Výsledky vyhľadávania

ničenie

ničenie 2 (zabíjanie, hubenie, zneškodňovanie)
likvidácia (zabíjanie, usmrcovanie, zneškodňovanie) lat.
decimácia (zabíjanie, popravovanie, hubenie, vyhladzovanie, pustošenie) lat.
sterilizácia (usmrcovanie, zbavovanie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek.; n. mikroorganizmov v prostredí varom, vysokou teplotou, žiarením, chem. a pod. odb.) lat.
pasterizácia (sterilizácia mlieka a pod., krátkodobým zahriatím pod bod varu) vl. m. potrav.
stasanácia (pasterizácia rýchlym a krátkym zahriatím v tenkej vrstve) vl. m. potrav.
vakreácia (pasterizácia smotany za zníženého tlaku) lat. potrav.
uperizácia (sterilizácia mlieka rýchlym a krátkym zahriatím) angl. potrav.
palarizácia (sterilizácia mlieka rýchlym a krátkym zahriatím na 140 °C) lat. potrav.
tyndalizácia (opakovaná, prerušovaná sterilizácia pri nízkych teplotách) vl. m. chem. farm.
dezinfekcia (odstraňovanie infekcie, choroboplodných zárodkov, chem. al. fyz. prostriedkami) franc. + lat. lek.
dezinsekcia (n. hmyzu a škodlivých článkonožcov, odhmyzovanie) franc. + lat.
deratizácia (odstraňovanie, hubenie škodlivých hlodavcov, najmä potkanov, myší) franc.
dehelmintizácia (odstraňovanie cudzopasných červov, odčervovanie) lat. + gréc. veter.
dekontaminácia (odstraňovanie škodlivých látok, mikróbov, zamorenia z prostredia al. organizmu, odmorovanie) lat. lek.
fumigácia (n. škodcov v uzatvorených priestoroch splynovaním chemických prípravkov) lat.
antisepsa (n. choroboplodných mikroorganizmov pomocou dezinfekčných prostriedkov na povrchu tela a pod.) gréc.
-fágia (hubenie, požieranie) gréc. v zlož. sl. biol. porovnaj vraždenie

zničenie

zničenie 2 (zabitie, vyhubenie, zneškodnenie)
likvidácia (zabitie, usmrtenie, zneškodnenie) lat.
decimácia (zabitie, popravenie, vyhubenie, vyhladenie, spustošenie) lat.
sterilizácia (usmrtenie, zbavenie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek.; z. mikroorganizmov v prostredí varom, vysokou teplotou, žiarením, chem. a pod. odb.) lat.
dezinfekcia (odstránenie infekcie, choroboplodných zárodkov, chem. al. fyz. prostriedkami) franc. + lat. lek.
dezinsekcia (z. hmyzu a škodlivých článkonožcov, odhmyzenie) franc. + lat.
deratizácia (odstránenie, vyhubenie škodlivých hlodavcov, najmä potkanov, myší) franc.
dekontaminácia (odstránenie škodlivých látok, mikróbov, zamorenia z prostredia al. organizmu, odmorenie) lat. lek. porovnaj ničenie 2

vyvolávanie

vyvolávanie 1 (spôsobovanie vzniku; vzbudzovanie)
iniciácia (podnecovanie činnosti) lat.
sterilizácia (umelé v. neplodnosti, zbavovanie plodnosti) lat. genet.
provokácia (umelé v. choroby, chorobných prejavov) lat. lek.
psychomantia (veštenie pomocou v. duchov, duší zomretých) gréc.

hubenie

-fágia (ničenie, požieranie) gréc. v zlož. sl. biol.
deratizácia (odstraňovanie, ničenie škodlivých hlodavcov, potkanov, myší) franc.
dezinsekcia (ničenie hmyzu a škodlivých článkonožcov, odhmyzovanie) franc. + lat.
dehelmintizácia (ničenie, odstraňovanie cudzopasných červov, odčervovanie) lat. + gréc. veter.
sterilizácia (ničenie, usmrtenie, usmrcovanie, zbavenie, zbavovanie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov varom, vysokou teplotou, žiarením, chemicky a pod.) lat. odb.
antisepsa (ničenie choroboplodných mikroorganizmov pomocou dezinfekčných prostriedkov na povrchu tela a pod.) gréc.
fumigácia (ničenie škodcov v uzatvorených priestoroch splynovaním chemických prípravkov) lat. porovnaj vraždenie

usmrtenie

likvidácia (zabitie, zneškodnenie) lat.
homicídium lat. kniž. a odb.
mord (zabitie človeka, vražda) nem. hovor. zastar. expr.
lynč (nezákonné, svojvoľné u. údajného páchateľa anonymným davom bez riadneho súdu) vl. m.
eutanázia (u., najmä nevyliečiteľne chorého človeka na jeho žiadosť al. zo súcitu, z hľadiska práva vražda) gréc. lek.
feticída (u. ľudského plodu) lat.
sterilizácia (usmrcovanie, zničenie, ničenie, zbavenie, zbavovanie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov) lat. lek.
šechita (zabitie, zabíjanie zvierat určených na jedenie podľa žid. rituálnych predpisov) hebr. porovnaj vraždenie

vyvolanie

vyvolanie 1 (spôsobenie vzniku)
iniciácia (podnietenie činnosti) lat.
sterilizácia (umelé v. neplodnosti, zbavenie plodnosti) lat. genet.

uchovávanie

uchovávanie 1 (ochrana pred zánikom al. zmenou)
konzervovanie (u. organických látok v požívateľnom stave, ich úprava proti pokazeniu, ochrana pred vplyvom prostredia, predlžovanie ich skladovateľnosti; u. v súčasnom stave, zabezpečovanie proti vplyvu prostredia, ošetrovanie, napr. hist. pamiatok) lat.
pasterizácia (konzervácia mlieka a pod. krátkodobým zahriatím pod bod varu) vl. m. potrav.
stasanácia (pasterizácia rýchlym a krátkym zahriatím v tenkej vrstve) vl. m. potrav.
marinovanie (konzervácia mäsa, rýb a pod. nakladaním do pikantného nálevu s octom, korením) franc. potrav.
kandizovanie (konzervácia ovocia presýteným roztokom cukru, presladzovanie) arab.-tal.
sterilizácia (konzervácia vysokou teplotou) lat. potrav.
lyofilizácia (konzervácia ovocia a zeleniny odparovaním vody zo zmrazeného materiálu) gréc. odb.
dipovanie (konzervácia sušeného ovocia, najmä sliviek ponorením do vriacej vody a lisovaním) angl. potrav.
apertizácia (konzervácia potravín teplom) vl. m. potrav.
siláž (konzervácia zelenej krmoviny, napr. kukurice, ovsa a pod. kvasením) špan.-franc. poľnohosp.
preparovanie (konzervácia prírodniny, orgánu a pod. na vedecké účely) lat.
taxidermia (preparovanie živočíchov) gréc. odb.
balzamovanie (konzervácia mŕtveho tela napustením protihnilobnými látkami) lat.
mumifikovanie (premena mŕtveho tela človeka al. zvieraťa opatreniami chrániacimi pred rozkladom, konzervovaním, napr. vysušením, zmrznutím, balzamovaním) perz.-arab.

zbavenie

privácia (z. niečoho, odňatie, olúpenie) lat. kniž.
deprivácia (z. niečoho dôležitého, odstránenie, nedostatok, strata) lat.
degradácia (z. hodnoty, postavenia, pokles, znehodnotenie, zosadenie, úpadok) lat.
dehonestácia (z. cti, zníženie vážnosti, úcty, zneuctenie, zhanobenie, zneváženie) lat.
diskreditácia (z., obratie o dôveru, vážnosť, úctu, česť, zneváženie) franc.
dišpenz (oslobodenie od práv. náležitosti al. povinnosti, z., odpustenie povinnosti) lat.
dehumanizácia (z. ľudského rozmeru, práv, vlastností, odľudštenie) lat.
expatriácia (z. štátneho občianstva) lat. práv.
denaturalizácia (strata, pozbavenie, vzdanie sa štátneho občianstva, prepustenie zo štátneho zväzku) lat. práv.
detronizácia (z. moci zosadením, zvrhnutím vládcu) lat. + gréc. polit.
suspenzia (z. úradu, funkcie, hodnosti) lat.
dekapitácia (z. vedúcej funkcie) lat. pren.
diskvalifikácia (z. spôsobilosti, schopnosti, vyhlásenie za nespôsobilého, neschopného) lat.
dehydratácia (z. vody, odvodnenie, odstránenie vody z látok) lat. + gréc.
deflorácia (z. panenstva porušením, natrhnutím panenskej blany) lat. lek.
anestézia (z. citlivosti) lek.
sterilizácia (z. plodnosti, umelé vyvolanie neplodnosti genet.; usmrtenie, z. choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov lek.) lat.
dezodorácia (z. čuchovo, chuťovo nežiadúcich látok, zložiek) franc.
exsangvinácia (z. krvi, vykrvácanie, odkrvenie) lat. lek.
dezilúzia (z., strata ilúzií, sklamanie, rozčarovanie, vytriezvenie) franc.
absolutórium (z. zodpovednosti určitého orgánu za určitý čas) lat.
liberácia (z. zodpovednosti preukázaním určitej práv. skutočnosti) lat. práv.
obezlička (z. sa osobnej zodpovednosti za vykonávanú prácu) rus. hovor. publ.; porovnaj pozbavenievylúčenieodstránenie 1