odovzdať

odovzdať 1 dať do správy
asignovať o., poukázať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb. porovnaj dať

odovzdať

odovzdať 2 dať ako sprostredkovateľ
reprodukovať podať, vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
signalizovať o., podať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc. porovnaj podať 4

odovzdať sa

rezignovať o., odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, poddať sa, poddávať sa lat.

vydať, vydávať

vydať, vydávať 2 odovzdať, odovzdávať do rúk
expedovať v. tovar pri predaji lat. obch.
emitovať dať, dávať peniaze do obehu, cenné papiere, známky a pod. lat. peňaž.

poukázať

asignovať p., odovzdať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb.

podať

podať 3 predložiť, oznámiť úradu a pod.
referovať p., priniesť správu/y, najmä o umeleckom al. vedeckom diele, o nejakej udalosti lat.
reprodukovať vyjadriť slovami, zopakovať slovami niečo prežité, počuté lat.
orientovať p., poskytnúť správy, údaje, oboznámiť, zoznámiť lat.-franc.
signalizovať p., odovzdať správy, informácie ustáleným, dohovoreným znamením lat.-franc.
interpelovať p. otázku, dopyt poslanca parlamentu vláde al. členovi vlády a žiadať o vysvetlenie lat. polit.
rekurovať p. sťažnosť, odvolanie, odvolať sa lať. práv. zastar.
remonštrovať p. námietku, protest, rozklad lat. práv. hist.
dezinformovať p. nesprávne, falošné, zavádzajúce, skreslené, zlé, správy, zavádzať franc.+lat. porovnaj oznámiť

predznačiť, predznačovať

asignovať poukázať, poukazovať, odovzdať, odovzdávať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb.

poddať sa

poddať sa 2 podriadiť sa, podvoliť sa
kapitulovať poddávať sa, ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať lat.
rezignovať poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa lat.
koncedovať poddávať sa, pripustiť, pripúšťať dačo, podvoliť sa, podvoľovať sa, popustiť, popúšťať, ustúpiť, ustupovať lat.

zmieriť sa

rezignovať zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, podávať sa lat.

ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 2 urobiť ústupok
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať u. pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, poddávať sa lat.
koncedovať poddať sa, poddávať sa, podvoliť sa, podvoľovať sa lat. porovnaj zmieriť sa
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 11. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.