pripúšťať

tolerovať znášať, dovoľovať, trpieť názory, konanie iných lat.
koncedovať p. dačo, poddávať sa, podvoľovať sa, popúšťať, ustupovať lat.

podvoliť sa, podvoľovať sa

koncedovať ustúpiť, ustupovať, pripustiť, pripúšťať dačo, poddať sa, poddávať sa, popustiť lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami lat.
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.

pripustiť

koncedovať p. dačo, poddať sa, podvoliť sa, popustiť, ustúpiť lat. porovnaj poddať sa

poddať sa

poddať sa 2 podriadiť sa, podvoliť sa
kapitulovať poddávať sa, ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať lat.
rezignovať poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa lat.
koncedovať poddávať sa, pripustiť, pripúšťať dačo, podvoliť sa, podvoľovať sa, popustiť, popúšťať, ustúpiť, ustupovať lat.

ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 2 urobiť ústupok
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať u. pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, poddávať sa lat.
koncedovať poddať sa, poddávať sa, podvoliť sa, podvoľovať sa lat. porovnaj zmieriť sa