p. na počesť významného športovca) lat. šport.
šprint (bežecké al. cyklistické p. na krátkej trati) angl. šport.
maratón (bežecké p. na trati 42,195 km) vl. m. šport.
cross /kros/
kros (ľahkoatletický cezpoľný beh v rôznom teréne) angl.
štafeta (p. družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy) tal. šport.
cyklotrial gréc. + angl. šport.
trial (cyklistické terénne p. s prekážkami) lat. hovor.
omnium (cyklistický viacboj zložený z viacerých disciplín; jazdecké p. s vyrovnávaním šancí koní nesenou váhou) lat. šport.
regata (p. plachtových, veslových al. motorových lodí) tal. šport.
singel (p. jednomiestnych šport. lodí, napr. kajak, kanoe) angl. šport.
duatlon (p. skladajúce sa z behu a jazdy na bicykli) gréc. šport.
triatlon (p. skladajúce sa z plávania, jazdy na bicykli a behu) gréc. šport.
biatlon (zimný dvojboj, beh na lyžiach a streľba) lat. + gréc. šport.
slalom (p. na lyžiach, lodiach a pod. po trati vyznačenej bránkami, jazda medzi bránkami) nór. šport.
superdží (superobrovský slalom) angl. šport.
skateboarding /skejtbord-/
skejtbording angl. šport.
skate /skejt/
skejt (p. na šport. náčiní v podobe dosky na kolieskach) angl. šport. hovor.
autokros (p. automobilov po okružnej trati v náročnom teréne) gréc. + angl.
enduro (medzinárodná šesťdenná terénna motocyklová súťaž) šport.
rallye /reli/ (súťaž motorových vozidiel s nutnosťou dodržať predpísaný časový limit) angl.
motokros (p. na jednostopových vozidlách v ťažkom teréne) lat. + angl.
sajdkárkros (p. na jednostopých vozidlách s postranným prívesným vozíkom) angl. motor.
trial (motocyklové terénne p.) lat. šport.
speedway /spídvej/ (motocyklové p. na plochej dráhe) angl. šport.
bikros (cyklistické terénne rýchlostné p. na špeciálnych bicykloch) lat. + angl.
agón (p., zápas, pôvodne v starom Grécku) gréc.
nemejské hry (starogréc. šport. hry v behu, zápasení a pod.) vl. m. hist.
istmické hry (starogréc. hry na počesť boha Poseidóna so šport. a umeleckými súťažami) gréc. hist.
pentatlón (staroveký olympijský päťboj, beh, hod diskom, skok do diaľky, hod oštepom, zápas) gréc. hist. porovnaj súťažzápas 3hra 3dostihy

dostihy

racing /rejsing/ angl. šport.
turf angl. šport.
derby (d. trojročných koní na 2,4 km) angl. vl. m.
steeplechase /stíplčejs/
stíplčejs angl. šport.
stípl (prekážkové d. najmenej na 3,2 km) angl. slang. šport.
omnium (jazdecké preteky s vyrovnávaním šancí koní nesenou hmotnosťou) lat. šport.

prvý

prvý 2 (popredný, významný)
arch- (vedúci) gréc. v zlož. sl.
primus omnium (p. spomedzi všetkých) lat. kniž.
primus inter pares (p. medzi rovnými) lat. kniž. porovnaj významný