Výsledky vyhľadávania

drina

galeje (ťažká, otrocká, nepríjemná, ponižujúca práca) tal. pren. expr.
mordovačka (úmorná, namáhavá práca, lopota) nem. hovor. expr.
fachačka nem. slang.
fuška nem. hovor. expr.
šichta (ťažká, namáhavá práca, veľká námaha) nem. expr.
štrapácia (sústavná fyzická námaha, trmácanie, ťažkosť) tal.-nem. hovor.
túra (namáhavá, vyčerpávajúca práca) franc. hovor. expr.
maratón (dlhá namáhavá, náročná práca) vl. m. pren.
herkulovská p. (namáhavá, úmorná, nekonečná práca) vl. m.
sizyfovská p. (namáhavá, ťažká, ale márna, bezvýsledná, zbytočná práca) vl. m.

beh

šprint (veľmi rýchly, obyčajne krátky b. s maximálnym vypätím) angl. šport.
špurt angl.
finiš (veľmi rýchly, s vynaložením najväčšieho úsilia, najmä na konci pretekov) angl. šport.
futing (oddychový b.) angl. šport.
jogging /džoging/
džoging (oddychový b. na zvyšovanie zdatnosti) angl. šport.
cross /kros/
kros (ľahkoatletický cezpoľný b. v rôznom teréne) angl.
maratón (bežecké preteky na trati 42,195 km) vl.m. šport.
steeplechase /stíplčejs/
stípl (prekážkový b. na 3 km) angl. slang.
skiping (b. na mieste na precvičenie, nízky poklus) angl. šport.
galop (b. koňa dlhými skokmi, cval) franc.
štafeta (slávnostný b. na spôsob pretekov družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy) tal.

práca

práca 1 (účelná ľudská činnosť vykonávaná s určitým úsilím)
ergo- gréc. v zlož. sl.
šichta nem. expr.
fachačka nem. slang.
fuška (ťažká, namáhavá p., veľká námaha, drina) nem. hovor. expr.
galeje (ťažká, otrocká, nepríjemná, ponižujúca p.) tal. pren. expr.
mordovačka (úmorná, namáhavá p., drina, lopota) nem. hovor. expr.
maratón (dlhá, namáhavá, náročná p.) vl. m. pren.
túra (namáhavá, vyčerpávajúca p.) franc. hovor. expr.
štrapácia (sústavná fyzická námaha, trmácanie, ťažkosť) tal.-nem. hovor.
herkulovská p. (namáhavá, úmorná, nekonečná p.) vl. m.
sizyfovská p. (namáhavá, ťažká, ale márna, bezvýsledna, zbytočná p.) vl. m.
flákarina (ľahká, nenáročnáp.) ? subšt.
šturmovčina (náhlivá p., dokončievanie úloh na poslednú chvíľu) nem.-rus. hovor.
diletantizmus lat. aj pejor.
fušerstvo nem. hovor. pejor.
fušerina (povrchná, neodborná, zlá, chybná p.) nem. slang.
pakáreň (nezmyselná, hlúpa, samoúčelná, tvrdo vynucovaná p.) indián.-špan. slang. pejor.
rest tal.-nem. hovor.
reštancia (nedokončená, nevybavená p.) lat. zastar.

činnosť

činnosť 1 (vykonávanie práce, povolania, záujmu)
energeia gréc. filoz.
akcia (práca, pôsobenie; zámerná č., konanie s istým cieľom) lat.
aktívnosť (zvýšená č., konanie všeobecne) lat.
hypoaktivita (znížená, oslabená č.) gréc. + lat. psych.
hyperaktivita (nadmerná neúčelná pohybová č., pohybový nepokoj) gréc. + lat. psych.
ofenzíva (rozsiahla útočná aktivita) lat.
agilnosť (horlivá č., horlivosť, činorodosť, čulosť) lat.
organizácia (č. spočívajúca v usporadúvaní, príprave niečoho, príprava, riadenie, správa) gréc.-lat.
prax (účelná cieľavedomá č. meniaca skutočnosť; č. v určitom odbore s cieľom pripraviť sa na povolanie) gréc.
operácia (vykonávanie č., úkon, riadený postup) lat.
transakcia (peňažná, ekon. operácia, peňažný prevod, úkon, zmluva) lat. ekon.
špecialita (č., v kt. niekto vyniká) lat.-franc.
doména franc.
parketa (č., v kt. sa niekto vyzná, kt. rozumie) franc. hovor. publ.
-fikácia (utváranie) lat. v zlož. sl.
maratón (dlhá, namáhavá, náročná č.) vl. m. pren.
kampaň (č. proti niekomu al. niečomu, za niekoho al. niečo; zvýšená č. na splnenie úloh, najmä v poľnohospodárstve) franc.
permanencia (stála, trvalá, nepretržitá č.) lat. kniž.
spontaneita (samovoľná, živelná, neuvedomená, dobrovoľná č., živelnosť, dobrovoľnosť) lat. kniž.
voluntarizmus (svojvoľné konanie, svojvôľa) lat. kniž.
partizánčina (svojvoľná, nezákonná č. na vlastnú päsť) franc. pren. pejor.
kooperácia (spolupráca, súčinnosť) lat.
team-work /tím-/ (spolupráca, súčinnosť skupiny úzko spolupracujúcich ľudí) angl. publ.
synergia gréc. kniž. a odb.
synergizmus (spoločné pôsobenie, spolupráca, spolupôsobenie, súčinnosť) gréc. odb.
šport (č. na posilnenie telesnej kondície spojená so súťažením a snahou o zvýšenie výkonu) angl.
publicistika lat.-franc.
žurnalizmus (č. zameraná na informovanie verejnosti a pôsobenie na ňu v masových informačných prostriedkoch, novinárstvo) franc. zried.
diplomacia (č. zameraná na uskutočnenie cieľov zahraničnej politiky rokovaním) franc.
justícia (č. súdov, súdnych orgánov, súdnictvo) lat.
judikatúra (rozhodovacia č. súdov) lat. práv.
delikvencia (protipráv. konanie, páchanie priestupkov práv. al. mravnej povahy, trestných činov, trestná č.) lat.
kriminalita (protipráv. konanie, páchanie trestných činov, trestná č., zločinnosť) lat. práv.
prekriminalita (protipráv. konanie, páchanie trestných činov deťmi do 15 rokov) lat. práv.
diverzia (záškodnícka č., rozvratníctvo, rozvracačstvo, záškodníctvo, najmä na nepriateľskom al. nepriateľom obsadenom území) lat.
subverzia (podvratná č., rozvratníctvo, podvratníctvo) lat.
sabotáž (zámerné ničenie, poškodzovanie, znemožňovanie výroby, dopravy a pod. z dôvodu odporu k štátnemu zriadeniu, záškodníctvo, rozvratníctvo) tur.-franc.
disent lat.
underground /andergraund/ (tajná, podzemná, nepovolená, zakázaná, protizákonná, nezákonná, protipráv. č., podzemie) angl.
špionáž franc.
špiónstvo román.-nem.
rozviedka (prieskumná, výzvedná č., vyzvedačstvo) rus.
kontrašpionáž (č. zameraná proti nepriateľskej špionáži) lat. + franc. porovnaj konanie 1práca 1práca 2

preteky

racing /rejsing/
race /rejs/ angl. šport.
míting (príležitostné šport. p.) angl. šport.
open (p. otvorené pre amatérov aj profesionálov) angl. šport. slang.
memoriál (p. na počesť významného športovca) lat. šport.
šprint (bežecké al. cyklistické p. na krátkej trati) angl. šport.
maratón (bežecké p. na trati 42,195 km) vl. m. šport.
cross /kros/
kros (ľahkoatletický cezpoľný beh v rôznom teréne) angl.
štafeta (p. družstiev, pri kt. členovia postupne absolvujú určitý úsek dráhy) tal. šport.
cyklotrial gréc. + angl. šport.
trial (cyklistické terénne p. s prekážkami) lat. hovor.
omnium (cyklistický viacboj zložený z viacerých disciplín; jazdecké p. s vyrovnávaním šancí koní nesenou váhou) lat. šport.
regata (p. plachtových, veslových al. motorových lodí) tal. šport.
singel (p. jednomiestnych šport. lodí, napr. kajak, kanoe) angl. šport.
duatlon (p. skladajúce sa z behu a jazdy na bicykli) gréc. šport.
triatlon (p. skladajúce sa z plávania, jazdy na bicykli a behu) gréc. šport.
biatlon (zimný dvojboj, beh na lyžiach a streľba) lat. + gréc. šport.
slalom (p. na lyžiach, lodiach a pod. po trati vyznačenej bránkami, jazda medzi bránkami) nór. šport.
superdží (superobrovský slalom) angl. šport.
skateboarding /skejtbord-/
skejtbording angl. šport.
skate /skejt/
skejt (p. na šport. náčiní v podobe dosky na kolieskach) angl. šport. hovor.
autokros (p. automobilov po okružnej trati v náročnom teréne) gréc. + angl.
enduro (medzinárodná šesťdenná terénna motocyklová súťaž) šport.
rallye /reli/ (súťaž motorových vozidiel s nutnosťou dodržať predpísaný časový limit) angl.
motokros (p. na jednostopových vozidlách v ťažkom teréne) lat. + angl.
sajdkárkros (p. na jednostopých vozidlách s postranným prívesným vozíkom) angl. motor.
trial (motocyklové terénne p.) lat. šport.
speedway /spídvej/ (motocyklové p. na plochej dráhe) angl. šport.
bikros (cyklistické terénne rýchlostné p. na špeciálnych bicykloch) lat. + angl.
agón (p., zápas, pôvodne v starom Grécku) gréc.
nemejské hry (starogréc. šport. hry v behu, zápasení a pod.) vl. m. hist.
istmické hry (starogréc. hry na počesť boha Poseidóna so šport. a umeleckými súťažami) gréc. hist.
pentatlón (staroveký olympijský päťboj, beh, hod diskom, skok do diaľky, hod oštepom, zápas) gréc. hist. porovnaj súťažzápas 3hra 3dostihy

námaha

štrapácia (sústavná fyzická n., trmácanie, ťažkosť) tal.-nem. hovor.
fachačka nem. slang.
fuška nem. hovor. expr.
šichta (ťažká namáhavá p., veľká n., drina) nem. expr.
mordovačka (úmorná, namáhavá práca, drina, lopota) nem. hovor. expr.
galeje (ťažká, otrocká, nepríjemná, ponižujúca práca) tal. pren. expr.
maratón (dlhá, namáhavá, náročná p.) vl. m. pren.
túra (namáhavá, vyčerpávajúca práca) franc. hovor. expr.
herkulovská práca (namáhavá, úmorná, nekonečná práca) vl. m.
sizyfovská práca (namáhavá, ťažká, ale márna, bezvýsledná, zbytočná práca) vl. m.